Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Vågå

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 216 31,4 382 29,2 598 30,4 -7,8 30,4 5 -2
SV 92 13,4 123 9,4 215 10,9 4,5 10,9 2 1
Sp 260 37,8 408 31,1 668 33,9 -3,8 33,9 6 0
Andre (vis) 120 17,4 368 28,1 488 24,8 7,1 24,8 4 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
568 82,6 913 69,7 1 481 75,2 -7,1 75,2 13 -1
H+Frp+
KrF+V
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: BLTS (59 stemmer), tape mandat: SV (52 stemmer)
Fremmøte: 69,3 % Stemmeberettigede: 2 899 Opptalte stemmer: 1 998
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 30,4 0,0 0,0 10,9 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8
14:25 30,4 0,0 0,0 10,9 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8
08:06 30,4 0,0 0,0 10,9 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8
08:06 30,4 0,0 0,0 10,9 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8
17:32 30,4 0,0 0,0 10,9 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8
17:32 30,4 0,0 0,0 10,9 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8
23:04 30,5 0,0 0,0 10,7 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1
20:43 30,5 0,0 0,0 10,7 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 38,2 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,5 (1) 37,7 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,7 (3)
Poll of polls (brutt ned) 28,1 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,3 (1) 64,3 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 29,6 (4)
Siste lokale målings 29,4 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,4 (2) 47,5 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,6 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 26,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 13,1 (2) 65,3 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 20,8 (3)
K-snitt september (brutt ned) 28,2 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,9 (1) 67,5 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,7 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 55,8 (10) 57,7 (8) 41,0 (7) 47,1 (6) 56,9 (8) Ap, And
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 82,3 (14) 102,7 (13) 88,3 (15) 104,7 (14) 106,6 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 37,7 (6) 64,3 (8) 47,5 (8) 65,3 (9) 67,5 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 38,2 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,5 (1) 37,7 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,7 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 22 2 39 41
Ap 19 2 50 53
SV 22 2 50 50
Bygdalista i Vågå 23 1 43 43
Sum 86 7 45 47
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 20 1 40 40
Ap 22 2 50 50
SV 20 2 50 50
Bygdalista i Vågå 23 2 44 48
Sum 85 7 46 47
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 4 43 57
Sp 21 1 42 33
Ap 27 3 44 48
SV 18 2 50 56
Bygdalista for tverrpolitisk samarbeid 23 4 50 35
Sum 96 14 46 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 515).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 709
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 875
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,5 %
F-2015 57,6 %
K-2015 63,7 %
S-2013 75,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Iselin Jonassen, Ap (2012-)
Rune Øygard, Ap (2007-2012)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap
Partier i posisjon 2007-2011 Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / GD 16/8-2019 29,4 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,4 (2) 47,5 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,6 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 38,2 0,0 0,0 6,5 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7
2011 58,3 0,0 2,4 6,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8
2007 70,0 0,0 0,0 4,7 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1
2003 65,6 0,0 0,0 6,9 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7
1999 51,0 0,0 0,0 6,8 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6
1995 41,5 0,0 0,0 9,1 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3
1991 33,5 0,0 0,0 16,7 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9
1987 54,3 7,5 0,0 7,8 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2
1983 56,7 9,5 0,0 6,1 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8
1979 50,4 8,2 0,0 6,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8
1975 56,7 0,0 0,0 7,1 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7
1971 60,0 5,7 0,0 5,4 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1967 58,5 5,4 0,0 2,8 26,3 0,0 3,0 0,0 0,0 4,1
1963 55,4 0,0 0,0 0,0 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7
1959 46,6 0,0 0,0 0,0 29,5 0,0 4,9 0,0 0,0 18,9
1955 58,9 0,0 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
1951 55,5 0,0 0,0 0,0 30,1 0,0 5,9 0,0 0,0 8,5
1947 56,0 0,0 0,0 0,0 31,3 5,7 7,0 0,0 0,0 0,0
1945 59,8 0,0 0,0 0,0 24,8 3,5 11,9 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,5 5,8 3,8 4,3 39,7 0,6 0,8 2,7 1,6 1,2
2011 52,5 7,0 5,3 6,1 23,1 1,2 1,8 0,8 0,5 1,8
2007 56,2 2,4 7,2 5,6 23,7 1,0 1,6 1,0 0,4 0,9
2003 52,8 2,2 8,8 10,3 21,3 1,9 0,9 0,1 0,3 1,5
1999 44,2 4,3 6,1 10,0 27,1 5,5 1,0 0,1 0,6 1,2
1995 44,9 3,4 4,1 9,3 31,2 4,8 1,2 0,3 0,4 0,3
1991 44,4 4,7 2,9 15,6 29,1 1,9 1,1 0,0 0,3 0,0
1987 58,0 7,4 4,8 6,0 19,7 1,7 1,6 0,0 0,3 0,5
1983 59,9 9,8 1,1 5,1 20,8 1,2 1,6 0,0 0,3 0,1
1979 54,9 9,5 0,9 5,1 24,7 1,9 2,1 0,0 0,0 1,0
1975 58,9 5,0 0,8 5,3 25,1 2,5 1,2 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,4 8,8 11,2 5,4 36,1 0,9 0,7 1,7 1,2 1,6
2013 46,6 12,4 8,3 3,9 20,7 1,8 1,6 2,5 0,7 1,4
2009 54,9 5,8 12,5 6,4 17,1 1,0 1,0 0,1 0,5 0,7
2005 50,3 3,6 13,0 7,8 20,2 2,1 2,0 0,0 0,2 0,8
2001 41,2 6,3 8,4 11,8 18,6 9,3 1,0 0,0 0,0 3,3
1997 49,0 3,7 7,0 6,5 20,6 9,8 1,9 0,2 0,4 1,0
1993 44,5 3,6 1,5 10,6 35,8 1,8 1,1 0,0 0,2 0,8
1989 53,3 6,8 5,8 8,9 21,5 1,8 1,5 0,2 0,0 0,2
1985 63,4 11,8 1,2 4,7 15,3 1,7 1,5 0,0 0,2 0,1
1981 57,3 12,2 1,3 4,3 0,0 2,7 0,0 0,0 0,2 22,0
1977 62,1 5,1 0,5 3,1 22,5 4,6 1,3 0,0 0,3 0,5
1973 52,8 4,3 1,5 10,2 0,0 2,7 0,0 0,0 0,1 28,4
1969 59,2 4,8 0,0 3,4 29,5 0,8 2,3 0,0 0,0 0,1
1965 59,4 4,6 0,0 3,0 27,5 1,3 4,1 0,0 0,0 0,1
1961 64,0 2,9 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 31,3
1957 64,0 4,4 0,0 0,0 25,7 3,2 2,6 0,0 0,0 0,0
1953 62,0 3,5 0,0 0,0 25,6 3,4 4,6 0,0 0,0 0,8
1949 59,8 0,0 0,0 0,0 29,2 3,2 6,7 0,0 0,0 1,1
1945 58,3 1,1 0,0 0,0 29,1 0,0 11,3 0,0 0,0 0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.6 0 0 8.6 38.6 0 0 0 0 18.2
Valgting 39,1 0,0 0,0 5,9 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned