Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Gran

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 707 29,4 1 185 25,9 1 892 27,3 -4,7 27,3 8 -1
H 215 9,0 434 9,5 649 9,4 -1,7 9,4 3 0
Frp 116 4,8 259 5,7 375 5,4 -0,1 5,4 1 -1
Sp 450 18,7 961 21,0 1 411 20,4 10,5 20,4 6 3
V 47 2,0 82 1,8 129 1,9 -0,3 1,9 0 0
MDG 52 2,2 89 1,9 141 2,0 -1,0 2,0 0 -1
Andre (vis) 814 33,9 1 512 33,0 2 326 33,6 0,3 33,6 9 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 209 50,4 2 235 48,8 3 444 49,7 4,8 49,7 14 1
H+Frp+
KrF+V
378 15,7 775 16,9 1 153 16,7 -2,1 16,7 4 -1
Nærmest til å vinne mandat: Frp (4 stemmer), tape mandat: Ap (17 stemmer)
Fremmøte: 63,9 % Stemmeberettigede: 10 966 Opptalte stemmer: 6 980
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 27,3 9,4 5,4 0,0 20,4 0,0 1,9 2,0 0,0 33,6
14:25 27,3 9,4 5,4 0,0 20,4 0,0 1,9 2,0 0,0 33,6
18:32 27,3 9,4 5,4 0,0 20,4 0,0 1,9 2,0 0,0 33,6
18:32 27,3 9,4 5,4 0,0 20,4 0,0 1,9 2,0 0,0 33,6
01:33 27,3 9,4 5,5 0,0 20,4 0,0 1,8 2,0 0,0 33,6
01:10 27,3 9,4 5,5 0,0 20,3 0,0 1,8 2,0 0,0 33,6
23:37 27,3 9,4 5,5 0,0 20,4 0,0 1,8 2,0 0,0 33,6
23:05 28,7 9,6 5,5 0,0 18,4 0,0 2,1 2,0 0,0 33,7
22:45 30,1 10,2 5,1 0,0 17,8 0,0 2,1 2,1 0,0 32,7
22:45 30,1 10,2 5,1 0,0 17,8 0,0 2,1 2,1 0,0 32,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,0 (9) 11,1 (3) 5,5 (2) 2,0 (0) 9,9 (3) 0,0 (0) 2,1 (0) 3,0 (1) 1,0 (0) 33,3 (9)
Poll of polls (brutt ned) 23,6 (5) 9,6 (2) 4,7 (1) 3,3 (1) 16,9 (4) 0,0 (0) 1,6 (0) 5,2 (1) 2,1 (0) 55,8 (13)
Siste lokale målings 27,5 (8) 14,6 (4) 5,5 (1) 0,0 (0) 24,6 (7) 0,0 (0) 1,4 (0) 2,5 (0) 0,0 (0) 23,9 (6)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,0 (6) 10,1 (3) 4,7 (1) 4,2 (1) 17,1 (4) 0,0 (0) 1,3 (0) 6,2 (2) 1,8 (0) 39,2 (10)
K-snitt september (brutt ned) 23,6 (5) 9,4 (2) 4,3 (1) 3,5 (1) 17,7 (4) 0,0 (0) 1,4 (0) 5,4 (1) 2,0 (0) 54,2 (13)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 52,9 (15) 75,3 (17) 46,5 (11) 60,2 (16) 73,3 (17) H, Frp, MDG, And
Borgerlige 18,7 (5) 15,9 (3) 21,5 (5) 16,1 (4) 15,1 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 48,0 (13) 51,1 (11) 54,6 (15) 51,3 (13) 52,2 (11) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 12,1 (3) 18,5 (4) 26,0 (7) 18,4 (4) 19,1 (4) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,0 (9) 11,1 (3) 5,5 (2) 2,0 (0) 9,9 (3) 0,0 (0) 2,1 (0) 3,0 (1) 1,0 (0) 33,3 (9)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 4 61 40
Høyre 29 3 49 41
Venstre 9 1 44 78
Sp 24 4 51 38
Ap 27 5 52 52
MDG 7 0 51 29
Gran Bygdeliste 26 1 52 38
Fellesliste for SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt 26 6 52 54
Sum 158 24 51 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 2 53 20
Høyre 32 2 44 47
Venstre 8 0 42 50
Sp 22 3 52 41
Ap 30 6 51 50
SV 14 3 60 57
Rødt 10 1 45 30
Gran bygdeliste 28 1 54 32
Miljøpartiet De Grønne 9 2 49 67
Sum 168 20 50 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 5 49 35
Høyre 25 3 45 48
Venstre 11 2 41 36
Sp 27 3 51 44
Ap 27 4 53 48
SV 17 2 56 53
Gran Bygdeliste 25 1 51 24
Sum 152 20 50 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 534).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 13 615
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 6 561
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,9 %
F-2015 56,5 %
K-2015 61,1 %
S-2013 77,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Willy Westhagen, A (2015-)
Knut Lehre, Ap (2011-2015)
Inger Staxrud, A (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 H, Frp, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 H, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Hadeland 15/8-2019 27,5 (8) 14,6 (4) 5,5 (1) 0,0 (0) 24,6 (7) 0,0 (0) 1,4 (0) 2,5 (0) 0,0 (0) 23,9 (6)
Sentio / Hadeland 2/12-2018 32,1 (9) 19,9 (6) 4,0 (1) 3,3 (1) 15,1 (4) 1,0 (0) 2,0 (0) 2,4 (0) 1,0 (0) 19,3 (6)
InFact / Hadeland 8/9-2015 36,6 (11) 18,3 (5) 9,7 (3) 2,1 (0) 7,7 (2) 0,0 (0) 1,8 (0) 1,8 (0) 1,5 (0) 20,6 (6)
Opinion / Hadeland 7/9-2011 43,7 (12) 18,0 (5) 6,0 (2) 4,0 (1) 9,3 (3) 0,0 (0) 2,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,6 (4)
Sentio / OA 26/8-2011 37,8 (10) 18,1 (5) 9,3 (3) 4,2 (1) 9,1 (3) 1,5 (0) 5,3 (1) 0,0 (0) 3,0 (0) 13,6 (4)
Sentio / OA 28/6-2011 34,7 (10) 19,3 (6) 8,7 (2) 5,1 (1) 7,6 (2) 2,0 (0) 2,3 (0) 0,0 (0) 3,0 (1) 17,3 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,0 11,1 5,5 2,0 9,9 0,0 2,1 3,0 1,0 33,3
2011 37,7 19,5 8,6 2,7 12,1 0,0 3,0 0,0 0,0 16,3
2007 26,7 8,3 10,9 3,6 10,2 3,3 2,2 0,0 0,0 34,9
2003 45,8 10,1 13,8 7,9 16,3 3,8 2,3 0,0 0,0 0,0
1999 43,4 12,2 10,5 7,3 15,7 7,6 3,3 0,0 0,0 0,0
1995 40,1 11,1 11,9 6,4 21,4 6,2 3,0 0,0 0,0 0,0
1991 42,2 11,6 5,7 10,9 21,8 5,6 2,1 0,0 0,0 0,0
1987 48,0 13,7 10,6 3,7 14,8 5,5 3,6 0,0 0,0 0,0
1983 49,6 14,8 6,9 3,5 15,5 6,2 2,9 0,0 0,0 0,6
1979 48,6 15,5 0,0 3,5 19,9 7,7 3,9 0,0 0,0 0,9
1975 47,2 9,3 0,0 7,3 24,9 8,5 2,9 0,0 0,0 0,0
1971 48,8 7,0 0,0 4,9 26,6 6,7 3,3 0,0 0,0 2,7
1967 51,9 6,8 0,0 4,2 24,7 5,8 4,5 0,0 0,0 2,0
1963 53,0 8,2 0,0 2,1 24,5 6,2 3,0 0,0 0,0 2,8
1959 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,5
1955 43,3 9,8 0,0 0,0 18,3 8,5 8,0 0,0 0,0 12,1
1951 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,7
1947 27,5 0,0 0,0 0,0 42,1 9,2 0,0 0,0 0,0 21,2
1945 43,4 0,0 0,0 0,0 37,9 12,2 0,0 0,0 0,0 6,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 38,7 18,3 11,0 2,4 16,4 2,0 3,1 4,3 1,4 2,4
2011 41,1 21,3 11,3 3,4 13,1 2,8 3,9 1,0 0,8 1,4
2007 35,1 13,8 17,6 4,9 17,7 3,8 3,8 0,7 0,6 2,0
2003 39,8 11,5 14,4 8,2 18,7 3,7 1,9 0,3 0,6 1,0
1999 41,0 12,2 11,3 6,8 15,3 7,8 3,2 0,7 0,5 1,2
1995 39,9 11,4 10,8 6,2 20,9 6,1 2,7 0,5 0,4 1,2
1991 41,7 11,7 5,9 10,7 22,0 6,0 1,7 0,0 0,4 0,0
1987 47,9 13,7 10,6 3,2 14,8 5,7 3,2 0,0 0,3 0,6
1983 49,8 14,9 6,7 3,3 15,5 6,2 2,6 0,0 0,5 0,5
1979 48,9 15,1 1,8 3,3 19,7 7,0 3,3 0,0 0,0 1,0
1975 46,9 9,0 1,4 6,8 24,3 8,3 2,5 0,0 0,0 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,9 20,0 16,5 3,3 17,9 2,2 2,3 1,9 1,4 1,6
2013 36,3 21,8 18,2 2,4 10,5 2,6 3,5 2,5 0,7 1,5
2009 40,5 13,9 22,8 4,3 11,8 2,6 2,7 0,3 0,4 0,7
2005 40,1 9,5 21,6 7,0 12,1 4,0 4,3 0,1 0,4 0,9
2001 33,1 14,6 12,7 11,2 11,8 10,4 2,6 0,2 0,4 2,9
1997 43,8 9,6 12,1 5,6 13,9 10,6 2,8 0,2 0,5 0,9
1993 45,7 9,5 5,1 7,6 24,1 5,0 1,7 0,1 0,2 1,1
1989 46,3 12,5 11,5 7,6 14,4 5,4 1,7 0,2 0,0 0,3
1985 54,2 19,6 2,4 2,4 13,6 5,3 1,8 0,0 0,1 0,5
1981 49,5 18,7 3,4 2,9 0,0 6,9 0,0 0,0 0,3 18,1
1977 52,8 11,6 1,2 2,8 19,4 9,0 2,1 0,0 0,2 1,0
1973 42,6 7,7 3,0 12,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,2 26,7
1969 53,8 7,5 0,0 3,2 24,1 6,6 3,6 0,0 0,0 1,2
1965 51,4 9,7 0,0 5,3 23,2 5,2 3,7 0,0 0,0 1,6
1961 51,8 8,3 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 34,1
1957 48,8 9,3 0,0 0,0 30,9 6,1 0,9 0,0 0,0 3,9
1953 48,0 8,3 0,0 0,0 31,1 6,6 2,0 0,0 0,0 4,0
1949 45,9 0,0 0,0 0,0 38,5 7,9 2,2 0,0 0,0 5,4
1945 42,9 2,4 0,0 0,0 33,5 0,0 14,0 0,0 0,0 7,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 39.4 11.9 5.8 2.5 6.3 0 2.3 5.3 1.5 25
Valgting 30,2 10,9 5,4 1,9 10,8 0,0 2,1 2,4 0,9 35,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned