Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Rendalen

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 185 41,0 310 47,5 495 45,2 -8,8 8 -1
H 49 10,9 85 13,0 134 12,2 7,1 2 1
SV 31 6,9 46 7,0 77 7,0 1,6 1 0
Sp 186 41,2 202 30,9 388 35,5 0,2 6 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
402 89,1 558 85,5 960 87,7 -7,0 15 -1
H+Frp+
KrF+V
49 10,9 85 13,0 134 12,2 7,1 2 1
Nærmest til å vinne mandat: SV (22 stemmer), tape mandat: SV (36 stemmer)
Fremmøte: 74,7 % Stemmeberettigede: 1 489 Opptalte stemmer: 1 104
Oppdatert: 27/11 kl 21:39:20 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/11 - 21:39 45,2 12,2 0,0 7,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27/11 - 21:39 45,2 12,2 0,0 7,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27/11 - 21:39 45,2 12,2 0,0 7,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 45,2 12,2 0,0 7,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 45,2 12,2 0,0 7,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 45,2 12,2 0,0 7,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 45,2 12,2 0,0 7,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:30 45,2 12,2 0,0 7,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 45,2 12,2 0,0 7,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 45,2 12,2 0,0 7,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 54,1 (9) 5,2 (1) 0,0 (0) 5,5 (1) 35,3 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 45,2 (10) 6,8 (1) 0,0 (0) 7,0 (2) 18,5 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 46,7 (10) 7,1 (2) 0,0 (0) 5,7 (1) 19,6 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 45,5 (10) 6,6 (1) 0,0 (0) 6,9 (2) 19,0 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 48,7 (8) 5,2 (1) 0,0 (0) 4,6 (1) 42,4 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 7 0 66 29
Sp 16 0 53 38
Ap 18 0 48 56
SV 9 0 55 56
Sum 50 0 54 46
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 432).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 769
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 117
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 80,8 %
K-2019 74,3 %
F-2019 64,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Linda Døsen, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Østerd 24/6-2011 42,7 (8) 10,5 (1) 0,0 (0) 13,8 (2) 33,0 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Østerd 18/10-2010 43,3 (9) 6,8 (1) 6,9 (1) 9,6 (2) 32,0 (6) 0,0 (0) 0,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 54,1 5,2 0,0 5,5 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 44,5 6,7 0,0 6,9 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 46,2 8,0 0,0 10,8 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 47,6 5,2 0,0 7,9 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1
2003 39,1 3,8 0,0 9,8 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2
1999 42,2 0,0 0,0 8,4 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1
1995 46,7 5,7 0,0 7,3 30,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
1991 43,1 7,0 0,0 12,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4
1987 54,4 11,3 0,0 7,3 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 59,4 9,8 0,0 7,8 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
1979 57,9 7,3 0,0 3,7 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1
1975 62,3 4,5 0,0 5,9 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 60,9 0,0 0,0 0,0 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7
1967 39,2 0,0 0,0 4,2 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6
1963 66,2 0,0 0,0 7,3 19,5 1,7 0,0 0,0 0,0 5,3
1959 70,6 0,0 0,0 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8
1955 49,6 0,0 0,0 0,0 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4
1951 71,0 0,0 0,0 0,0 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9
1947 69,6 0,0 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9
1945 68,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 32,6 4,3 3,2 5,4 47,5 0,6 0,4 1,7 1,8 2,4
2015 41,5 6,5 3,2 6,0 36,0 0,9 1,1 2,0 0,9 2,0
2011 46,7 8,2 4,6 6,8 27,7 1,5 1,3 0,3 0,5 2,4
2007 42,4 4,5 6,3 6,4 34,6 1,3 1,4 0,0 0,5 2,7
2003 39,3 3,8 6,9 10,2 32,4 1,6 1,3 0,0 0,5 4,0
1999 42,8 5,1 6,6 6,7 32,9 2,3 1,3 0,0 0,6 1,7
1995 47,1 5,0 4,7 7,4 30,9 1,3 1,1 0,0 0,1 2,3
1991 45,9 7,1 3,3 14,1 26,3 1,5 1,3 0,0 0,2 0,3
1987 53,1 9,5 4,9 5,9 22,2 1,6 1,8 0,0 0,3 0,7
1983 58,7 8,5 1,9 5,8 19,9 1,4 2,0 0,0 0,5 1,4
1979 59,0 8,1 0,5 3,7 23,4 1,6 1,4 0,0 0,2 2,1
1975 59,5 4,4 0,0 6,2 25,6 1,7 0,8 0,0 0,0 1,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 30,1 4,9 4,5 3,9 49,2 0,6 0,4 0,7 3,0 2,7
2017 33,2 6,4 6,7 4,6 46,0 0,6 0,5 0,7 0,4 0,9
2013 45,0 10,6 8,9 4,7 25,5 1,2 1,8 0,9 0,2 1,2
2009 47,8 5,3 10,4 6,2 24,8 1,5 1,6 0,0 0,7 1,9
2005 46,5 3,4 10,0 8,1 23,5 2,1 2,8 0,0 1,1 2,5
2001 39,8 5,3 7,5 10,9 23,5 6,1 1,7 0,0 0,3 4,9
1997 45,7 3,9 7,0 7,5 25,6 7,3 1,2 0,1 0,7 0,9
1993 44,3 5,4 1,8 9,9 34,3 1,1 1,2 0,0 0,2 1,7
1989 50,9 8,0 8,6 9,7 19,2 1,8 1,3 0,3 0,0 0,4
1985 59,1 10,7 0,9 8,1 17,7 1,6 0,9 0,0 0,1 0,8
1981 57,7 11,4 1,5 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 22,3
1977 61,5 4,7 0,5 4,9 22,6 3,6 0,6 0,0 0,1 1,6
1973 55,5 4,6 1,3 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 27,5
1969 60,7 3,8 0,0 2,9 26,7 0,8 2,4 0,0 0,0 2,8
1965 55,9 4,0 0,0 5,3 29,2 0,0 1,2 0,0 0,0 4,4
1961 69,4 2,2 0,0 0,0 19,3 0,0 1,3 0,0 0,0 7,9
1957 73,2 1,8 0,0 0,0 16,5 0,8 0,5 0,0 0,0 7,3
1953 72,5 2,3 0,0 0,0 15,5 0,0 1,8 0,0 0,0 7,9
1949 74,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4
1945 69,4 2,1 0,0 0,0 12,0 0,0 2,0 0,0 0,0 14,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 52.8 6.2 0 5 36.6 0 0 0 0 0
Valgting 54,6 4,8 0,0 5,7 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned