Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Øyer

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 281 33,8 626 34,5 907 34,6 -7,7 34,6 7 -4
H 112 13,5 157 8,7 269 10,3 -5,8 10,3 2 -2
SV 95 11,4 121 6,7 216 8,2 2,7 8,2 2 1
Sp 322 38,7 826 45,5 1 148 43,8 13,1 43,8 10 2
KrF 22 2,6 59 3,3 81 3,1 -0,3 3,1 0 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
698 83,9 1 573 86,7 2 271 86,6 8,1 86,6 19 -1
H+Frp+
KrF+V
134 16,1 216 11,9 350 13,4 -6,1 13,4 2 -3
Nærmest til å vinne mandat: Sp (1 stemmer), tape mandat: Ap (1 stemmer)
Fremmøte: 64,8 % Stemmeberettigede: 4 113 Opptalte stemmer: 2 646
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 34,6 10,3 0,0 8,2 43,8 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
14:25 34,6 10,3 0,0 8,2 43,8 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
13:26 34,6 10,3 0,0 8,2 43,8 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
17:56 34,6 10,3 0,0 8,2 43,8 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
21:40 34,9 10,2 0,0 7,8 44,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,3 (11) 16,1 (4) 0,0 (0) 5,6 (1) 30,7 (8) 3,4 (1) 1,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 31,2 (6) 13,9 (3) 0,0 (0) 8,9 (2) 52,4 (10) 2,5 (0) 1,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 31,9 (7) 11,7 (3) 0,0 (0) 6,8 (1) 46,8 (10) 2,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,1 (6) 14,6 (3) 0,0 (0) 11,3 (2) 53,1 (10) 2,6 (0) 1,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 31,2 (6) 13,6 (3) 0,0 (0) 9,4 (2) 54,9 (10) 2,5 (0) 1,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 98,1 (25) 108,9 (21) 100,0 (21) 110,7 (21) 111,6 (21) SV, Ap, Sp, KrF, H
Borgerlige 21,4 (5) 17,8 (3) 14,5 (3) 18,4 (3) 17,3 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 78,6 (20) 92,5 (18) 85,5 (18) 93,5 (18) 95,5 (18) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 36,0 (9) 56,3 (10) 49,6 (10) 56,9 (10) 58,6 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,3 (11) 16,1 (4) 0,0 (0) 5,6 (1) 30,7 (8) 3,4 (1) 1,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 17 4 55 35
KrF 13 1 64 23
Sp 25 2 47 56
Ap 16 4 55 50
SV 12 2 55 42
Sum 83 13 54 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 22 0 50 45
KrF 16 2 61 31
Venstre 8 0 51 38
Sp 19 3 44 53
Ap 17 2 60 47
SV 11 2 54 45
Sum 93 9 53 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 18 3 50 39
KrF 14 2 57 50
Venstre 7 2 48 57
Sp 18 2 47 39
Ap 18 2 55 50
SV 12 2 47 58
Sum 87 13 51 47
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 521).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 089
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 430
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,2 %
F-2015 51,7 %
K-2015 60,4 %
S-2013 74,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 25 til 21. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Brit Kramprud Lundgård, Ap (2015-)
Mari Botterud, H (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / GD 19/8-2019 31,9 (7) 11,7 (3) 0,0 (0) 6,8 (1) 46,8 (10) 2,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,3 16,1 0,0 5,6 30,7 3,4 1,9 0,0 0,0 0,0
2011 29,8 34,7 0,0 4,4 21,4 5,4 4,2 0,0 0,0 0,0
2007 31,4 19,3 0,0 10,6 29,0 5,0 4,6 0,0 0,0 0,0
2003 42,5 10,8 0,0 11,1 20,5 4,7 0,0 0,0 0,0 10,5
1999 31,8 10,9 0,0 6,3 26,5 4,5 0,0 0,0 0,0 19,9
1995 32,3 6,9 0,0 5,0 35,1 4,8 2,5 0,0 0,0 13,4
1991 29,5 9,2 0,0 8,0 35,2 4,7 1,1 0,0 0,0 12,3
1987 44,2 15,2 0,0 0,0 29,7 5,6 5,4 0,0 0,0 0,0
1983 46,5 12,5 0,0 0,0 29,4 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0
1979 42,0 15,2 0,0 0,0 29,4 5,8 7,7 0,0 0,0 0,0
1975 48,2 0,0 0,0 0,0 33,8 6,8 3,5 0,0 0,0 7,8
1971 45,8 6,5 0,0 0,0 37,1 6,0 4,6 0,0 0,0 0,0
1967 45,3 6,9 0,0 0,0 34,8 5,1 7,9 0,0 0,0 0,0
1963 44,8 5,2 0,0 0,0 35,2 6,3 8,6 0,0 0,0 0,0
1959 39,3 4,6 0,0 0,0 33,5 5,7 16,9 0,0 0,0 0,0
1955 54,3 0,0 0,0 0,0 27,4 0,0 18,3 0,0 0,0 0,0
1951 46,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 46,6
1947 42,9 0,0 0,0 0,0 40,1 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0
1945 42,8 0,0 0,0 0,0 36,5 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 43,8 12,0 3,2 3,7 25,8 4,0 2,6 3,0 1,0 0,8
2011 39,1 19,3 5,4 5,2 19,6 4,8 3,8 0,6 1,2 1,0
2007 36,7 9,6 9,2 8,1 23,8 5,5 4,7 0,2 1,1 1,2
2003 42,5 8,8 7,8 9,8 22,6 5,4 1,4 0,1 0,8 0,9
1999 39,1 11,1 6,3 6,6 24,5 7,4 3,0 0,2 1,0 0,9
1995 36,2 9,0 5,1 6,7 33,9 6,2 2,2 0,1 0,3 0,2
1991 36,8 10,6 2,7 9,9 32,3 5,6 1,8 0,0 0,3 0,0
1987 44,7 11,4 6,2 2,5 24,9 5,5 4,4 0,0 0,1 0,2
1983 46,0 12,9 2,4 1,7 25,4 6,4 4,8 0,0 0,2 0,2
1979 41,2 16,2 0,8 2,1 28,2 5,8 5,4 0,0 0,0 0,3
1975 47,0 8,2 0,5 1,7 31,6 7,6 2,6 0,0 0,0 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 36,4 14,4 7,2 4,0 28,4 2,8 2,3 2,2 1,1 1,1
2013 42,0 16,5 9,3 2,3 19,3 3,7 3,4 1,9 0,5 1,1
2009 45,0 11,1 13,9 5,9 16,7 3,8 2,5 0,2 0,3 0,6
2005 41,7 6,6 13,5 8,5 19,8 4,3 4,0 0,1 0,5 0,9
2001 33,7 11,8 8,1 11,1 17,7 11,2 3,0 0,0 0,4 2,9
1997 41,9 8,3 9,0 5,3 18,2 13,4 2,7 0,0 0,4 0,7
1993 41,2 8,0 2,7 8,0 32,2 4,9 1,6 0,0 0,4 0,8
1989 45,8 10,3 7,0 7,9 20,4 6,1 1,9 0,3 0,0 0,2
1985 51,1 14,9 1,0 2,0 22,4 5,9 2,3 0,0 0,1 0,3
1981 45,4 18,3 2,1 1,7 0,0 7,2 0,0 0,0 0,1 25,2
1977 48,5 10,2 0,7 1,4 25,1 11,2 2,0 0,0 0,2 0,7
1973 43,5 8,1 1,4 3,9 0,0 9,4 0,0 0,0 0,2 33,5
1969 45,6 6,8 0,0 0,4 36,6 5,3 5,1 0,0 0,0 0,2
1965 45,6 8,1 0,0 1,5 34,2 3,8 6,7 0,0 0,0 0,2
1961 47,4 7,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 39,8
1957 49,6 6,0 0,0 0,0 30,8 7,8 5,6 0,0 0,0 0,1
1953 48,2 5,0 0,0 0,0 32,8 7,1 6,2 0,0 0,0 0,6
1949 46,7 0,0 0,0 0,0 35,9 7,4 9,8 0,0 0,0 0,3
1945 43,8 1,1 0,0 0,0 37,7 0,0 17,3 0,0 0,0 0,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 39.3 20.3 0 8.5 25.2 4.3 2.4 0 0 0
Valgting 43,2 15,0 0,0 4,8 32,1 3,2 1,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned