Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Horten

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 937 42,4 3 977 43,2 5 914 43,4 6,4 43,4 18 3
H 962 21,1 1 956 21,2 2 918 21,4 -6,9 21,4 9 -2
Frp 386 8,5 783 8,5 1 169 8,6 -0,1 8,6 3 -1
SV 193 4,2 301 3,3 494 3,6 -0,2 3,6 1 -1
Sp 159 3,5 456 5,0 615 4,5 0,7 4,5 2 0
KrF 96 2,1 217 2,4 313 2,3 -0,8 2,3 1 0
V 83 1,8 197 2,1 280 2,1 -3,7 2,1 1 -1
MDG 371 8,1 590 6,4 961 7,1 1,7 7,1 3 1
R 378 8,3 577 6,3 955 7,0 2,8 7,0 3 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 038 66,5 5 901 64,1 8 939 65,6 11,4 65,6 27 4
H+Frp+
KrF+V
1 527 33,5 3 153 34,2 4 680 34,4 -11,5 34,4 14 -4
Nærmest til å vinne mandat: SV (13 stemmer), tape mandat: V (47 stemmer)
Fremmøte: 63,3 % Stemmeberettigede: 21 874 Opptalte stemmer: 13 775
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 43,4 21,4 8,6 3,6 4,5 2,3 2,1 7,1 7,0 0,0
24/9 - 13:01 43,4 21,4 8,6 3,6 4,5 2,3 2,1 7,1 7,0 0,0
24/9 - 13:01 43,4 21,4 8,6 3,6 4,5 2,3 2,1 7,1 7,0 0,0
12/9 - 14:25 43,4 21,4 8,6 3,6 4,5 2,3 2,1 7,1 7,0 0,0
12/9 - 14:25 43,4 21,4 8,6 3,6 4,5 2,3 2,1 7,1 7,0 0,0
10/9 - 17:55 43,4 21,4 8,6 3,6 4,5 2,3 2,1 7,1 7,0 0,0
10/9 - 17:32 43,4 21,4 8,6 3,6 4,5 2,3 2,1 7,1 7,0 0,0
10/9 - 17:32 43,4 21,4 8,6 3,6 4,5 2,3 2,1 7,1 7,0 0,0
9/9 - 23:43 43,6 21,4 8,6 3,6 4,5 2,3 2,0 7,0 7,0 0,0
9/9 - 23:43 43,6 21,4 8,6 3,6 4,5 2,3 2,0 7,0 7,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,0 (15) 28,3 (11) 8,7 (4) 3,8 (2) 3,8 (2) 3,1 (1) 5,7 (2) 5,4 (2) 4,2 (2) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 27,2 (11) 24,5 (10) 7,4 (3) 6,1 (3) 6,4 (3) 2,3 (1) 4,2 (2) 9,3 (4) 8,7 (4) 0,0 (0)
Siste lokale målings 30,5 (12) 25,6 (10) 14,7 (6) 4,9 (2) 4,0 (2) 4,0 (2) 5,7 (2) 6,9 (3) 3,7 (2) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,5 (11) 25,6 (11) 7,4 (3) 7,8 (3) 6,5 (3) 2,3 (1) 3,5 (1) 11,0 (5) 7,5 (3) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 27,3 (12) 24,0 (10) 6,8 (3) 6,5 (3) 6,7 (3) 2,3 (1) 3,7 (2) 9,6 (4) 8,2 (3) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 59,9 (25) 61,9 (27) 55,7 (23) 61,8 (26) 62,0 (27) R, SV, Ap, Sp, V, MDG
Borgerlige 45,8 (18) 38,4 (16) 50,0 (20) 38,8 (16) 36,8 (16) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 54,2 (23) 57,7 (25) 50,0 (21) 58,3 (25) 58,3 (25) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 12,6 (5) 12,9 (6) 13,7 (6) 12,3 (5) 12,7 (6) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,0 (15) 28,3 (11) 8,7 (4) 3,8 (2) 3,8 (2) 3,1 (1) 5,7 (2) 5,4 (2) 4,2 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 2 46 41
Høyre 41 2 53 44
KrF 9 2 57 44
Venstre 15 1 47 47
Sp 26 2 51 58
Ap 40 4 51 48
SV 31 4 54 52
Rødt 43 6 51 42
MDG 28 2 46 50
Sum 250 25 51 47
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 4 48 28
Høyre 44 3 50 41
KrF 11 2 61 36
Venstre 24 2 51 38
Sp 25 1 47 44
Ap 41 4 47 49
SV 23 2 56 43
Rødt 30 4 50 30
Miljøpartiet De Grønne 19 1 41 53
Sum 235 23 50 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 3 47 14
Høyre 41 5 48 46
KrF 14 4 57 43
Venstre 19 4 51 42
Sp 20 1 47 35
Ap 38 4 52 47
SV 16 3 50 44
Rødt 27 5 52 30
Kristent Samlingsparti 7 1 52 57
Verdipolitisk Parti 13 2 49 54
Sum 209 32 50 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 701).
Fylke Vestfold og Telemark
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 26 646
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 12 758
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,8 %
F-2015 55,0 %
K-2015 58,5 %
S-2013 77,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 41 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Are Karlsen, Ap (2015-)
Børre Tommy Jacobsen, H (2011-2015)
Nils Henning Hontvedt, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, Ap, Sp, V, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 R, SV, Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Gjeng. 7/9-2015 30,5 (12) 25,6 (10) 14,7 (6) 4,9 (2) 4,0 (2) 4,0 (2) 5,7 (2) 6,9 (3) 3,7 (2) 0,0 (0)
InFact / Gjeng. 1/7-2015 38,4 (15) 28,7 (12) 10,1 (4) 2,0 (1) 2,9 (1) 3,9 (2) 5,2 (2) 3,9 (0) 4,9 (2) 0,0 (2)
Sentio / Gjeng. 26/1-2015 41,7 (17) 31,6 (13) 5,4 (2) 2,5 (1) 2,5 (1) 4,0 (2) 4,2 (2) 5,0 (0) 3,1 (1) 0,0 (2)
SMI / Gjeng. 27/8-2011 31,0 (13) 28,7 (12) 15,7 (6) 4,8 (2) 2,5 (1) 2,1 (1) 3,5 (1) 0,0 (0) 4,5 (2) 7,2 (3)
SMI / Gjeng. 19/3-2011 27,0 (11) 35,2 (15) 12,0 (5) 7,8 (3) 2,2 (1) 4,1 (2) 5,3 (2) 0,0 (0) 1,5 (0) 4,9 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,0 28,3 8,7 3,8 3,8 3,1 5,7 5,4 4,2 0,0
2011 35,4 38,3 7,7 3,1 2,6 2,8 5,0 0,0 3,9 1,4
2007 37,0 20,7 19,1 4,9 2,5 3,5 2,7 0,0 6,4 3,1
2003 36,5 17,7 18,5 10,7 2,7 3,4 1,4 0,0 7,1 1,9
1999 25,8 20,3 11,9 5,6 2,9 5,4 2,0 0,0 7,8 18,3
1995 25,5 35,0 13,4 3,9 4,8 5,7 3,1 0,0 8,6 0,0
1991 28,5 32,7 7,4 12,7 5,9 5,9 2,5 0,0 4,2 0,0
1987 36,4 31,5 13,4 5,3 3,0 4,9 3,2 0,0 2,3 0,0
1959 59,3 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 61,3 26,8 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1951 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,2
1947 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 31,8
1945 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 0,0 20,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,9 28,4 9,5 3,5 3,2 3,0 5,0 5,7 2,9 1,0
2011 36,3 35,1 9,2 3,7 1,8 3,3 3,9 0,7 4,0 1,9
2007 36,6 19,3 20,5 5,5 2,3 4,0 2,7 0,5 6,3 2,3
2003 29,7 16,9 19,4 11,1 2,4 4,3 1,5 0,4 8,9 5,4
1999 20,4 17,0 11,2 5,3 3,5 5,9 1,7 0,0 7,4 27,7
1995 28,4 32,3 14,7 5,5 5,2 6,0 1,8 0,7 5,2 0,2
1991 29,5 31,1 7,9 13,7 5,8 7,0 2,2 0,7 2,2 0,0
1987 36,3 31,6 13,8 5,3 2,8 4,9 3,0 0,0 1,9 0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,8 27,1 15,0 6,2 5,1 2,5 3,5 3,5 3,1 1,1
2013 33,8 28,9 17,0 4,8 1,6 3,6 4,8 3,0 1,1 1,5
2009 39,3 17,9 24,3 8,3 1,7 3,4 2,7 0,4 1,1 1,0
2005 36,2 14,2 26,2 10,0 2,2 4,5 4,4 0,2 1,1 1,0
2001 25,0 24,4 16,0 14,7 1,9 8,9 2,4 0,1 0,8 5,8
1997 38,3 17,6 19,1 6,4 3,5 9,9 2,8 0,2 1,8 0,5
1993 42,6 22,3 8,3 7,7 9,1 5,5 2,4 0,3 0,8 1,1
1989 35,3 28,4 15,2 9,6 2,3 5,2 2,1 0,4 0,0 1,4
1961 58,7 33,7 0,0 0,0 1,1 3,5 2,6 0,0 0,0 0,5
1957 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 2,8 0,0 0,0 30,6
1953 55,7 32,1 0,0 0,0 1,3 5,3 2,4 0,0 0,0 3,2
1949 58,4 32,7 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 5,4
1945 62,6 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 1,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.8 29.3 10.2 3.3 3.2 3.2 4.3 5.4 4.3 0
Valgting 37,1 27,9 8,1 4,0 4,0 3,0 6,3 5,4 4,2 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned