Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lom

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 102 22,0 145 20,6 247 21,5 -2,2 21,5 4 0
Sp 188 40,6 280 39,8 468 40,8 -3,1 40,8 7 -1
Andre (vis) 173 37,4 260 36,9 433 37,7 5,3 37,7 6 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
290 62,6 425 60,4 715 62,3 -5,3 62,3 11 -1
H+Frp+
KrF+V
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: BLLOM (2 stemmer), tape mandat: Ap (2 stemmer)
Fremmøte: 64,0 % Stemmeberettigede: 1 835 Opptalte stemmer: 1 167
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 21,5 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 37,7
14:25 21,5 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 37,7
18:02 21,5 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 37,7
21:17 21,8 0,0 0,0 0,0 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0 37,3
10:06 22,5 0,0 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 36,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 23,7 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 43,9 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 32,4 (5)
Poll of polls (brutt ned) 17,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 74,9 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 54,4 (6)
Siste lokale målings 21,0 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 54,5 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,5 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 16,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 76,0 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 38,2 (5)
K-snitt september (brutt ned) 17,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 78,6 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 52,8 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 67,6 (12) 92,3 (11) 75,5 (13) 92,3 (12) 96,1 (11) Ap, Sp
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 67,6 (12) 92,3 (11) 75,5 (13) 92,3 (12) 96,1 (11) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 43,9 (8) 74,9 (9) 54,5 (9) 76,0 (10) 78,6 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 23,7 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 43,9 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 32,4 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 23 2 53 39
Ap 13 2 52 46
Bygdalista 13 2 48 38
Lomslista 14 2 49 50
Sum 63 8 51 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 19 1 42 42
Ap 19 2 50 53
Bygdalista 13 2 46 38
Lomslista 19 2 43 47
Sum 70 7 45 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 20 2 44 30
Ap 13 2 49 46
Bygdalista i Lom 14 1 50 43
Lomslista 20 2 43 45
Sum 67 7 46 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 514).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 346
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 166
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,3 %
F-2015 46,6 %
K-2015 61,9 %
S-2013 72,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Bjarne Eiolf Holø, Sp (2011-)
Simen Bjørgen, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / GD 9/8-2019 21,0 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 54,5 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,5 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 23,7 0,0 0,0 0,0 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 32,4
2011 32,5 0,0 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 34,9
2007 17,5 0,0 0,0 0,0 64,8 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7
2003 26,3 0,0 0,0 0,0 53,9 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
1999 34,8 0,0 0,0 0,0 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0
1995 53,1 0,0 0,0 0,0 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2
1991 48,3 5,5 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6
1987 47,3 10,6 0,0 0,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8
1983 50,5 10,0 0,0 0,0 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8
1979 44,0 9,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9
1975 46,8 0,0 0,0 0,0 32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9
1971 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,5
1967 50,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,1
1963 52,7 0,0 0,0 0,0 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4
1959 59,0 0,0 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6
1955 65,2 0,0 0,0 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1951 50,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,1
1947 54,6 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4
1945 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,5 6,7 4,2 4,0 47,3 1,9 1,8 4,4 0,7 1,4
2011 38,3 8,3 6,0 3,3 36,6 2,1 2,2 0,9 0,2 1,9
2007 27,1 2,5 9,5 3,6 49,0 2,9 1,9 0,8 0,6 2,0
2003 28,4 2,0 10,9 9,6 39,8 3,9 2,5 0,3 0,3 2,2
1999 32,9 4,5 8,5 8,1 33,8 8,5 1,7 0,5 0,4 1,1
1995 42,3 2,8 2,9 5,8 37,7 4,7 1,7 0,7 0,8 0,7
1991 39,5 6,8 1,2 10,6 37,2 3,6 0,9 0,0 0,3 0,0
1987 46,3 9,2 3,6 3,3 26,4 4,3 6,0 0,0 0,2 0,7
1983 51,4 8,2 1,8 1,9 28,6 3,6 4,4 0,0 0,0 0,1
1979 46,0 10,0 0,9 2,0 32,3 3,8 4,4 0,0 0,0 0,7
1975 47,5 3,7 0,4 3,0 35,5 5,6 3,4 0,0 0,0 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,5 7,5 8,5 3,8 46,1 1,0 1,0 1,7 0,7 1,3
2013 38,2 11,7 7,8 2,8 31,6 2,7 2,3 1,6 0,4 1,0
2009 41,6 5,5 11,2 5,4 30,6 2,3 2,0 0,5 0,3 0,5
2005 39,1 3,1 13,5 6,6 30,8 3,3 2,5 0,1 0,0 0,9
2001 29,3 6,5 10,1 9,9 26,6 13,0 1,6 0,0 0,1 2,8
1997 36,7 3,2 6,9 6,0 27,0 17,7 1,4 0,1 0,7 0,5
1993 34,4 3,1 1,8 7,0 47,6 3,4 1,3 0,1 0,4 0,9
1989 43,5 6,8 4,8 9,5 27,6 4,9 2,5 0,3 0,0 0,1
1985 53,6 12,1 0,7 2,1 23,4 5,1 2,7 0,0 0,0 0,4
1981 49,6 10,6 0,7 2,6 0,0 6,3 0,0 0,0 0,1 30,1
1977 51,5 5,7 0,7 2,3 28,9 8,8 2,0 0,0 0,1 0,1
1973 48,0 4,9 2,1 5,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,1 34,9
1969 51,1 5,0 0,0 1,2 38,1 2,9 1,7 0,0 0,0 0,1
1965 49,9 5,1 0,0 2,6 35,9 3,5 3,1 0,0 0,0 0,0
1961 53,7 3,6 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 37,3
1957 53,7 3,9 0,0 0,0 31,1 6,7 2,8 0,0 0,0 1,8
1953 54,3 2,5 0,0 0,0 33,5 5,0 2,5 0,0 0,0 2,2
1949 50,9 0,0 0,0 0,0 36,0 5,0 4,8 0,0 0,0 3,2
1945 52,0 1,3 0,0 0,0 33,9 0,0 11,4 0,0 0,0 1,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 28.2 0 0 0 37.9 0 0 0 0 33.9
Valgting 22,1 0,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned