Poll of polls

Kommunestyrevalg: Kragerø

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 455 24,4 893 24,3 1 348 24,5 -12,3 24,5 8 -5
H 322 17,3 496 13,5 818 14,9 2,7 14,9 5 1
Frp 214 11,5 372 10,1 586 10,7 -3,3 10,7 4 -1
SV 50 2,7 98 2,7 148 2,7 0,4 2,7 1 0
Sp 301 16,2 786 21,4 1 087 19,8 15,8 19,8 7 6
KrF 56 3,0 219 6,0 275 5,0 -0,7 5,0 2 0
V 48 2,6 94 2,6 142 2,6 -1,9 2,6 1 -1
MDG 174 9,3 232 6,3 406 7,4 3,2 7,4 3 2
R 242 13,0 444 12,1 686 12,5 -3,9 12,5 4 -2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 222 65,6 2 453 66,7 3 675 66,9 3,2 66,9 23 1
H+Frp+
KrF+V
640 34,4 1 181 32,1 1 821 33,2 -3,2 33,2 12 -1
Nærmest til å vinne mandat: Ap (33 stemmer), tape mandat: MDG (10 stemmer)
Fremmøte: 65,1 % Stemmeberettigede: 8 527 Opptalte stemmer: 5 537
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 24,5 14,9 10,7 2,7 19,8 5,0 2,6 7,4 12,5 0,0
24/9 - 13:01 24,5 14,9 10,7 2,7 19,8 5,0 2,6 7,4 12,5 0,0
24/9 - 13:01 24,5 14,9 10,7 2,7 19,8 5,0 2,6 7,4 12,5 0,0
12/9 - 14:25 24,5 14,9 10,7 2,7 19,8 5,0 2,6 7,4 12,5 0,0
12/9 - 14:25 24,5 14,9 10,7 2,7 19,8 5,0 2,6 7,4 12,5 0,0
10/9 - 18:44 24,5 14,9 10,7 2,7 19,8 5,0 2,6 7,4 12,5 0,0
10/9 - 12:29 24,8 15,0 10,6 2,7 19,8 5,0 2,6 7,2 12,3 0,0
9/9 - 23:18 24,8 15,1 10,6 2,8 19,8 5,1 2,6 7,1 12,2 0,0
9/9 - 23:18 24,8 15,1 10,6 2,8 19,8 5,1 2,6 7,1 12,2 0,0
9/9 - 22:18 23,8 14,0 11,1 2,6 23,5 5,0 1,8 7,3 10,8 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 36,9 (13) 12,2 (4) 13,9 (5) 2,3 (1) 3,9 (1) 5,7 (2) 4,5 (2) 4,2 (1) 16,4 (6) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 27,1 (9) 10,6 (4) 11,9 (4) 3,7 (1) 6,7 (2) 4,3 (1) 3,3 (1) 7,2 (2) 33,9 (11) 0,0 (0)
Siste lokale målings 28,7 (10) 16,7 (6) 9,9 (3) 5,0 (2) 17,7 (6) 4,4 (2) 2,8 (1) 5,0 (1) 9,9 (6) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,4 (8) 11,1 (4) 11,9 (4) 4,7 (2) 6,8 (2) 4,3 (1) 2,7 (1) 8,5 (3) 29,1 (10) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 27,2 (9) 10,4 (4) 10,9 (4) 3,9 (1) 7,0 (2) 4,2 (1) 2,9 (1) 7,4 (2) 31,9 (11) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 59,7 (21) 71,9 (23) 48,6 (19) 67,7 (23) 70,4 (23) R, SV, Ap, MDG
Borgerlige 36,4 (13) 30,1 (10) 33,8 (12) 30,0 (10) 28,4 (10) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 63,6 (22) 78,6 (25) 66,3 (25) 74,5 (25) 77,4 (25) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 14,1 (5) 14,3 (4) 24,9 (9) 13,8 (4) 14,1 (4) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 36,9 (13) 12,2 (4) 13,9 (5) 2,3 (1) 3,9 (1) 5,7 (2) 4,5 (2) 4,2 (1) 16,4 (6) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 26 2 54 31
Høyre 21 4 47 38
KrF 8 0 53 25
Venstre 24 2 57 42
Sp 41 3 45 29
Ap 37 4 57 51
SV 21 2 63 38
Rødt 41 6 55 49
MDG 19 3 54 47
Sum 238 26 53 40
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 2 55 26
Høyre 19 4 49 26
KrF 11 2 55 36
Venstre 26 3 59 46
Sp 8 1 45 25
Ap 38 4 55 47
SV 19 3 58 47
Rødt 41 5 52 49
Miljøpartiet De Grønne 9 1 55 44
Sum 190 25 54 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 2 61 35
Høyre 27 4 49 26
KrF 10 2 60 40
Venstre 40 1 52 43
Sp 7 1 45 29
Ap 30 5 55 50
SV 27 3 57 48
Rødt 32 4 51 50
Sum 190 22 54 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 815).
Fylke Vestfold og Telemark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 10 713
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,0 %
F-2015 53,5 %
K-2015 60,5 %
S-2013 77,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Grunde Wegar Knudsen, Sp (2019-)
Jone Blikra, Ap (2015-2019)
Kåre Preben Hegland, H (2007-2015)

Partier i posisjon 2019-2023 Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, Ap, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / SSpb 3/9-2019 28,7 (10) 16,7 (6) 9,9 (3) 5,0 (2) 17,7 (6) 4,4 (2) 2,8 (1) 5,0 (1) 9,9 (6) 0,0 (0)
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 18/6-2019 27,6 (10) 15,9 (5) 11,0 (4) 2,2 (1) 16,2 (6) 3,9 (1) 0,6 (0) 8,3 (3) 13,2 (5) 1,0 (0)
InFact / Ap 13/11-2014 43,0 (15) 20,9 (7) 12,8 (5) 5,8 (2) 1,2 (0) 3,5 (1) 1,2 (0) 4,7 (0) 7,0 (3) 0,0 (2)
Opinion / KV 23/5-2013 41,0 (15) 21,0 (8) 12,0 (4) 4,0 (1) 4,0 (1) 5,0 (2) 4,0 (1) 1,0 (0) 8,0 (3) 0,0 (0)
Norfakta / Varden 7/9-2011 30,4 (11) 27,5 (9) 12,1 (4) 4,8 (2) 2,5 (1) 7,4 (3) 9,2 (3) 0,0 (0) 6,2 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,9 12,2 13,9 2,3 3,9 5,7 4,5 4,2 16,4 0,0
2011 34,0 30,1 10,1 4,0 2,6 6,5 5,4 0,0 7,3 0,0
2007 27,5 21,7 18,0 5,9 3,4 6,2 11,3 0,0 6,0 0,0
2003 34,1 15,6 14,9 13,7 3,3 7,8 5,5 0,0 5,1 0,0
1999 26,0 22,7 10,6 7,0 3,8 13,6 6,9 0,0 9,5 0,0
1995 32,5 15,1 0,0 6,3 9,7 10,6 9,9 0,0 8,5 7,3
1991 27,5 13,8 5,0 12,3 10,1 9,9 7,2 0,0 3,2 10,9
1987 41,3 23,9 0,0 8,0 5,5 10,9 8,1 0,0 2,3 0,0
1983 44,1 26,2 0,0 7,1 4,8 11,1 5,8 0,0 0,0 0,9
1979 39,0 20,2 0,0 8,0 5,6 15,6 8,9 0,0 0,0 2,6
1975 35,2 19,0 0,0 7,2 7,7 17,7 8,7 0,0 0,0 4,4
1971 43,3 12,9 0,0 8,5 9,0 12,6 13,6 0,0 0,0 0,0
1967 43,1 12,2 0,0 9,8 6,2 10,4 18,2 0,0 0,0 0,0
1963 49,2 13,8 0,0 6,7 5,9 10,4 14,0 0,0 0,0 0,0
1959 51,1 13,6 0,0 0,0 6,0 12,8 16,5 0,0 0,0 0,0
1955 51,4 0,0 0,0 0,0 16,4 16,2 16,0 0,0 0,0 0,0
1951 47,7 9,7 0,0 0,0 7,8 16,7 18,1 0,0 0,0 0,0
1947 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 13,0 0,0 0,0 23,2
1945 45,1 7,0 0,0 0,0 4,0 22,1 13,3 0,0 0,0 8,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,5 15,6 11,3 2,8 5,3 6,1 3,7 5,0 8,5 1,0
2011 38,6 25,0 11,0 4,8 3,3 6,6 4,9 0,6 4,2 1,1
2007 31,0 17,2 19,4 6,9 3,4 7,3 10,7 0,0 3,5 0,6
2003 34,6 12,3 17,2 14,4 3,7 8,3 5,6 0,0 3,1 0,9
1999 28,0 19,0 12,4 9,6 4,4 13,0 7,2 0,0 4,5 1,9
1995 32,7 12,4 9,1 7,3 9,4 10,9 7,5 0,5 3,9 6,3
1991 30,9 18,5 6,2 15,4 10,0 10,7 6,4 0,6 1,3 0,0
1987 39,9 24,4 6,7 8,0 3,8 9,6 6,2 0,0 1,1 0,3
1983 44,6 23,5 2,7 6,8 4,5 11,2 5,1 0,0 0,5 1,2
1979 38,2 19,9 1,0 8,1 5,5 15,6 8,5 0,0 0,5 2,6
1975 36,5 17,5 1,1 7,2 7,7 17,9 7,9 0,0 0,0 4,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,2 21,7 14,9 4,4 9,5 5,8 3,1 2,6 4,7 1,1
2013 38,4 20,8 18,0 3,6 2,0 7,0 3,9 2,7 2,0 1,6
2009 42,7 13,4 21,7 6,2 2,9 6,5 3,5 0,3 2,0 0,9
2005 39,5 9,9 21,5 9,9 4,2 7,4 4,8 0,0 1,4 1,3
2001 28,3 15,6 15,5 16,0 2,5 14,8 3,6 0,0 1,2 2,6
1997 38,4 9,7 13,7 6,6 5,8 16,0 5,9 0,2 1,8 1,8
1993 37,3 11,3 6,6 9,8 14,0 11,5 4,1 0,0 1,0 4,5
1989 35,5 17,6 12,4 13,8 3,4 11,5 4,1 0,3 0,0 1,3
1985 46,7 24,0 2,4 8,0 3,5 10,5 3,8 0,0 0,2 0,9
1981 42,3 25,3 2,7 6,2 0,0 12,8 0,0 0,0 0,3 10,4
1977 46,6 17,3 1,3 4,7 6,2 15,6 0,0 0,0 0,3 8,0
1973 34,0 13,0 2,8 16,1 0,0 18,6 0,0 0,0 0,1 15,4
1969 48,8 13,9 0,0 5,4 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 17,4
1965 46,9 14,6 0,0 8,0 0,0 14,8 15,0 0,0 0,0 0,7
1961 45,7 13,3 0,0 8,9 4,4 11,6 15,1 0,0 0,0 0,9
1957 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 11,7 0,0 0,0 18,4
1953 51,5 10,9 0,0 0,0 6,8 15,7 13,1 0,0 0,0 1,9
1949 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 11,5 0,0 0,0 23,5
1945 40,0 14,3 0,0 0,0 2,1 26,1 8,9 0,0 0,0 8,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35.5 13.1 15.3 3.6 1.6 4.9 4.5 5.4 16.2 0
Valgting 37,3 11,9 13,5 1,9 4,7 6,0 4,4 3,7 16,5 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned