Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Elverum

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 849 34,8 2 690 35,1 3 539 35,7 -6,5 35,7 13 -1
H 361 14,8 841 11,0 1 202 12,1 -15,5 12,1 4 -6
Frp 173 7,1 600 7,8 773 7,8 1,3 7,8 3 1
SV 272 11,2 734 9,6 1 006 10,2 5,5 10,2 4 2
Sp 444 18,2 1 911 24,9 2 355 23,8 13,2 23,8 8 4
KrF 54 2,2 141 1,8 195 2,0 2,0 2,0 0 0
V 35 1,4 102 1,3 137 1,4 -1,7 1,4 0 -1
MDG 153 6,3 277 3,6 430 4,3 1,5 4,3 2 1
Andre (vis) 96 3,9 173 2,3 269 2,7 2,7 2,7 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 718 70,5 5 612 73,2 7 330 74,0 13,7 74,0 27 6
H+Frp+
KrF+V
623 25,6 1 684 22,0 2 307 23,3 -13,9 23,3 7 -6
Nærmest til å vinne mandat: KrF (5 stemmer), tape mandat: BLAN (2 stemmer)
Fremmøte: 60,2 % Stemmeberettigede: 16 890 Opptalte stemmer: 10 106
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 35,7 12,1 7,8 10,2 23,8 2,0 1,4 4,3 0,0 2,7
17:55 35,7 12,1 7,8 10,2 23,8 2,0 1,4 4,3 0,0 2,7
02:33 35,9 12,1 7,9 10,1 24,0 2,0 1,3 4,0 0,0 2,8
00:01 35,9 12,1 7,9 10,1 23,9 2,0 1,3 4,0 0,0 2,8
23:09 34,4 11,2 7,6 8,5 28,7 1,8 0,9 3,9 0,0 3,0
23:09 34,4 11,2 7,6 8,5 28,7 1,8 0,9 3,9 0,0 3,0
22:03 34,8 10,0 7,4 8,1 30,2 1,7 0,8 3,9 0,0 3,2
14:40 35,5 14,7 7,3 11,2 18,7 2,2 1,1 5,0 0,0 4,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,3 (14) 27,7 (10) 6,5 (2) 4,7 (2) 10,6 (4) 0,0 (0) 3,1 (1) 2,8 (1) 0,0 (0) 2,4 (1)
Poll of polls (brutt ned) 31,1 (11) 24,0 (9) 5,6 (2) 7,5 (3) 18,1 (6) 0,0 (0) 2,2 (1) 4,8 (2) 0,0 (0) 4,0 (1)
Siste lokale målings 33,3 (12) 11,5 (4) 12,0 (4) 9,1 (3) 22,1 (8) 2,9 (1) 2,6 (1) 4,9 (2) 0,0 (0) 1,6 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,1 (11) 25,1 (9) 5,6 (2) 9,6 (3) 18,4 (7) 0,0 (0) 1,9 (0) 5,7 (2) 0,0 (0) 2,8 (1)
K-snitt september (brutt ned) 31,2 (11) 23,5 (8) 5,1 (2) 8,0 (3) 19,0 (7) 0,0 (0) 2,0 (1) 5,0 (2) 0,0 (0) 3,9 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 50,2 (18) 53,9 (19) 49,8 (17) 53,8 (19) 53,5 (19) Sp, V, H, Frp, And
Borgerlige 37,2 (13) 31,8 (12) 29,0 (10) 32,6 (11) 30,6 (11) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 60,4 (21) 61,5 (22) 69,4 (25) 62,8 (23) 63,2 (23) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 13,7 (5) 20,3 (7) 27,6 (10) 20,3 (7) 21,0 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,3 (14) 27,7 (10) 6,5 (2) 4,7 (2) 10,6 (4) 0,0 (0) 3,1 (1) 2,8 (1) 0,0 (0) 2,4 (1)
Poll of polls kommuneklasse 5 (brutt ned) 35,8 (13) 24,0 (8) 6,7 (2) 7,5 (3) 15,6 (5) 0,0 (0) 2,2 (1) 3,5 (1) 0,0 (0) 4,8 (2)
Poll of polls under 25 000 innb. (brutt ned) 33,5 (12) 23,6 (8) 5,8 (2) 7,4 (3) 17,3 (6) 0,0 (0) 2,1 (1) 4,3 (2) 0,0 (0) 2,0 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 0 50 33
Høyre 25 4 53 24
KrF 9 2 48 33
Venstre 12 3 42 58
Sp 24 4 51 42
Ap 32 6 53 50
SV 18 4 48 61
MDG 9 2 48 56
Pensjonistpartiet 11 3 71 18
Sum 152 28 52 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 0 53 36
Høyre 24 0 49 29
Venstre 18 0 53 56
Sp 20 0 56 40
Ap 31 0 48 48
SV 17 0 51 71
Miljøpartiet De Grønne 8 0 49 50
Team Elverum - Politikk for by og bygd 9 0 55 44
Sum 141 0 51 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 6 52 37
Høyre 20 3 49 30
KrF 21 2 57 38
Venstre 20 2 45 40
Sp 25 3 55 48
Ap 29 6 50 48
SV 18 2 42 67
Miljøpartiet De Grønne 9 2 42 67
Team Elverum – Politikk for by og bygd 24 3 52 17
Sum 185 29 50 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 427).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 20 361
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 9 547
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,3 %
F-2015 51,6 %
K-2015 57,8 %
S-2013 75,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Erik Hanstad, H (2011-)
Terje Røe, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, V, H, Frp, A
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Østl. 4/9-2019 33,3 (12) 11,5 (4) 12,0 (4) 9,1 (3) 22,1 (8) 2,9 (1) 2,6 (1) 4,9 (2) 0,0 (0) 1,6 (0)
InFact / Østl. 17/4-2019 34,9 (12) 15,8 (6) 9,9 (4) 7,8 (3) 25,7 (9) 1,3 (0) 0,5 (0) 2,1 (1) 0,0 (0) 1,9 (0)
InFact / Østl. 3/9-2015 41,5 (15) 25,4 (9) 9,3 (3) 6,6 (2) 8,5 (3) 0,0 (0) 3,1 (1) 2,9 (1) 0,0 (0) 2,7 (1)
Sentio / Høyre 6/9-2013 39,5 (14) 39,7 (14) 7,9 (3) 2,3 (1) 4,4 (2) 2,0 (0) 3,1 (1) 0,4 (0) 0,3 (0) 3,1 (0)
Sentio / Østl. 24/8-2011 37,1 (13) 31,7 (11) 16,3 (6) 2,9 (1) 4,2 (2) 0,8 (0) 6,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,5 (0)
Sentio / Østl. 11/6-2011 31,3 (12) 33,5 (12) 15,3 (6) 3,7 (1) 6,9 (3) 1,6 (0) 3,6 (1) 0,0 (0) 1,1 (0) 3,1 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,3 27,7 6,5 4,7 10,6 0,0 3,1 2,8 0,0 2,4
2011 39,2 35,9 7,9 3,2 5,2 1,8 3,4 0,4 0,0 3,1
2007 37,6 17,5 18,0 6,4 8,0 1,9 10,6 0,0 0,0 0,0
2003 39,4 9,9 18,0 12,0 9,1 2,3 9,3 0,0 0,0 0,0
1999 39,9 11,3 14,5 10,0 11,3 4,3 8,7 0,0 0,0 0,0
1995 43,2 13,0 10,1 9,1 17,4 3,4 3,9 0,0 0,0 0,0
1991 40,2 16,5 5,8 17,7 16,0 0,0 3,1 0,0 0,7 0,0
1987 51,1 17,7 10,7 7,8 8,0 0,0 3,7 0,0 1,1 0,0
1983 50,1 18,7 6,4 7,4 9,4 2,9 3,0 0,0 1,5 0,5
1979 43,9 22,2 0,0 7,9 14,3 4,1 3,9 0,0 0,0 3,7
1975 47,5 14,9 0,0 9,1 17,8 5,0 2,1 0,0 0,0 3,5
1971 51,1 11,2 0,0 0,0 20,2 3,0 4,0 0,0 0,0 10,4
1967 49,6 13,0 0,0 9,0 18,6 2,2 4,4 0,0 0,0 3,2
1963 54,6 14,7 0,0 4,8 15,2 2,9 2,9 0,0 0,0 5,0
1959 46,6 14,0 0,0 0,0 19,1 3,1 2,9 0,0 0,0 14,3
1955 52,6 6,2 0,0 0,0 23,3 0,0 7,7 0,0 0,0 10,1
1951 28,7 12,6 0,0 0,0 11,9 0,0 4,4 0,0 0,0 42,4
1947 45,9 12,7 0,0 0,0 11,7 0,0 4,4 0,0 0,0 25,3
1945 47,5 11,8 0,0 0,0 7,8 0,0 4,0 0,0 0,0 29,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 47,0 21,1 7,7 4,1 10,1 1,4 2,7 3,3 0,9 1,7
2011 43,7 28,7 9,1 3,6 5,9 1,9 3,4 0,7 0,8 2,1
2007 38,9 15,8 17,0 5,0 9,5 1,9 6,6 0,0 1,8 3,5
2003 35,2 10,1 16,5 11,5 9,8 2,2 7,7 0,0 1,2 5,9
1999 37,7 11,6 12,9 8,9 14,4 3,9 7,6 0,0 0,9 2,1
1995 42,2 13,3 9,4 8,2 16,6 3,0 3,2 0,0 1,0 3,2
1991 39,6 16,2 5,7 17,0 15,8 2,1 2,6 0,0 0,7 0,2
1987 50,5 17,1 10,4 7,4 7,5 2,2 3,6 0,0 0,8 0,5
1983 51,1 19,1 6,1 7,2 8,8 2,8 2,9 0,0 1,3 0,5
1979 46,0 22,2 1,4 6,8 13,5 3,8 4,2 0,0 0,6 1,3
1975 47,5 15,3 0,0 9,2 17,9 4,8 2,0 0,0 0,0 3,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 34,1 18,7 12,8 5,7 20,0 1,2 2,3 1,9 1,2 2,0
2013 41,1 24,6 15,4 3,5 6,3 1,9 3,5 1,5 0,8 1,4
2009 46,0 12,6 21,8 5,6 6,6 1,7 2,7 0,3 0,7 1,9
2005 44,0 9,1 21,4 8,7 7,1 2,2 4,2 0,0 0,5 2,9
2001 33,8 15,7 14,3 13,3 6,0 7,2 3,0 0,1 0,4 6,1
1997 41,8 10,2 15,0 8,6 11,1 8,3 2,5 0,1 1,1 1,4
1993 43,8 12,0 5,3 10,1 20,7 2,2 2,9 0,0 0,6 2,4
1989 47,8 16,4 12,1 11,1 7,2 2,4 2,1 0,4 0,0 0,6
1985 53,2 23,7 2,6 8,1 7,6 2,0 1,5 0,0 0,5 0,7
1981 49,7 24,0 2,9 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 13,6
1977 52,5 16,2 1,3 7,6 12,8 6,2 1,5 0,0 0,4 1,6
1973 43,9 13,9 3,4 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 22,0
1969 53,4 11,9 0,0 4,9 21,8 1,6 3,3 0,0 0,0 3,1
1965 47,8 13,5 0,0 8,3 21,7 0,0 2,2 0,0 0,0 6,5
1961 53,7 13,9 0,0 0,0 19,9 0,0 2,8 0,0 0,0 9,7
1957 52,4 14,2 0,0 0,0 16,1 2,5 2,0 0,0 0,0 12,7
1953 54,0 14,3 0,0 0,0 14,5 0,0 3,2 0,0 0,0 14,1
1949 53,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,3
1945 48,5 13,1 0,0 0,0 8,8 0,0 2,7 0,0 0,0 26,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 42.4 30.3 6.7 4.7 7.3 0 2.9 3.9 0 1.8
Valgting 42,2 26,9 6,4 4,7 11,6 0,0 3,1 2,5 0,0 2,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned