Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Siljan

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 107 35,2 329 32,4 436 33,4 -2,8 33,4 6 0
H 44 14,5 103 10,1 147 11,3 -0,3 11,3 2 0
SV 24 7,9 60 5,9 84 6,4 0,2 6,4 1 0
Sp 104 34,2 458 45,1 562 43,1 4,9 43,1 7 0
KrF 25 8,2 50 4,9 75 5,8 -2,1 5,8 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
235 77,3 847 83,4 1 082 82,9 2,3 82,9 14 0
H+Frp+
KrF+V
69 22,7 153 15,1 222 17,1 -2,4 17,1 3 0
Nærmest til å vinne mandat: Sp (33 stemmer), tape mandat: KrF (23 stemmer)
Fremmøte: 70,9 % Stemmeberettigede: 1 876 Opptalte stemmer: 1 319
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 33,4 11,3 0,0 6,4 43,1 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
14:25 33,4 11,3 0,0 6,4 43,1 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
17:42 33,4 11,3 0,0 6,4 43,1 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
17:37 33,4 11,3 0,0 6,4 43,1 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
17:37 33,4 11,3 0,0 6,4 43,1 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
21:36 33,8 11,3 0,0 5,8 43,6 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
14:42 37,1 15,1 0,0 5,1 35,3 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 36,2 (6) 11,5 (2) 0,0 (0) 6,3 (1) 38,1 (7) 7,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 26,6 (4) 10,0 (1) 0,0 (0) 10,0 (1) 65,1 (10) 5,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 41,5 (8) 9,0 (2) 0,0 (0) 4,4 (1) 33,9 (6) 3,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,7 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 24,9 (4) 10,4 (1) 0,0 (0) 12,7 (2) 66,0 (9) 5,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 26,7 (4) 9,8 (1) 0,0 (0) 10,6 (1) 68,3 (10) 5,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 55,9 (10) 85,1 (12) 47,3 (9) 89,1 (12) 88,7 (12) SV, Sp, H
Borgerlige 19,4 (3) 15,9 (2) 12,5 (2) 16,3 (2) 15,6 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 80,6 (14) 101,7 (15) 79,8 (15) 103,6 (15) 105,6 (15) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 46,0 (8) 71,0 (11) 37,4 (6) 71,9 (10) 74,1 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 36,2 (6) 11,5 (2) 0,0 (0) 6,3 (1) 38,1 (7) 7,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 11 2 45 18
KrF 7 2 68 43
Sp 22 2 49 50
Ap 17 2 51 47
SV 8 2 52 38
Sum 65 10 51 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 7 2 46 43
KrF 9 2 61 33
Sp 15 2 52 47
Ap 15 2 50 53
SV 8 1 54 38
Sum 54 9 52 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 13 1 50 38
Ap 17 2 53 47
SV 9 1 52 56
Fellesliste for Høyre og KrF 15 2 49 47
Sum 54 6 51 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 811).
Fylke Vestfold og Telemark
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 415
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 232
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,3 %
F-2015 60,0 %
K-2015 67,2 %
S-2013 80,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Kjell Abraham Sølverød, Sp (2015-)
Gunn Berit Rygg Holmelid, Ap (2011-2015)
Ole Kristian Holtan, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Sp, H
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 5/7-2019 41,5 (8) 9,0 (2) 0,0 (0) 4,4 (1) 33,9 (6) 3,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,2 11,5 0,0 6,3 38,1 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 59,4 0,0 0,0 6,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4
2007 45,2 0,0 0,0 6,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 35,9
2003 59,5 5,7 0,0 8,5 7,6 10,2 8,5 0,0 0,0 0,0
1999 49,9 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 32,3
1995 48,8 14,0 0,0 6,7 14,0 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 37,8 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,1
1987 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,7
1983 57,4 15,7 0,0 0,0 14,3 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 36,8
1975 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 34,1
1971 54,1 0,0 0,0 0,0 14,9 16,1 15,0 0,0 0,0 0,0
1967 53,8 0,0 0,0 0,0 17,4 16,3 12,5 0,0 0,0 0,0
1963 57,7 0,0 0,0 0,0 14,2 17,8 10,3 0,0 0,0 0,0
1959 51,0 0,0 0,0 0,0 17,1 21,6 10,3 0,0 0,0 0,0
1955 48,2 7,2 0,0 0,0 5,3 13,1 18,0 0,0 0,0 8,2
1951 52,3 0,0 0,0 0,0 17,4 20,0 10,3 0,0 0,0 0,0
1947 39,3 0,0 0,0 0,0 18,9 31,7 10,1 0,0 0,0 0,0
1945 42,5 0,0 0,0 0,0 8,8 28,3 20,4 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,3 11,8 9,3 4,5 25,6 5,8 1,2 3,4 1,6 1,5
2011 47,9 15,4 10,3 4,2 8,8 8,6 1,7 0,6 1,1 1,4
2007 43,4 6,7 15,0 6,4 9,4 9,7 7,3 0,0 1,4 0,6
2003 43,0 5,3 14,5 12,5 8,1 9,7 4,5 0,0 1,1 1,3
1999 40,4 9,5 10,4 8,7 9,3 14,1 4,4 0,0 1,6 1,7
1995 40,1 10,3 8,4 4,6 15,5 15,3 3,3 0,1 0,6 1,8
1991 34,3 12,8 3,5 14,6 19,7 11,2 2,8 0,6 0,6 0,0
1987 43,5 15,8 6,8 3,8 10,9 13,0 5,3 0,0 0,9 0,0
1983 53,8 15,4 2,2 3,1 9,6 12,0 3,5 0,0 0,2 0,1
1979 47,0 16,5 1,0 1,2 12,0 15,1 6,3 0,0 0,3 0,6
1975 43,5 7,4 1,3 2,5 17,1 19,5 7,4 0,0 0,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 33,8 17,8 13,8 3,9 19,3 4,2 2,1 1,9 1,5 1,6
2013 39,3 18,1 18,8 3,8 6,3 7,0 2,4 1,5 0,4 2,3
2009 43,5 10,4 21,0 5,1 7,1 7,2 3,6 0,3 0,4 1,4
2005 39,4 7,0 19,4 9,6 8,1 9,8 4,7 0,0 0,4 1,6
2001 31,2 12,0 13,4 15,1 5,0 16,7 2,7 0,0 0,8 2,9
1997 42,9 7,8 10,6 6,8 9,6 17,6 2,8 0,1 0,2 1,6
1993 40,6 7,4 6,0 8,4 21,5 13,1 1,5 0,0 0,2 1,4
1989 40,4 14,3 9,2 10,5 9,2 13,0 2,8 0,1 0,0 0,4
1985 52,2 20,2 1,2 3,0 7,9 13,0 1,8 0,0 0,2 0,5
1981 47,0 18,9 2,3 2,6 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 15,7
1977 50,8 9,9 1,2 2,4 13,9 16,0 0,0 0,0 0,2 5,6
1973 43,2 6,2 3,6 5,9 0,0 18,1 0,0 0,0 0,1 22,9
1969 54,4 3,6 0,0 2,4 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 26,8
1965 55,9 4,4 0,0 2,8 0,0 27,7 9,1 0,0 0,0 0,0
1961 56,7 3,7 0,0 1,4 12,5 18,2 7,3 0,0 0,0 0,2
1957 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 7,4 0,0 0,0 16,3
1953 55,5 2,5 0,0 0,0 15,6 18,3 7,8 0,0 0,0 0,4
1949 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 14,5 0,0 0,0 16,5
1945 38,8 3,0 0,0 0,0 7,1 28,1 19,9 0,0 0,0 3,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 38.9 10.6 0 8 34.1 8.4 0 0 0 0
Valgting 35,6 11,7 0,0 5,9 39,1 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned