Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Alvdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 55 19,2 293 26,7 348 25,5 -18,3 25,5 4 -3
H 67 23,4 259 23,6 326 23,8 14,0 23,8 4 2
Sp 99 34,6 432 39,4 531 38,8 6,1 38,8 7 1
KrF 22 7,7 30 2,7 52 3,8 -1,2 3,8 1 0
V 12 4,2 30 2,7 42 3,1 -5,6 3,1 0 -1
MDG 31 10,8 37 3,4 68 5,0 5,0 5,0 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
185 64,7 762 69,5 947 69,3 -7,2 69,3 12 -1
H+Frp+
KrF+V
101 35,3 319 29,1 420 30,7 7,2 30,7 5 1
Nærmest til å vinne mandat: KrF (3 stemmer), tape mandat: Ap (14 stemmer)
Fremmøte: 73,5 % Stemmeberettigede: 1 888 Opptalte stemmer: 1 382
Oppdatert: 03/10 kl 10:07:36 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
3/10 - 10:07 25,5 23,8 0,0 0,0 38,8 3,8 3,1 5,0 0,0 0,0
3/10 - 10:07 25,5 23,8 0,0 0,0 38,8 3,8 3,1 5,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 25,5 23,8 0,0 0,0 38,8 3,8 3,1 5,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 25,5 23,8 0,0 0,0 38,8 3,8 3,1 5,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 25,5 23,8 0,0 0,0 38,8 3,8 3,1 5,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 25,5 23,8 0,0 0,0 38,8 3,8 3,1 5,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 25,5 23,8 0,0 0,0 38,8 3,8 3,1 5,0 0,0 0,0
10/9 - 17:12 25,5 23,8 0,0 0,0 38,8 3,8 3,1 5,0 0,0 0,0
10/9 - 17:12 25,5 23,8 0,0 0,0 38,8 3,8 3,1 5,0 0,0 0,0
10/9 - 09:43 25,7 24,3 0,0 0,0 38,5 3,8 2,9 4,8 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,8 (7) 9,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 32,8 (6) 5,0 (1) 8,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 32,2 (5) 8,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 55,9 (10) 3,7 (0) 6,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 30,1 (5) 8,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 56,7 (10) 3,7 (0) 5,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 32,3 (5) 8,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 58,7 (10) 3,7 (0) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 23,5 (4) 18,6 (2) 17,9 (2) 17,7 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 76,5 (13) 88,1 (15) 86,8 (15) 91,0 (15) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 46,4 (8) 66,0 (11) 65,7 (11) 68,0 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,8 (7) 9,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 32,8 (6) 5,0 (1) 8,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 17 2 50 18
KrF 10 1 63 40
Venstre 13 1 52 31
Sp 19 2 48 47
Ap 12 3 47 58
MDG 7 2 41 57
Sum 78 11 50 40
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 8 2 49 38
KrF 10 1 60 50
Venstre 22 2 47 36
Sp 18 4 48 44
Ap 16 2 46 56
Sum 74 11 49 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 2 61 0
KrF 15 2 59 53
Venstre 23 1 46 43
Sp 19 4 46 47
Ap 17 2 50 53
Sum 82 11 51 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 438).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 443
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 248
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,9 %
F-2015 57,5 %
K-2015 68,1 %
S-2013 75,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Johnny Hagen, Ap (2015-)
Svein Borkhus, Ap (2011-2015)
Olov Grøtting, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, V
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 43,8 9,9 0,0 0,0 32,8 5,0 8,7 0,0 0,0 0,0
2011 38,2 0,0 5,2 0,0 35,0 5,9 15,6 0,0 0,0 0,0
2007 34,0 0,0 0,0 0,0 39,2 9,0 17,8 0,0 0,0 0,0
2003 46,1 0,0 0,0 0,0 27,0 6,0 13,1 0,0 0,0 7,9
1999 38,2 0,0 0,0 0,0 30,8 5,6 11,8 0,0 0,0 13,6
1995 30,4 4,1 0,0 4,7 38,6 5,6 16,7 0,0 0,0 0,0
1991 28,8 6,4 0,0 6,6 46,2 5,6 6,3 0,0 0,0 0,0
1987 39,9 12,6 0,0 0,0 31,7 5,2 10,6 0,0 0,0 0,0
1983 39,5 11,2 0,0 0,0 36,5 4,8 8,0 0,0 0,0 0,0
1979 39,4 7,5 0,0 0,0 38,3 4,4 3,5 0,0 0,0 6,9
1975 39,2 0,0 0,0 0,0 44,7 5,3 3,0 0,0 0,0 7,9
1971 43,6 0,0 0,0 0,0 45,4 4,8 6,2 0,0 0,0 0,0
1967 42,1 0,0 0,0 2,1 43,1 4,3 8,5 0,0 0,0 0,0
1963 46,2 0,0 0,0 0,0 39,3 5,7 8,8 0,0 0,0 0,0
1959 45,4 0,0 0,0 0,0 43,6 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0
1955 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0
1951 46,5 0,0 0,0 0,0 40,3 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0
1947 44,9 0,0 0,0 0,0 38,8 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0
1945 45,0 0,0 0,0 0,0 34,4 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 38,3 6,0 2,7 2,7 35,3 4,4 6,5 2,3 0,5 1,5
2011 36,4 5,1 4,6 3,1 32,0 4,6 12,6 0,4 0,6 0,5
2007 37,1 2,6 4,3 3,0 39,9 5,5 6,1 0,0 0,5 1,0
2003 35,0 3,8 4,6 8,2 32,6 7,1 6,9 0,0 0,9 1,0
1999 30,6 3,3 3,7 4,4 34,5 7,9 13,5 0,0 0,5 1,5
1995 29,4 4,7 2,3 4,6 39,0 5,4 12,3 0,0 0,7 1,6
1991 30,6 7,2 1,7 7,7 41,0 4,6 7,2 0,0 0,1 0,0
1987 39,5 11,2 2,3 3,5 30,7 5,3 6,8 0,0 0,1 0,5
1983 40,2 10,7 1,7 2,8 33,5 5,1 4,5 0,0 0,4 1,2
1979 40,7 9,8 0,5 1,6 36,3 4,7 4,4 0,0 0,4 1,6
1975 39,9 3,2 0,0 1,7 43,2 5,5 2,6 0,0 0,0 3,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,5 8,7 4,6 3,9 47,0 2,7 1,8 2,2 0,7 0,9
2013 38,5 8,3 6,0 2,8 34,4 3,6 3,9 1,7 0,1 0,7
2009 38,3 5,8 8,9 4,8 31,7 5,9 3,6 0,2 0,3 0,5
2005 35,5 4,9 10,2 6,6 30,3 4,9 5,9 0,0 0,1 1,5
2001 29,1 8,6 5,3 9,5 28,5 10,6 4,5 0,1 0,4 3,4
1997 34,0 4,5 5,0 5,8 33,9 11,1 4,2 0,2 0,6 0,7
1993 33,0 5,8 1,2 6,5 42,3 4,2 5,5 0,0 0,4 1,1
1989 37,4 9,4 4,1 5,9 30,9 5,5 6,1 0,4 0,0 0,2
1985 42,7 13,6 1,1 4,4 30,6 5,1 1,8 0,0 0,1 0,6
1981 39,7 14,1 1,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 40,5
1977 44,6 5,8 0,7 2,5 35,7 6,8 2,5 0,0 0,0 1,3
1973 39,6 3,2 1,7 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 51,2
1969 44,5 2,2 0,0 0,5 42,9 3,7 5,9 0,0 0,0 0,3
1965 42,6 2,1 0,0 1,0 47,8 0,0 5,8 0,0 0,0 0,6
1961 45,5 1,6 0,0 0,0 45,4 0,0 7,2 0,0 0,0 0,3
1957 46,3 2,8 0,0 0,0 40,7 3,3 6,4 0,0 0,0 0,6
1953 45,7 3,9 0,0 0,0 40,8 0,0 8,5 0,0 0,0 1,1
1949 46,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,8
1945 44,4 1,8 0,0 0,0 33,4 0,0 19,4 0,0 0,0 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 46.6 10.7 0 0 29.1 3.4 10.3 0 0 0
Valgting 43,1 9,7 0,0 0,0 33,6 5,3 8,3 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned