Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Porsgrunn

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 526 36,4 4 646 34,6 6 172 35,5 -5,2 35,5 18 -2
H 608 14,5 1 996 14,9 2 604 15,0 -4,7 15,0 7 -3
Frp 324 7,7 1 169 8,7 1 493 8,6 -1,6 8,6 4 -1
SV 280 6,7 725 5,4 1 005 5,8 2,1 5,8 3 1
Sp 305 7,3 1 284 9,6 1 589 9,1 7,7 9,1 5 4
KrF 214 5,1 834 6,2 1 048 6,0 1,0 6,0 3 1
V 153 3,6 450 3,4 603 3,5 -1,6 3,5 2 0
MDG 333 7,9 703 5,2 1 036 6,0 1,6 6,0 3 1
R 302 7,2 887 6,6 1 189 6,8 3,4 6,8 3 1
Andre (vis) 153 3,6 516 3,8 669 3,8 3,1 3,8 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 746 65,4 8 245 61,4 10 991 63,2 9,6 63,2 32 5
H+Frp+
KrF+V
1 299 30,9 4 449 33,1 5 748 33,1 -6,9 33,1 16 -3
Nærmest til å vinne mandat: H (42 stemmer), tape mandat: Sp (27 stemmer)
Fremmøte: 60,6 % Stemmeberettigede: 29 145 Opptalte stemmer: 17 623
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 35,5 15,0 8,6 5,8 9,1 6,0 3,5 6,0 6,8 3,9
14:25 35,5 15,0 8,6 5,8 9,1 6,0 3,5 6,0 6,8 3,9
17:31 35,5 15,0 8,6 5,8 9,1 6,0 3,5 6,0 6,8 3,9
17:31 35,5 15,0 8,6 5,8 9,1 6,0 3,5 6,0 6,8 3,9
03:38 35,6 15,0 8,7 5,6 9,2 6,1 3,4 5,7 6,8 3,9
03:24 35,6 15,0 8,7 5,6 9,2 6,1 3,4 5,7 6,8 3,9
02:55 35,6 15,0 8,7 5,6 9,2 6,1 3,4 5,7 6,8 3,9
02:47 35,6 15,0 8,7 5,6 9,2 6,1 3,4 5,7 6,8 3,9
02:26 35,6 15,0 8,7 5,6 9,2 6,1 3,4 5,7 6,8 3,9
01:52 35,6 15,0 8,6 5,6 9,2 6,1 3,4 5,7 6,8 3,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,6 (20) 19,6 (10) 10,2 (5) 3,7 (2) 1,5 (1) 5,0 (2) 5,1 (2) 4,4 (2) 3,4 (2) 6,5 (3)
Poll of polls (brutt ned) 29,9 (15) 17,0 (9) 8,7 (4) 5,9 (3) 2,5 (1) 3,7 (2) 3,7 (2) 7,5 (4) 7,0 (4) 10,9 (5)
Siste lokale målings 36,1 (18) 23,2 (12) 5,8 (3) 4,3 (2) 5,6 (3) 3,6 (2) 4,9 (2) 6,9 (3) 5,6 (3) 3,9 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,9 (14) 17,8 (9) 8,7 (5) 7,5 (4) 2,6 (1) 3,8 (2) 3,1 (2) 8,9 (5) 6,0 (3) 7,7 (4)
K-snitt september (brutt ned) 30,0 (16) 16,6 (9) 8,0 (4) 6,3 (3) 2,6 (1) 3,7 (2) 3,3 (2) 7,8 (4) 6,6 (3) 10,6 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 63,7 (31) 60,2 (31) 67,0 (33) 59,8 (31) 60,3 (31) R, SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Borgerlige 39,9 (19) 33,1 (17) 37,5 (19) 33,4 (18) 31,6 (17) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 53,5 (27) 52,8 (27) 58,5 (29) 52,9 (27) 53,3 (27) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 11,6 (5) 9,9 (5) 14,1 (7) 9,5 (5) 9,6 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,6 (20) 19,6 (10) 10,2 (5) 3,7 (2) 1,5 (1) 5,0 (2) 5,1 (2) 4,4 (2) 3,4 (2) 6,5 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 4 49 30
Høyre 30 4 52 40
KrF 32 2 47 34
Venstre 25 2 60 52
Sp 15 3 55 33
Ap 49 6 48 49
SV 31 3 55 55
Rødt 42 3 51 52
MDG 25 4 47 40
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 7 0 42 29
Partiet De Kristne 8 2 67 38
Liberalistene 8 0 46 13
Sum 295 33 51 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 3 49 23
Høyre 36 3 53 36
KrF 28 2 57 29
Venstre 40 4 57 40
Sp 14 2 57 29
Ap 49 6 48 49
SV 31 2 53 58
Rødt 29 6 50 41
By og Nærmiljøpartiet 31 3 56 29
Partiet De Kristne 10 3 70 60
Miljøpartiet De Grønne 33 3 42 45
Sum 323 37 52 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 28 3 49 36
Høyre 33 2 58 33
KrF 45 2 55 42
Venstre 46 4 53 43
Sp 18 2 56 39
Ap 47 6 48 49
SV 38 3 53 55
Rødt 31 5 46 39
By og Nærmiljøpartiet 49 3 50 37
Miljøpartiet De Grønne 18 0 35 67
Sum 353 30 51 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 805).
Fylke Vestfold og Telemark
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 35 407
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 16 344
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,5 %
F-2015 52,4 %
K-2015 55,8 %
S-2013 76,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 49 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Robin Kåss, Ap (2015-)
Øystein Kåre Beyer, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / NRK / TA / Telen / PD / KB / RA 14/6-2019 36,1 (18) 23,2 (12) 5,8 (3) 4,3 (2) 5,6 (3) 3,6 (2) 4,9 (2) 6,9 (3) 5,6 (3) 3,9 (1)
Norfakta / Varden 1/6-2019 40,8 (20) 16,9 (8) 7,3 (3) 5,3 (3) 6,1 (3) 4,2 (2) 4,6 (2) 5,5 (3) 7,8 (4) 1,6 (1)
InFact / Varden 9/9-2015 35,4 (18) 18,9 (9) 16,5 (8) 4,1 (2) 1,4 (1) 6,2 (3) 3,9 (2) 4,1 (2) 3,5 (2) 5,9 (2)
InFact / Ap 13/11-2014 39,8 (20) 17,1 (9) 21,7 (11) 2,7 (1) 1,7 (1) 5,0 (2) 3,7 (2) 3,0 (0) 2,3 (1) 3,0 (2)
Norfakta / Varden 9/9-2011 35,2 (17) 18,2 (9) 13,3 (7) 3,5 (2) 0,3 (0) 4,8 (2) 6,6 (3) 0,0 (0) 2,0 (1) 16,0 (8)
Kantar / TA / NRK 8/9-2011 30,7 (15) 17,9 (9) 20,2 (10) 6,2 (3) 1,0 (0) 3,5 (2) 6,4 (3) 0,0 (0) 1,5 (1) 12,6 (6)
Respons / Høyre 25/6-2011 33,7 (17) 23,9 (12) 19,0 (10) 4,6 (2) 1,4 (0) 4,0 (2) 3,6 (2) 0,0 (0) 1,0 (0) 8,8 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,6 19,6 10,2 3,7 1,5 5,0 5,1 4,4 3,4 6,5
2011 33,2 19,2 10,5 3,7 1,0 4,9 5,6 1,8 2,3 17,9
2007 39,3 8,4 27,4 5,2 1,6 5,6 7,8 0,0 2,0 2,7
2003 34,3 8,7 28,6 14,5 1,8 5,6 4,5 0,0 1,7 0,3
1999 40,8 13,8 18,9 7,9 1,7 9,3 4,9 0,0 2,3 0,6
1995 38,1 15,3 15,4 6,7 5,1 8,6 8,2 0,0 2,6 0,0
1991 33,8 20,0 8,0 17,1 5,7 8,3 4,3 0,0 2,8 0,0
1987 44,8 21,2 11,0 7,1 1,4 7,7 4,1 0,0 1,7 1,0
1983 51,3 21,8 1,8 6,7 1,6 8,6 3,7 0,0 0,5 4,0
1979 48,1 23,2 1,7 5,4 2,1 10,9 5,4 0,0 0,0 3,2
1975 44,3 16,1 1,4 9,6 3,1 13,9 5,4 0,0 0,0 6,0
1971 45,0 12,6 0,0 8,3 3,7 8,9 16,3 0,0 0,0 5,1
1967 45,5 12,8 0,0 9,6 2,2 6,6 18,3 0,0 0,0 5,0
1963 49,3 14,2 0,0 6,9 2,1 7,1 17,1 0,0 0,0 3,3
1959 40,6 17,0 0,0 0,0 0,0 12,1 22,9 0,0 0,0 7,4
1955 46,0 18,2 0,0 0,0 0,0 10,0 14,9 0,0 0,0 11,0
1951 37,6 17,6 0,0 0,0 0,0 15,3 19,6 0,0 0,0 10,0
1947 30,5 17,4 0,0 0,0 0,0 12,7 23,1 0,0 0,0 16,3
1945 30,1 16,7 0,0 0,0 0,0 19,1 13,8 0,0 0,0 20,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,3 21,8 11,6 3,5 3,7 5,3 3,8 4,6 2,6 0,9
2011 38,7 26,3 12,1 4,0 3,3 5,6 4,2 2,0 1,8 2,0
2007 39,8 11,8 26,3 5,6 1,9 5,8 5,8 0,0 1,9 1,0
2003 35,4 10,2 27,2 13,6 2,4 5,8 3,3 0,0 1,4 0,7
1999 38,1 15,2 18,6 8,4 2,1 9,4 4,3 0,0 1,8 2,1
1995 36,5 15,0 15,4 6,5 5,4 8,2 6,6 0,6 1,8 4,1
1991 34,0 19,3 8,2 17,8 6,3 8,3 3,9 0,6 1,5 0,0
1987 44,9 21,2 11,1 7,2 1,4 7,8 4,1 0,0 1,2 0,9
1983 52,1 21,6 3,3 6,6 1,6 8,6 3,3 0,0 0,6 2,3
1979 47,3 22,9 1,7 5,2 2,1 10,8 5,2 0,0 0,6 4,2
1975 44,0 16,2 1,5 9,7 3,2 14,0 5,2 0,0 0,0 6,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 35,6 22,8 17,3 5,3 5,3 3,9 3,2 2,6 2,4 1,6
2013 37,3 24,9 19,7 3,6 1,1 5,1 3,7 2,3 1,1 1,2
2009 43,5 15,8 24,0 5,4 1,7 4,8 2,6 0,3 1,1 0,8
2005 41,4 11,1 24,0 9,3 2,2 6,2 3,6 0,0 0,8 1,4
2001 31,7 16,4 19,1 15,0 1,3 10,3 2,8 0,0 0,7 2,8
1997 42,8 11,8 17,3 7,0 3,2 11,7 3,4 0,1 1,0 1,7
1993 43,7 13,6 10,1 9,5 8,9 8,4 2,8 0,0 0,6 2,3
1989 38,1 19,9 13,5 14,7 1,3 8,5 2,4 0,3 0,0 1,2
1985 51,4 27,3 2,0 6,3 1,5 7,7 2,5 0,0 0,3 1,1
1981 48,5 25,1 3,0 7,2 0,0 8,9 0,0 0,0 0,4 6,8
1977 51,1 18,0 1,6 6,2 3,2 11,7 0,0 0,0 0,4 7,8
1973 34,2 14,0 3,9 21,2 0,0 12,3 0,0 0,0 0,4 13,9
1969 49,5 14,2 0,0 7,4 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 10,9
1965 44,9 14,8 0,0 11,8 0,0 8,7 17,9 0,0 0,0 1,9
1961 42,8 15,8 0,0 5,9 0,5 9,8 21,0 0,0 0,0 4,2
1957 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 18,9 0,0 0,0 21,3
1953 47,6 16,6 0,0 0,0 0,8 11,0 16,9 0,0 0,0 7,1
1949 40,9 17,3 0,0 0,0 0,0 11,0 20,0 0,0 0,0 10,7
1945 35,9 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0 0,0 20,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 40.9 20.8 8 4.7 1.1 4.6 5.1 6 3.3 5.4
Valgting 40,5 19,3 10,7 3,5 1,6 5,1 5,1 4,0 3,4 6,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned