Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Os (Hedm.)

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 69 28,2 259 28,8 328 28,8 -2,1 28,8 4 -1
SV 37 15,1 77 8,6 114 10,0 -1,4 10,0 2 0
Sp 122 49,8 512 57,0 634 55,7 3,7 55,7 8 -1
KrF 17 6,9 45 5,0 62 5,4 -0,1 5,4 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
228 93,1 848 94,4 1 076 94,5 0,2 94,5 14 -2
H+Frp+
KrF+V
17 6,9 45 5,0 62 5,4 -0,1 5,4 1 0
Nærmest til å vinne mandat: Sp (12 stemmer), tape mandat: SV (3 stemmer)
Fremmøte: 72,0 % Stemmeberettigede: 1 592 Opptalte stemmer: 1 143
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 28,8 0,0 0,0 10,0 55,7 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 28,8 0,0 0,0 10,0 55,7 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 28,8 0,0 0,0 10,0 55,7 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 08:05 28,8 0,0 0,0 10,0 55,7 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 28,8 0,0 0,0 10,0 55,7 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 28,8 0,0 0,0 10,0 55,7 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:34 28,8 0,0 0,0 10,0 55,7 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 20:28 29,3 0,0 0,0 9,8 55,6 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,9 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,4 (2) 52,0 (9) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 22,8 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,2 (2) 88,8 (12) 4,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 23,3 (3) 90,1 (11) 4,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 22,8 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,4 (2) 93,1 (12) 4,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 94,4 (16) 129,8 (17) 134,7 (17) 135,3 (17) SV, Ap, Sp
Borgerlige 5,6 (1) 4,2 (0) 4,2 (0) 4,1 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 94,4 (16) 129,8 (17) 134,7 (17) 135,3 (17) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 57,6 (10) 93,0 (12) 94,3 (11) 97,2 (12) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,9 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,4 (2) 52,0 (9) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
KrF 11 1 62 64
Sp 14 3 45 50
Ap 12 2 48 33
SV 18 2 46 50
Sum 55 8 49 49
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
KrF 14 1 51 64
Sp 21 4 49 43
Ap 17 2 44 47
SV 23 3 41 48
Sum 75 10 46 49
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 19 3 50 37
Ap 19 3 42 47
SV 14 2 47 36
Sum 52 8 46 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 441).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 029
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 057
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,1 %
F-2015 59,8 %
K-2015 66,1 %
S-2013 79,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Runa Finborud, Sp (2015-)
Arnfinn Nergård, Sp (2011-2015)
Arne Grue, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,9 0,0 0,0 11,4 52,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 28,6 0,0 0,0 8,1 63,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 37,7 0,0 0,0 14,1 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 35,7 0,0 3,1 13,4 42,8 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 33,3 0,0 0,0 12,8 48,8 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 36,5 0,0 0,0 10,3 48,1 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 36,1 0,0 0,0 17,5 40,2 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 44,3 0,0 0,0 15,0 33,7 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 54,1 5,2 0,0 0,0 35,5 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 54,3 8,8 0,0 0,0 30,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 46,2 0,0 0,0 0,0 44,3 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 23,4 3,6 0,9 7,7 55,8 3,5 0,5 2,6 1,0 0,9
2011 31,4 5,1 1,9 7,5 45,6 3,1 1,5 1,2 0,8 1,9
2007 20,2 1,0 2,5 5,8 66,6 2,7 0,4 0,0 0,3 0,4
2003 31,9 2,3 4,6 14,6 40,2 4,1 0,5 0,0 0,8 1,1
1999 31,1 2,8 2,9 13,6 39,9 5,0 2,6 0,0 1,0 1,1
1995 31,1 2,0 1,1 10,5 45,9 5,2 1,1 0,0 0,7 2,3
1991 33,8 2,9 1,1 15,1 39,9 5,7 1,1 0,0 0,2 0,2
1987 43,4 2,9 1,7 10,7 32,7 5,9 2,2 0,0 0,5 0,1
1983 49,4 6,0 0,8 4,1 32,1 5,4 1,8 0,0 0,3 0,1
1979 46,2 9,7 0,6 2,3 32,4 6,5 1,6 0,0 0,1 0,7
1975 41,6 1,5 0,0 3,1 42,6 8,3 1,6 0,0 0,0 1,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 31,0 4,6 4,2 6,9 46,7 2,5 0,6 1,8 1,1 0,6
2013 38,7 7,0 4,1 6,4 36,4 3,0 1,3 1,8 0,5 0,8
2009 38,1 3,3 7,4 8,6 36,8 2,9 0,8 0,6 0,7 0,9
2005 34,4 1,6 5,1 10,2 41,8 2,8 1,7 0,0 0,7 1,7
2001 30,2 4,8 4,3 14,9 29,4 10,1 1,7 0,0 0,6 4,0
1997 33,4 2,3 3,9 9,9 36,3 9,7 1,7 0,0 1,0 1,8
1993 32,8 2,4 0,9 9,9 46,5 4,3 2,0 0,0 0,2 1,0
1989 41,4 4,9 3,5 12,1 29,5 5,8 1,7 0,7 0,0 0,4
1985 47,9 9,8 1,0 6,6 27,6 5,6 1,0 0,0 0,1 0,4
1981 44,5 11,4 0,9 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 38,5
1977 45,5 4,4 0,5 2,9 37,4 7,4 1,3 0,0 0,1 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 29.7 0 0 12.5 49.5 8.3 0 0 0 0
Valgting 31,2 0,0 0,0 11,2 52,6 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned