Poll of polls

Kommunestyrevalg: Åsnes

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 493 37,2 747 31,6 1 240 34,1 -5,4 34,1 8 -1
H 46 3,5 106 4,5 152 4,2 -3,5 4,2 1 -1
Frp 129 9,7 223 9,4 352 9,7 -0,4 9,7 2 0
Sp 480 36,2 984 41,6 1 464 40,2 22,5 40,2 9 5
V 105 7,9 156 6,6 261 7,2 -3,6 7,2 2 -1
Andre (vis) 73 5,5 99 4,2 172 4,7 0,4 4,7 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
973 73,4 1 731 73,3 2 704 74,3 17,1 74,3 17 4
H+Frp+
KrF+V
280 21,1 485 20,5 765 21,1 -7,5 21,1 5 -2
Nærmest til å vinne mandat: Frp (62 stemmer), tape mandat: V (30 stemmer)
Fremmøte: 61,6 % Stemmeberettigede: 6 046 Opptalte stemmer: 3 689
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 34,1 4,2 9,7 0,0 40,2 0,0 7,2 0,0 0,0 4,7
24/9 - 13:01 34,1 4,2 9,7 0,0 40,2 0,0 7,2 0,0 0,0 4,7
24/9 - 13:01 34,1 4,2 9,7 0,0 40,2 0,0 7,2 0,0 0,0 4,7
12/9 - 14:25 34,1 4,2 9,7 0,0 40,2 0,0 7,2 0,0 0,0 4,7
12/9 - 14:25 34,1 4,2 9,7 0,0 40,2 0,0 7,2 0,0 0,0 4,7
10/9 - 17:48 34,1 4,2 9,7 0,0 40,2 0,0 7,2 0,0 0,0 4,7
10/9 - 17:43 34,1 4,2 9,7 0,0 40,2 0,0 7,2 0,0 0,0 4,7
10/9 - 17:43 34,1 4,2 9,7 0,0 40,2 0,0 7,2 0,0 0,0 4,7
9/9 - 23:10 34,1 4,1 9,7 0,0 40,1 0,0 7,1 0,0 0,0 4,8
9/9 - 23:10 34,1 4,1 9,7 0,0 40,1 0,0 7,1 0,0 0,0 4,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 39,4 (9) 7,6 (2) 10,0 (2) 4,1 (1) 17,7 (4) 0,0 (0) 10,7 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,4 (2)
Poll of polls (brutt ned) 29,0 (6) 6,6 (1) 8,6 (2) 6,5 (1) 30,1 (7) 0,0 (0) 7,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,4 (4)
Siste lokale målings 33,9 (7) 7,5 (2) 6,9 (2) 0,0 (0) 39,1 (9) 0,0 (0) 7,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,2 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,1 (6) 6,9 (2) 8,6 (2) 8,3 (2) 30,6 (7) 0,0 (0) 6,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,3 (3)
K-snitt september (brutt ned) 29,1 (6) 6,5 (1) 7,8 (2) 6,9 (1) 31,6 (7) 0,0 (0) 7,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,9 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (23) 106,1 (23) 100,1 (23) 100,4 (23) 105,8 (23) SV, Ap, Sp, V, H, Frp, And
Borgerlige 28,4 (7) 23,1 (5) 21,9 (6) 22,1 (5) 21,3 (5) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 61,2 (14) 65,6 (14) 73,0 (16) 66,0 (15) 67,6 (14) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 28,4 (7) 38,0 (9) 46,6 (11) 37,2 (8) 38,6 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 39,4 (9) 7,6 (2) 10,0 (2) 4,1 (1) 17,7 (4) 0,0 (0) 10,7 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,4 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 3 62 30
Høyre 7 2 56 29
Venstre 17 4 49 47
Sp 17 2 47 35
Ap 26 4 60 42
Pensjonistpartiet 7 2 61 0
Sum 84 17 55 36
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 3 59 33
Høyre 18 1 43 39
Venstre 16 2 54 31
Sp 10 2 46 20
Ap 28 4 59 32
SV 8 2 53 38
Pensjonistpartiet 7 2 56 14
Radikale Sosialister 7 0 66 29
Sum 106 16 54 31
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 4 49 29
Høyre 18 2 45 39
Venstre 17 2 55 35
Sp 13 2 52 23
Ap 22 2 57 41
SV 9 2 45 67
Pensjonistpartiet 9 2 56 33
Radikale sosialister 10 0 63 40
Sum 112 16 53 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 425).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 586
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 72,5 %
F-2015 45,3 %
K-2015 52,8 %
S-2013 71,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Kari Heggelund, Sp (2019-)
Ørjan Bue, Sp (2011-2019)
Lars Petter Heggelund, V (2007-2011)

Partier i posisjon 2019-2023 Sp, V, H, A
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, H, Frp, A
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, H, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Glomd. 4/9-2019 33,9 (7) 7,5 (2) 6,9 (2) 0,0 (0) 39,1 (9) 0,0 (0) 7,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,2 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,4 7,6 10,0 4,1 17,7 0,0 10,7 0,0 0,0 10,4
2011 41,1 10,7 11,0 2,7 13,2 0,0 12,8 0,0 0,0 8,5
2007 30,2 7,8 14,0 4,1 8,7 0,0 12,1 0,0 0,0 23,1
2003 43,8 0,0 14,7 12,7 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2
1999 41,5 7,5 11,9 11,2 15,0 9,0 0,0 0,0 0,0 3,8
1995 39,2 5,4 11,5 13,0 23,7 5,4 0,0 0,0 0,0 1,7
1991 36,0 8,3 2,9 24,8 19,3 5,6 0,0 0,0 0,0 3,0
1987 45,2 8,2 0,0 15,4 8,9 4,9 0,0 0,0 0,0 17,4
1983 44,4 8,0 0,0 20,0 8,7 4,9 0,0 0,0 0,0 14,0
1979 45,2 8,8 0,0 19,5 9,9 5,8 0,0 0,0 0,0 10,8
1975 45,2 5,4 0,0 20,8 12,7 6,4 0,0 0,0 0,0 9,5
1971 49,7 6,1 0,0 15,7 15,6 5,0 0,0 0,0 0,0 7,9
1967 48,6 5,4 0,0 17,0 16,6 5,0 0,0 0,0 0,0 7,5
1963 56,5 5,7 0,0 5,9 14,7 5,5 0,0 0,0 0,0 11,7
1959 50,8 6,0 0,0 0,0 13,0 6,5 0,0 0,0 0,0 23,7
1955 41,6 9,4 0,0 0,0 16,8 4,8 0,0 0,0 0,0 27,4
1951 47,5 6,7 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4
1947 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,7
1945 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 46,4 9,6 11,2 3,1 15,7 2,0 4,8 1,9 0,8 4,5
2011 44,4 12,3 12,1 3,8 12,5 2,4 6,3 1,0 1,1 4,2
2007 38,4 8,8 15,8 5,9 12,2 2,6 5,7 0,0 1,2 9,2
2003 40,0 5,0 14,8 14,3 15,8 3,8 1,6 0,0 0,9 3,8
1999 39,1 7,3 11,4 12,3 17,6 6,8 1,0 0,0 0,4 4,1
1995 38,6 5,9 9,9 12,5 23,0 5,5 1,1 0,0 0,3 3,3
1991 39,5 7,6 3,6 22,8 18,8 5,3 1,1 0,0 0,1 1,3
1987 52,2 9,7 5,2 13,8 9,8 5,4 1,6 0,0 0,2 2,1
1983 52,3 10,4 3,1 14,9 9,9 5,1 1,3 0,0 0,5 2,5
1979 49,5 10,9 0,9 15,5 11,5 6,5 1,2 0,0 0,3 3,7
1975 46,7 7,5 0,0 22,0 13,8 6,8 0,5 0,0 0,0 2,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,1 10,6 14,1 3,9 31,7 1,4 1,2 1,2 0,8 2,8
2013 43,4 14,6 19,1 2,4 10,8 2,3 2,4 1,5 0,9 2,7
2009 45,1 8,3 22,5 5,3 10,9 2,6 1,4 0,4 0,8 2,6
2005 43,7 6,2 20,0 8,1 12,5 3,5 2,1 0,0 0,6 3,4
2001 35,2 8,2 17,4 13,4 10,3 9,1 1,3 0,2 0,2 4,7
1997 43,3 4,4 14,5 8,2 16,4 9,5 1,4 0,2 0,3 1,7
1993 42,2 5,2 3,6 14,7 26,8 4,2 1,1 0,0 0,2 1,8
1989 49,3 7,8 9,1 15,8 11,5 4,7 1,0 0,5 0,0 0,4
1985 58,0 12,4 1,5 13,7 9,1 3,9 0,7 0,0 0,1 0,8
1981 55,1 13,6 2,4 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 16,2
1977 58,2 7,1 0,9 10,3 12,3 6,7 0,5 0,0 0,1 3,9
1973 44,5 6,1 3,5 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 19,5
1969 60,5 5,1 0,0 7,6 17,2 3,4 0,7 0,0 0,0 5,5
1965 54,6 5,2 0,0 8,8 19,8 0,0 0,7 0,0 0,0 10,9
1961 54,1 6,9 0,0 0,0 15,0 0,0 0,9 0,0 0,0 23,1
1957 52,3 7,6 0,0 0,0 11,7 4,0 0,3 0,0 0,0 24,0
1953 51,3 7,6 0,0 0,0 11,4 0,0 0,8 0,0 0,0 28,8
1949 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3
1945 45,2 5,9 0,0 0,0 9,4 0,0 1,3 0,0 0,0 38,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 44 6.9 11.2 3.3 13.9 0 10.5 0 0 10.2
Valgting 38,1 7,9 9,7 4,3 18,8 0,0 10,8 0,0 0,0 10,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned