Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Elverum

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 1 356 31,8 1 700 30,7 3 056 31,9 -3,8 11 -2
H 923 21,7 1 063 19,2 1 986 20,7 8,6 7 3
Frp 339 8,0 573 10,3 912 9,5 1,7 3 0
SV 344 8,1 332 6,0 676 7,1 -3,1 3 -1
Sp 445 10,4 705 12,7 1 150 12,0 -11,8 4 -4
KrF 27 0,6 50 0,9 77 0,8 -1,2 0 0
V 90 2,1 131 2,4 221 2,3 0,9 1 1
MDG 143 3,4 150 2,7 293 3,1 -1,3 1 -1
Andre (vis) 593 13,9 618 11,1 1 211 12,6 9,9 5 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 288 53,7 2 887 52,1 5 175 54,1 -20,0 19 -8
H+Frp+
KrF+V
1 379 32,4 1 817 32,8 3 196 33,3 10,0 11 4
Nærmest til å vinne mandat: Frp (35 stemmer), tape mandat: SV (12 stemmer)
Fremmøte: 56,8 % Stemmeberettigede: 17 372 Opptalte stemmer: 9 804
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 31,9 20,7 9,5 7,1 12,0 0,8 2,3 3,1 0,0 12,6
20/9 - 15:15 31,9 20,7 9,5 7,1 12,0 0,8 2,3 3,1 0,0 12,6
20/9 - 15:15 31,9 20,7 9,5 7,1 12,0 0,8 2,3 3,1 0,0 12,6
14/9 - 10:30 31,9 20,7 9,5 7,1 12,0 0,8 2,3 3,1 0,0 12,6
14/9 - 10:02 31,9 20,7 9,5 7,1 12,0 0,8 2,3 3,1 0,0 12,6
14/9 - 10:02 31,9 20,7 9,5 7,1 12,0 0,8 2,3 3,1 0,0 12,6
13/9 - 09:53 31,9 20,7 9,5 7,1 12,0 0,8 2,3 3,1 0,0 12,6
13/9 - 09:53 31,9 20,7 9,5 7,1 12,0 0,8 2,3 3,1 0,0 12,6
13/9 - 09:53 31,9 20,7 9,5 7,1 12,0 0,8 2,3 3,1 0,0 12,6
13/9 - 09:53 31,9 20,7 9,5 7,1 12,0 0,8 2,3 3,1 0,0 12,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 35,7 (13) 12,1 (4) 7,8 (3) 10,2 (4) 23,8 (8) 2,0 (0) 1,4 (0) 4,3 (2) 0,0 (0) 2,7 (1)
Poll of polls (brutt ned) 29,9 (12) 15,9 (6) 10,2 (4) 13,1 (5) 12,4 (5) 2,1 (1) 1,8 (0) 3,1 (1) 0,0 (0) 2,5 (1)
Siste lokale målings 29,4 (10) 10,6 (4) 5,2 (2) 9,0 (3) 33,5 (12) 0,6 (0) 0,8 (0) 5,0 (2) 2,4 (1) 3,6 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 30,7 (12) 15,1 (6) 11,1 (4) 13,3 (5) 11,7 (5) 2,4 (1) 1,8 (0) 2,9 (1) 0,0 (0) 2,7 (1)
K-snitt september (brutt ned) 30,0 (11) 15,3 (6) 10,3 (4) 13,1 (5) 12,8 (5) 2,1 (1) 1,9 (1) 3,0 (1) 0,0 (0) 2,8 (1)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 32,2 (12) 12,2 (4) 7,1 (3) 8,5 (3) 28,6 (10) 1,8 (0) 1,4 (0) 5,0 (2) 0,0 (0) 2,3 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 2 58 23
Høyre 19 2 61 26
KrF 8 3 53 38
Venstre 8 2 53 38
Sp 27 5 54 26
Ap 27 6 55 48
SV 15 2 50 60
MDG 8 3 50 50
Pensjonistpartiet 12 3 71 42
Industri- og Næringspartiet 7 2 56 0
Norgesdemokratene 7 3 53 29
Sum 151 33 56 36
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 427).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 21 568
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 9 906
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 75,8 %
K-2019 58,7 %
F-2019 53,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Lillian Skjærvik, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Østl. 16/3-2021 29,4 (10) 10,6 (4) 5,2 (2) 9,0 (3) 33,5 (12) 0,6 (0) 0,8 (0) 5,0 (2) 2,4 (1) 3,6 (1)
InFact / Østl. 4/9-2019 33,3 (12) 11,5 (4) 12,0 (4) 9,1 (3) 22,1 (8) 2,9 (1) 2,6 (1) 4,9 (2) 0,0 (0) 1,6 (0)
InFact / Østl. 17/4-2019 34,9 (12) 15,8 (6) 9,9 (4) 7,8 (3) 25,7 (9) 1,3 (0) 0,5 (0) 2,1 (1) 0,0 (0) 1,9 (0)
InFact / Østl. 3/9-2015 41,5 (15) 25,4 (9) 9,3 (3) 6,6 (2) 8,5 (3) 0,0 (0) 3,1 (1) 2,9 (1) 0,0 (0) 2,7 (1)
Sentio / Høyre 6/9-2013 39,5 (14) 39,7 (14) 7,9 (3) 2,3 (1) 4,4 (2) 2,0 (0) 3,1 (1) 0,4 (0) 0,3 (0) 3,1 (0)
Sentio / Østl. 24/8-2011 37,1 (13) 31,7 (11) 16,3 (6) 2,9 (1) 4,2 (2) 0,8 (0) 6,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,5 (0)
Sentio / Østl. 11/6-2011 31,3 (12) 33,5 (12) 15,3 (6) 3,7 (1) 6,9 (3) 1,6 (0) 3,6 (1) 0,0 (0) 1,1 (0) 3,1 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 35,7 12,1 7,8 10,2 23,8 2,0 1,4 4,3 0,0 2,7
2015 42,3 27,7 6,5 4,7 10,6 0,0 3,1 2,8 0,0 2,4
2011 39,2 35,9 7,9 3,2 5,2 1,8 3,4 0,4 0,0 3,1
2007 37,6 17,5 18,0 6,4 8,0 1,9 10,6 0,0 0,0 0,0
2003 39,4 9,9 18,0 12,0 9,1 2,3 9,3 0,0 0,0 0,0
1999 39,9 11,3 14,5 10,0 11,3 4,3 8,7 0,0 0,0 0,0
1995 43,2 13,0 10,1 9,1 17,4 3,4 3,9 0,0 0,0 0,0
1991 40,2 16,5 5,8 17,7 16,0 0,0 3,1 0,0 0,7 0,0
1987 51,1 17,7 10,7 7,8 8,0 0,0 3,7 0,0 1,1 0,0
1983 50,1 18,7 6,4 7,4 9,4 2,9 3,0 0,0 1,5 0,5
1979 43,9 22,2 0,0 7,9 14,3 4,1 3,9 0,0 0,0 3,7
1975 47,5 14,9 0,0 9,1 17,8 5,0 2,1 0,0 0,0 3,5
1971 51,1 11,2 0,0 0,0 20,2 3,0 4,0 0,0 0,0 10,4
1967 49,6 13,0 0,0 9,0 18,6 2,2 4,4 0,0 0,0 3,2
1963 54,6 14,7 0,0 4,8 15,2 2,9 2,9 0,0 0,0 5,0
1959 46,6 14,0 0,0 0,0 19,1 3,1 2,9 0,0 0,0 14,3
1955 52,6 6,2 0,0 0,0 23,3 0,0 7,7 0,0 0,0 10,1
1951 28,7 12,6 0,0 0,0 11,9 0,0 4,4 0,0 0,0 42,4
1947 45,9 12,7 0,0 0,0 11,7 0,0 4,4 0,0 0,0 25,3
1945 47,5 11,8 0,0 0,0 7,8 0,0 4,0 0,0 0,0 29,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 37,3 13,0 7,3 6,2 22,6 1,3 1,2 4,8 2,3 4,0
2015 47,0 21,1 7,7 4,1 10,1 1,4 2,7 3,3 0,9 1,7
2011 43,7 28,7 9,1 3,6 5,9 1,9 3,4 0,7 0,8 2,1
2007 38,9 15,8 17,0 5,0 9,5 1,9 6,6 0,0 1,8 3,5
2003 35,2 10,1 16,5 11,5 9,8 2,2 7,7 0,0 1,2 5,9
1999 37,7 11,6 12,9 8,9 14,4 3,9 7,6 0,0 0,9 2,1
1995 42,2 13,3 9,4 8,2 16,6 3,0 3,2 0,0 1,0 3,2
1991 39,6 16,2 5,7 17,0 15,8 2,1 2,6 0,0 0,7 0,2
1987 50,5 17,1 10,4 7,4 7,5 2,2 3,6 0,0 0,8 0,5
1983 51,1 19,1 6,1 7,2 8,8 2,8 2,9 0,0 1,3 0,5
1979 46,0 22,2 1,4 6,8 13,5 3,8 4,2 0,0 0,6 1,3
1975 47,5 15,3 0,0 9,2 17,9 4,8 2,0 0,0 0,0 3,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 30,3 11,6 8,9 6,5 31,1 0,8 1,7 2,1 3,4 3,5
2017 34,1 18,7 12,8 5,7 20,0 1,2 2,3 1,9 1,2 2,0
2013 41,1 24,6 15,4 3,5 6,3 1,9 3,5 1,5 0,8 1,4
2009 46,0 12,6 21,8 5,6 6,6 1,7 2,7 0,3 0,7 1,9
2005 44,0 9,1 21,4 8,7 7,1 2,2 4,2 0,0 0,5 2,9
2001 33,8 15,7 14,3 13,3 6,0 7,2 3,0 0,1 0,4 6,1
1997 41,8 10,2 15,0 8,6 11,1 8,3 2,5 0,1 1,1 1,4
1993 43,8 12,0 5,3 10,1 20,7 2,2 2,9 0,0 0,6 2,4
1989 47,8 16,4 12,1 11,1 7,2 2,4 2,1 0,4 0,0 0,6
1985 53,2 23,7 2,6 8,1 7,6 2,0 1,5 0,0 0,5 0,7
1981 49,7 24,0 2,9 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 13,6
1977 52,5 16,2 1,3 7,6 12,8 6,2 1,5 0,0 0,4 1,6
1973 43,9 13,9 3,4 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 22,0
1969 53,4 11,9 0,0 4,9 21,8 1,6 3,3 0,0 0,0 3,1
1965 47,8 13,5 0,0 8,3 21,7 0,0 2,2 0,0 0,0 6,5
1961 53,7 13,9 0,0 0,0 19,9 0,0 2,8 0,0 0,0 9,7
1957 52,4 14,2 0,0 0,0 16,1 2,5 2,0 0,0 0,0 12,7
1953 54,0 14,3 0,0 0,0 14,5 0,0 3,2 0,0 0,0 14,1
1949 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,3
1945 48,5 13,1 0,0 0,0 8,8 0,0 2,7 0,0 0,0 26,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35.3 15 7.2 11.3 18.5 2.2 1.5 6.4 0 4
Valgting 35,9 11,2 8,0 9,8 25,5 1,9 1,4 3,7 0,0 2,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned