Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lesja

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 217 45,4 214 33,5 431 38,9 1,4 38,9 7 0
H 62 13,0 77 12,1 139 12,5 -4,9 12,5 2 -1
Sp 199 41,6 339 53,1 538 48,6 6,5 48,6 8 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
416 87,0 553 86,7 969 87,5 7,9 87,5 15 1
H+Frp+
KrF+V
62 13,0 77 12,1 139 12,5 -4,9 12,5 2 -1
Nærmest til å vinne mandat: Sp (26 stemmer), tape mandat: Ap (20 stemmer)
Fremmøte: 71,1 % Stemmeberettigede: 1 583 Opptalte stemmer: 1 116
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 38,9 12,5 0,0 0,0 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14:25 38,9 12,5 0,0 0,0 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16:42 38,9 12,5 0,0 0,0 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16:42 38,9 12,5 0,0 0,0 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22:17 38,8 12,5 0,0 0,0 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20:59 38,8 12,5 0,0 0,0 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,5 (7) 17,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 42,0 (7) 0,0 (0) 3,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 27,6 (4) 15,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 71,7 (11) 0,0 (0) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 30,2 (5) 15,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 54,7 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,8 (4) 15,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 72,8 (11) 0,0 (0) 1,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 27,6 (4) 14,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 75,3 (11) 0,0 (0) 2,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 79,5 (14) 99,3 (15) 84,9 (14) 98,6 (15) 102,9 (15) Ap, Sp
Borgerlige 20,5 (3) 17,3 (2) 15,1 (3) 17,7 (2) 16,8 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 79,5 (14) 99,3 (15) 84,9 (14) 98,6 (15) 102,9 (15) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 45,1 (7) 73,9 (11) 54,7 (9) 74,7 (11) 77,3 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,5 (7) 17,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 42,0 (7) 0,0 (0) 3,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 18 1 46 50
Sp 17 2 42 35
Ap 17 2 48 53
Sum 52 5 45 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 22 1 52 41
Venstre 13 1 50 54
Sp 21 1 44 43
Ap 19 2 47 53
Sum 75 5 48 47
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 22 1 42 36
Venstre 16 1 44 50
Sp 22 2 43 41
Ap 22 2 49 50
Sum 82 6 45 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 512).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 109
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 094
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,1 %
F-2015 56,0 %
K-2015 67,7 %
S-2013 78,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Mariann Skotte, Sp (2015-)
Steinar Tronhus, Ap (2011-2015)
Per Dag Hole, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, V, H
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, H, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / GD 18/8-2019 30,2 (5) 15,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 54,7 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,5 17,5 0,0 0,0 42,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
2011 42,1 14,6 0,0 0,0 36,7 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0
2007 28,3 9,0 0,0 0,0 53,7 0,0 3,8 0,0 0,0 5,3
2003 25,2 5,1 0,0 0,0 53,2 4,1 6,3 0,0 0,0 6,1
1999 28,8 7,5 0,0 0,0 37,2 9,3 7,4 0,0 0,0 9,7
1995 26,1 10,2 0,0 0,0 38,7 5,7 5,9 0,0 0,0 13,3
1991 26,1 10,8 1,2 0,0 29,8 5,2 3,9 0,0 0,0 23,0
1987 33,8 14,3 0,0 0,0 37,8 6,8 7,3 0,0 0,0 0,0
1983 41,2 12,5 0,0 0,0 31,4 7,9 7,0 0,0 0,0 0,0
1979 35,6 14,8 0,0 0,0 40,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 31,3 0,0 0,0 0,0 46,6 9,3 0,0 0,0 0,0 12,8
1971 34,1 0,0 0,0 0,0 43,0 6,1 0,0 0,0 0,0 16,9
1967 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5
1963 40,2 7,9 0,0 0,0 45,1 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 38,5 11,2 0,0 0,0 43,2 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 55,9 0,0 0,0 0,0 38,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3
1951 40,9 0,0 0,0 0,0 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1947 38,8 0,0 0,0 0,0 38,6 0,0 2,6 0,0 0,0 20,0
1945 41,4 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 8,2 0,0 0,0 19,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,4 8,2 2,8 1,4 48,9 1,9 2,7 2,2 0,4 1,1
2011 30,7 9,8 5,7 1,8 41,8 3,1 4,4 0,8 0,4 1,4
2007 26,6 5,8 8,6 3,3 48,3 3,4 2,7 0,0 0,4 1,0
2003 23,8 4,7 7,3 4,7 45,2 4,0 7,6 0,2 0,8 1,7
1999 26,5 5,5 3,9 4,2 32,7 21,4 3,6 0,1 0,7 1,3
1995 25,4 6,5 5,0 4,0 43,0 12,4 2,8 0,0 0,4 0,4
1991 27,9 7,4 3,2 7,8 40,4 10,9 2,2 0,0 0,2 0,0
1987 33,3 13,2 5,0 1,5 33,5 8,1 5,1 0,0 0,2 0,2
1983 38,9 12,4 1,9 2,2 32,1 8,0 4,2 0,0 0,2 0,1
1979 34,9 14,2 1,2 2,5 34,2 10,2 2,2 0,0 0,0 0,6
1975 32,6 4,8 1,0 1,6 48,2 9,8 1,8 0,0 0,0 0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 24,5 10,2 7,9 2,8 49,5 1,3 0,7 1,2 0,8 1,0
2013 27,5 12,0 8,0 1,6 42,8 2,7 2,4 1,4 0,3 1,3
2009 32,7 8,8 11,1 3,2 37,3 3,2 2,5 0,0 0,3 0,9
2005 30,0 4,3 13,1 3,8 38,5 5,4 3,5 0,0 0,4 0,9
2001 23,9 6,3 8,8 7,8 34,2 12,9 2,7 0,2 0,4 2,8
1997 27,0 6,4 7,7 4,3 33,8 16,8 2,8 0,1 0,5 0,5
1993 26,5 5,7 2,7 5,0 51,6 6,1 1,7 0,0 0,1 0,6
1989 35,0 10,7 6,8 5,8 31,4 7,7 2,1 0,4 0,0 0,1
1985 41,6 15,7 0,7 1,8 29,3 7,9 2,8 0,0 0,0 0,3
1981 36,7 18,2 1,6 2,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,1 31,8
1977 34,7 9,4 1,3 2,3 36,4 13,8 1,6 0,0 0,0 0,5
1973 34,0 4,4 2,4 1,9 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 47,1
1969 39,3 6,1 0,0 0,6 47,1 5,9 1,0 0,0 0,0 0,1
1965 38,3 8,0 0,0 0,9 46,4 4,6 1,7 0,0 0,0 0,1
1961 40,5 7,1 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 44,9
1957 39,1 7,1 0,0 0,0 43,4 9,2 1,0 0,0 0,0 0,1
1953 39,3 3,8 0,0 0,0 45,9 9,1 0,6 0,0 0,0 1,3
1949 38,3 0,0 0,0 0,0 50,8 7,3 2,4 0,0 0,0 1,1
1945 39,7 3,2 0,0 0,0 49,3 0,0 7,5 0,0 0,0 0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 39.2 19.6 0 0 37.2 0 4 0 0 0
Valgting 36,8 16,6 0,0 0,0 43,9 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned