Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Tynset

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 164 20,2 418 18,8 582 19,3 -1,7 19,3 6 0
H 61 7,5 171 7,7 232 7,7 0,5 7,7 2 0
Frp 18 2,2 49 2,2 67 2,2 0,0 2,2 0 0
SV 49 6,0 136 6,1 185 6,1 -1,4 6,1 2 0
Sp 395 48,8 1 116 50,2 1 511 50,0 6,4 50,0 14 2
KrF 16 2,0 41 1,8 57 1,9 -0,8 1,9 0 -1
V 15 1,9 86 3,9 101 3,3 0,7 3,3 1 0
MDG 57 7,0 97 4,4 154 5,1 1,2 5,1 1 0
Andre (vis) 35 4,3 95 4,3 130 4,3 -4,9 4,3 1 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
665 82,1 1 767 79,6 2 432 80,5 4,5 80,5 23 2
H+Frp+
KrF+V
110 13,6 347 15,6 457 15,1 0,4 15,1 3 -1
Nærmest til å vinne mandat: MDG (5 stemmer), tape mandat: Ap (9 stemmer)
Fremmøte: 68,9 % Stemmeberettigede: 4 428 Opptalte stemmer: 3 031
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 19,3 7,7 2,2 6,1 50,0 1,9 3,3 5,1 0,0 4,3
24/9 - 13:01 19,3 7,7 2,2 6,1 50,0 1,9 3,3 5,1 0,0 4,3
24/9 - 13:01 19,3 7,7 2,2 6,1 50,0 1,9 3,3 5,1 0,0 4,3
12/9 - 14:25 19,3 7,7 2,2 6,1 50,0 1,9 3,3 5,1 0,0 4,3
12/9 - 14:25 19,3 7,7 2,2 6,1 50,0 1,9 3,3 5,1 0,0 4,3
10/9 - 17:22 19,3 7,7 2,2 6,1 50,0 1,9 3,3 5,1 0,0 4,3
10/9 - 17:22 19,3 7,7 2,2 6,1 50,0 1,9 3,3 5,1 0,0 4,3
9/9 - 22:43 19,4 7,8 2,2 6,0 50,0 1,9 3,4 4,9 0,0 4,4
9/9 - 22:01 19,5 7,8 2,2 6,0 50,0 1,9 3,4 4,9 0,0 4,4
9/9 - 12:28 21,0 7,9 2,0 5,5 48,5 2,0 1,9 6,6 0,0 4,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 21,0 (6) 7,2 (2) 2,2 (0) 7,6 (2) 43,7 (12) 2,7 (1) 2,6 (1) 3,9 (1) 0,0 (0) 9,2 (2)
Poll of polls (brutt ned) 15,5 (3) 6,3 (1) 1,9 (0) 12,0 (3) 74,5 (16) 2,0 (0) 1,9 (0) 6,8 (1) 0,0 (0) 15,4 (3)
Siste lokale målings 26,9 (7) 13,5 (4) 4,5 (1) 19,5 (5) 23,7 (7) 2,9 (1) 3,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,0 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,5 (3) 6,5 (1) 1,9 (0) 15,4 (3) 75,6 (16) 2,0 (0) 1,6 (0) 8,0 (2) 0,0 (0) 10,8 (2)
K-snitt september (brutt ned) 15,5 (3) 6,1 (1) 1,7 (0) 12,8 (3) 78,1 (16) 2,0 (0) 1,7 (0) 7,0 (1) 0,0 (0) 14,9 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 88,6 (25) 119,0 (24) 90,3 (25) 123,6 (25) 123,2 (24) SV, Ap, Sp, V, KrF, H, MDG
Borgerlige 14,7 (4) 12,1 (1) 24,7 (7) 12,0 (1) 11,5 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 76,1 (21) 108,8 (23) 70,1 (19) 113,5 (24) 113,4 (23) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 48,9 (14) 78,4 (16) 30,4 (9) 79,2 (16) 81,8 (16) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 21,0 (6) 7,2 (2) 2,2 (0) 7,6 (2) 43,7 (12) 2,7 (1) 2,6 (1) 3,9 (1) 0,0 (0) 9,2 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 4 52 22
Høyre 10 2 52 30
KrF 16 2 51 44
Venstre 13 5 54 38
Sp 28 4 50 39
Ap 23 5 49 48
SV 30 3 52 60
MDG 8 4 43 50
Pensjonistpartiet 16 4 72 44
Sum 153 33 53 44
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 1 52 0
Høyre 14 2 55 14
KrF 11 2 37 36
Venstre 13 1 50 31
Sp 21 3 52 43
Ap 18 2 55 50
SV 25 4 53 60
Miljøpartiet De Grønne 8 4 46 13
Pensjonistpartiet 17 6 68 41
Sum 135 25 53 38
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 2 58 13
Høyre 20 3 45 30
KrF 10 1 52 40
Venstre 19 1 50 42
Sp 24 4 48 50
Ap 19 2 51 47
SV 29 6 50 48
Tynsetlista frie velgere 21 4 53 24
Sum 150 23 50 39
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 437).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 556
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 728
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 81,3 %
F-2015 53,1 %
K-2015 63,9 %
S-2013 79,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Merete Myhre Moen, Sp (2015-)
Bersvend Salbu, SV (2007-2015)

Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Østl. 24/8-2011 26,9 (7) 13,5 (4) 4,5 (1) 19,5 (5) 23,7 (7) 2,9 (1) 3,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,0 (1)
Sentio / Østl. 15/6-2011 18,2 (5) 16,0 (5) 7,1 (2) 18,8 (5) 28,1 (8) 2,5 (0) 4,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,0 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 21,0 7,2 2,2 7,6 43,7 2,7 2,6 3,9 0,0 9,2
2011 21,9 11,9 2,8 29,4 22,2 3,2 3,7 0,0 0,0 4,8
2007 16,1 0,0 2,2 16,4 36,0 4,2 4,7 0,0 0,0 20,4
2003 19,0 3,7 6,2 12,8 50,3 4,1 3,9 0,0 0,0 0,0
1999 25,9 7,3 6,4 9,1 40,5 5,9 4,9 0,0 0,0 0,0
1995 27,2 8,8 0,0 7,4 43,6 5,8 7,2 0,0 0,0 0,0
1991 31,2 9,4 0,0 12,3 37,9 4,9 4,3 0,0 0,0 0,0
1987 36,5 11,5 0,0 8,9 32,2 5,4 5,5 0,0 0,0 0,0
1983 34,2 14,6 0,0 7,2 32,1 5,3 6,7 0,0 0,0 0,0
1979 34,9 13,9 0,0 5,0 33,3 5,6 7,3 0,0 0,0 0,0
1975 34,7 8,9 0,0 4,0 42,3 7,2 0,0 0,0 0,0 3,0
1971 40,8 9,2 0,0 0,0 39,7 5,8 4,5 0,0 0,0 0,0
1967 37,1 6,8 0,0 2,7 41,5 5,0 6,9 0,0 0,0 0,0
1963 26,3 6,3 0,0 0,0 41,8 6,4 6,6 0,0 0,0 12,7
1959 40,8 0,0 0,0 0,0 49,4 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0
1955 45,4 0,0 0,0 0,0 42,9 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0
1951 44,1 0,0 0,0 0,0 44,6 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0
1947 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,2
1945 44,2 0,0 0,0 0,0 25,2 0,0 11,3 0,0 0,0 19,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,4 5,7 3,2 8,2 38,9 2,8 2,5 4,5 0,7 5,2
2011 33,6 9,9 5,5 9,0 29,7 3,5 4,7 1,2 0,9 2,0
2007 20,2 2,6 5,1 6,0 54,4 4,4 3,5 0,0 1,0 2,7
2003 23,7 5,0 6,7 13,8 37,0 4,4 4,0 0,0 0,6 4,9
1999 28,9 7,2 5,5 8,3 34,2 5,4 7,2 0,0 0,7 2,5
1995 28,2 7,3 3,6 7,4 39,7 4,3 6,2 0,0 0,8 2,6
1991 29,8 9,5 1,9 12,2 37,5 4,8 4,0 0,0 0,3 0,0
1987 37,2 11,9 3,7 7,4 29,0 5,1 5,0 0,0 0,4 0,3
1983 36,1 14,4 2,5 6,4 29,0 5,0 5,7 0,0 0,6 0,3
1979 36,2 13,3 0,9 4,3 32,0 5,9 6,3 0,0 0,8 0,2
1975 34,4 8,5 0,0 3,6 42,4 6,7 3,2 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,2 9,1 6,5 7,1 42,0 1,6 1,9 2,5 0,7 1,5
2013 34,1 13,1 7,8 6,7 27,1 2,7 3,5 2,2 1,1 1,7
2009 36,1 6,8 10,5 9,9 28,1 2,7 3,1 0,4 0,6 1,7
2005 32,8 5,6 11,6 9,1 29,5 4,1 3,9 0,0 0,4 3,1
2001 26,0 9,8 7,8 12,3 24,3 11,1 3,7 0,1 0,4 4,4
1997 33,0 6,5 6,3 6,6 29,9 11,3 4,6 0,2 0,8 0,7
1993 31,0 6,8 2,2 7,2 44,7 3,7 3,0 0,0 0,2 1,1
1989 35,9 11,3 6,4 10,5 25,9 5,0 4,3 0,4 0,0 0,4
1985 39,6 16,9 1,1 8,2 24,8 5,1 3,4 0,0 0,1 0,8
1981 36,1 19,8 2,2 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 34,5
1977 39,7 11,0 0,8 3,8 32,9 8,5 2,3 0,0 0,5 0,4
1973 33,3 8,3 2,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 49,4
1969 37,8 6,9 0,0 1,9 46,3 3,7 3,0 0,0 0,0 0,4
1965 35,2 5,9 0,0 2,9 51,3 0,0 3,3 0,0 0,0 1,4
1961 42,5 5,2 0,0 0,0 46,4 0,0 4,4 0,0 0,0 1,4
1957 41,3 4,8 0,0 0,0 43,0 3,5 5,3 0,0 0,0 2,1
1953 42,1 4,4 0,0 0,0 44,3 0,0 5,5 0,0 0,0 3,7
1949 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,8
1945 45,0 4,9 0,0 0,0 35,0 0,0 9,1 0,0 0,0 5,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 22.4 6.9 1.4 7.9 35.5 2.9 3.3 6 0 13.8
Valgting 20,8 7,3 2,3 7,5 45,1 2,6 2,5 3,6 0,0 8,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned