Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Grue

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 232 39,9 699 37,4 931 38,8 -4,4 38,8 8 0
H 112 19,2 307 16,4 419 17,5 17,5 17,5 3 3
Frp 25 4,3 101 5,4 126 5,3 5,3 5,3 1 1
Sp 169 29,0 571 30,6 740 30,8 16,4 30,8 6 3
Andre (vis) 44 7,6 139 7,4 183 7,6 7,6 7,6 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
401 68,9 1 270 68,0 1 671 69,6 12,0 69,6 14 3
H+Frp+
KrF+V
137 23,5 408 21,8 545 22,8 22,8 22,8 4 4
Nærmest til å vinne mandat: GRB (4 stemmer), tape mandat: Ap (16 stemmer)
Fremmøte: 61,7 % Stemmeberettigede: 3 996 Opptalte stemmer: 2 450
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 38,8 17,5 5,3 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
24/9 - 13:01 38,8 17,5 5,3 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
24/9 - 13:01 38,8 17,5 5,3 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
12/9 - 14:25 38,8 17,5 5,3 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
12/9 - 14:25 38,8 17,5 5,3 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
12/9 - 09:50 38,8 17,5 5,3 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
10/9 - 18:34 38,9 17,5 5,2 0,0 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
10/9 - 00:28 38,8 17,4 5,2 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
10/9 - 00:28 38,8 17,4 5,2 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
9/9 - 21:25 38,8 17,4 5,2 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,2 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 42,4 (8)
Poll of polls (brutt ned) 31,8 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,6 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 71,1 (10)
Siste lokale målings 49,6 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 36,0 (7)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,7 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 25,0 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 50,0 (9)
K-snitt september (brutt ned) 31,9 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 25,8 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 69,0 (10)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 56,8 (11) 95,7 (14) 50,4 (10) 75,0 (14) 94,8 (14) Sp, And
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 57,6 (11) 56,4 (9) 64,0 (12) 54,7 (10) 57,7 (9) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 14,4 (3) 24,6 (4) 14,4 (3) 25,0 (5) 25,8 (4) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,2 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 42,4 (8)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 2 59 57
Høyre 8 3 62 50
Sp 8 3 45 63
Ap 25 4 56 48
Grue Bygdeliste 7 3 56 57
Sum 55 15 56 53
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 10 4 47 60
Ap 25 4 53 48
Fellesliste mellom H KRF og V 14 4 58 57
Sum 49 12 53 53
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 12 4 56 50
Ap 19 1 50 58
SV 8 2 54 88
Fellesliste mellom H, KRF og V 16 4 54 56
Sum 55 11 53 60
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 423).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 970
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 300
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 72,6 %
F-2015 48,4 %
K-2015 56,9 %
S-2013 72,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Wenche Huser Sund, H (2015-)
Niels F. Rolsdorph, H (2011-2015)
Herdis Bragelien, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, A
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Glomd. 3/9-2015 49,6 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 36,0 (7)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 43,2 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 42,4
2011 45,6 0,0 0,0 3,4 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 36,3
2007 44,9 0,0 11,7 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,3
2003 38,8 0,0 7,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9
1999 41,5 0,0 4,6 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,6
1995 49,5 11,6 0,0 7,0 22,8 3,2 6,0 0,0 0,0 0,0
1991 51,8 11,2 0,0 10,9 19,7 3,0 3,4 0,0 0,0 0,0
1987 62,3 13,0 0,0 7,0 10,7 3,2 3,8 0,0 0,0 0,0
1983 64,9 12,5 0,0 6,3 10,7 3,4 2,2 0,0 0,0 0,0
1979 62,2 11,4 0,0 5,9 12,5 4,1 4,0 0,0 0,0 0,0
1975 60,3 7,3 0,0 10,3 17,8 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 64,4 6,3 0,0 6,4 17,2 3,3 0,0 0,0 0,0 2,3
1967 63,9 5,8 0,0 7,2 16,7 0,0 3,2 0,0 0,0 3,2
1963 65,5 7,9 0,0 3,3 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5
1959 64,7 8,9 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4
1955 53,1 4,1 0,0 0,0 20,3 8,8 0,0 0,0 0,0 13,7
1951 64,6 9,0 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6
1947 55,4 7,3 0,0 0,0 12,5 5,9 3,2 0,0 0,0 15,8
1945 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 32,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 48,3 12,5 8,4 2,9 19,1 1,1 2,3 2,1 1,2 2,0
2011 48,4 13,5 9,4 3,4 16,2 1,3 2,8 0,9 1,1 3,0
2007 46,9 9,0 12,8 4,0 18,6 1,8 3,1 0,0 1,0 2,6
2003 41,6 10,0 10,2 8,5 22,4 1,9 2,3 0,0 0,6 2,4
1999 46,5 11,3 8,8 6,5 19,3 3,3 2,6 0,0 0,5 1,2
1995 48,6 8,9 4,6 6,2 23,8 3,0 3,6 0,0 0,3 1,1
1991 50,6 9,5 2,3 12,7 19,2 3,1 2,5 0,0 0,2 0,0
1987 61,4 10,6 4,2 6,5 10,2 3,2 3,1 0,0 0,3 0,4
1983 64,4 12,0 1,7 5,6 10,5 3,5 1,8 0,0 0,3 0,3
1979 62,0 12,0 0,5 4,9 12,6 4,0 2,9 0,0 0,2 0,8
1975 59,2 7,2 0,0 10,0 16,9 4,8 0,6 0,0 0,0 1,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 34,3 13,2 15,5 3,0 27,4 0,8 1,1 1,2 0,9 2,6
2013 43,9 16,3 15,6 3,3 11,8 2,1 2,8 1,5 0,7 2,0
2009 46,5 8,9 19,6 5,4 13,0 1,7 2,4 0,2 0,3 2,0
2005 48,8 6,3 16,8 6,7 14,1 2,3 2,8 0,0 0,3 1,8
2001 41,5 10,4 11,4 10,6 12,5 7,5 1,5 0,1 0,2 4,4
1997 47,0 6,3 11,9 6,1 16,8 8,0 2,1 0,0 0,3 1,6
1993 48,9 6,4 3,2 10,0 25,7 2,6 1,6 0,0 0,1 1,5
1989 57,2 9,1 7,8 10,1 10,9 2,9 1,1 0,5 0,0 0,3
1985 63,4 13,5 0,9 7,6 10,0 2,8 1,3 0,0 0,1 0,5
1981 62,4 13,8 1,5 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 14,9
1977 64,7 7,9 0,6 6,3 13,9 4,6 0,6 0,0 0,2 1,3
1973 56,3 7,0 1,8 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 19,1
1969 67,8 6,8 0,0 4,0 16,1 2,0 1,4 0,0 0,0 1,9
1965 62,6 7,2 0,0 5,7 17,1 0,0 1,8 0,0 0,0 5,5
1961 64,2 8,4 0,0 0,0 16,8 0,0 2,2 0,0 0,0 8,4
1957 64,8 7,7 0,0 0,0 14,5 3,7 1,5 0,0 0,0 7,9
1953 64,8 8,0 0,0 0,0 15,3 0,0 2,6 0,0 0,0 9,3
1949 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0
1945 59,7 5,4 0,0 0,0 11,8 0,0 6,4 0,0 0,0 16,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 48.4 0 0 0 13.1 0 0 0 0 38.4
Valgting 42,0 0,0 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 43,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned