Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Holmestrand

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 989 29,5 2 651 29,5 3 640 29,8 -1,9 29,8 11 -11
H 1 046 31,2 2 668 29,7 3 714 30,4 -3,1 30,4 11 -13
Frp 327 9,8 1 017 11,3 1 344 11,0 0,3 11,0 4 -3
SV 123 3,7 280 3,1 403 3,3 0,2 3,3 1 -1
Sp 385 11,5 1 144 12,7 1 529 12,5 4,2 12,5 4 -2
KrF 77 2,3 254 2,8 331 2,7 -0,3 2,7 1 0
V 61 1,8 164 1,8 225 1,8 -3,6 1,8 0 -3
MDG 187 5,6 370 4,1 557 4,6 2,9 4,6 2 1
R 131 3,9 257 2,9 388 3,2 3,2 3,2 1 1
Andre (vis) 25 0,7 42 0,5 67 0,5 0,5 0,5 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 815 54,2 4 702 52,3 6 517 53,4 8,6 53,4 19 -12
H+Frp+
KrF+V
1 511 45,1 4 103 45,6 5 614 45,9 -6,7 45,9 16 -19
Nærmest til å vinne mandat: V (18 stemmer), tape mandat: MDG (48 stemmer)
Fremmøte: 63,8 % Stemmeberettigede: 19 439 Opptalte stemmer: 12 344
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 29,8 30,4 11,0 3,3 12,5 2,7 1,8 4,6 3,2 0,5
19:00 29,8 30,4 11,0 3,3 12,5 2,7 1,8 4,6 3,2 0,5
18:01 29,8 30,4 11,0 3,3 12,5 2,7 1,8 4,6 3,2 0,5
18:01 29,8 30,4 11,0 3,3 12,5 2,7 1,8 4,6 3,2 0,5
03:38 29,9 30,5 11,1 3,3 12,6 2,7 1,8 4,4 3,1 0,5
00:10 29,9 30,5 11,1 3,3 12,6 2,7 1,8 4,4 3,1 0,5
00:02 30,0 31,1 11,5 3,4 11,3 2,7 1,9 4,6 3,0 0,5
00:02 30,0 31,1 11,5 3,4 11,3 2,7 1,9 4,6 3,0 0,5
23:13 31,1 29,1 12,0 3,6 11,4 2,5 1,7 4,6 3,4 0,7
23:03 30,9 30,7 10,6 3,7 10,4 2,4 1,9 4,9 3,7 0,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 31,7 (11) 33,5 (12) 10,7 (4) 3,1 (1) 8,3 (3) 3,0 (1) 5,5 (2) 1,7 (0) 0,0 (0) 2,5 (1)
Poll of polls (brutt ned) 23,4 (9) 29,0 (11) 9,1 (3) 4,9 (2) 14,2 (5) 2,2 (1) 4,0 (1) 2,9 (1) 0,0 (0) 4,3 (2)
Siste lokale målings 27,5 (10) 27,8 (10) 13,3 (5) 4,4 (2) 12,7 (4) 3,3 (1) 2,6 (1) 3,9 (1) 3,6 (1) 0,8 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,8 (8) 30,4 (12) 9,1 (3) 6,3 (2) 14,4 (6) 2,3 (1) 3,4 (1) 3,4 (1) 0,0 (0) 3,0 (1)
K-snitt september (brutt ned) 23,4 (9) 28,4 (11) 8,3 (3) 5,2 (2) 14,8 (5) 2,2 (1) 3,6 (1) 3,0 (1) 0,0 (0) 4,2 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 5 41 33
Høyre 29 5 49 41
KrF 23 2 54 35
Venstre 15 4 41 33
Sp 15 3 58 40
Ap 31 4 47 48
SV 16 3 53 56
Rødt 15 2 50 53
MDG 8 1 44 38
Partiet De Kristne 7 1 46 71
Sum 174 30 49 44
| Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Botne (t.o.m. 1963) og Sande (Vestf.) kommuner.
1. januar 2018: Slått sammen av tidligere Holmestrand og Hof kommuner.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Jarlsb. / SA 4/9-2019 27,5 (10) 27,8 (10) 13,3 (5) 4,4 (2) 12,7 (4) 3,3 (1) 2,6 (1) 3,9 (1) 3,6 (1) 0,8 (0)
InFact / Jarlsb. / SA 21/8-2019 24,2 (8) 32,5 (11) 11,2 (4) 4,7 (2) 13,1 (5) 3,3 (1) 2,8 (1) 4,5 (2) 3,0 (1) 0,5 (0)
InFact / Jarlsb. / SA 26/6-2019 26,8 (10) 30,6 (11) 11,7 (4) 2,5 (1) 11,9 (4) 3,2 (1) 1,9 (1) 4,0 (1) 4,3 (2) 3,2 (0)
InFact / Jarlsb. / SA 11/4-2019 29,6 (11) 25,9 (9) 13,4 (5) 5,0 (2) 16,3 (6) 2,5 (1) 1,3 (0) 1,7 (0) 2,3 (1) 1,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,7 33,5 10,7 3,1 8,3 3,0 5,5 1,7 0,0 2,5
2011 35,8 34,9 8,0 3,8 9,3 3,8 4,5 0,0 0,0 0,0
2007 36,9 22,5 13,1 5,8 8,9 1,4 3,4 0,0 0,0 7,9
2003 36,6 17,8 14,7 9,8 8,6 5,0 2,7 0,0 0,0 4,8
1999 37,2 23,6 6,3 1,9 12,5 6,7 3,5 0,0 0,0 8,3
1995 32,4 17,3 6,1 3,0 13,0 4,4 1,9 0,0 0,3 21,5
1991 31,8 20,9 6,2 6,8 14,3 5,8 2,1 0,0 0,2 11,8
1987 42,4 22,0 13,4 3,0 4,9 4,2 1,1 0,0 0,8 8,3
1983 47,7 24,2 5,4 4,0 7,1 4,6 0,9 0,0 0,0 6,2
1979 46,8 26,9 0,0 2,2 9,9 5,8 0,0 0,0 0,0 8,3
1975 51,5 15,3 0,0 2,3 12,7 6,7 0,0 0,0 0,0 11,5
1971 53,9 14,3 0,0 2,9 17,8 5,3 3,2 0,0 0,0 2,7
1967 53,2 16,0 0,0 5,2 19,3 4,5 1,7 0,0 0,0 0,0
1963 57,1 16,3 0,0 2,0 17,1 5,1 1,4 0,0 0,0 0,9
1959 56,1 16,7 0,0 0,0 19,4 6,0 0,0 0,0 0,0 1,8
1955 52,3 25,5 0,0 0,0 3,4 6,2 5,8 0,0 0,0 6,8
1951 56,3 14,6 0,0 0,0 9,2 7,2 0,0 0,0 0,0 12,6
1947 51,6 7,3 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 37,4
1945 53,2 7,0 0,0 0,0 9,2 10,2 0,0 0,0 0,0 20,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,6 28,7 11,9 2,8 8,3 3,5 4,6 4,4 1,0 1,2
2011 36,1 29,6 10,9 3,5 7,7 4,1 4,2 0,9 0,9 2,1
2007 38,7 18,2 18,3 4,8 7,6 5,4 3,4 0,5 1,1 2,2
2003 34,2 16,9 19,0 9,9 8,6 5,0 2,4 0,4 1,0 2,6
1999 33,6 21,0 14,5 5,4 9,9 8,2 2,8 0,0 1,2 3,3
1995 37,9 21,1 13,4 4,5 12,8 6,1 2,3 0,6 1,0 0,2
1991 34,4 22,7 7,3 10,2 14,9 6,3 2,5 1,1 0,6 0,0
1987 41,9 23,2 13,0 3,6 8,6 5,3 2,6 0,0 0,7 1,1
1983 47,0 24,8 6,3 3,6 9,2 5,5 2,2 0,0 0,6 0,7
1979 45,2 26,6 2,2 2,8 11,7 7,1 2,6 0,0 0,5 1,2
1975 50,7 17,0 1,4 3,4 15,4 8,1 1,7 0,0 0,0 2,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,3 27,1 18,1 4,2 9,8 3,1 3,4 2,5 1,8 1,6
2013 33,1 26,2 19,8 3,4 5,6 4,1 4,1 1,8 0,6 1,2
2009 38,7 16,3 25,8 5,5 6,1 3,5 2,6 0,3 0,5 0,8
2005 35,9 12,9 27,1 7,7 5,8 4,8 4,3 0,2 0,7 0,8
2001 27,8 21,5 18,0 10,5 5,7 10,0 2,4 0,2 0,6 3,2
1997 39,2 14,3 19,0 4,2 8,8 10,2 2,6 0,2 1,0 0,4
1993 41,2 17,6 8,2 6,1 17,1 5,5 2,3 0,2 0,4 1,4
1989 38,2 21,7 16,1 7,5 7,4 5,8 1,9 0,5 0,0 0,9
1985 47,2 29,4 3,9 3,8 7,8 5,3 1,7 0,0 0,3 0,7
1981 45,6 30,0 4,8 2,8 0,0 6,1 0,0 0,0 0,5 10,2
1977 51,7 21,2 1,6 2,5 11,9 7,9 1,5 0,0 0,4 1,2
1973 45,9 15,6 5,5 8,4 0,0 8,1 0,0 0,0 0,5 16,1
1969 55,1 16,7 0,0 2,8 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 21,8
1965 52,5 17,9 0,0 6,1 19,1 0,0 3,4 0,0 0,0 1,0
1961 57,6 16,8 0,0 0,0 16,2 5,3 2,1 0,0 0,0 1,9
1957 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 2,7 0,0 0,0 33,1
1953 57,0 16,9 0,0 0,0 15,6 6,5 1,4 0,0 0,0 2,6
1949 57,6 20,3 0,0 0,0 0,0 3,7 1,2 0,0 0,0 17,3
1945 54,8 18,5 0,0 0,0 14,7 0,0 4,3 0,0 0,0 7,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35.6 31.1 9.2 3.2 7 3 4.5 2.6 0 3.9
Valgting 30,8 34,1 11,0 3,1 8,6 3,0 5,7 1,5 0,0 2,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned