Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Vestre Toten

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 666 35,3 1 409 31,9 2 075 33,8 -5,4 11 -2
H 434 23,0 919 20,8 1 353 22,0 6,6 7 2
Frp 240 12,7 589 13,4 829 13,5 5,5 4 1
SV 83 4,4 132 3,0 215 3,5 0,4 1 0
Sp 179 9,5 719 16,3 898 14,6 -8,5 5 -2
KrF 55 2,9 132 3,0 187 3,0 1,0 1 1
V 65 3,4 144 3,3 209 3,4 1,2 1 1
MDG 43 2,3 64 1,5 107 1,7 -1,7 0 -1
R 123 6,5 147 3,3 270 4,4 0,9 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 094 57,9 2 471 56,0 3 565 58,0 -14,3 18 -5
H+Frp+
KrF+V
794 42,1 1 784 40,4 2 578 41,9 14,3 13 5
Nærmest til å vinne mandat: R (27 stemmer), tape mandat: KrF (59 stemmer)
Fremmøte: 56,8 % Stemmeberettigede: 11 181 Opptalte stemmer: 6 299
Oppdatert: 27/11 kl 21:39:20 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/11 - 21:39 33,8 22,0 13,5 3,5 14,6 3,0 3,4 1,7 4,4 0,0
27/11 - 21:39 33,8 22,0 13,5 3,5 14,6 3,0 3,4 1,7 4,4 0,0
27/11 - 21:39 33,8 22,0 13,5 3,5 14,6 3,0 3,4 1,7 4,4 0,0
27/11 - 21:39 33,8 22,0 13,5 3,5 14,6 3,0 3,4 1,7 4,4 0,0
20/9 - 15:15 33,8 22,0 13,5 3,5 14,6 3,0 3,4 1,7 4,4 0,0
20/9 - 15:15 33,8 22,0 13,5 3,5 14,6 3,0 3,4 1,7 4,4 0,0
20/9 - 15:15 33,8 22,0 13,5 3,5 14,6 3,0 3,4 1,7 4,4 0,0
20/9 - 15:15 33,8 22,0 13,5 3,5 14,6 3,0 3,4 1,7 4,4 0,0
14/9 - 10:02 33,8 22,0 13,5 3,5 14,6 3,0 3,4 1,7 4,4 0,0
14/9 - 10:02 33,8 22,0 13,5 3,5 14,6 3,0 3,4 1,7 4,4 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 39,2 (13) 15,4 (5) 8,0 (3) 3,1 (1) 23,2 (7) 2,0 (0) 2,2 (0) 3,4 (1) 3,5 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 32,8 (11) 20,2 (7) 10,4 (4) 3,9 (1) 12,1 (4) 2,1 (1) 2,9 (1) 2,5 (1) 3,5 (1) 0,0 (0)
Siste lokale målings 39,0 (13) 18,0 (6) 7,0 (2) 2,0 (0) 19,0 (6) 3,0 (1) 2,0 (0) 4,0 (1) 5,0 (2) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 33,9 (12) 21,0 (7) 11,3 (4) 3,2 (1) 12,9 (5) 1,5 (0) 3,0 (1) 2,0 (0) 3,1 (1) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 33,0 (11) 19,6 (7) 10,6 (4) 3,9 (1) 12,5 (4) 2,2 (1) 3,0 (1) 2,4 (1) 4,0 (1) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 35,3 (11) 15,5 (5) 7,2 (2) 2,6 (1) 27,9 (9) 1,9 (0) 2,3 (1) 4,0 (1) 3,2 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 3 57 17
Høyre 23 4 50 26
KrF 10 1 66 50
Venstre 11 2 57 55
Sp 30 3 56 33
Ap 30 6 48 53
SV 20 3 54 50
Rødt 17 4 62 59
MDG 9 2 49 89
Sum 174 28 54 43
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 529).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 13 635
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 6 539
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 72,3 %
K-2019 60,0 %
F-2019 55,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 31 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Stian Olafsen, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / OA 19/8-2019 39,0 (13) 18,0 (6) 7,0 (2) 2,0 (0) 19,0 (6) 3,0 (1) 2,0 (0) 4,0 (1) 5,0 (2) 0,0 (0)
InFact / OA 10/9-2015 40,2 (13) 17,4 (6) 14,2 (4) 2,7 (1) 10,5 (3) 1,9 (0) 5,1 (2) 3,8 (1) 4,3 (1) 0,0 (0)
InFact / OA 29/8-2015 45,1 (14) 16,3 (5) 14,7 (5) 1,6 (0) 9,7 (3) 1,9 (0) 5,0 (2) 2,8 (1) 2,8 (1) 0,0 (0)
InFact / OA 25/6-2015 53,6 (17) 14,6 (4) 11,1 (3) 1,2 (0) 8,4 (3) 2,5 (1) 3,1 (1) 3,1 (0) 2,5 (1) 0,0 (1)
Sentio / OA 29/8-2011 46,8 (15) 13,3 (4) 16,3 (5) 3,5 (1) 13,1 (4) 2,8 (1) 2,4 (1) 0,0 (0) 0,6 (0) 1,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 39,2 15,4 8,0 3,1 23,2 2,0 2,2 3,4 3,5 0,0
2015 41,0 18,2 10,2 3,1 13,7 3,4 4,2 3,0 3,3 0,0
2011 47,1 18,6 9,3 3,3 12,2 3,8 4,6 0,0 1,0 0,0
2007 46,1 10,1 20,2 4,3 11,6 3,8 2,9 0,0 1,1 0,0
2003 39,3 9,0 18,1 11,4 13,3 4,1 3,1 0,0 1,7 0,0
1999 41,9 13,1 11,3 6,9 15,8 7,5 2,6 0,0 1,0 0,0
1995 44,9 12,0 9,2 5,3 16,7 7,6 3,0 0,0 1,3 0,0
1991 45,7 13,0 4,8 11,8 13,7 6,8 3,0 0,0 1,2 0,0
1987 54,3 12,2 9,5 4,9 8,8 6,6 3,0 0,0 0,7 0,0
1983 61,1 11,8 4,7 3,7 8,8 6,3 2,9 0,0 0,7 0,0
1979 56,9 13,7 1,8 3,6 10,6 8,6 3,8 0,0 0,0 1,0
1975 59,2 7,3 0,0 6,7 14,1 10,1 2,5 0,0 0,0 0,0
1971 59,5 5,5 0,0 7,0 15,2 8,6 4,1 0,0 0,0 0,0
1967 59,1 6,0 0,0 7,0 14,6 8,1 5,3 0,0 0,0 0,0
1963 61,6 6,8 0,0 0,0 15,1 8,6 4,9 0,0 0,0 3,1
1959 60,8 6,2 0,0 0,0 11,7 10,8 5,8 0,0 0,0 4,7
1955 37,3 0,0 0,0 0,0 41,2 14,5 0,0 0,0 0,0 7,0
1951 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 35,0
1947 46,0 0,0 0,0 0,0 17,1 9,4 13,7 0,0 0,0 13,7
1945 46,3 0,0 0,0 0,0 14,4 11,1 10,9 0,0 0,0 17,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 37,9 14,6 7,4 2,7 22,6 1,9 1,7 4,0 4,0 3,1
2015 40,5 17,4 10,1 2,9 13,0 3,2 3,9 3,0 3,0 3,1
2011 47,8 17,5 9,9 3,3 10,2 3,3 4,0 1,0 0,9 2,2
2007 44,9 9,4 19,8 4,0 11,2 3,9 2,9 0,7 1,2 2,0
2003 40,3 8,2 17,9 10,6 12,5 4,7 2,2 0,3 1,3 2,0
1999 42,7 12,7 12,2 6,7 12,5 7,8 2,2 0,8 1,1 1,3
1995 47,2 11,8 9,0 4,9 15,2 7,2 2,7 0,6 1,0 0,4
1991 47,2 12,8 4,9 11,0 14,0 6,7 2,5 0,0 0,8 0,0
1987 54,4 11,8 9,9 4,4 8,9 6,5 2,9 0,0 0,6 0,6
1983 60,9 12,3 5,0 3,4 8,1 6,1 2,9 0,0 0,6 0,6
1979 57,3 14,5 1,7 3,5 10,3 8,1 3,5 0,0 0,0 1,2
1975 59,3 7,5 0,8 5,9 13,8 9,3 2,6 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 37,9 12,9 11,4 3,9 20,9 1,8 2,3 1,7 4,2 3,0
2017 37,4 17,1 15,9 3,9 15,2 2,2 2,4 1,9 2,2 1,7
2013 44,0 19,2 15,2 2,3 7,8 3,5 3,7 1,7 0,9 1,6
2009 51,2 9,7 19,3 3,8 8,6 3,3 2,1 0,4 0,6 1,1
2005 48,3 7,6 19,3 6,7 8,2 4,2 3,5 0,2 0,6 1,4
2001 43,1 12,3 11,3 9,7 8,9 9,8 2,0 0,2 0,4 2,3
1997 52,7 8,2 11,2 4,5 9,2 10,0 2,5 0,1 0,6 0,9
1993 56,1 9,2 4,3 6,2 15,6 5,3 1,9 0,1 0,3 0,9
1989 53,6 12,6 9,6 8,3 8,1 5,7 1,5 0,2 0,0 0,4
1985 61,6 16,9 2,1 3,3 7,8 5,9 1,6 0,0 0,2 0,5
1981 57,3 16,9 3,2 3,7 0,0 7,0 0,0 0,0 0,3 11,5
1977 62,3 10,4 1,0 2,9 10,9 9,5 1,9 0,0 0,2 0,9
1973 54,6 7,4 2,3 10,3 0,0 8,9 0,0 0,0 0,2 16,4
1969 60,4 7,0 0,0 3,4 15,9 6,3 6,1 0,0 0,0 0,8
1965 57,9 15,1 0,0 4,9 10,1 5,7 5,0 0,0 0,0 1,3
1961 62,8 7,8 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 19,2
1957 61,3 9,2 0,0 0,0 11,0 10,3 4,4 0,0 0,0 3,8
1953 58,2 7,5 0,0 0,0 12,8 9,3 6,6 0,0 0,0 5,7
1949 53,5 0,0 0,0 0,0 17,0 9,4 11,5 0,0 0,0 8,6
1945 43,8 2,0 0,0 0,0 15,9 0,0 20,3 0,0 0,0 17,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 39.8 16.3 9.3 3.4 16.2 2.6 2.9 5.5 5.2 0
Valgting 39,1 15,2 7,7 3,0 24,6 1,9 2,0 3,0 3,1 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned