Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Åmot

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 169 30,1 493 30,6 662 31,3 6,4 31,3 6 1
H 69 12,3 130 8,1 199 9,4 0,8 9,4 2 0
Frp 45 8,0 107 6,7 152 7,2 1,1 7,2 1 0
SV 67 11,9 149 9,3 216 10,2 0,9 10,2 2 0
Sp 200 35,7 648 40,3 848 40,1 -6,8 40,1 8 -1
V 11 2,0 26 1,6 37 1,8 0,4 1,8 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
436 77,7 1 290 80,2 1 726 81,6 0,5 81,6 16 0
H+Frp+
KrF+V
125 22,3 263 16,3 388 18,4 2,3 18,4 3 0
Nærmest til å vinne mandat: Frp (18 stemmer), tape mandat: H (47 stemmer)
Fremmøte: 61,7 % Stemmeberettigede: 3 551 Opptalte stemmer: 2 170
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 31,3 9,4 7,2 10,2 40,1 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0
14:25 31,3 9,4 7,2 10,2 40,1 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0
17:13 31,3 9,4 7,2 10,2 40,1 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0
21:30 31,8 9,1 7,0 10,1 40,3 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0
20:44 31,7 11,2 7,2 11,8 36,2 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,9 (5) 8,6 (2) 6,0 (1) 9,3 (2) 46,9 (9) 0,0 (0) 1,4 (0) 2,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 18,3 (3) 7,4 (1) 5,2 (1) 14,8 (2) 80,0 (11) 0,0 (0) 1,0 (0) 5,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 31,8 (6) 10,4 (2) 4,3 (1) 12,2 (2) 39,8 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,1 (2) 7,8 (1) 5,2 (1) 18,9 (3) 81,2 (11) 0,0 (0) 0,8 (0) 6,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 18,4 (3) 7,3 (1) 4,7 (0) 15,7 (2) 84,0 (12) 0,0 (0) 0,9 (0) 5,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 62,2 (12) 100,0 (14) 56,3 (11) 105,3 (15) 104,4 (14) SV, Sp, Frp
Borgerlige 16,0 (3) 13,6 (2) 14,7 (3) 13,8 (2) 12,9 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 84,0 (16) 118,2 (17) 83,8 (16) 123,2 (17) 123,3 (18) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 48,3 (9) 81,0 (11) 39,8 (8) 82,0 (11) 84,9 (12) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,9 (5) 8,6 (2) 6,0 (1) 9,3 (2) 46,9 (9) 0,0 (0) 1,4 (0) 2,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls kommuneklasse 3 (brutt ned) 21,9 (4) 8,2 (1) 6,2 (1) 13,3 (2) 66,2 (11) 0,0 (0) 1,2 (0) 4,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls under 25 000 innb. (brutt ned) 19,7 (3) 7,3 (1) 5,4 (1) 14,7 (2) 76,4 (12) 0,0 (0) 0,9 (0) 4,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 2 56 27
Høyre 10 2 51 40
Venstre 7 0 41 14
Sp 25 3 50 36
Ap 21 2 53 52
SV 10 2 49 50
Sum 88 11 51 39
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 4 55 27
Høyre 17 2 56 35
Venstre 8 1 40 38
Sp 25 3 48 40
Ap 25 4 46 56
SV 10 2 50 90
Miljøpartiet De Grønne 7 1 46 71
Sum 107 17 49 48
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 4 50 40
Høyre 21 1 54 43
Venstre 7 2 41 43
Sp 29 3 47 41
Ap 20 2 54 50
SV 9 3 49 56
Pensjonistpartiet 11 3 70 45
Sum 112 18 52 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 429).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 438
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 050
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,4 %
F-2015 45,9 %
K-2015 57,9 %
S-2013 73,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ole Gustav Narud, Sp (2015-)
Espen Andre Kristiansen, Ap (2011-2015)
Ole Gustav Narud, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Sp, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, V, H, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Østl. 6/9-2019 31,8 (6) 10,4 (2) 4,3 (1) 12,2 (2) 39,8 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Østerd 24/6-2011 28,1 (6) 9,2 (2) 12,9 (3) 3,6 (1) 39,1 (9) 0,0 (0) 3,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,7 (1)
Norfakta / Østerd 18/10-2010 22,2 (5) 10,9 (3) 13,0 (3) 7,5 (2) 38,6 (9) 1,1 (0) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,4 (0) 3,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,9 8,6 6,0 9,3 46,9 0,0 1,4 2,9 0,0 0,0
2011 30,4 12,1 9,2 5,4 35,4 0,0 3,3 0,0 0,0 4,2
2007 24,7 6,5 10,5 8,2 46,1 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0
2003 29,8 19,1 10,4 17,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 25,7 22,0 10,1 15,5 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 35,6 8,6 0,0 13,4 42,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 40,2 9,5 0,0 26,0 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 44,3 11,3 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3
1983 45,7 9,6 3,7 21,0 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3
1979 43,8 14,5 0,0 21,5 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8
1975 43,0 11,3 0,0 27,1 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 48,5 6,9 0,0 0,0 15,6 0,0 3,1 0,0 0,0 25,9
1967 48,0 7,8 0,0 4,4 15,3 0,0 4,0 0,0 0,0 20,5
1963 49,7 8,3 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3
1959 44,2 6,6 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6
1955 57,0 7,1 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5
1951 46,3 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 39,4
1947 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,9
1945 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,8 12,0 8,9 5,3 30,8 1,4 1,4 3,7 1,4 1,2
2011 38,8 14,6 10,9 6,0 17,7 1,3 4,0 1,5 1,1 4,2
2007 33,6 9,7 13,3 8,6 25,1 1,4 4,1 0,0 1,0 3,2
2003 28,7 12,5 11,9 14,2 20,9 1,0 1,9 0,0 0,7 8,3
1999 31,0 14,3 10,2 13,7 19,9 2,9 3,3 0,0 1,3 3,5
1995 38,5 8,8 4,6 12,9 27,1 1,6 1,5 0,0 1,2 3,9
1991 38,5 9,0 2,6 24,0 22,0 1,3 1,0 0,0 0,5 1,0
1987 48,3 11,4 4,1 17,8 12,3 1,5 1,5 0,0 0,5 2,6
1983 49,4 10,8 3,5 17,6 12,0 1,3 1,2 0,0 0,4 3,9
1979 45,6 13,8 0,8 18,1 12,8 1,8 1,9 0,0 0,6 4,5
1975 44,3 9,7 0,0 24,6 15,6 2,5 1,3 0,0 0,0 2,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,2 14,1 12,1 5,6 32,4 0,7 1,8 1,6 1,2 2,2
2013 41,2 18,4 16,8 4,1 11,1 1,3 1,9 1,6 0,8 2,9
2009 44,3 9,6 19,6 7,5 12,3 0,9 1,9 0,5 0,7 2,4
2005 44,2 6,7 19,6 11,1 10,7 1,5 2,1 0,0 0,8 3,4
2001 29,5 13,2 11,4 18,3 10,0 6,9 1,4 0,1 0,8 8,4
1997 36,8 6,8 9,8 12,1 21,1 8,1 1,6 0,2 1,3 2,1
1993 41,3 6,6 3,0 16,0 27,6 1,3 1,2 0,0 0,5 2,5
1989 48,9 10,4 8,3 17,6 11,2 1,5 0,6 0,3 0,0 1,1
1985 54,7 14,0 1,6 15,3 9,9 1,3 0,9 0,0 0,3 2,0
1981 49,8 15,6 1,4 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 15,3
1977 50,3 9,7 1,0 18,8 12,6 3,5 1,0 0,0 0,5 2,6
1973 41,3 7,9 1,6 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 17,2
1969 53,3 7,0 0,0 4,5 16,5 0,5 2,1 0,0 0,0 16,1
1965 45,0 7,9 0,0 8,6 17,9 0,0 0,9 0,0 0,0 19,7
1961 47,6 7,5 0,0 0,0 16,5 0,0 1,9 0,0 0,0 26,6
1957 48,5 7,8 0,0 0,0 12,2 2,5 0,9 0,0 0,0 28,1
1953 43,5 9,1 0,0 0,0 13,7 0,0 1,8 0,0 0,0 31,8
1949 45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,7
1945 41,3 6,9 0,0 0,0 10,9 0,0 2,0 0,0 0,0 39,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 23.5 9.2 7.4 11.9 40.7 0 2.2 5.1 0 0
Valgting 25,3 8,4 5,6 8,5 48,9 0,0 1,1 2,2 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned