Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sandefjord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 2 093 25,8 5 544 25,0 7 637 25,4 -1,7 25,4 12 -14
H 2 678 33,0 7 080 31,9 9 758 32,5 -7,1 32,5 15 -16
Frp 604 7,4 1 837 8,3 2 441 8,1 -2,1 8,1 4 -5
SV 402 4,9 1 048 4,7 1 450 4,8 1,5 4,8 2 -1
Sp 675 8,3 2 333 10,5 3 008 10,0 5,3 10,0 5 -3
KrF 285 3,5 633 2,9 918 3,1 -1,9 3,1 1 -4
V 442 5,4 1 269 5,7 1 711 5,7 0,0 5,7 3 -2
MDG 512 6,3 1 048 4,7 1 560 5,2 2,0 5,2 2 0
R 258 3,2 493 2,2 751 2,5 2,5 2,5 1 1
Andre (vis) 173 2,1 656 3,0 829 2,8 2,6 2,8 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 940 48,5 10 466 47,2 14 406 47,9 9,6 47,9 22 -17
H+Frp+
KrF+V
4 009 49,4 10 819 48,8 14 828 49,4 -11,1 49,4 23 -27
Nærmest til å vinne mandat: KrF (79 stemmer), tape mandat: V (138 stemmer)
Fremmøte: 61,0 % Stemmeberettigede: 50 049 Opptalte stemmer: 30 297
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 99,9 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 25,4 32,5 8,1 4,8 10,0 3,1 5,7 5,2 2,5 2,8
14:25 25,4 32,5 8,1 4,8 10,0 3,1 5,7 5,2 2,5 2,8
18:05 25,4 32,5 8,1 4,8 10,0 3,1 5,7 5,2 2,5 2,8
09:29 25,3 32,7 8,1 4,8 10,0 3,0 5,7 5,2 2,5 2,8
09:29 25,3 32,7 8,1 4,8 10,0 3,0 5,7 5,2 2,5 2,8
07:18 25,3 32,7 8,1 4,8 10,0 3,0 5,7 5,2 2,5 2,8
01:32 25,3 32,8 8,1 4,8 10,0 3,0 5,7 5,1 2,5 2,8
00:09 25,0 33,3 8,1 4,7 9,6 2,9 5,9 5,2 2,5 2,7
00:03 25,4 32,4 8,2 4,8 9,9 3,0 5,6 5,3 2,5 2,9
23:34 25,2 32,7 8,2 4,8 9,6 3,1 5,6 5,3 2,5 3,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 26,8 (12) 39,0 (18) 10,0 (5) 3,3 (1) 4,6 (2) 4,9 (2) 5,5 (3) 3,1 (1) 0,0 (0) 2,7 (1)
Poll of polls (brutt ned) 19,7 (9) 33,8 (16) 8,6 (4) 5,2 (3) 7,9 (4) 3,7 (2) 4,1 (2) 5,4 (3) 0,0 (0) 4,5 (2)
Siste lokale målings 26,1 (15) 30,0 (17) 9,6 (6) 5,1 (3) 9,5 (5) 3,2 (2) 5,2 (3) 4,8 (3) 3,8 (2) 2,6 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 18,5 (9) 35,3 (17) 8,6 (4) 6,7 (3) 8,0 (4) 3,7 (2) 3,4 (2) 6,4 (3) 0,0 (0) 3,2 (1)
K-snitt september (brutt ned) 19,8 (9) 33,0 (16) 7,8 (4) 5,5 (3) 8,3 (4) 3,6 (2) 3,6 (2) 5,6 (3) 0,0 (0) 4,4 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 1 54 35
Høyre 50 2 54 36
KrF 19 2 54 42
Venstre 31 1 55 45
Sp 19 3 49 42
Ap 51 6 48 51
SV 31 2 52 48
Rødt 23 2 47 39
MDG 14 2 52 50
Demokratene 9 0 57 33
Partiet De Kristne 8 2 61 63
Liberalistene 19 2 36 16
Sum 294 25 51 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 710).
1. januar 2017: Slått sammen av tidligere Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner.
Mandater i kommunestyret 45 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / SB 3/9-2019 26,1 (15) 30,0 (17) 9,6 (6) 5,1 (3) 9,5 (5) 3,2 (2) 5,2 (3) 4,8 (3) 3,8 (2) 2,6 (1)
InFact / SB 26/6-2019 24,5 (15) 32,5 (19) 12,1 (7) 5,7 (3) 7,2 (4) 3,1 (2) 4,2 (2) 4,8 (3) 3,6 (2) 2,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,8 39,0 10,0 3,3 4,6 4,9 5,5 3,1 0,0 2,7
2011 25,6 43,5 11,6 3,9 3,2 4,8 4,8 0,7 0,4 1,6
2007 20,6 36,7 19,4 6,2 3,6 6,4 4,4 0,5 0,0 2,2
2003 20,7 23,6 24,3 12,4 4,1 6,2 3,9 0,6 0,1 4,1
1999 18,3 29,2 16,2 8,1 5,8 10,8 4,1 0,0 1,3 6,3
1995 24,2 31,6 15,4 4,8 9,0 9,5 3,4 0,0 1,9 0,2
1991 23,4 32,2 11,1 10,4 10,0 8,4 3,3 0,0 1,4 0,0
1987 27,3 31,2 19,3 3,9 4,7 7,7 5,3 0,0 0,5 0,0
1983 28,7 36,5 10,3 3,4 5,0 8,5 5,8 0,0 0,8 1,0
1979 27,9 42,6 3,0 2,3 6,1 9,7 6,9 0,0 0,0 1,6
1975 30,3 36,0 3,6 2,9 8,4 11,2 4,8 0,0 0,0 2,8
1971 35,3 32,9 0,0 3,3 10,9 7,4 9,7 0,0 0,0 0,6
1967 36,9 34,9 0,0 3,7 8,8 5,6 10,1 0,0 0,0 0,0
1963 35,0 36,9 0,0 0,0 11,0 7,1 10,1 0,0 0,0 0,0
1959 31,1 38,2 0,0 0,0 11,4 8,3 10,9 0,0 0,0 0,0
1955 45,3 28,5 0,0 0,0 6,6 7,3 7,8 0,0 0,0 4,4
1951 31,1 36,0 0,0 0,0 10,6 6,9 14,7 0,0 0,0 0,8
1947 29,3 25,0 0,0 0,0 4,5 5,4 12,3 0,0 0,0 23,5
1945 30,9 28,1 0,0 0,0 7,9 5,8 17,7 0,0 0,0 9,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,0 36,9 11,0 3,0 4,4 5,5 4,7 4,3 0,9 1,5
2011 26,0 40,3 12,5 4,1 2,8 5,5 4,0 1,0 0,9 2,9
2007 24,2 30,4 21,7 5,6 3,4 6,0 3,9 0,7 1,1 3,0
2003 19,3 23,1 25,5 11,8 4,1 6,2 2,8 0,7 1,3 5,4
1999 12,6 18,4 11,0 6,3 3,9 7,3 2,1 0,0 1,3 37,0
1995 24,7 31,2 16,0 4,9 8,6 9,2 3,2 0,5 1,4 0,2
1991 23,6 31,8 10,8 10,7 9,6 9,0 2,9 0,7 1,0 0,0
1987 27,1 31,6 18,9 3,7 4,7 7,8 5,0 0,0 0,8 0,4
1983 28,8 37,1 10,1 3,5 5,2 8,5 5,4 0,0 0,8 0,8
1979 27,3 42,8 3,3 2,3 6,0 9,8 6,6 0,0 0,4 1,5
1975 30,1 35,9 3,7 3,1 8,7 11,3 4,1 0,0 0,0 3,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2013 27,4 31,9 20,3 3,5 2,5 4,9 4,5 2,0 0,6 2,3
2009 30,5 22,3 28,5 5,8 2,7 4,9 3,0 0,5 0,5 1,3
2005 27,7 17,1 30,7 7,6 3,2 6,5 5,1 0,3 0,5 1,4
2001 17,6 26,6 19,5 10,4 2,8 11,5 2,8 0,4 0,4 8,1
1997 30,2 19,3 21,4 4,9 5,2 13,9 3,4 0,3 1,0 0,4
1993 31,3 23,5 12,5 6,4 13,6 7,7 3,1 0,3 0,6 1,0
1989 25,7 31,5 17,6 8,0 4,1 8,0 3,0 0,6 0,0 1,4
1985 30,2 43,4 6,4 3,6 4,1 8,2 3,2 0,0 0,4 0,6
1981 28,5 45,8 5,0 2,6 0,0 9,5 0,0 0,0 0,4 8,3
1977 33,4 38,4 2,5 2,1 6,9 11,6 3,1 0,0 0,3 1,6
1973 27,7 31,2 8,4 7,8 0,0 10,8 0,0 0,0 0,2 13,9
1969 39,0 35,0 0,0 2,5 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 14,9
1965 33,2 38,2 0,0 2,9 16,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,2
1961 34,3 38,2 0,0 0,0 11,5 6,8 8,6 0,0 0,0 0,6
1957 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 11,7 0,0 0,0 45,6
1953 35,4 36,4 0,0 0,0 10,5 5,7 11,2 0,0 0,0 0,8
1949 35,1 36,1 0,0 0,0 0,0 5,1 6,8 0,0 0,0 16,9
1945 31,9 32,4 0,0 0,0 10,1 0,0 21,1 0,0 0,0 4,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27.7 39.5 10.4 3.9 2.6 4.7 4.9 4 0 2.2
Valgting 26,5 38,8 9,9 3,1 5,3 5,0 5,7 2,8 0,0 2,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned