Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Vestre Toten

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 451 39,3 2 114 38,7 2 565 39,2 -1,7 39,2 13 0
H 185 16,1 823 15,0 1 008 15,4 -2,7 15,4 5 -1
Frp 106 9,2 417 7,6 523 8,0 -2,2 8,0 3 0
SV 39 3,4 161 2,9 200 3,1 0,0 3,1 1 0
Sp 184 16,0 1 330 24,3 1 514 23,2 9,4 23,2 7 3
KrF 30 2,6 104 1,9 134 2,0 -1,4 2,0 0 -1
V 33 2,9 110 2,0 143 2,2 -2,0 2,2 0 -1
MDG 62 5,4 163 3,0 225 3,4 0,5 3,4 1 0
R 59 5,1 168 3,1 227 3,5 0,2 3,5 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
795 69,2 3 936 72,0 4 731 72,4 8,4 72,4 23 3
H+Frp+
KrF+V
354 30,8 1 454 26,6 1 808 27,6 -8,3 27,6 8 -3
Nærmest til å vinne mandat: V (1 stemmer), tape mandat: Ap (12 stemmer)
Fremmøte: 61,4 % Stemmeberettigede: 10 905 Opptalte stemmer: 6 618
Oppdatert: 18/9 kl 12:38:30 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
12:38 39,2 15,4 8,0 3,1 23,2 2,0 2,2 3,4 3,5 0,0
14:25 39,2 15,4 8,0 3,1 23,1 2,0 2,2 3,4 3,5 0,0
14:25 39,2 15,4 8,0 3,1 23,1 2,0 2,2 3,4 3,5 0,0
17:23 39,2 15,4 8,0 3,1 23,1 2,0 2,2 3,4 3,5 0,0
18:58 39,3 15,3 8,1 3,0 23,3 2,0 2,2 3,3 3,4 0,0
18:28 39,3 15,3 8,1 3,0 23,3 2,0 2,2 3,3 3,4 0,0
18:28 39,3 15,3 8,1 3,0 23,3 2,0 2,2 3,3 3,4 0,0
22:37 34,2 12,7 7,8 2,6 31,8 2,1 2,7 3,1 3,1 0,0
22:37 34,2 12,7 7,8 2,6 31,8 2,1 2,7 3,1 3,1 0,0
22:01 37,0 14,1 8,5 3,0 25,7 2,1 3,1 3,1 3,4 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 41,0 (13) 18,2 (6) 10,2 (3) 3,1 (1) 13,7 (4) 3,4 (1) 4,2 (1) 3,0 (1) 3,3 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 30,2 (9) 15,7 (5) 8,7 (3) 4,9 (1) 23,4 (7) 2,5 (1) 3,1 (1) 5,1 (2) 6,8 (2) 0,0 (0)
Siste lokale målings 39,0 (13) 18,0 (6) 7,0 (2) 2,0 (0) 19,0 (6) 3,0 (1) 2,0 (0) 4,0 (1) 5,0 (2) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,2 (8) 16,4 (5) 8,7 (3) 6,3 (2) 23,8 (7) 2,6 (1) 2,6 (1) 6,1 (2) 5,8 (2) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 30,2 (9) 15,4 (5) 8,0 (2) 5,2 (2) 24,6 (7) 2,5 (1) 2,7 (1) 5,3 (2) 6,4 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 50,8 (16) 44,4 (13) 49,0 (16) 42,9 (13) 44,3 (14) R, SV, Ap, KrF
Borgerlige 36,0 (11) 30,0 (10) 30,0 (9) 30,3 (10) 28,6 (9) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 64,0 (20) 70,4 (21) 69,0 (22) 70,2 (21) 71,7 (22) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 21,3 (6) 29,0 (9) 24,0 (7) 29,0 (9) 29,8 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 41,0 (13) 18,2 (6) 10,2 (3) 3,1 (1) 13,7 (4) 3,4 (1) 4,2 (1) 3,0 (1) 3,3 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 6 51 16
Høyre 31 4 52 26
KrF 11 2 69 45
Venstre 8 1 59 38
Sp 31 4 56 45
Ap 31 6 48 48
SV 23 2 57 48
Rødt 14 4 54 50
MDG 9 1 47 56
Sum 177 30 54 40
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 2 48 17
Høyre 29 4 50 41
KrF 17 2 64 59
Venstre 12 3 58 42
Sp 31 2 55 35
Ap 31 6 52 48
SV 17 3 55 41
Rødt 15 3 50 47
Miljøpartiet De Grønne 8 1 45 63
Sum 172 26 53 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 6 44 17
Høyre 31 4 50 42
KrF 21 2 61 52
Venstre 18 1 53 56
Sp 31 3 53 45
Ap 30 6 53 43
SV 20 4 55 40
Rødt 9 2 52 44
Sum 172 28 53 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 529).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 13 030
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 5 719
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,2 %
F-2015 51,0 %
K-2015 54,5 %
S-2013 74,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 31 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Leif Waarum, Ap (2011-)
Stein Knutsen, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, Ap, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / OA 19/8-2019 39,0 (13) 18,0 (6) 7,0 (2) 2,0 (0) 19,0 (6) 3,0 (1) 2,0 (0) 4,0 (1) 5,0 (2) 0,0 (0)
InFact / OA 10/9-2015 40,2 (13) 17,4 (6) 14,2 (4) 2,7 (1) 10,5 (3) 1,9 (0) 5,1 (2) 3,8 (1) 4,3 (1) 0,0 (0)
InFact / OA 29/8-2015 45,1 (14) 16,3 (5) 14,7 (5) 1,6 (0) 9,7 (3) 1,9 (0) 5,0 (2) 2,8 (1) 2,8 (1) 0,0 (0)
InFact / OA 25/6-2015 53,6 (17) 14,6 (4) 11,1 (3) 1,2 (0) 8,4 (3) 2,5 (1) 3,1 (1) 3,1 (0) 2,5 (1) 0,0 (1)
Sentio / OA 29/8-2011 46,8 (15) 13,3 (4) 16,3 (5) 3,5 (1) 13,1 (4) 2,8 (1) 2,4 (1) 0,0 (0) 0,6 (0) 1,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 41,0 18,2 10,2 3,1 13,7 3,4 4,2 3,0 3,3 0,0
2011 47,1 18,6 9,3 3,3 12,2 3,8 4,6 0,0 1,0 0,0
2007 46,1 10,1 20,2 4,3 11,6 3,8 2,9 0,0 1,1 0,0
2003 39,3 9,0 18,1 11,4 13,3 4,1 3,1 0,0 1,7 0,0
1999 41,9 13,1 11,3 6,9 15,8 7,5 2,6 0,0 1,0 0,0
1995 44,9 12,0 9,2 5,3 16,7 7,6 3,0 0,0 1,3 0,0
1991 45,7 13,0 4,8 11,8 13,7 6,8 3,0 0,0 1,2 0,0
1987 54,3 12,2 9,5 4,9 8,8 6,6 3,0 0,0 0,7 0,0
1983 61,1 11,8 4,7 3,7 8,8 6,3 2,9 0,0 0,7 0,0
1979 56,9 13,7 1,8 3,6 10,6 8,6 3,8 0,0 0,0 1,0
1975 59,2 7,3 0,0 6,7 14,1 10,1 2,5 0,0 0,0 0,0
1971 59,5 5,5 0,0 7,0 15,2 8,6 4,1 0,0 0,0 0,0
1967 59,1 6,0 0,0 7,0 14,6 8,1 5,3 0,0 0,0 0,0
1963 61,6 6,8 0,0 0,0 15,1 8,6 4,9 0,0 0,0 3,1
1959 60,8 6,2 0,0 0,0 11,7 10,8 5,8 0,0 0,0 4,7
1955 37,3 0,0 0,0 0,0 41,2 14,5 0,0 0,0 0,0 7,0
1951 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 35,0
1947 46,0 0,0 0,0 0,0 17,1 9,4 13,7 0,0 0,0 13,7
1945 46,3 0,0 0,0 0,0 14,4 11,1 10,9 0,0 0,0 17,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,5 17,4 10,1 2,9 13,0 3,2 3,9 3,0 3,0 3,1
2011 47,8 17,5 9,9 3,3 10,2 3,3 4,0 1,0 0,9 2,2
2007 44,9 9,4 19,8 4,0 11,2 3,9 2,9 0,7 1,2 2,0
2003 40,3 8,2 17,9 10,6 12,5 4,7 2,2 0,3 1,3 2,0
1999 42,7 12,7 12,2 6,7 12,5 7,8 2,2 0,8 1,1 1,3
1995 47,2 11,8 9,0 4,9 15,2 7,2 2,7 0,6 1,0 0,4
1991 47,2 12,8 4,9 11,0 14,0 6,7 2,5 0,0 0,8 0,0
1987 54,4 11,8 9,9 4,4 8,9 6,5 2,9 0,0 0,6 0,6
1983 60,9 12,3 5,0 3,4 8,1 6,1 2,9 0,0 0,6 0,6
1979 57,3 14,5 1,7 3,5 10,3 8,1 3,5 0,0 0,0 1,2
1975 59,3 7,5 0,8 5,9 13,8 9,3 2,6 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 37,4 17,1 15,9 3,9 15,2 2,2 2,4 1,9 2,2 1,7
2013 44,0 19,2 15,2 2,3 7,8 3,5 3,7 1,7 0,9 1,6
2009 51,2 9,7 19,3 3,8 8,6 3,3 2,1 0,4 0,6 1,1
2005 48,3 7,6 19,3 6,7 8,2 4,2 3,5 0,2 0,6 1,4
2001 43,1 12,3 11,3 9,7 8,9 9,8 2,0 0,2 0,4 2,3
1997 52,7 8,2 11,2 4,5 9,2 10,0 2,5 0,1 0,6 0,9
1993 56,1 9,2 4,3 6,2 15,6 5,3 1,9 0,1 0,3 0,9
1989 53,6 12,6 9,6 8,3 8,1 5,7 1,5 0,2 0,0 0,4
1985 61,6 16,9 2,1 3,3 7,8 5,9 1,6 0,0 0,2 0,5
1981 57,3 16,9 3,2 3,7 0,0 7,0 0,0 0,0 0,3 11,5
1977 62,3 10,4 1,0 2,9 10,9 9,5 1,9 0,0 0,2 0,9
1973 54,6 7,4 2,3 10,3 0,0 8,9 0,0 0,0 0,2 16,4
1969 60,4 7,0 0,0 3,4 15,9 6,3 6,1 0,0 0,0 0,8
1965 57,9 15,1 0,0 4,9 10,1 5,7 5,0 0,0 0,0 1,3
1961 62,8 7,8 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 19,2
1957 61,3 9,2 0,0 0,0 11,0 10,3 4,4 0,0 0,0 3,8
1953 58,2 7,5 0,0 0,0 12,8 9,3 6,6 0,0 0,0 5,7
1949 53,5 0,0 0,0 0,0 17,0 9,4 11,5 0,0 0,0 8,6
1945 43,8 2,0 0,0 0,0 15,9 0,0 20,3 0,0 0,0 17,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 46.3 17.2 10.5 3.6 7.6 3.2 3.5 4.4 3.7 0
Valgting 40,1 18,3 10,2 3,0 14,7 3,4 4,3 2,7 3,2 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned