Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Østre Toten

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 558 35,6 2 131 37,2 2 689 37,2 -5,0 37,2 11 -2
H 140 8,9 544 9,5 684 9,5 -5,4 9,5 3 -1
Frp 118 7,5 366 6,4 484 6,7 0,5 6,7 2 0
SV 61 3,9 152 2,6 213 2,9 1,3 2,9 1 1
Sp 405 25,8 1 760 30,7 2 165 29,9 13,8 29,9 9 4
KrF 48 3,1 127 2,2 175 2,4 -1,2 2,4 0 -1
V 45 2,9 154 2,7 199 2,7 -2,6 2,7 1 -1
MDG 80 5,1 149 2,6 229 3,2 -0,4 3,2 1 0
R 55 3,5 175 3,1 230 3,2 1,2 3,2 1 1
Andre (vis) 57 3,6 113 2,0 170 2,3 -2,0 2,3 0 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 159 74,0 4 367 76,1 5 526 76,4 10,9 76,4 23 4
H+Frp+
KrF+V
351 22,4 1 191 20,8 1 542 21,3 -8,7 21,3 6 -3
Nærmest til å vinne mandat: KrF (4 stemmer), tape mandat: V (24 stemmer)
Fremmøte: 60,7 % Stemmeberettigede: 12 080 Opptalte stemmer: 7 303
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 37,2 9,5 6,7 2,9 29,9 2,4 2,7 3,2 3,2 2,3
24/9 - 13:01 37,2 9,5 6,7 2,9 29,9 2,4 2,7 3,2 3,2 2,3
24/9 - 13:01 37,2 9,5 6,7 2,9 29,9 2,4 2,7 3,2 3,2 2,3
12/9 - 14:25 37,2 9,5 6,7 2,9 29,9 2,4 2,7 3,2 3,2 2,3
12/9 - 14:25 37,2 9,5 6,7 2,9 29,9 2,4 2,7 3,2 3,2 2,3
10/9 - 20:31 37,2 9,5 6,7 2,9 29,9 2,4 2,7 3,2 3,2 2,3
9/9 - 22:41 36,9 9,5 6,8 3,0 30,1 2,4 2,8 3,1 3,2 2,3
9/9 - 22:41 36,9 9,5 6,8 3,0 30,1 2,4 2,8 3,1 3,2 2,3
9/9 - 13:09 35,9 8,8 8,0 3,9 26,1 3,0 2,7 4,6 3,5 3,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,2 (13) 14,8 (4) 6,2 (2) 1,7 (0) 16,1 (5) 3,6 (1) 5,3 (2) 3,6 (1) 2,0 (0) 4,4 (1)
Poll of polls (brutt ned) 31,0 (8) 12,9 (4) 5,3 (1) 2,7 (1) 27,5 (8) 2,7 (1) 3,9 (1) 6,2 (2) 4,2 (1) 7,4 (2)
Siste lokale målings 42,3 (12) 9,8 (3) 4,8 (1) 4,0 (1) 23,6 (7) 3,0 (1) 2,8 (1) 3,5 (1) 3,9 (1) 2,6 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,0 (8) 13,4 (4) 5,3 (2) 3,4 (1) 27,9 (8) 2,7 (1) 3,3 (1) 7,3 (2) 3,6 (1) 5,2 (1)
K-snitt september (brutt ned) 31,1 (9) 12,6 (3) 4,8 (1) 2,9 (1) 28,9 (8) 2,7 (1) 3,5 (1) 6,4 (2) 3,9 (1) 7,2 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 51,1 (16) 41,1 (11) 48,6 (14) 39,6 (11) 41,0 (12) Ap, V, MDG
Borgerlige 30,0 (9) 24,8 (7) 20,4 (6) 24,7 (8) 23,6 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 65,6 (19) 71,6 (20) 77,3 (22) 71,2 (20) 73,2 (21) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 25,1 (8) 34,1 (10) 29,4 (9) 33,9 (10) 35,1 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,2 (13) 14,8 (4) 6,2 (2) 1,7 (0) 16,1 (5) 3,6 (1) 5,3 (2) 3,6 (1) 2,0 (0) 4,4 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 2 53 40
Høyre 21 2 55 43
KrF 18 1 61 39
Venstre 19 2 49 32
Sp 26 2 46 38
Ap 26 6 54 46
SV 16 1 54 50
Rødt 17 3 48 47
MDG 9 1 54 56
Pensjonistpartiet 7 0 67 43
Sum 169 20 53 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 2 48 10
Høyre 25 2 53 44
KrF 17 1 61 47
Venstre 27 5 49 48
Sp 27 2 46 41
Ap 27 6 51 48
SV 17 2 56 35
Rødt 12 3 52 25
Miljøpartiet De Grønne 7 2 51 57
Pensjonistpartiet 7 0 61 43
Sum 176 25 52 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 0 50 22
Høyre 26 0 55 31
KrF 21 0 57 33
Venstre 30 0 47 40
Sp 29 0 46 41
Ap 30 0 52 50
SV 20 0 51 45
Pensjonistpartiet 12 0 70 42
Sum 177 0 52 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 528).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 14 805
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 6 853
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,9 %
F-2015 52,0 %
K-2015 57,7 %
S-2013 74,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Guri Bråthen, Ap (2015-)
Hans Seierstad, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, V, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H, A
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / OA 12/8-2019 42,3 (12) 9,8 (3) 4,8 (1) 4,0 (1) 23,6 (7) 3,0 (1) 2,8 (1) 3,5 (1) 3,9 (1) 2,6 (1)
InFact / OA 10/9-2015 42,9 (13) 18,9 (6) 9,0 (3) 1,8 (0) 11,4 (3) 2,6 (1) 4,7 (1) 4,4 (1) 1,3 (0) 3,1 (1)
InFact / OA 24/8-2015 41,7 (12) 15,6 (5) 12,0 (4) 1,8 (0) 11,0 (3) 5,5 (2) 3,7 (1) 3,7 (1) 1,2 (0) 3,7 (1)
InFact / OA 1/7-2015 43,4 (13) 17,1 (5) 11,5 (3) 2,6 (1) 12,5 (4) 3,9 (1) 2,6 (1) 1,6 (0) 1,3 (0) 3,3 (1)
Sentio / OA 29/6-2011 31,2 (10) 14,4 (4) 9,4 (3) 2,4 (1) 26,7 (8) 3,4 (1) 8,1 (2) 0,0 (0) 1,3 (0) 3,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,2 14,8 6,2 1,7 16,1 3,6 5,3 3,6 2,0 4,4
2011 38,3 13,7 6,1 2,3 25,0 4,5 7,1 0,0 0,0 3,0
2007 32,3 6,4 12,8 3,6 30,9 3,8 6,6 0,0 0,0 3,5
2003 37,6 6,2 9,7 8,0 26,3 4,8 4,0 0,0 0,8 2,6
1999 41,5 9,8 8,8 5,2 21,5 7,5 5,7 0,0 0,0 0,0
1995 43,1 8,3 9,0 4,2 22,9 6,9 5,6 0,0 0,0 0,0
1991 42,3 9,3 5,3 8,8 24,6 6,3 3,4 0,0 0,0 0,0
1987 48,1 11,4 8,9 3,6 14,9 6,6 3,9 0,0 0,0 2,6
1983 52,4 13,3 5,0 3,7 14,3 7,0 4,4 0,0 0,0 0,0
1979 48,9 14,9 2,4 3,6 16,2 8,4 5,7 0,0 0,0 0,0
1975 51,8 6,6 0,0 4,4 22,7 9,9 0,0 0,0 0,0 4,7
1971 57,2 4,7 0,0 0,0 23,5 7,6 0,0 0,0 0,0 7,1
1967 53,4 4,3 0,0 5,4 22,8 5,3 8,8 0,0 0,0 0,0
1963 55,8 5,5 0,0 0,0 23,1 5,5 8,0 0,0 0,0 2,2
1959 53,4 5,2 0,0 0,0 19,1 6,5 6,1 0,0 0,0 9,8
1955 56,8 5,8 0,0 0,0 11,6 11,2 8,2 0,0 0,0 6,6
1951 44,8 3,9 0,0 0,0 18,4 8,2 8,3 0,0 0,0 16,4
1947 36,1 0,0 0,0 0,0 20,9 5,0 14,8 0,0 0,0 23,2
1945 43,3 0,0 0,0 0,0 16,0 8,3 13,2 0,0 0,0 19,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,5 13,9 7,0 1,8 16,2 3,6 4,3 4,1 2,0 4,5
2011 43,1 14,5 6,8 2,7 17,6 4,5 5,7 1,2 0,5 3,2
2007 38,1 7,2 14,0 4,0 22,3 4,2 5,2 0,6 0,8 3,7
2003 40,0 7,0 10,7 8,4 21,5 5,0 3,3 0,6 0,6 2,9
1999 40,5 9,7 8,7 4,9 21,1 7,7 4,0 1,0 0,8 1,5
1995 43,6 8,8 8,5 4,2 22,6 6,8 3,9 0,7 0,3 0,7
1991 42,6 10,0 5,3 9,0 23,3 6,3 3,1 0,0 0,3 0,0
1987 49,1 11,6 9,5 3,1 15,7 6,6 3,6 0,0 0,3 0,4
1983 52,4 13,2 5,2 3,5 14,4 7,0 3,9 0,0 0,3 0,2
1979 49,7 15,1 2,1 3,2 16,7 7,9 4,7 0,0 0,0 0,5
1975 51,2 6,6 1,2 4,0 23,4 9,2 3,0 0,0 0,0 1,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 35,2 16,2 13,0 4,0 21,7 2,9 2,4 1,9 1,2 1,6
2013 41,0 18,2 12,8 2,0 11,5 3,9 4,6 2,1 0,8 3,1
2009 46,6 9,9 16,5 3,6 14,2 3,6 3,1 0,3 0,4 2,0
2005 45,4 7,0 17,1 5,8 12,6 4,6 5,5 0,2 0,4 1,4
2001 37,9 11,5 10,2 9,5 13,4 10,4 2,9 0,3 0,3 3,6
1997 46,5 7,9 10,1 3,8 14,4 10,9 4,6 0,3 0,5 1,1
1993 49,1 7,5 4,4 5,5 24,4 5,7 2,4 0,0 0,1 0,9
1989 50,0 11,1 9,9 6,8 13,7 6,1 2,0 0,2 0,0 0,3
1985 57,0 16,5 2,1 2,6 12,6 6,7 1,8 0,0 0,1 0,5
1981 52,1 16,8 3,2 3,3 0,0 7,5 0,0 0,0 0,2 16,9
1977 56,3 10,4 0,9 2,4 17,5 9,7 1,8 0,0 0,2 0,8
1973 51,1 6,0 2,9 6,7 0,0 8,2 0,0 0,0 0,1 25,1
1969 56,3 5,2 0,0 2,0 21,9 4,8 9,2 0,0 0,0 0,6
1965 53,2 7,6 0,0 4,3 21,9 4,5 7,4 0,0 0,0 1,2
1961 59,6 7,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 27,3
1957 58,0 9,0 0,0 0,0 17,7 6,7 5,1 0,0 0,0 3,5
1953 55,5 7,8 0,0 0,0 17,6 6,8 6,9 0,0 0,0 5,5
1949 53,4 0,0 0,0 0,0 20,3 7,7 9,7 0,0 0,0 9,0
1945 47,5 1,8 0,0 0,0 15,6 0,0 21,0 0,0 0,0 14,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 40.5 16.8 7.4 1 13.5 5.1 4.6 3.9 1.6 5.6
Valgting 42,5 14,4 6,0 1,8 16,6 3,4 5,5 3,5 2,1 4,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned