Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Nord-Aurdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 307 32,5 687 30,6 994 31,5 -14,4 31,5 6 -5
H 107 11,3 175 7,8 282 8,9 -2,3 8,9 2 -1
Frp 77 8,2 211 9,4 288 9,1 -2,7 9,1 2 -1
SV 51 5,4 95 4,2 146 4,6 1,1 4,6 1 0
Sp 321 34,0 835 37,2 1 156 36,7 21,3 36,7 8 4
KrF 14 1,5 36 1,6 50 1,6 -2,5 1,6 0 -1
V 67 7,1 171 7,6 238 7,5 -0,4 7,5 2 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
679 71,9 1 617 72,1 2 296 72,8 8,0 72,8 15 -1
H+Frp+
KrF+V
265 28,1 593 26,4 858 27,1 -7,9 27,1 6 -3
Nærmest til å vinne mandat: Ap (8 stemmer), tape mandat: V (9 stemmer)
Fremmøte: 61,0 % Stemmeberettigede: 5 250 Opptalte stemmer: 3 188
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 31,5 8,9 9,1 4,6 36,7 1,6 7,5 0,0 0,0 0,0
14:25 31,5 8,9 9,1 4,6 36,7 1,6 7,5 0,0 0,0 0,0
08:49 31,5 8,9 9,1 4,6 36,7 1,6 7,5 0,0 0,0 0,0
08:49 31,5 8,9 9,1 4,6 36,7 1,6 7,5 0,0 0,0 0,0
18:03 31,5 8,9 9,1 4,6 36,7 1,6 7,5 0,0 0,0 0,0
15:58 31,6 8,9 9,2 4,4 36,8 1,6 7,5 0,0 0,0 0,0
15:58 31,6 8,9 9,2 4,4 36,8 1,6 7,5 0,0 0,0 0,0
22:06 31,7 8,9 9,1 4,4 36,8 1,6 7,5 0,0 0,0 0,0
16:32 33,0 11,5 8,2 4,7 34,3 1,6 6,7 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 45,9 (11) 11,3 (3) 11,9 (3) 3,6 (1) 15,4 (4) 4,1 (1) 8,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 33,8 (8) 9,8 (2) 10,1 (2) 5,7 (1) 26,2 (6) 3,1 (1) 5,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 31,4 (8) 12,0 (3) 7,5 (2) 7,2 (2) 37,1 (10) 2,7 (0) 2,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 31,6 (7) 10,2 (2) 10,1 (2) 7,3 (2) 26,6 (6) 3,1 (1) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 33,8 (8) 9,5 (2) 9,2 (2) 6,0 (1) 27,5 (6) 3,0 (1) 5,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (25) 94,6 (21) 100,0 (25) 93,8 (21) 94,2 (21) SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Borgerlige 35,2 (9) 28,9 (6) 24,3 (5) 28,3 (6) 26,9 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 64,8 (16) 65,7 (15) 75,7 (20) 65,5 (15) 67,3 (15) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 27,5 (7) 35,2 (8) 41,9 (10) 34,6 (8) 35,7 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 45,9 (11) 11,3 (3) 11,9 (3) 3,6 (1) 15,4 (4) 4,1 (1) 8,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 1 43 43
Høyre 13 2 59 46
KrF 7 1 67 57
Venstre 13 2 53 46
Sp 15 2 52 47
Ap 19 2 48 42
SV 18 2 57 61
Sum 92 12 54 49
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 2 43 29
Høyre 11 2 64 55
KrF 10 1 64 40
Venstre 15 2 53 40
Sp 18 1 48 39
Ap 22 2 48 50
SV 16 2 57 56
Sum 99 12 53 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 3 53 25
Høyre 14 1 53 57
Venstre 20 1 51 50
Sp 21 0 47 43
Ap 22 2 44 50
SV 19 1 53 58
Sum 108 8 50 48
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 542).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 420
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 782
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,5 %
F-2015 50,3 %
K-2015 53,8 %
S-2013 74,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 25 til 21. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Inger Torun Klosbøle, Ap (2011-)
Helge Halvorsen, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Valdr 20/8-2019 31,4 (8) 12,0 (3) 7,5 (2) 7,2 (2) 37,1 (10) 2,7 (0) 2,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Valdr 3/9-2011 36,7 (9) 14,0 (4) 21,4 (5) 5,1 (1) 14,5 (4) 0,0 (0) 8,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / OA 5/7-2011 33,5 (9) 15,0 (4) 25,9 (7) 4,3 (1) 14,3 (4) 2,7 (0) 2,6 (0) 0,0 (0) 0,4 (0) 1,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 45,9 11,3 11,9 3,6 15,4 4,1 8,0 0,0 0,0 0,0
2011 39,7 14,9 16,4 3,2 14,4 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0
2007 34,3 11,6 23,5 3,8 18,4 3,3 4,9 0,0 0,0 0,2
2003 33,6 13,5 14,1 7,7 22,8 4,2 4,1 0,0 0,0 0,0
1999 32,8 14,1 8,9 6,8 26,5 6,6 4,3 0,0 0,0 0,0
1995 37,5 14,5 0,0 6,4 31,0 5,9 4,8 0,0 0,0 0,0
1991 35,5 12,4 4,1 8,7 29,5 6,3 3,5 0,0 0,0 0,0
1987 45,4 18,5 0,0 0,0 24,1 6,5 5,5 0,0 0,0 0,0
1983 42,3 18,1 3,8 0,0 21,2 8,9 5,7 0,0 0,0 0,0
1979 40,2 21,1 0,0 0,0 25,8 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 40,6 10,8 0,0 2,1 30,4 14,2 1,9 0,0 0,0 0,0
1971 45,7 9,2 0,0 0,0 30,1 10,5 4,6 0,0 0,0 0,0
1967 44,2 10,0 0,0 2,2 31,8 6,9 5,0 0,0 0,0 0,0
1963 44,8 10,8 0,0 0,0 31,4 8,3 0,0 0,0 0,0 4,8
1959 43,2 12,4 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 34,3
1955 29,4 0,0 0,0 0,0 46,0 0,0 24,6 0,0 0,0 0,0
1951 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 46,4
1947 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,4
1945 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,7 10,9 14,1 2,3 16,6 3,4 7,5 3,0 0,5 1,1
2011 46,2 13,3 16,1 2,0 10,7 3,0 7,1 0,3 0,3 1,0
2007 35,8 9,0 23,6 3,0 14,1 3,6 9,7 0,0 0,3 0,7
2003 34,9 10,9 16,8 8,3 19,8 4,5 3,6 0,3 0,1 0,8
1999 32,7 14,0 11,5 5,9 22,4 8,4 3,5 0,3 0,3 1,0
1995 37,4 12,8 5,1 4,4 28,4 6,8 4,4 0,2 0,2 0,4
1991 34,9 13,4 4,7 8,2 29,2 6,5 3,0 0,0 0,2 0,0
1987 41,4 17,0 5,6 2,3 21,8 6,8 4,4 0,0 0,3 0,3
1983 41,9 18,7 4,1 1,8 19,5 8,8 4,5 0,0 0,5 0,1
1979 38,4 21,5 1,0 1,8 23,9 11,0 1,9 0,0 0,0 0,6
1975 38,5 13,8 1,3 2,1 24,9 17,0 1,5 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,9 18,5 15,7 3,0 24,3 2,0 2,8 2,3 0,9 1,5
2013 37,2 21,2 16,3 2,2 13,2 3,1 3,3 1,7 0,4 1,4
2009 39,6 10,8 23,4 3,4 13,6 3,2 4,9 0,3 0,3 0,6
2005 40,3 8,2 20,2 5,4 13,5 4,6 6,7 0,1 0,4 0,9
2001 30,0 13,3 13,9 7,8 12,3 10,9 9,3 0,1 0,3 2,1
1997 41,4 8,5 10,3 2,9 21,1 12,0 2,4 0,1 0,4 0,9
1993 37,3 10,8 4,5 5,8 31,2 5,8 2,2 0,0 0,0 2,5
1989 40,6 15,2 11,7 5,4 16,1 8,5 2,4 0,1 0,0 0,0
1985 47,5 23,0 2,0 1,6 15,0 7,4 2,9 0,0 0,2 0,4
1981 40,5 24,3 3,0 1,8 0,0 10,1 0,0 0,0 0,2 20,2
1977 43,8 15,3 0,9 1,2 23,7 13,0 1,6 0,0 0,1 0,4
1973 39,6 9,9 4,7 3,7 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 30,7
1969 44,7 9,0 0,0 0,9 34,3 6,6 4,5 0,0 0,0 0,1
1965 42,7 13,6 0,0 2,4 29,2 6,8 5,1 0,0 0,0 0,2
1961 46,7 12,7 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 31,1
1957 44,5 13,1 0,0 0,0 23,2 15,7 3,4 0,0 0,0 0,0
1953 44,5 11,3 0,0 0,0 26,3 10,6 6,7 0,0 0,0 0,6
1949 40,9 0,0 0,0 0,0 31,6 13,3 12,5 0,0 0,0 1,8
1945 39,6 6,9 0,0 0,0 25,7 0,0 25,2 0,0 0,0 2,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 43.1 11.5 13.3 5 12.2 4.8 10 0 0 0
Valgting 46,4 11,2 11,6 3,3 16,0 4,0 7,6 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned