Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Bamble

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 35,1 (12) 13,4 (4) 18,6 (6) 2,7 (1) 14,0 (5) 4,4 (1) 2,1 (0) 2,8 (1) 4,8 (2) 2,1 (1)
Poll of polls (brutt ned) 29,4 (0) 17,6 (0) 24,2 (0) 3,4 (0) 7,3 (0) 4,6 (0) 2,7 (0) 2,0 (0) 4,8 (0) 2,0 (0)
Siste lokale målings 38,4 (13) 14,1 (5) 13,1 (5) 1,8 (0) 12,6 (4) 5,4 (2) 3,2 (1) 3,0 (1) 6,9 (2) 1,4 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 30,4 (0) 18,3 (0) 26,2 (0) 2,8 (0) 7,8 (0) 3,3 (0) 2,8 (0) 1,7 (0) 4,3 (0) 1,4 (0)
K-snitt september (brutt ned) 29,6 (0) 17,0 (0) 24,6 (0) 3,4 (0) 7,5 (0) 4,7 (0) 2,8 (0) 1,9 (0) 5,5 (0) 2,1 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 814).
Fylke Vestfold og Telemark
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 14 172
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 6 926
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 74,1 %
K-2019 61,0 %
F-2019 55,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 33 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Hallgeir Kjeldal, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 19/6-2019 38,4 (13) 14,1 (5) 13,1 (5) 1,8 (0) 12,6 (4) 5,4 (2) 3,2 (1) 3,0 (1) 6,9 (2) 1,4 (0)
InFact / Varden 11/9-2015 38,3 (13) 14,8 (5) 26,1 (9) 1,3 (0) 4,3 (1) 7,6 (2) 2,6 (1) 2,2 (1) 2,6 (1) 1,7 (0)
InFact / Ap 13/11-2014 38,0 (14) 18,2 (7) 28,9 (10) 1,7 (0) 1,7 (0) 6,6 (2) 1,7 (0) 0,7 (0) 1,7 (0) 0,8 (0)
Verian / TA / NRK 2/9-2011 33,7 (12) 23,4 (8) 30,7 (10) 0,0 (0) 2,0 (0) 4,0 (1) 3,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,4 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 35,1 13,4 18,6 2,7 14,0 4,4 2,1 2,8 4,8 2,1
2015 36,8 11,8 27,8 2,0 6,3 6,7 2,7 1,7 4,3 0,0
2011 36,0 14,1 32,3 0,0 4,1 6,8 3,4 0,0 3,3 0,0
2007 33,5 8,0 36,5 0,0 4,6 7,4 4,1 0,0 0,0 5,9
2003 32,7 8,7 29,4 7,8 7,1 8,6 2,2 0,0 3,4 0,0
1999 34,0 16,9 16,9 6,5 4,2 13,8 3,8 0,0 4,0 0,0
1995 30,7 17,2 13,0 9,6 8,2 9,7 7,1 0,0 4,5 0,0
1991 27,0 15,6 8,2 16,7 8,3 8,6 4,4 0,0 6,2 5,0
1987 36,0 19,3 9,1 5,5 4,0 7,6 4,8 0,0 3,1 10,6
1983 48,3 23,6 3,4 4,7 3,4 8,6 6,2 0,0 1,5 0,4
1979 44,4 26,1 1,1 4,8 4,8 11,8 0,0 0,0 0,0 7,1
1975 44,6 11,3 1,8 7,6 8,6 14,5 0,0 0,0 0,0 11,6
1971 47,6 9,3 0,0 8,2 8,6 9,3 16,5 0,0 0,0 0,3
1967 49,1 10,5 0,0 9,0 7,0 8,9 15,5 0,0 0,0 0,0
1963 55,0 10,9 0,0 4,9 6,6 7,9 14,6 0,0 0,0 0,0
1959 59,2 6,4 0,0 0,0 12,3 9,4 12,7 0,0 0,0 0,0
1955 49,4 9,2 0,0 0,0 8,5 15,5 12,0 0,0 0,0 5,4
1951 52,0 9,1 0,0 0,0 12,6 8,4 14,0 0,0 0,0 3,9
1947 37,8 8,9 0,0 0,0 12,2 11,6 17,1 0,0 0,0 12,4
1945 42,2 6,6 0,0 0,0 9,7 11,9 12,4 0,0 0,0 17,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 34,1 15,9 14,6 2,6 14,8 4,5 1,6 3,9 4,2 3,9
2015 38,6 15,3 22,0 1,9 6,8 6,7 2,3 2,7 3,1 0,7
2011 37,0 19,9 22,4 2,3 3,9 6,9 2,6 0,8 1,9 2,3
2007 34,0 10,8 33,5 3,8 4,0 7,4 3,6 0,0 2,0 0,9
2003 34,0 10,3 28,7 9,2 5,4 7,7 1,9 0,0 1,9 0,9
1999 34,2 16,3 17,7 6,3 6,7 11,5 3,2 0,0 2,5 1,7
1995 31,9 15,9 14,1 6,9 12,0 9,3 4,7 0,5 2,2 2,5
1991 29,5 18,7 8,9 16,5 10,3 8,8 4,1 0,4 2,9 0,0
1987 40,4 21,6 11,6 6,6 3,9 8,8 4,1 0,0 2,1 0,8
1983 48,9 24,6 3,8 5,0 3,1 8,9 4,0 0,0 1,1 0,7
1979 43,3 26,0 1,5 4,4 4,6 11,9 3,9 0,0 0,8 3,6
1975 44,3 11,7 2,1 7,6 7,9 15,5 4,3 0,0 0,0 6,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 29,9 17,6 17,9 4,1 12,8 5,6 2,2 1,7 3,5 4,6
2017 31,2 22,4 22,6 3,6 8,9 4,7 2,3 1,5 1,5 1,4
2013 34,6 23,3 25,2 1,9 2,1 6,5 2,6 1,3 0,9 1,6
2009 39,6 14,3 30,4 3,4 2,6 6,1 2,1 0,2 0,9 0,6
2005 37,6 10,7 28,4 6,9 3,3 7,8 3,4 0,0 0,9 1,0
2001 28,7 18,0 20,0 12,2 2,2 13,4 2,0 0,0 0,9 2,6
1997 40,2 12,3 17,2 5,6 5,2 13,9 3,2 0,1 1,2 1,0
1993 40,5 12,6 10,4 9,0 12,5 9,6 2,8 0,0 0,7 1,8
1989 36,5 19,7 14,9 12,7 2,9 9,7 1,9 0,2 0,0 1,4
1985 50,5 28,0 2,7 4,5 2,8 8,2 2,0 0,0 0,5 0,8
1981 44,8 28,0 2,9 5,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,5 8,3
1977 50,0 17,7 1,4 4,4 6,2 13,6 0,0 0,0 0,3 6,5
1973 37,1 10,9 3,5 16,9 0,0 13,8 0,0 0,0 0,3 17,6
1969 52,2 11,5 0,0 5,5 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 15,7
1965 50,0 11,7 0,0 7,1 0,0 14,3 16,5 0,0 0,0 0,5
1961 51,5 7,0 0,0 5,7 9,9 12,4 11,6 0,0 0,0 1,8
1957 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 13,8 0,0 0,0 20,4
1953 55,5 8,3 0,0 0,0 10,3 10,0 13,4 0,0 0,0 2,4
1949 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 19,8 0,0 0,0 22,0
1945 41,3 9,4 0,0 0,0 7,2 15,9 15,6 0,0 0,0 10,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.8 15.5 18 2.9 11.3 5 2.2 3.7 6 1.1
Valgting 35,3 12,8 18,7 2,6 14,8 4,2 2,0 2,6 4,4 2,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned