Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Stor-Elvdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 170 36,3 324 36,7 494 37,3 -13,7 37,3 6 -3
H 55 11,8 80 9,1 135 10,2 10,2 10,2 2 2
Frp 26 5,6 55 6,2 81 6,1 6,1 6,1 1 1
SV 42 9,0 88 10,0 130 9,8 5,2 9,8 2 1
Sp 147 31,4 254 28,8 401 30,3 30,3 30,3 5 5
V 28 6,0 55 6,2 83 6,3 -12,3 6,3 1 -2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
359 76,7 666 75,5 1 025 77,4 21,8 77,4 13 3
H+Frp+
KrF+V
109 23,3 190 21,5 299 22,6 4,0 22,6 4 1
Nærmest til å vinne mandat: V (47 stemmer), tape mandat: SV (16 stemmer)
Fremmøte: 67,7 % Stemmeberettigede: 2 005 Opptalte stemmer: 1 350
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 37,3 10,2 6,1 9,8 30,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 37,3 10,2 6,1 9,8 30,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 37,3 10,2 6,1 9,8 30,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 37,3 10,2 6,1 9,8 30,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 37,3 10,2 6,1 9,8 30,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0
12/9 - 08:26 37,3 10,2 6,1 9,8 30,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:51 37,3 10,2 6,1 9,8 30,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:51 37,3 10,2 6,1 9,8 30,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0
9/9 - 20:58 37,5 10,3 6,1 9,9 30,1 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 51,0 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 25,9 (4)
Poll of polls (brutt ned) 37,5 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 13,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 43,5 (8)
Siste lokale målings 34,8 (7) 16,3 (4) 10,9 (2) 4,8 (1) 13,1 (3) 0,0 (0) 3,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,1 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 35,1 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 30,6 (6)
K-snitt september (brutt ned) 37,6 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 42,2 (7)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 55,5 (10) 44,8 (7) 39,6 (8) 44,4 (9) 45,3 (8) SV, Ap
Borgerlige 18,5 (3) 13,6 (2) 30,3 (6) 11,4 (2) 12,0 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 55,5 (10) 44,8 (7) 52,7 (11) 44,4 (9) 45,3 (8) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 18,5 (3) 13,6 (2) 16,2 (3) 11,4 (2) 12,0 (2) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 51,0 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 25,9 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 2 59 43
Høyre 11 2 51 27
Venstre 7 1 55 43
Sp 17 1 49 41
Ap 14 4 58 50
SV 10 1 57 50
Sum 66 11 54 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Venstre 17 2 53 41
Ap 16 4 53 50
SV 7 2 61 43
Bygdelista, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet 23 4 49 48
Sum 63 12 53 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 2 56 13
Høyre 15 3 51 13
Venstre 11 1 53 27
Sp 14 1 50 43
Ap 21 4 50 52
SV 8 2 53 38
Bygdelista i Stor-Elvdal 27 2 46 48
Sum 104 15 50 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 430).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 679
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 289
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,7 %
F-2015 56,6 %
K-2015 61,9 %
S-2013 76,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Terje Andreas Hoffstad, Ap (2015-)
Even Moen, Sp (2011-2015)
Sigmund Vestad, A (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, H, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Østerd 24/6-2011 34,8 (7) 16,3 (4) 10,9 (2) 4,8 (1) 13,1 (3) 0,0 (0) 3,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,1 (4)
Norfakta / Østerd 18/10-2010 37,8 (8) 18,2 (4) 8,1 (2) 7,2 (2) 13,3 (3) 0,7 (0) 1,9 (0) 0,0 (0) 0,6 (0) 12,0 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 51,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 25,9
2011 43,2 13,2 4,0 3,1 9,2 0,0 6,7 0,0 0,0 20,5
2007 39,9 14,3 5,1 3,5 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1
2003 37,5 8,8 5,9 4,6 15,3 0,0 1,7 0,0 0,0 26,1
1999 42,1 6,3 3,9 0,0 10,8 0,0 4,2 0,0 0,0 32,7
1995 37,1 7,7 0,0 5,8 12,4 0,0 4,2 0,0 0,0 32,8
1991 42,5 13,5 0,0 23,9 16,1 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
1987 58,9 14,0 0,0 10,9 12,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0
1983 62,2 15,6 0,0 9,9 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 58,6 14,8 0,0 10,8 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 62,6 10,1 0,0 9,9 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 63,4 7,2 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2
1967 60,9 8,1 0,0 10,7 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1963 64,3 10,0 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3
1959 61,3 8,5 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1
1955 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,4
1951 56,3 7,7 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5
1947 53,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,7
1945 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 45,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 49,0 9,1 6,6 4,3 17,3 0,9 5,9 3,7 1,3 1,9
2011 50,1 12,4 8,4 4,8 14,7 1,1 3,9 1,1 0,9 2,7
2007 42,5 9,4 11,1 6,3 21,8 1,0 2,8 0,0 0,8 4,2
2003 38,2 8,4 13,4 12,1 16,7 1,3 2,6 0,0 0,9 6,5
1999 45,1 10,3 8,4 8,6 18,1 2,6 3,2 0,0 0,5 3,0
1995 45,9 10,8 4,7 8,1 19,7 1,9 3,9 0,0 0,5 4,4
1991 43,8 11,4 2,3 20,1 18,3 1,2 2,4 0,0 0,3 0,3
1987 57,6 12,5 4,2 9,4 11,0 0,9 3,2 0,0 0,4 0,7
1983 60,8 13,3 2,5 7,9 10,4 1,4 2,3 0,0 0,6 0,8
1979 57,9 13,0 1,5 8,6 13,9 1,9 1,5 0,0 0,7 1,0
1975 60,9 8,6 0,0 9,4 16,5 2,3 0,8 0,0 0,0 1,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 33,6 10,3 12,8 5,8 31,3 0,5 1,5 1,5 1,3 1,4
2013 44,5 14,5 14,6 3,9 13,2 0,8 3,6 2,3 0,8 1,8
2009 46,9 7,8 17,2 6,5 15,7 1,1 1,9 0,2 0,7 2,0
2005 46,0 7,1 16,7 8,7 15,1 1,0 2,5 0,0 0,1 2,9
2001 38,0 10,8 11,1 13,8 11,2 5,5 2,3 0,1 0,1 7,1
1997 43,8 8,3 8,9 9,3 18,4 6,8 2,1 0,2 0,6 1,5
1993 48,2 8,8 2,1 11,4 24,4 1,0 1,9 0,0 0,3 2,0
1989 54,7 10,8 6,7 13,9 10,7 0,9 1,4 0,5 0,0 0,4
1985 62,7 14,9 1,2 9,2 9,3 1,0 0,9 0,0 0,0 0,8
1981 57,6 16,4 1,6 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 14,4
1977 62,3 9,2 0,8 8,6 13,8 3,2 0,7 0,0 0,4 1,1
1973 56,8 7,8 1,8 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 19,2
1969 63,5 7,4 0,0 3,8 19,2 0,7 1,2 0,0 0,0 4,4
1965 59,0 7,5 0,0 6,4 18,1 0,0 0,9 0,0 0,0 8,1
1961 64,4 8,9 0,0 0,0 12,8 0,0 1,0 0,0 0,0 12,8
1957 64,4 7,3 0,0 0,0 12,9 1,1 0,7 0,0 0,0 13,7
1953 60,9 7,8 0,0 0,0 13,2 0,0 1,3 0,0 0,0 16,8
1949 57,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,1
1945 53,6 6,4 0,0 0,0 8,0 0,0 1,7 0,0 0,0 30,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 53.6 0 0 4.2 0 0 14.3 0 0 28
Valgting 50,1 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 25,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned