Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Vestre Slidre

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 50 18,5 113 13,6 163 15,0 -5,4 15,0 3 0
Sp 134 49,4 476 57,3 610 56,0 23,5 56,0 9 3
MDG 28 10,3 52 6,3 80 7,3 2,0 7,3 1 0
Andre (vis) 59 21,8 177 21,3 236 21,7 -20,1 21,7 4 -3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
212 78,2 641 77,2 853 78,3 20,1 78,3 13 3
H+Frp+
KrF+V
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: Sp (10 stemmer), tape mandat: Ap (3 stemmer)
Fremmøte: 65,3 % Stemmeberettigede: 1 699 Opptalte stemmer: 1 101
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 15,0 0,0 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0 7,3 0,0 21,7
14:25 15,0 0,0 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0 7,3 0,0 21,7
18:48 15,0 0,0 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0 7,3 0,0 21,7
22:24 14,9 0,0 0,0 0,0 56,1 0,0 0,0 7,0 0,0 22,0
20:19 14,9 0,0 0,0 0,0 56,1 0,0 0,0 7,0 0,0 22,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 32,5 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,3 (1) 0,0 (0) 41,8 (7)
Poll of polls (brutt ned) 15,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 55,4 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,2 (1) 0,0 (0) 70,1 (8)
Siste lokale målings 21,7 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 52,7 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,7 (1) 0,0 (0) 17,0 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 56,3 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,9 (1) 0,0 (0) 49,3 (7)
K-snitt september (brutt ned) 15,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 58,2 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,5 (1) 0,0 (0) 68,1 (8)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (17) 149,7 (17) 100,1 (17) 130,5 (17) 150,8 (17) Ap, Sp, MDG, And
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 58,2 (10) 79,6 (9) 83,1 (14) 81,2 (10) 82,7 (9) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 32,5 (6) 55,4 (6) 52,7 (9) 56,3 (7) 58,2 (6) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 32,5 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,3 (1) 0,0 (0) 41,8 (7)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 16 2 50 44
Ap 18 2 56 50
MDG 7 0 48 43
Bygdeliste 19 1 53 53
Sum 60 5 52 48
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 16 0 52 38
Ap 15 3 55 47
Bygdeliste 19 0 52 42
Miljøpartiet Dei Grøne 8 0 47 38
Sum 58 3 52 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 23 0 43 39
Ap 16 2 54 50
Bygdeliste 27 0 48 48
Sum 66 2 48 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 543).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 199
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 160
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,7 %
F-2015 57,4 %
K-2015 66,7 %
S-2013 77,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Eivind Brenna, V (2015-)
Lars Kvissel, Sp (2011-2015)
Eivind Brenna, V (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / OA 15/8-2019 21,7 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 52,7 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,7 (1) 0,0 (0) 17,0 (3)
MI / Valdr 10/9-2015 25,1 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,1 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,2 (2) 0,0 (0) 41,6 (7)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 20,3 0,0 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 5,3 0,0 41,8
2011 24,0 0,0 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 47,2
2007 23,0 0,0 0,0 0,0 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 48,1
2003 23,8 0,0 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
1999 26,6 0,0 0,0 0,0 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9
1995 28,1 0,0 10,9 0,0 35,2 0,0 10,0 0,0 0,0 15,9
1991 24,4 5,0 7,4 0,0 34,6 6,5 6,4 0,0 0,0 15,7
1987 38,0 14,0 0,0 0,0 31,8 7,9 8,3 0,0 0,0 0,0
1983 35,9 12,2 0,0 0,0 26,0 7,4 9,2 0,0 0,0 9,3
1979 36,1 17,6 0,0 0,0 31,4 9,5 5,4 0,0 0,0 0,0
1975 40,1 0,0 0,0 0,0 46,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 38,3 0,0 0,0 0,0 47,4 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0
1967 35,3 3,4 0,0 0,0 37,3 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0
1963 36,0 3,9 0,0 0,0 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
1959 28,4 0,0 0,0 0,0 33,6 0,0 15,6 0,0 0,0 22,4
1955 36,9 0,0 0,0 0,0 37,2 0,0 25,9 0,0 0,0 0,0
1951 27,8 0,0 0,0 0,0 44,3 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0
1947 25,0 0,0 0,0 0,0 40,9 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0
1945 29,5 0,0 0,0 0,0 20,5 0,0 38,5 0,0 0,0 11,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,2 5,1 9,1 1,3 33,0 2,3 16,5 4,0 1,3 1,1
2011 34,9 7,9 11,6 2,7 24,7 2,4 12,9 0,8 0,9 1,1
2007 25,2 4,1 13,7 4,3 21,9 1,8 26,0 1,0 0,4 1,5
2003 31,5 4,7 13,7 8,3 31,3 2,8 5,5 1,4 0,2 0,6
1999 31,7 7,3 9,0 3,9 33,8 7,5 3,9 1,2 0,3 1,5
1995 30,4 5,7 8,9 3,2 37,1 9,8 4,1 0,3 0,1 0,4
1991 28,9 5,9 8,1 6,1 40,9 6,5 3,3 0,0 0,3 0,0
1987 37,4 12,9 6,3 1,8 29,3 5,8 6,0 0,0 0,1 0,4
1983 35,8 14,6 3,7 2,2 28,5 6,8 7,9 0,0 0,4 0,2
1979 34,3 16,9 1,3 1,4 33,0 7,8 4,8 0,0 0,0 0,4
1975 36,6 5,6 2,3 1,5 40,5 10,7 2,6 0,0 0,0 0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,4 12,9 16,5 3,1 37,8 1,6 2,3 1,5 0,6 1,4
2013 32,0 16,9 14,0 1,9 25,7 2,8 3,8 1,6 0,2 1,1
2009 33,7 7,5 21,5 3,4 21,8 2,3 8,9 0,2 0,0 0,8
2005 30,9 4,0 19,9 5,7 24,3 3,0 10,9 0,2 0,2 0,8
2001 22,9 6,1 10,0 5,3 19,2 7,5 25,8 0,1 0,1 3,1
1997 31,9 5,6 8,6 2,9 36,3 10,8 2,8 0,1 0,3 0,8
1993 28,8 5,0 4,9 4,2 46,4 6,0 2,0 0,0 0,1 2,8
1989 36,3 8,0 13,5 4,3 27,6 6,5 3,5 0,1 0,0 0,1
1985 43,9 17,0 1,3 1,2 26,2 5,4 4,4 0,0 0,1 0,5
1981 39,1 18,9 3,1 1,9 0,0 7,5 0,0 0,0 0,3 29,3
1977 40,7 8,8 2,6 1,5 31,4 12,6 1,8 0,0 0,3 0,3
1973 35,0 6,0 4,6 3,7 0,0 8,1 0,0 0,0 0,1 42,3
1969 36,7 3,8 0,0 1,2 46,4 2,9 8,8 0,0 0,0 0,2
1965 34,8 6,8 0,0 2,1 40,9 3,5 11,5 0,0 0,0 0,5
1961 36,7 5,3 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 53,9
1957 35,2 6,1 0,0 0,0 38,9 10,7 9,2 0,0 0,0 0,0
1953 32,0 3,8 0,0 0,0 39,5 7,1 17,5 0,0 0,0 0,1
1949 30,5 0,0 0,0 0,0 40,5 7,5 21,1 0,0 0,0 0,5
1945 32,3 3,0 0,0 0,0 27,9 0,0 36,7 0,0 0,0 0,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 20.9 0 0 0 39.2 0 0 7 0 32.9
Valgting 20,3 0,0 0,0 0,0 31,4 0,0 0,0 5,1 0,0 43,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned