Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Etnedal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 106 35,9 127 28,7 233 32,0 -9,7 32,0 5 -1
Frp 11 3,7 56 12,6 67 9,2 9,2 9,2 1 1
Sp 136 46,1 195 44,0 331 45,5 8,4 45,5 7 2
Andre (vis) 42 14,2 55 12,4 97 13,3 13,3 13,3 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
242 82,0 322 72,7 564 77,5 -1,3 77,5 12 1
H+Frp+
KrF+V
11 3,7 56 12,6 67 9,2 9,2 9,2 1 1
Nærmest til å vinne mandat: Frp (7 stemmer), tape mandat: HKV (7 stemmer)
Fremmøte: 69,7 % Stemmeberettigede: 1 061 Opptalte stemmer: 738
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 32,0 0,0 9,2 0,0 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4
14:25 32,0 0,0 9,2 0,0 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4
09:03 32,0 0,0 9,2 0,0 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4
09:03 32,0 0,0 9,2 0,0 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4
09:03 32,0 0,0 9,2 0,0 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4
22:26 31,7 0,0 9,5 0,0 45,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9
21:21 31,7 0,0 9,5 0,0 45,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9
20:25 35,4 0,0 4,1 0,0 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 41,7 (6) 10,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 37,1 (5) 4,9 (1) 5,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 30,7 (5) 9,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 63,3 (9) 3,6 (0) 4,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 35,8 (6) 0,0 (0) 4,1 (0) 0,0 (0) 43,5 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,7 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,7 (4) 9,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 64,2 (10) 3,7 (0) 3,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 30,8 (4) 9,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 66,4 (10) 3,6 (0) 3,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (15) 111,0 (15) 79,3 (13) 109,7 (15) 113,5 (15) Ap, Sp, V, KrF, H
Borgerlige 21,2 (4) 17,0 (1) 4,1 (0) 16,8 (1) 16,3 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 78,8 (11) 94,0 (14) 79,3 (13) 92,9 (14) 97,2 (14) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 47,7 (7) 71,1 (9) 43,5 (7) 71,4 (10) 73,7 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 41,7 (6) 10,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 37,1 (5) 4,9 (1) 5,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 4 41 22
Sp 14 0 43 50
Ap 12 2 50 42
Folkelista for Etnedal 8 4 40 13
Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre 17 3 55 35
Sum 60 13 47 35
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 9 2 44 33
KrF 10 1 56 30
Venstre 9 2 43 44
Sp 13 0 46 38
Ap 12 2 51 58
Sum 53 7 48 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 9 0 48 22
Venstre 13 3 42 69
Sp 13 0 44 46
Ap 15 2 46 47
SV 7 1 52 57
Sum 57 6 46 49
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 541).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 406
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 698
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,2 %
F-2015 52,3 %
K-2015 67,1 %
S-2013 74,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 15 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Torill Grønbrekk, Ap (2015-)
Jan Arild Berg, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, H
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Valdr 21/8-2019 35,8 (6) 0,0 (0) 4,1 (0) 0,0 (0) 43,5 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,7 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 41,7 10,6 0,0 0,0 37,1 4,9 5,7 0,0 0,0 0,0
2011 35,8 16,3 0,0 2,8 36,5 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0
2007 24,0 12,6 0,0 7,5 39,2 6,0 10,7 0,0 0,0 0,0
2003 25,1 8,4 0,0 8,1 40,9 5,9 11,6 0,0 0,0 0,0
1999 23,9 6,9 0,0 0,0 39,6 9,5 9,0 0,0 0,0 11,1
1995 21,4 5,7 0,0 0,0 33,6 8,9 10,7 0,0 0,0 19,8
1991 35,9 9,0 0,0 0,0 36,0 8,7 10,5 0,0 0,0 0,0
1987 38,8 7,6 0,0 0,0 32,0 9,9 11,6 0,0 0,0 0,0
1983 41,3 12,9 0,0 4,4 22,0 13,2 6,3 0,0 0,0 0,0
1979 37,5 13,6 0,0 5,0 21,7 13,9 8,2 0,0 0,0 0,0
1975 37,8 4,2 0,0 3,5 21,8 18,0 14,6 0,0 0,0 0,0
1971 41,9 8,3 0,0 0,0 20,0 14,9 15,0 0,0 0,0 0,0
1967 32,8 8,6 0,0 0,0 7,8 13,2 22,7 0,0 0,0 14,8
1963 37,5 11,1 0,0 0,0 12,1 12,8 22,5 0,0 0,0 4,1
1959 34,5 10,7 0,0 0,0 11,7 14,2 29,0 0,0 0,0 0,0
1955 41,8 11,0 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 36,0
1951 39,5 0,0 0,0 0,0 11,4 21,7 27,3 0,0 0,0 0,0
1947 37,0 0,0 0,0 0,0 23,3 0,0 39,6 0,0 0,0 0,0
1945 38,6 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 37,4 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,7 7,0 6,4 2,4 31,6 3,7 5,7 3,1 0,6 1,8
2011 41,0 11,8 9,1 3,0 23,4 4,4 5,1 0,2 0,8 1,1
2007 30,0 7,1 11,3 4,7 29,6 6,3 10,2 0,0 0,3 0,5
2003 29,5 6,6 9,2 6,8 33,4 5,8 7,0 0,3 0,3 1,0
1999 26,8 7,7 7,4 2,9 35,9 11,2 5,9 0,7 0,9 0,6
1995 31,8 6,2 6,7 4,7 34,4 10,3 4,5 0,3 0,4 0,9
1991 35,0 8,0 4,4 6,8 32,5 8,6 4,8 0,0 0,0 0,0
1987 40,5 6,3 4,3 1,4 31,2 9,8 6,0 0,0 0,3 0,1
1983 41,8 12,9 2,7 2,8 20,5 14,5 4,5 0,0 0,2 0,1
1979 40,3 13,0 0,4 3,4 21,5 13,8 7,1 0,0 0,0 0,5
1975 39,2 5,5 1,2 3,7 22,6 18,9 6,7 0,0 0,0 2,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,6 11,3 13,3 2,3 35,6 3,9 2,4 1,8 1,2 0,6
2013 36,2 14,6 11,4 1,6 24,8 4,7 3,8 1,5 0,7 0,7
2009 34,4 8,7 18,2 5,1 23,4 5,5 3,9 0,0 0,2 0,6
2005 33,3 5,7 15,5 6,2 24,0 6,1 7,6 0,1 0,6 0,8
2001 25,7 9,7 9,7 7,4 21,3 18,8 4,7 0,1 0,1 2,5
1997 30,8 6,6 8,4 3,4 25,6 18,7 5,3 0,1 0,5 0,6
1993 31,0 6,5 3,3 8,3 37,8 9,0 3,2 0,1 0,0 0,9
1989 41,2 8,3 9,0 4,9 22,9 11,1 2,3 0,1 0,0 0,3
1985 47,4 17,1 1,4 1,1 19,5 10,2 2,6 0,0 0,3 0,3
1981 42,0 16,9 1,2 2,1 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 22,6
1977 45,0 9,7 0,5 1,8 20,1 20,0 2,2 0,0 0,0 0,7
1973 34,7 5,3 2,4 5,4 0,0 19,7 0,0 0,0 0,1 32,4
1969 43,5 5,0 0,0 0,8 30,2 13,0 7,4 0,0 0,0 0,1
1965 39,3 10,7 0,0 3,6 20,9 11,1 14,0 0,0 0,0 0,4
1961 44,2 7,2 0,0 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 31,7
1957 44,9 8,3 0,0 0,0 16,7 18,7 11,4 0,0 0,0 0,0
1953 45,5 3,3 0,0 0,0 17,9 18,9 12,9 0,0 0,0 1,4
1949 37,9 0,0 0,0 0,0 13,7 21,1 25,9 0,0 0,0 1,3
1945 35,9 1,0 0,0 0,0 11,5 0,0 49,5 0,0 0,0 2,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 45.6 12.6 0 0 33.1 5.4 3.3 0 0 0
Valgting 39,7 9,6 0,0 0,0 39,2 4,6 7,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned