Poll of polls

Kommunestyrevalg: Folldal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 136 49,6 268 36,9 404 40,8 10,8 40,8 7 2
Sp 91 33,2 294 40,5 385 38,8 0,8 38,8 6 -1
R 20 7,3 71 9,8 91 9,2 4,8 9,2 2 1
SL 27 9,9 84 11,6 111 11,2 -13,0 11,2 2 -2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
247 90,1 633 87,2 880 88,8 16,4 88,8 15 2
H+Frp+
KrF+V
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: Sp (10 stemmer), tape mandat: R (3 stemmer)
Fremmøte: 77,7 % Stemmeberettigede: 1 295 Opptalte stemmer: 1 000
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis færre partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 40,8 0,0 0,0 0,0 38,8 0,0 0,0 0,0 9,2 11,2
24/9 - 13:01 40,8 0,0 0,0 0,0 38,8 0,0 0,0 0,0 9,2 11,2
24/9 - 13:01 40,8 0,0 0,0 0,0 38,8 0,0 0,0 0,0 9,2 11,2
12/9 - 14:25 40,8 0,0 0,0 0,0 38,8 0,0 0,0 0,0 9,2 11,2
12/9 - 14:25 40,8 0,0 0,0 0,0 38,8 0,0 0,0 0,0 9,2 11,2
10/9 - 17:47 40,8 0,0 0,0 0,0 38,8 0,0 0,0 0,0 9,2 11,2
10/9 - 17:46 40,8 0,0 0,0 0,0 38,8 0,0 0,0 0,0 9,2 11,2
10/9 - 17:46 40,8 0,0 0,0 0,0 38,8 0,0 0,0 0,0 9,2 11,2
9/9 - 20:54 40,7 0,0 0,0 0,0 38,7 0,0 0,0 0,0 9,1 11,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,0 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,3 (0) 38,0 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,4 (1) 24,2 (4)
Poll of polls (brutt ned) 22,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,3 (0) 64,9 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,1 (1) 40,7 (5)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,8 (1) 65,8 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,8 (1) 28,6 (4)
K-snitt september (brutt ned) 22,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,7 (0) 68,1 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,6 (1) 39,5 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 54,2 (9) 62,8 (8) 49,2 (7) 61,6 (8) Ap, And
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 75,8 (13) 101,4 (12) 101,0 (13) 104,5 (12) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 38,0 (7) 64,9 (8) 65,8 (8) 68,1 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,0 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,3 (0) 38,0 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,4 (1) 24,2 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 16 2 51 38
Ap 22 2 48 50
Rødt 10 3 42 40
Samlingslista 12 0 49 33
Sum 60 7 48 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 16 1 49 31
Ap 22 2 45 50
SV 10 2 50 40
Rødt 7 2 41 29
Samlingslista 13 0 55 38
Sum 68 7 48 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 18 1 49 39
Ap 23 2 41 48
SV 12 2 49 50
Sum 53 5 46 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 439).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 652
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 957
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 84,0 %
F-2015 67,3 %
K-2015 74,6 %
S-2013 81,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Hilde Frankmo Tveråen, Ap (2015-)
Egil Eide, Sp (2011-2015)
Eva Tørhaug, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,0 0,0 0,0 3,3 38,0 0,0 0,0 0,0 4,4 24,2
2011 44,7 0,0 0,0 10,9 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 57,8 0,0 0,0 5,2 37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 48,4 0,0 0,0 8,8 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6
1999 42,3 0,0 0,0 6,3 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3
1995 53,1 0,0 0,0 4,8 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2
1991 54,4 0,0 0,0 6,4 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3
1987 56,7 0,0 0,0 0,0 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
1983 48,1 0,0 0,0 0,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9
1979 48,1 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9
1975 45,5 0,0 0,0 0,0 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1
1971 44,0 0,0 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3
1967 57,1 0,0 0,0 0,0 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1963 54,4 0,0 0,0 0,0 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 57,0 0,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 28,6 0,0 0,0 0,0 46,4 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0
1951 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,3
1947 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,4
1945 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 41,5 3,4 2,0 3,5 34,0 1,4 1,4 2,8 8,5 1,7
2011 45,7 5,1 3,9 5,5 32,8 0,9 2,9 0,2 1,3 1,6
2007 48,0 2,1 4,9 4,3 35,6 1,4 1,0 0,0 1,1 1,5
2003 45,8 3,4 4,4 8,6 31,6 2,1 0,8 0,0 0,6 2,7
1999 40,9 4,8 4,7 6,3 34,9 2,4 3,2 0,0 0,8 2,0
1995 48,5 3,7 3,1 4,0 35,4 1,9 0,8 0,0 1,0 1,6
1991 49,5 3,3 1,7 6,7 35,8 1,8 0,5 0,0 0,4 0,3
1987 54,0 5,5 2,1 2,6 31,5 1,3 2,0 0,0 0,7 0,2
1983 53,1 6,8 0,6 2,4 32,5 2,0 1,8 0,0 0,6 0,2
1979 53,3 7,5 0,2 1,4 32,6 1,6 2,2 0,0 0,5 0,6
1975 50,7 2,8 0,0 1,5 38,8 3,9 1,0 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 31,9 6,9 5,1 4,5 45,3 0,7 1,1 1,6 1,5 1,3
2013 41,0 7,2 7,1 3,8 31,9 1,5 2,1 1,6 1,9 1,7
2009 46,8 3,0 9,4 5,3 30,1 1,3 1,3 0,1 1,2 1,4
2005 44,3 3,0 9,4 8,2 28,2 2,0 2,5 0,0 0,5 1,9
2001 34,1 7,2 6,7 11,5 25,8 8,5 1,1 0,1 0,6 4,4
1997 45,1 3,2 4,7 5,6 29,8 8,5 1,1 0,2 1,4 0,5
1993 47,3 3,3 0,7 6,0 39,3 1,3 0,8 0,0 0,1 1,2
1989 49,9 5,8 5,1 6,4 28,8 2,2 1,1 0,1 0,0 0,5
1985 55,2 8,6 0,9 4,5 27,1 2,1 1,0 0,0 0,3 0,4
1981 50,6 12,5 0,9 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 32,1
1977 53,8 4,9 0,4 2,2 31,8 4,7 1,0 0,0 0,4 0,8
1973 50,2 2,9 1,6 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 40,2
1969 54,3 2,4 0,0 1,4 38,7 0,6 2,3 0,0 0,0 0,4
1965 53,2 2,1 0,0 1,9 40,6 0,0 1,4 0,0 0,0 0,9
1961 54,1 3,6 0,0 0,0 38,6 0,0 2,1 0,0 0,0 1,7
1957 54,8 4,0 0,0 0,0 35,6 1,9 1,8 0,0 0,0 1,8
1953 53,9 3,8 0,0 0,0 34,5 0,0 4,7 0,0 0,0 3,2
1949 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,2
1945 45,5 1,8 0,0 0,0 27,2 0,0 17,3 0,0 0,0 8,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35.2 0 0 3.6 38.3 0 0 0 1.6 21.2
Valgting 28,7 0,0 0,0 3,3 38,0 0,0 0,0 0,0 5,1 25,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned