Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Øystre Slidre

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 92 23,1 279 23,3 371 23,4 -23,4 23,4 5 -5
H 61 15,3 141 11,8 202 12,7 0,4 12,7 3 0
SV 38 9,5 77 6,4 115 7,3 7,3 7,3 1 1
Sp 188 47,1 641 53,6 829 52,3 22,3 52,3 11 5
V 20 5,0 49 4,1 69 4,4 -0,6 4,4 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
318 79,7 997 83,3 1 315 83,0 6,2 83,0 17 1
H+Frp+
KrF+V
81 20,3 190 15,9 271 17,1 -0,2 17,1 4 0
Nærmest til å vinne mandat: SV (4 stemmer), tape mandat: H (11 stemmer)
Fremmøte: 62,8 % Stemmeberettigede: 2 572 Opptalte stemmer: 1 596
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 23,4 12,7 0,0 7,3 52,3 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0
14:25 23,4 12,7 0,0 7,3 52,3 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0
17:29 23,4 12,7 0,0 7,3 52,3 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0
17:29 23,4 12,7 0,0 7,3 52,3 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0
22:46 23,6 12,8 0,0 7,0 52,2 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0
20:19 23,6 12,8 0,0 7,0 52,2 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 46,8 (10) 12,4 (3) 3,9 (1) 0,0 (0) 29,9 (6) 2,1 (0) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 34,5 (7) 10,7 (2) 3,3 (0) 0,0 (0) 51,1 (11) 1,6 (0) 3,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 28,6 (6) 11,6 (2) 0,0 (0) 5,2 (1) 49,9 (11) 0,0 (0) 4,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 32,2 (7) 11,2 (2) 3,3 (1) 0,0 (0) 51,8 (11) 1,6 (0) 3,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 34,5 (7) 10,5 (2) 3,0 (0) 0,0 (0) 53,6 (12) 1,5 (0) 3,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 64,1 (14) 48,8 (10) 44,9 (9) 46,4 (9) 48,2 (9) Ap, V, H
Borgerlige 23,2 (5) 19,2 (3) 16,3 (3) 19,1 (3) 18,2 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 76,8 (16) 85,6 (18) 83,7 (18) 84,0 (18) 88,1 (19) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 37,0 (7) 56,3 (12) 54,6 (12) 56,4 (11) 58,3 (12) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 46,8 (10) 12,4 (3) 3,9 (1) 0,0 (0) 29,9 (6) 2,1 (0) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 18 2 56 44
Venstre 10 4 48 20
Sp 22 4 44 41
Ap 21 3 48 48
SV 10 2 44 60
Sum 81 15 48 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 2 46 13
Høyre 20 2 51 40
KrF 13 1 64 62
Venstre 9 3 64 33
Sp 22 2 44 41
Ap 19 4 45 53
Sum 91 14 51 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 1 48 13
Høyre 24 2 49 50
Sp 17 2 47 47
Ap 24 2 43 50
Sum 73 7 46 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 544).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 190
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 480
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,6 %
F-2015 52,5 %
K-2015 58,1 %
S-2013 70,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Kjell Berge Melbybråten, Ap (2011-)
Gro Lundby, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, V, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Valdr 20/8-2019 28,6 (6) 11,6 (2) 0,0 (0) 5,2 (1) 49,9 (11) 0,0 (0) 4,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Valdr 6/9-2011 42,0 (9) 19,0 (4) 13,0 (3) 0,0 (0) 27,0 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 46,8 12,4 3,9 0,0 29,9 2,1 4,9 0,0 0,0 0,0
2011 43,5 25,3 7,7 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 42,2 6,2 10,8 0,0 30,7 3,2 6,8 0,0 0,0 0,0
2003 38,1 6,5 7,9 0,0 29,0 3,6 14,9 0,0 0,0 0,0
1999 41,8 10,6 0,0 0,0 29,5 5,6 12,6 0,0 0,0 0,0
1995 25,3 9,6 0,0 8,6 43,5 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0
1991 28,2 8,3 4,5 9,7 43,4 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0
1987 37,6 16,7 0,0 4,8 24,7 4,7 11,5 0,0 0,0 0,0
1983 38,2 16,5 0,0 0,0 26,2 4,6 14,4 0,0 0,0 0,0
1979 32,8 17,9 0,0 0,0 29,7 4,8 14,8 0,0 0,0 0,0
1975 36,7 0,0 0,0 3,6 38,0 0,0 21,8 0,0 0,0 0,0
1971 46,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,8
1967 37,1 5,9 0,0 0,0 38,8 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0
1963 38,9 4,2 0,0 0,0 35,4 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0
1959 37,7 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,3
1955 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,8
1951 33,5 0,0 0,0 0,0 31,6 0,0 34,9 0,0 0,0 0,0
1947 29,3 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 9,8 0,0 0,0 50,5
1945 36,2 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 36,8 0,0 0,0 8,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,6 11,8 6,7 2,3 29,9 2,1 5,1 3,7 1,0 0,7
2011 53,5 13,2 7,6 1,7 15,5 2,0 4,5 0,8 0,7 0,7
2007 35,1 7,1 14,1 4,1 24,1 2,8 11,2 0,3 0,4 0,8
2003 33,5 8,6 10,7 7,5 25,6 3,8 8,7 0,5 0,5 0,7
1999 32,2 11,6 7,6 4,7 27,1 6,5 8,0 0,4 1,2 0,7
1995 28,1 8,9 4,5 8,0 38,4 4,2 6,6 0,5 0,5 0,3
1991 27,3 10,5 4,4 10,4 38,1 3,6 5,2 0,0 0,4 0,0
1987 36,0 16,0 5,9 4,4 23,5 4,9 8,8 0,0 0,2 0,3
1983 36,4 16,9 3,7 2,9 23,9 4,9 11,1 0,0 0,3 0,1
1979 32,7 18,1 1,5 1,9 27,9 6,0 11,6 0,0 0,0 0,3
1975 35,5 7,8 2,4 2,3 35,2 8,5 7,7 0,0 0,0 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,5 15,6 11,6 4,1 41,1 1,2 2,3 2,0 1,2 0,3
2013 32,3 20,0 11,1 2,7 22,9 2,3 3,7 3,4 0,3 1,3
2009 32,0 10,9 20,3 4,7 21,7 2,2 6,1 0,6 1,0 0,4
2005 29,5 6,7 20,4 6,8 22,3 3,2 9,3 0,2 0,5 1,3
2001 22,6 12,2 10,5 9,1 19,2 10,9 12,6 0,1 0,5 2,3
1997 27,8 6,7 7,5 5,0 38,0 9,1 3,7 0,2 1,0 0,8
1993 27,7 7,0 4,1 7,8 44,8 4,2 3,1 0,1 0,2 1,1
1989 36,3 12,3 9,3 6,5 24,1 6,5 4,5 0,3 0,0 0,2
1985 39,1 20,2 2,6 2,5 22,9 5,8 6,4 0,0 0,3 0,2
1981 33,6 21,1 3,0 3,5 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 31,8
1977 37,1 13,0 1,1 1,8 29,0 12,6 5,0 0,0 0,2 0,3
1973 33,7 6,1 5,6 3,3 0,0 7,9 0,0 0,0 0,1 43,4
1969 38,3 4,9 0,0 1,1 42,1 2,5 10,9 0,0 0,0 0,3
1965 36,1 7,3 0,0 2,1 37,5 1,7 15,0 0,0 0,0 0,3
1961 41,8 5,3 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 49,6
1957 38,8 8,8 0,0 0,0 32,7 10,5 9,3 0,0 0,0 0,0
1953 33,7 4,0 0,0 0,0 25,8 3,6 32,6 0,0 0,0 0,2
1949 34,1 0,0 0,0 0,0 27,4 6,0 32,0 0,0 0,0 0,6
1945 30,0 1,7 0,0 0,0 20,5 0,0 47,4 0,0 0,0 0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 48.1 15.8 4.1 0 20.3 2.1 9.5 0 0 0
Valgting 46,6 11,7 3,8 0,0 31,8 2,1 4,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned