Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Gausdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 436 38,9 696 34,5 1 132 36,4 -7,2 36,4 9 -1
Sp 473 42,2 902 44,8 1 375 44,2 14,2 44,2 10 3
MDG 49 4,4 81 4,0 130 4,2 -0,3 4,2 1 0
Andre (vis) 164 14,6 313 15,5 477 15,3 4,8 15,3 3 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
958 85,4 1 679 83,3 2 637 84,8 6,7 84,8 20 2
H+Frp+
KrF+V
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: FRP_H_V (19 stemmer), tape mandat: Ap (19 stemmer)
Fremmøte: 63,2 % Stemmeberettigede: 5 027 Opptalte stemmer: 3 137
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 36,4 0,0 0,0 0,0 44,2 0,0 0,0 4,2 0,0 15,3
24/9 - 13:01 36,4 0,0 0,0 0,0 44,2 0,0 0,0 4,2 0,0 15,3
24/9 - 13:01 36,4 0,0 0,0 0,0 44,2 0,0 0,0 4,2 0,0 15,3
12/9 - 14:25 36,4 0,0 0,0 0,0 44,2 0,0 0,0 4,2 0,0 15,3
12/9 - 14:25 36,4 0,0 0,0 0,0 44,2 0,0 0,0 4,2 0,0 15,3
12/9 - 08:39 36,4 0,0 0,0 0,0 44,2 0,0 0,0 4,2 0,0 15,3
10/9 - 17:21 36,4 0,0 0,0 0,0 44,2 0,0 0,0 3,6 0,0 15,9
10/9 - 17:21 36,4 0,0 0,0 0,0 44,2 0,0 0,0 3,6 0,0 15,9
9/9 - 20:00 36,5 0,0 0,0 0,0 44,1 0,0 0,0 3,5 0,0 16,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,5 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 29,9 (7) 0,0 (0) 4,1 (1) 4,4 (1) 0,0 (0) 18,0 (4)
Poll of polls (brutt ned) 32,0 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 51,1 (10) 0,0 (0) 3,0 (0) 7,7 (1) 0,0 (0) 30,2 (6)
Siste lokale målings 37,3 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 48,7 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,6 (0) 0,0 (0) 11,4 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 30,0 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 51,8 (11) 0,0 (0) 2,5 (0) 9,1 (2) 0,0 (0) 21,2 (4)
K-snitt september (brutt ned) 32,1 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 53,6 (10) 0,0 (0) 2,6 (0) 7,9 (1) 0,0 (0) 29,3 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (23) 124,0 (23) 100,0 (23) 114,6 (23) 125,5 (23) Ap, Sp, V, MDG, And
Borgerlige 4,1 (1) 3,0 (0) 0,0 (0) 2,5 (0) 2,6 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 77,9 (18) 90,8 (17) 88,6 (20) 90,9 (19) 93,6 (17) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 34,0 (8) 54,1 (10) 48,7 (11) 54,3 (11) 56,2 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,5 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 29,9 (7) 0,0 (0) 4,1 (1) 4,4 (1) 0,0 (0) 18,0 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 18 3 49 44
Ap 19 4 53 42
MDG 9 2 48 56
Bygdalista i Gausdal 23 3 61 39
Tverrpolitisk liste for Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre 18 3 50 39
Sum 87 15 53 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Venstre 22 4 58 36
Sp 21 3 43 48
Ap 21 4 50 48
Bygdalista i Gausdal 26 4 60 38
Fellesliste FrP/ Høyre 15 4 55 27
Miljøpartiet De Grønne 8 1 42 50
Sum 113 20 53 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Venstre 29 3 54 45
Sp 21 3 43 38
Ap 23 4 48 43
SV 10 1 53 40
Bygdalista 23 1 54 39
Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre 15 3 54 33
Sum 121 15 51 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 522).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 181
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 842
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,1 %
F-2015 49,5 %
K-2015 55,2 %
S-2013 73,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Hans Oddvar Høistad, Ap (2011-)
Mona B. Nicolaysen, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / GD 11/8-2019 37,3 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 48,7 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,6 (0) 0,0 (0) 11,4 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 43,5 0,0 0,0 0,0 29,9 0,0 4,1 4,4 0,0 18,0
2011 39,4 0,0 0,0 2,9 19,4 0,0 14,2 0,0 0,0 24,1
2007 27,7 0,0 0,0 3,6 23,7 0,0 7,5 0,0 0,0 37,5
2003 38,8 0,0 0,0 0,0 34,4 2,5 6,6 0,0 0,0 17,8
1999 33,9 3,0 6,1 4,9 31,9 4,2 5,1 0,0 0,0 11,0
1995 39,8 2,8 5,5 4,7 32,3 2,9 3,3 0,0 0,0 8,7
1991 42,6 6,4 4,3 12,0 29,2 3,1 2,4 0,0 0,0 0,0
1987 51,9 6,7 8,3 6,3 17,4 4,2 5,1 0,0 0,0 0,0
1983 53,0 7,0 5,0 5,9 19,9 4,3 4,8 0,0 0,0 0,0
1979 52,0 7,9 3,1 5,1 21,8 6,2 3,9 0,0 0,0 0,0
1975 51,7 4,3 0,0 8,0 25,2 7,7 3,0 0,0 0,0 0,0
1971 53,2 3,0 0,0 7,0 26,2 5,0 5,5 0,0 0,0 0,0
1967 49,6 0,0 0,0 6,2 29,8 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0
1963 49,4 0,0 0,0 4,5 27,4 3,3 6,3 0,0 0,0 9,1
1959 52,7 0,0 0,0 0,0 26,1 0,0 9,1 0,0 0,0 12,0
1955 48,7 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0
1951 53,6 0,0 0,0 0,0 30,3 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0
1947 48,8 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0
1945 51,4 0,0 0,0 0,0 26,6 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 45,2 5,4 5,4 1,9 30,1 1,7 3,0 4,7 0,8 1,7
2011 46,9 7,4 7,2 2,9 24,9 2,3 5,4 1,2 0,3 1,3
2007 41,9 5,0 12,9 5,5 24,4 2,5 5,1 0,9 0,8 0,9
2003 39,9 4,0 10,0 8,3 29,9 2,8 3,2 0,4 0,5 1,0
1999 41,6 5,0 7,2 6,5 27,4 5,7 4,2 0,5 0,7 1,3
1995 44,2 4,8 6,2 6,4 30,9 3,7 2,6 0,2 0,4 0,6
1991 43,8 6,0 4,1 12,1 27,7 3,3 2,6 0,0 0,3 0,0
1987 51,5 6,8 8,4 5,0 18,4 4,2 5,3 0,0 0,3 0,2
1983 54,7 7,6 4,6 5,0 18,6 4,3 4,6 0,0 0,4 0,2
1979 52,9 8,7 2,8 4,4 20,8 5,8 4,2 0,0 0,0 0,4
1975 53,2 3,6 1,4 5,8 25,1 7,7 2,5 0,0 0,0 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 36,2 9,3 9,6 3,0 34,3 1,6 1,5 2,4 1,1 0,9
2013 44,8 11,1 10,6 1,8 21,9 2,3 3,5 2,2 0,5 1,3
2009 47,9 6,3 14,0 4,3 21,2 2,4 2,4 0,5 0,4 0,7
2005 45,3 4,3 12,6 7,1 23,0 2,9 3,4 0,1 0,4 0,8
2001 37,6 6,8 8,4 9,9 24,3 7,6 2,2 0,2 0,4 2,6
1997 47,8 4,7 8,0 4,8 20,2 10,6 2,2 0,2 0,9 0,7
1993 46,8 4,2 3,6 8,0 30,3 3,9 2,1 0,0 0,4 0,8
1989 49,7 6,3 7,9 10,8 17,9 4,5 2,3 0,3 0,0 0,3
1985 59,5 10,0 2,0 3,7 16,9 4,5 2,8 0,0 0,3 0,3
1981 54,1 11,8 2,9 3,5 0,0 6,6 0,0 0,0 0,2 20,8
1977 56,6 6,5 0,9 3,3 21,0 9,1 1,7 0,0 0,1 0,8
1973 49,8 3,6 2,2 7,2 0,0 7,8 0,0 0,0 0,1 29,4
1969 55,6 3,5 0,0 2,9 29,8 3,3 4,5 0,0 0,0 0,4
1965 50,8 4,4 0,0 6,5 28,1 2,6 7,2 0,0 0,0 0,3
1961 53,7 4,2 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 38,3
1957 55,6 5,3 0,0 0,0 24,8 2,6 11,6 0,0 0,0 0,0
1953 52,4 3,1 0,0 0,0 27,8 3,2 12,2 0,0 0,0 1,2
1949 52,9 0,0 0,0 0,0 29,4 3,2 13,6 0,0 0,0 0,8
1945 50,6 2,3 0,0 0,0 26,9 0,0 20,1 0,0 0,0 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 50.7 0 0 0 23.6 0 2 4.7 0 18.9
Valgting 41,4 0,0 0,0 0,0 31,8 0,0 4,7 4,4 0,0 17,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned