Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Trysil

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 317 32,0 947 33,8 1 264 33,7 -6,6 33,7 8 -3
H 159 16,1 313 11,2 472 12,6 -11,4 12,6 3 -3
Frp 44 4,4 135 4,8 179 4,8 0,9 4,8 1 0
SV 79 8,0 134 4,8 213 5,7 2,4 5,7 1 0
Sp 350 35,4 1 119 40,0 1 469 39,1 16,1 39,1 10 4
KrF 11 1,1 56 2,0 67 1,8 -0,7 1,8 0 0
V 8 0,8 22 0,8 30 0,8 -0,9 0,8 0 0
MDG 22 2,2 39 1,4 61 1,6 0,3 1,6 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
768 77,6 2 239 80,0 3 007 80,1 12,2 80,1 19 1
H+Frp+
KrF+V
222 22,4 526 18,8 748 20,0 -12,1 20,0 4 -3
Nærmest til å vinne mandat: SV (19 stemmer), tape mandat: Sp (57 stemmer)
Fremmøte: 69,8 % Stemmeberettigede: 5 449 Opptalte stemmer: 3 788
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 33,7 12,6 4,8 5,7 39,1 1,8 0,8 1,6 0,0 0,0
14:25 33,7 12,6 4,8 5,7 39,1 1,8 0,8 1,6 0,0 0,0
17:52 33,7 12,6 4,8 5,7 39,1 1,8 0,8 1,6 0,0 0,0
17:52 33,7 12,6 4,8 5,7 39,1 1,8 0,8 1,6 0,0 0,0
10:38 33,7 12,5 4,8 5,6 39,2 1,8 0,8 1,6 0,0 0,0
10:38 33,7 12,5 4,8 5,6 39,2 1,8 0,8 1,6 0,0 0,0
10:38 33,7 12,5 4,8 5,6 39,2 1,8 0,8 1,6 0,0 0,0
21:57 33,9 12,7 4,9 5,5 39,0 1,8 0,6 1,6 0,0 0,0
13:21 32,2 16,0 4,7 7,9 35,5 1,1 0,6 2,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,3 (11) 24,0 (6) 3,9 (1) 3,3 (1) 23,0 (6) 2,5 (0) 1,7 (0) 1,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 29,7 (8) 20,8 (5) 3,3 (1) 5,2 (1) 39,3 (10) 1,9 (0) 1,2 (0) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 34,3 (9) 14,5 (4) 3,3 (1) 6,1 (3) 35,5 (10) 1,3 (0) 1,7 (0) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,7 (7) 21,7 (5) 3,3 (1) 6,7 (2) 39,9 (10) 1,9 (0) 1,0 (0) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 29,7 (8) 20,3 (5) 3,0 (1) 5,6 (1) 41,2 (10) 1,9 (0) 1,1 (0) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 50,9 (13) 63,4 (16) 53,3 (15) 64,9 (16) 64,5 (16) Sp, H, Frp
Borgerlige 32,1 (7) 27,2 (6) 20,8 (5) 27,9 (6) 26,3 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 67,9 (18) 76,5 (19) 79,1 (23) 77,0 (19) 78,9 (19) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 27,2 (6) 42,4 (10) 38,5 (10) 42,8 (10) 44,2 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,3 (11) 24,0 (6) 3,9 (1) 3,3 (1) 23,0 (6) 2,5 (0) 1,7 (0) 1,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 4 49 10
Høyre 21 4 47 48
KrF 12 1 63 42
Venstre 7 2 43 43
Sp 26 4 47 46
Ap 23 4 49 48
SV 18 3 53 44
MDG 7 1 42 14
Sum 124 23 49 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 2 52 43
Høyre 23 4 45 43
KrF 16 2 54 44
Venstre 10 2 47 50
Sp 25 3 44 36
Ap 21 4 45 52
SV 16 3 51 50
Miljøpartiet De Grønne 8 1 44 50
Sum 126 21 47 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 5 50 29
Høyre 23 2 43 39
KrF 16 2 51 50
Venstre 14 2 57 36
Sp 24 4 44 38
Ap 20 2 54 55
SV 14 3 47 57
Sum 125 20 49 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 428).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 647
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 460
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,7 %
F-2015 57,6 %
K-2015 64,1 %
S-2013 74,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Erik Sletten, Sp (2015-)
Ole Martin Norderhaug, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Østl. 6/9-2019 34,3 (9) 14,5 (4) 3,3 (1) 6,1 (3) 35,5 (10) 1,3 (0) 1,7 (0) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Østerd 24/6-2011 29,9 (7) 21,6 (5) 14,6 (4) 9,7 (2) 14,0 (4) 3,6 (1) 6,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Østerd 18/10-2010 32,3 (8) 17,1 (4) 17,3 (5) 7,0 (2) 14,6 (4) 4,2 (1) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,3 (0) 1,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,3 24,0 3,9 3,3 23,0 2,5 1,7 1,3 0,0 0,0
2011 36,6 22,6 7,9 7,3 16,9 4,8 3,9 0,0 0,0 0,0
2007 38,4 10,4 12,9 11,5 16,1 3,2 7,5 0,0 0,0 0,0
2003 44,3 9,2 12,0 10,9 15,3 2,7 5,6 0,0 0,0 0,0
1999 42,2 14,0 3,9 13,4 13,7 6,1 6,8 0,0 0,0 0,0
1995 41,4 12,8 0,0 11,8 23,7 5,7 4,6 0,0 0,0 0,0
1991 41,5 10,4 1,9 17,4 19,6 6,0 3,1 0,0 0,0 0,0
1987 56,6 12,7 0,0 7,9 14,0 5,6 3,3 0,0 0,0 0,0
1983 57,0 12,1 1,8 6,6 14,6 5,9 2,1 0,0 0,0 0,0
1979 51,6 12,0 0,0 5,7 19,6 7,3 2,5 0,0 0,0 1,3
1975 50,1 5,9 0,0 9,6 23,0 9,5 0,0 0,0 0,0 1,9
1971 52,9 4,3 0,0 3,9 28,3 0,0 4,3 0,0 0,0 6,3
1967 52,3 4,9 0,0 3,7 27,4 0,0 5,6 0,0 0,0 6,1
1963 54,1 6,3 0,0 0,0 25,8 0,0 6,0 0,0 0,0 7,7
1959 47,7 5,8 0,0 0,0 30,1 0,0 6,7 0,0 0,0 9,8
1955 39,6 8,5 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0
1951 56,5 5,7 0,0 0,0 16,5 0,0 10,8 0,0 0,0 10,5
1947 56,9 3,9 0,0 0,0 12,9 0,0 10,7 0,0 0,0 15,6
1945 57,2 3,6 0,0 0,0 10,1 0,0 11,7 0,0 0,0 17,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,5 16,8 5,9 3,1 23,3 2,7 2,2 2,2 0,3 1,2
2011 38,6 21,2 8,5 4,7 16,4 3,7 3,4 0,8 0,6 2,0
2007 39,3 10,1 13,8 8,0 17,7 3,5 4,3 0,0 0,7 2,4
2003 41,4 8,9 11,5 11,3 15,0 3,0 4,6 0,0 0,7 3,6
1999 42,6 12,3 4,3 11,6 16,1 6,6 4,0 0,0 0,9 1,7
1995 41,3 11,0 3,5 9,7 23,6 5,6 3,1 0,0 0,5 1,8
1991 42,0 9,9 2,5 16,3 21,1 5,6 2,1 0,0 0,3 0,2
1987 54,9 12,0 3,5 6,9 13,5 5,1 3,2 0,0 0,3 0,6
1983 56,6 12,2 2,1 5,7 14,2 5,5 2,3 0,0 0,3 1,1
1979 52,0 11,4 0,6 4,9 19,1 7,0 2,3 0,0 0,4 2,2
1975 50,2 6,2 0,0 8,6 23,2 8,3 1,1 0,0 0,0 2,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 30,6 12,8 10,9 3,6 35,7 1,7 1,6 1,0 0,4 1,5
2013 39,5 20,5 12,8 3,7 13,0 3,4 3,0 1,7 0,3 2,1
2009 43,6 11,3 19,6 6,0 11,1 3,2 2,8 0,3 0,5 1,7
2005 41,7 7,8 18,1 8,1 12,0 4,3 4,3 0,0 0,6 3,0
2001 35,7 12,3 10,0 12,0 11,7 9,9 2,9 0,1 0,3 5,0
1997 41,6 8,1 8,0 8,4 18,9 10,5 2,5 0,1 0,6 1,3
1993 41,4 7,7 2,3 12,7 27,8 4,0 2,2 0,0 0,2 1,7
1989 50,5 11,0 6,3 10,7 13,2 5,6 1,9 0,5 0,0 0,3
1985 56,3 14,5 1,4 6,7 13,4 5,3 1,4 0,0 0,1 1,0
1981 54,1 14,2 1,4 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 23,5
1977 55,7 7,9 0,6 5,7 19,5 7,7 1,0 0,0 0,1 1,7
1973 49,0 6,5 1,1 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 31,7
1969 55,2 4,6 0,0 2,7 29,5 1,2 2,6 0,0 0,0 4,3
1965 50,4 5,1 0,0 4,5 30,8 0,0 2,7 0,0 0,0 6,6
1961 52,2 4,4 0,0 0,0 31,4 0,0 3,4 0,0 0,0 8,6
1957 55,9 5,7 0,0 0,0 24,2 3,1 3,2 0,0 0,0 7,9
1953 56,8 6,5 0,0 0,0 21,0 0,0 6,2 0,0 0,0 9,5
1949 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4
1945 59,8 5,3 0,0 0,0 12,3 0,0 9,6 0,0 0,0 13,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 42.7 26.1 4.3 3.6 16.3 2.5 1.9 2.4 0 0
Valgting 39,7 23,5 3,8 3,2 24,6 2,5 1,6 1,1 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned