Poll of polls

Kommunestyrevalg: Sel

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 414 33,1 568 27,5 982 29,8 -27,5 29,8 7 -8
H 55 4,4 93 4,5 148 4,5 -8,2 4,5 1 -2
Frp 27 2,2 29 1,4 56 1,7 1,7 1,7 0 0
SV 45 3,6 59 2,9 104 3,2 -0,8 3,2 1 0
Sp 659 52,8 1 249 60,6 1 908 57,9 36,7 57,9 15 10
MDG 49 3,9 46 2,2 95 2,9 -1,8 2,9 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 167 93,4 1 922 93,2 3 089 93,8 6,6 93,8 24 2
H+Frp+
KrF+V
82 6,6 122 5,9 204 6,2 -6,5 6,2 1 -2
Nærmest til å vinne mandat: Ap (5 stemmer), tape mandat: MDG (4 stemmer)
Fremmøte: 70,7 % Stemmeberettigede: 4 725 Opptalte stemmer: 3 311
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 29,8 4,5 1,7 3,2 57,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0
24/9 - 13:01 29,8 4,5 1,7 3,2 57,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0
24/9 - 13:01 29,8 4,5 1,7 3,2 57,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0
12/9 - 14:25 29,8 4,5 1,7 3,2 57,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0
12/9 - 14:25 29,8 4,5 1,7 3,2 57,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0
10/9 - 17:38 29,8 4,5 1,7 3,2 57,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0
10/9 - 17:38 29,8 4,5 1,7 3,2 57,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0
10/9 - 11:30 29,8 4,4 1,7 3,1 58,2 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0
9/9 - 22:49 29,8 4,4 1,7 3,1 58,1 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0
9/9 - 19:41 33,2 4,2 2,2 3,4 53,2 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 57,4 (15) 12,7 (3) 0,0 (0) 3,9 (1) 21,3 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 42,2 (10) 11,0 (3) 0,0 (0) 6,3 (1) 36,3 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 37,7 (10) 4,0 (1) 5,0 (1) 2,3 (0) 47,0 (12) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 39,5 (9) 11,5 (3) 0,0 (0) 8,0 (2) 36,8 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 42,3 (10) 10,8 (2) 0,0 (0) 6,7 (2) 38,1 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 66,0 (17) 56,6 (13) 44,0 (11) 57,1 (13) 57,4 (14) SV, Ap, MDG
Borgerlige 12,7 (3) 11,0 (3) 9,0 (2) 11,5 (3) 10,8 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 87,3 (22) 92,9 (22) 91,0 (23) 93,9 (22) 95,5 (23) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 21,3 (5) 36,3 (9) 47,0 (12) 36,8 (9) 38,1 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 57,4 (15) 12,7 (3) 0,0 (0) 3,9 (1) 21,3 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 0 51 14
Høyre 16 3 55 25
Sp 31 2 51 48
Ap 31 6 48 48
SV 12 2 71 33
MDG 7 1 53 71
Sum 104 14 53 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 18 5 57 22
Sp 18 2 50 50
Ap 31 6 48 48
SV 15 2 67 33
Miljøpartiet De Grønne 9 2 46 44
Sum 91 17 53 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 28 5 48 25
KrF 15 1 56 47
Sp 15 2 54 53
Ap 31 6 41 52
SV 11 2 56 27
Sum 100 16 49 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 517).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 957
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,7 %
F-2015 49,8 %
K-2015 55,0 %
S-2013 71,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Eldri Siem, Sp (2019-)
Dag Erik Pryhn, Ap (2007-2019)

Partier i posisjon 2019-2023 Sp
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap
Partier i posisjon 2007-2011 Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / GD 13/8-2019 37,7 (10) 4,0 (1) 5,0 (1) 2,3 (0) 47,0 (12) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / GD 1/5-2019 35,4 (10) 11,5 (3) 4,9 (1) 2,6 (0) 40,9 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,8 (0) 0,0 (0) 2,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 57,4 12,7 0,0 3,9 21,3 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0
2011 60,8 19,8 0,0 5,0 11,3 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 62,0 8,8 6,9 6,3 11,1 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 49,2 7,8 7,9 11,1 17,0 3,5 0,0 0,0 3,5 0,0
1999 47,6 12,8 0,0 10,3 13,7 9,8 0,0 0,0 2,9 2,8
1995 55,0 8,3 0,0 6,8 21,6 4,6 0,0 0,0 0,0 3,7
1991 47,9 9,2 3,4 13,4 23,6 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 59,2 11,7 0,0 9,1 17,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 63,2 12,2 0,0 5,9 15,5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 57,5 13,8 0,0 7,2 17,2 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 62,1 8,3 0,0 4,9 19,4 5,1 0,0 0,0 0,0 0,3
1971 59,6 6,3 0,0 6,5 19,1 3,3 2,4 0,0 0,0 2,8
1967 65,1 7,0 0,0 4,3 19,6 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
1963 67,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,4
1959 62,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,3
1955 62,4 4,5 0,0 0,0 27,3 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1951 57,1 0,0 0,0 0,0 19,9 0,0 15,2 0,0 0,0 7,9
1947 50,8 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 10,9 0,0 0,0 20,1
1945 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 56,9 8,8 4,8 2,9 18,4 1,5 0,8 3,8 1,1 1,0
2011 57,8 12,5 5,1 4,3 12,6 2,4 1,6 1,5 0,8 1,3
2007 57,8 6,8 9,2 6,1 12,7 3,1 1,2 0,3 1,6 1,3
2003 49,9 6,6 9,3 12,1 14,5 3,6 1,1 0,2 1,5 1,0
1999 47,9 8,8 5,9 10,4 13,8 8,2 1,4 0,5 1,9 1,2
1995 53,9 7,4 4,1 7,0 20,8 4,0 1,6 0,4 0,6 0,2
1991 49,0 8,8 3,6 12,0 22,8 2,5 1,0 0,0 0,3 0,0
1987 58,5 9,7 6,4 6,1 14,0 2,3 2,2 0,0 0,4 0,3
1983 63,1 11,0 2,4 4,7 13,6 2,8 1,7 0,0 0,5 0,2
1979 59,5 12,4 0,7 6,0 15,4 3,8 1,7 0,0 0,0 0,6
1975 65,4 7,8 0,4 4,0 16,3 4,3 1,3 0,0 0,0 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 40,7 11,8 12,7 4,5 23,8 1,1 0,7 2,2 1,4 1,2
2013 50,7 13,7 10,3 3,7 12,6 2,3 2,3 2,3 0,6 1,4
2009 53,6 8,8 13,9 6,0 12,7 1,7 1,4 0,3 0,5 1,1
2005 52,1 5,2 13,9 9,1 13,2 2,7 2,1 0,1 0,6 1,0
2001 40,9 9,4 9,5 13,7 12,5 9,5 1,3 0,1 0,7 2,3
1997 50,7 5,9 7,7 7,3 14,2 11,0 1,9 0,1 0,7 0,6
1993 49,6 5,7 2,8 9,9 27,9 2,0 0,8 0,1 0,1 1,1
1989 54,7 9,3 7,1 11,6 12,5 2,8 1,1 0,6 0,0 0,3
1985 64,1 13,7 1,2 5,0 12,2 2,4 1,0 0,0 0,2 0,3
1981 59,8 14,7 1,6 5,1 0,0 3,6 0,0 0,0 0,3 14,8
1977 63,1 8,9 0,5 4,0 16,1 5,5 1,3 0,0 0,2 0,5
1973 53,9 6,8 1,9 9,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,5 22,6
1969 63,2 6,9 0,0 2,8 21,1 2,4 2,9 0,0 0,0 0,7
1965 61,8 7,9 0,0 4,4 19,9 1,9 3,1 0,0 0,0 0,9
1961 63,6 8,3 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 26,1
1957 65,5 9,1 0,0 0,0 16,0 3,2 3,6 0,0 0,0 2,6
1953 62,1 7,9 0,0 0,0 17,2 2,6 4,9 0,0 0,0 5,3
1949 61,0 0,0 0,0 0,0 21,0 2,1 10,8 0,0 0,0 5,0
1945 58,1 2,2 0,0 0,0 15,1 0,0 14,8 0,0 0,0 9,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 60.5 12.7 0 4.1 16.9 0 0 5.8 0 0
Valgting 56,2 12,7 0,0 3,9 23,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned