Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sør-Aurdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 104 30,5 373 30,2 477 30,5 5,5 30,5 6 0
H 30 8,8 102 8,3 132 8,4 -1,1 8,4 2 0
Frp 22 6,5 58 4,7 80 5,1 -0,3 5,1 1 0
Sp 170 49,9 598 48,5 768 49,1 2,9 49,1 9 -3
Andre (vis) 15 4,4 91 7,4 106 6,8 0,4 6,8 1 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
274 80,4 971 78,7 1 245 79,6 8,4 79,6 15 -3
H+Frp+
KrF+V
52 15,2 160 13,0 212 13,5 -1,4 13,5 3 0
Nærmest til å vinne mandat: TPK (25 stemmer), tape mandat: H (11 stemmer)
Fremmøte: 65,6 % Stemmeberettigede: 2 421 Opptalte stemmer: 1 575
Oppdatert: 13/9 kl 08:54:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
08:54 30,5 8,4 5,1 0,0 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8
14:25 30,5 8,4 5,1 0,0 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8
14:25 30,5 8,4 5,1 0,0 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8
17:30 30,5 8,4 5,1 0,0 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8
13:58 30,7 8,5 5,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8
21:34 30,7 8,5 5,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8
14:18 31,4 8,9 5,9 0,0 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 25,0 (6) 9,5 (2) 5,4 (1) 0,0 (0) 46,2 (12) 7,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,3 (2)
Poll of polls (brutt ned) 18,4 (4) 8,3 (2) 4,6 (1) 0,0 (0) 78,9 (15) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,6 (2)
Siste lokale målings 27,6 (7) 9,1 (2) 6,8 (2) 0,0 (0) 49,6 (12) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,9 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,2 (3) 8,6 (2) 4,6 (1) 0,0 (0) 80,0 (16) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,5 (2)
K-snitt september (brutt ned) 18,4 (3) 8,1 (2) 4,2 (1) 0,0 (0) 82,7 (16) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,3 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (25) 126,4 (25) 100,0 (25) 123,5 (25) 129,2 (25) Ap, Sp, KrF, H, Frp, And
Borgerlige 22,4 (5) 18,5 (4) 15,9 (4) 18,8 (4) 17,8 (4) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 71,2 (18) 97,3 (19) 77,2 (19) 97,2 (19) 101,1 (19) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 53,7 (14) 84,5 (16) 49,6 (12) 85,6 (17) 88,2 (17) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 25,0 (6) 9,5 (2) 5,4 (1) 0,0 (0) 46,2 (12) 7,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,3 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 57 56
Høyre 11 3 49 45
Sp 17 4 42 47
Ap 19 2 51 47
Tverrpolitisk Kommuneliste 19 0 53 47
Sum 75 11 50 48
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 3 57 43
Høyre 9 3 53 56
KrF 8 1 65 50
Sp 20 4 44 45
Ap 16 5 48 50
Tverrpolitisk Kommuneliste 20 0 49 45
Sum 80 16 50 48
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 2 43 30
Høyre 9 2 47 44
KrF 10 1 58 60
Sp 17 3 44 47
Ap 18 5 54 39
Tverrpolitisk Kommuneliste 23 0 46 39
Sum 87 13 48 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 540).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 135
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 512
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,4 %
F-2015 55,1 %
K-2015 61,3 %
S-2013 75,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Kåre Helland, Sp (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF, H, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Valdr 19/8-2019 27,6 (7) 9,1 (2) 6,8 (2) 0,0 (0) 49,6 (12) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,9 (2)
MI / Valdr 10/9-2015 25,9 (6) 10,8 (3) 6,7 (2) 0,0 (0) 43,4 (11) 5,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,7 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 25,0 9,5 5,4 0,0 46,2 7,5 0,0 0,0 0,0 6,3
2011 30,3 9,2 10,1 0,0 34,5 4,5 0,0 0,0 0,0 11,4
2007 31,8 5,0 16,8 0,0 30,1 5,6 0,0 0,0 0,0 10,8
2003 41,9 8,8 0,0 6,6 19,6 8,0 0,0 0,0 0,0 15,1
1999 42,4 12,2 0,0 0,0 14,3 8,6 0,0 0,0 0,0 22,4
1995 38,8 12,1 0,0 4,8 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 42,2
1991 33,7 0,0 0,0 9,4 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 50,6
1987 49,0 13,6 0,0 3,7 22,4 8,2 3,1 0,0 0,0 0,0
1983 53,8 13,9 0,0 0,0 20,3 7,2 4,8 0,0 0,0 0,0
1979 47,4 13,8 0,0 3,2 20,9 10,2 4,5 0,0 0,0 0,0
1975 49,0 6,1 0,0 3,8 24,1 11,4 3,6 0,0 0,0 1,8
1971 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 4,3 0,0 0,0 33,3
1967 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 35,0
1963 56,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 36,9
1959 54,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 37,8
1955 43,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 23,5 0,0 0,0 17,1
1951 57,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,7
1947 42,4 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 7,4 0,0 0,0 39,0
1945 45,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,6 10,8 8,0 1,0 42,5 3,3 1,7 1,3 0,7 1,2
2011 39,6 11,5 13,6 1,4 24,5 4,7 2,4 0,6 0,4 1,2
2007 35,8 5,6 18,2 2,5 27,2 5,3 3,9 0,3 0,3 1,0
2003 41,8 6,8 13,1 6,3 22,0 6,9 0,9 0,1 0,2 1,9
1999 44,6 11,0 7,9 4,1 19,6 9,6 1,5 0,3 0,3 1,1
1995 43,2 9,0 4,4 4,0 28,4 8,3 2,3 0,4 0,1 0,1
1991 41,0 10,1 3,2 8,2 28,1 7,4 1,7 0,0 0,2 0,0
1987 48,2 11,9 5,0 2,1 20,9 8,9 2,6 0,0 0,1 0,2
1983 52,4 12,5 3,6 1,1 18,4 7,9 4,0 0,0 0,1 0,0
1979 45,7 13,6 1,5 2,3 23,5 9,5 3,1 0,0 0,0 0,9
1975 48,6 6,9 1,1 2,9 25,4 11,5 3,2 0,0 0,0 0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 31,0 13,2 15,3 2,4 30,2 3,1 1,5 1,5 0,6 1,1
2013 40,0 16,6 13,4 1,4 18,0 4,7 2,7 1,8 0,3 1,0
2009 39,9 8,7 21,4 2,4 18,7 4,9 2,9 0,3 0,2 0,6
2005 40,8 5,6 18,8 4,8 18,9 5,8 4,3 0,2 0,1 0,7
2001 35,7 9,1 12,0 6,3 14,3 15,4 5,3 0,1 0,1 1,7
1997 43,0 7,7 8,5 4,2 19,4 13,9 2,1 0,0 0,2 0,9
1993 42,1 6,7 2,5 5,5 33,1 7,0 1,7 0,1 0,0 1,3
1989 45,8 10,0 8,4 6,0 16,8 11,3 1,4 0,1 0,0 0,2
1985 55,0 16,5 1,2 1,6 15,9 7,7 2,0 0,0 0,0 0,2
1981 50,5 16,4 2,8 1,7 0,0 8,6 0,0 0,0 0,1 19,8
1977 53,7 8,2 0,7 2,3 20,8 12,7 1,0 0,0 0,1 0,4
1973 45,9 5,7 2,3 6,5 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 29,0
1969 56,6 4,7 0,0 1,0 28,4 5,4 3,8 0,0 0,0 0,2
1965 53,6 7,5 0,0 4,4 26,3 4,5 3,2 0,0 0,0 0,5
1961 56,8 8,0 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 26,3
1957 56,1 7,8 0,0 0,0 18,3 14,7 2,8 0,0 0,0 0,4
1953 56,7 8,7 0,0 0,0 17,9 11,3 3,7 0,0 0,0 1,8
1949 54,6 0,0 0,0 0,0 20,1 13,7 7,8 0,0 0,0 3,7
1945 51,7 3,6 0,0 0,0 13,9 0,0 21,3 0,0 0,0 9,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 29.4 11.1 7.2 0 41.1 2.2 0 0 0 8.9
Valgting 24,4 9,3 5,2 0,0 46,9 8,2 0,0 0,0 0,0 6,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned