Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Drangedal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 152 27,7 456 27,8 608 28,0 -2,4 28,0 6 0
H 24 4,4 73 4,4 97 4,5 -2,7 4,5 1 -1
Frp 37 6,7 111 6,8 148 6,8 1,7 6,8 2 1
SV 48 8,7 95 5,8 143 6,6 -0,1 6,6 1 0
Sp 241 43,9 750 45,6 991 45,6 14,1 45,6 10 3
KrF 32 5,8 102 6,2 134 6,2 -1,5 6,2 1 -1
V 15 2,7 36 2,2 51 2,3 -9,1 2,3 0 -2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
441 80,3 1 301 79,2 1 742 80,2 11,6 80,2 17 3
H+Frp+
KrF+V
108 19,7 322 19,6 430 19,8 -11,6 19,8 4 -3
Nærmest til å vinne mandat: SV (5 stemmer), tape mandat: Frp (5 stemmer)
Fremmøte: 67,2 % Stemmeberettigede: 3 276 Opptalte stemmer: 2 192
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 28,0 4,5 6,8 6,6 45,6 6,2 2,3 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 28,0 4,5 6,8 6,6 45,6 6,2 2,3 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 28,0 4,5 6,8 6,6 45,6 6,2 2,3 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 28,0 4,5 6,8 6,6 45,6 6,2 2,3 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 28,0 4,5 6,8 6,6 45,6 6,2 2,3 0,0 0,0 0,0
10/9 - 18:37 28,0 4,5 6,8 6,6 45,6 6,2 2,3 0,0 0,0 0,0
10/9 - 18:37 28,0 4,5 6,8 6,6 45,6 6,2 2,3 0,0 0,0 0,0
10/9 - 00:27 28,1 4,4 6,8 6,5 45,7 6,0 2,4 0,0 0,0 0,0
9/9 - 23:54 28,1 4,4 6,8 6,5 45,7 6,0 2,4 0,0 0,0 0,0
9/9 - 22:43 28,1 4,4 6,8 6,5 45,7 6,0 2,4 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,4 (6) 7,2 (2) 5,1 (1) 6,6 (1) 31,5 (7) 7,7 (2) 11,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 22,4 (4) 6,2 (1) 4,4 (1) 10,6 (2) 53,7 (10) 5,7 (1) 8,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 18,8 (4) 10,2 (2) 9,4 (2) 7,2 (2) 45,3 (9) 4,4 (1) 4,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,9 (4) 6,5 (1) 4,4 (1) 13,5 (3) 54,5 (10) 5,8 (1) 7,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 22,4 (4) 6,1 (1) 4,0 (1) 11,2 (2) 56,4 (11) 5,7 (1) 7,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (21) 111,4 (21) 99,8 (21) 112,6 (21) 113,2 (21) SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Borgerlige 31,5 (7) 24,7 (5) 28,5 (6) 23,7 (4) 23,2 (4) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 68,5 (14) 86,7 (16) 71,3 (15) 88,9 (17) 90,0 (17) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 50,6 (11) 67,8 (13) 54,2 (11) 67,3 (12) 69,5 (13) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,4 (6) 7,2 (2) 5,1 (1) 6,6 (1) 31,5 (7) 7,7 (2) 11,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 2 42 36
Høyre 11 1 59 18
KrF 12 2 58 42
Venstre 7 1 53 29
Sp 27 2 41 44
Ap 27 2 53 52
SV 17 1 52 59
Sum 112 11 50 44
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 53 33
Høyre 9 1 61 33
KrF 12 2 60 33
Venstre 14 1 51 57
Sp 20 2 42 45
Ap 23 2 51 48
SV 10 1 52 50
Sum 97 11 52 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 2 46 14
Høyre 9 1 60 11
KrF 11 2 55 27
Venstre 18 1 55 50
Sp 12 0 58 25
Ap 24 2 49 46
SV 10 2 43 50
Sum 91 10 52 36
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 817).
Fylke Vestfold og Telemark
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 136
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 971
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,9 %
F-2015 51,8 %
K-2015 60,5 %
S-2013 76,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Tor Peder Lohne, Sp (2015-)
Karianne S. Reiten, Ap (2011-2015)
Nils Tore Føreland, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Drangedalsp. 5/9-2019 18,8 (4) 10,2 (2) 9,4 (2) 7,2 (2) 45,3 (9) 4,4 (1) 4,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 24/6-2019 24,8 (6) 4,8 (1) 4,6 (1) 7,3 (2) 44,9 (10) 6,7 (1) 2,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,9 (0)
SMI / Drangedalsp. 28/4-2011 35,1 (7) 14,8 (3) 10,2 (2) 10,2 (2) 11,4 (2) 13,2 (3) 5,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,4 7,2 5,1 6,6 31,5 7,7 11,4 0,0 0,0 0,0
2011 47,7 11,8 7,5 4,2 11,9 7,7 9,3 0,0 0,0 0,0
2007 40,0 5,1 11,0 8,8 12,2 8,9 13,9 0,0 0,0 0,0
2003 36,4 4,1 13,9 13,1 10,0 10,7 11,7 0,0 0,0 0,0
1999 37,2 8,6 0,0 10,3 11,4 13,5 18,8 0,0 0,0 0,0
1995 38,7 7,5 0,0 8,7 20,8 14,8 9,5 0,0 0,0 0,0
1991 33,9 8,3 0,0 19,3 14,6 12,7 11,2 0,0 0,0 0,0
1987 46,7 8,8 0,0 7,9 10,0 14,9 11,7 0,0 0,0 0,0
1983 50,7 14,4 0,0 4,3 7,1 15,0 8,5 0,0 0,0 0,0
1979 46,4 12,9 0,0 3,7 8,2 16,7 0,0 0,0 0,0 12,0
1975 43,9 0,0 0,0 5,2 15,3 19,0 7,1 0,0 0,0 9,5
1971 46,8 5,3 0,0 4,9 13,3 13,6 16,0 0,0 0,0 0,0
1967 48,5 4,0 0,0 5,8 9,6 12,4 19,7 0,0 0,0 0,0
1963 46,5 0,0 0,0 4,3 10,8 9,7 25,1 0,0 0,0 3,6
1959 44,9 0,0 0,0 0,0 12,0 11,3 23,2 0,0 0,0 8,7
1955 53,1 4,2 0,0 0,0 5,3 9,7 12,1 0,0 0,0 15,5
1951 51,6 0,0 0,0 0,0 12,9 14,5 21,0 0,0 0,0 0,0
1947 55,8 0,0 0,0 0,0 3,8 16,6 23,8 0,0 0,0 0,0
1945 60,5 0,0 0,0 0,0 2,7 19,0 17,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,2 8,5 7,4 3,8 23,6 8,7 4,3 2,7 0,9 0,9
2011 46,7 11,8 9,7 3,5 12,8 7,8 5,5 0,5 0,6 1,1
2007 42,3 5,3 14,4 6,7 12,1 9,7 7,6 0,0 0,9 0,9
2003 38,8 5,6 14,3 12,1 11,2 10,8 6,0 0,0 0,6 0,7
1999 37,7 7,1 8,5 9,1 11,7 14,5 9,9 0,0 0,6 0,8
1995 35,1 5,8 6,9 7,4 20,9 14,5 6,3 0,3 0,4 2,4
1991 35,4 8,1 2,9 17,8 15,2 12,8 7,1 0,2 0,4 0,0
1987 46,7 12,2 3,8 6,4 7,3 14,5 8,5 0,0 0,5 0,1
1983 50,6 14,0 1,8 3,9 7,4 14,5 6,5 0,0 0,4 0,8
1979 46,8 12,2 0,7 3,1 8,8 17,3 7,7 0,0 0,5 2,9
1975 43,0 5,6 1,0 4,8 13,9 20,8 6,8 0,0 0,0 4,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 31,0 12,1 13,0 4,3 27,4 6,0 1,7 1,5 1,1 2,0
2013 41,7 15,5 14,7 3,1 9,2 8,4 3,1 1,6 0,3 2,4
2009 44,8 8,6 18,7 3,7 11,0 8,6 3,1 0,1 0,7 0,6
2005 42,2 4,9 18,6 7,7 11,0 9,8 4,8 0,0 0,3 0,7
2001 33,6 8,6 13,9 11,7 7,6 17,2 4,4 0,0 0,2 2,8
1997 39,4 5,3 8,6 6,9 12,7 19,9 5,6 0,1 0,7 0,9
1993 34,0 5,2 4,2 12,5 24,8 14,1 3,4 0,0 0,3 1,6
1989 38,6 10,6 8,0 14,3 7,9 15,2 4,3 0,4 0,0 0,6
1985 51,2 18,0 1,2 4,9 6,8 13,1 3,4 0,0 0,3 1,0
1981 46,9 13,8 2,0 3,9 0,0 16,4 0,0 0,0 0,3 16,8
1977 49,3 7,5 0,8 3,0 12,2 18,6 0,0 0,0 0,2 8,5
1973 36,0 5,1 1,9 11,5 0,0 21,8 0,0 0,0 0,3 23,2
1969 49,5 6,0 0,0 4,4 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 21,4
1965 49,0 6,0 0,0 5,6 0,0 19,6 19,4 0,0 0,0 0,4
1961 49,5 2,9 0,0 4,1 8,9 13,6 19,8 0,0 0,0 1,2
1957 54,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 15,6 0,0 0,0 16,5
1953 52,9 1,9 0,0 0,0 8,3 15,0 19,4 0,0 0,0 2,5
1949 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 22,1 0,0 0,0 9,9
1945 52,0 1,6 0,0 0,0 3,7 18,5 19,4 0,0 0,0 4,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 32 10.4 6.5 8.4 22.5 7.3 12.9 0 0 0
Valgting 30,0 6,5 4,8 6,3 33,5 7,8 11,1 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned