Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Eidskog

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 395 38,2 666 30,4 1 061 33,3 -13,9 33,3 9 -3
H 104 10,1 330 15,1 434 13,6 2,2 13,6 3 0
Frp 74 7,2 128 5,8 202 6,3 -0,6 6,3 2 0
SV 36 3,5 71 3,2 107 3,4 0,9 3,4 1 1
Sp 335 32,4 803 36,7 1 138 35,8 8,0 35,8 9 2
V 34 3,3 81 3,7 115 3,6 -0,5 3,6 1 0
MDG 20 1,9 32 1,5 52 1,6 1,6 1,6 0 0
Andre (vis) 36 3,5 37 1,7 73 2,3 2,3 2,3 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
786 76,0 1 572 71,8 2 358 74,1 -3,4 74,1 19 0
H+Frp+
KrF+V
212 20,5 539 24,6 751 23,5 1,1 23,5 6 0
Nærmest til å vinne mandat: H (3 stemmer), tape mandat: Ap (7 stemmer)
Fremmøte: 62,1 % Stemmeberettigede: 5 218 Opptalte stemmer: 3 224
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 33,3 13,6 6,3 3,4 35,8 0,0 3,6 1,6 0,0 2,3
24/9 - 13:01 33,3 13,6 6,3 3,4 35,8 0,0 3,6 1,6 0,0 2,3
24/9 - 13:01 33,3 13,6 6,3 3,4 35,8 0,0 3,6 1,6 0,0 2,3
13/9 - 15:42 33,3 13,6 6,3 3,4 35,8 0,0 3,6 1,6 0,0 2,3
12/9 - 14:25 33,3 13,6 6,3 3,4 35,8 0,0 3,6 1,6 0,0 2,3
12/9 - 14:25 33,3 13,6 6,3 3,4 35,8 0,0 3,6 1,6 0,0 2,3
10/9 - 18:23 33,3 13,6 6,3 3,4 35,8 0,0 3,6 1,6 0,0 2,3
10/9 - 14:44 33,2 13,6 6,4 3,3 36,0 0,0 3,6 1,6 0,0 2,3
10/9 - 00:58 33,2 13,6 6,4 3,3 36,0 0,0 3,6 1,6 0,0 2,3
10/9 - 00:58 33,2 13,6 6,4 3,3 36,0 0,0 3,6 1,6 0,0 2,3

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 47,2 (12) 11,5 (3) 7,0 (2) 2,5 (0) 27,8 (7) 0,0 (0) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 34,8 (8) 9,9 (2) 6,0 (1) 3,9 (1) 47,4 (12) 0,0 (0) 3,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 32,5 (8) 10,4 (3) 6,0 (1) 5,0 (1) 48,1 (12) 0,0 (0) 2,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 34,9 (9) 9,7 (2) 5,4 (1) 4,2 (1) 49,7 (12) 0,0 (0) 2,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 75,0 (19) 82,2 (20) 80,6 (20) 84,6 (21) Ap, Sp
Borgerlige 22,5 (6) 18,9 (4) 18,9 (4) 17,7 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 77,5 (19) 86,1 (21) 85,6 (21) 88,8 (22) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 31,8 (8) 50,4 (13) 50,6 (12) 52,3 (12) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 47,2 (12) 11,5 (3) 7,0 (2) 2,5 (0) 27,8 (7) 0,0 (0) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 2 49 25
Høyre 14 4 58 36
Venstre 9 3 43 22
Sp 24 2 50 38
Ap 25 4 54 44
SV 11 1 59 64
MDG 7 2 39 43
Pensjonistpartiet 8 2 57 50
Sum 106 20 52 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 4 47 30
Høyre 15 3 59 33
Venstre 8 1 47 38
Sp 18 2 56 33
Ap 30 3 51 43
SV 10 1 57 60
Sum 91 14 53 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 4 46 30
Høyre 16 3 53 44
Venstre 7 1 47 43
Sp 20 2 54 30
Ap 29 2 51 52
SV 15 3 56 67
Demokratene i Norge 9 1 39 33
Sum 106 16 51 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 420).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 254
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 826
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 72,4 %
F-2015 47,0 %
K-2015 55,0 %
S-2013 72,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Kamilla Thue, Ap (2015-)
Knut Gustav Woie, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 47,2 11,5 7,0 2,5 27,8 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0
2011 35,3 17,0 8,6 4,3 30,4 0,0 3,8 0,0 0,0 0,7
2007 42,1 17,1 20,5 5,7 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 68,9 9,7 6,2 6,8 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 53,3 13,2 10,5 8,1 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 53,5 13,8 0,0 7,6 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 55,5 12,3 0,0 13,3 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 64,6 12,4 0,0 5,7 8,9 4,5 3,8 0,0 0,0 0,0
1983 65,6 11,6 0,0 4,8 9,3 5,2 3,6 0,0 0,0 0,0
1979 63,3 10,9 0,0 4,8 14,4 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 58,3 7,1 0,0 8,1 18,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 69,0 6,8 0,0 4,2 16,7 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0
1967 68,8 6,1 0,0 3,5 14,1 0,0 4,9 0,0 0,0 2,6
1963 67,5 6,2 0,0 3,6 11,7 0,0 6,7 0,0 0,0 4,3
1959 62,2 7,5 0,0 0,0 14,3 0,0 8,9 0,0 0,0 7,1
1955 67,4 6,1 0,0 0,0 8,6 0,0 7,6 0,0 0,0 10,3
1951 57,7 0,0 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 29,7
1947 49,6 0,0 0,0 0,0 11,0 0,9 0,0 0,0 0,0 38,5
1945 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 39,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 48,4 12,7 9,1 2,3 16,1 2,5 2,5 2,6 0,6 3,2
2011 41,4 17,5 10,6 4,4 16,4 2,4 2,8 0,5 0,5 3,5
2007 41,9 13,3 18,7 4,6 12,2 3,3 1,8 0,0 0,8 3,4
2003 56,7 8,9 9,9 7,6 10,6 3,6 0,7 0,0 0,4 1,6
1999 47,8 11,5 11,1 7,0 12,4 6,6 1,2 0,0 0,4 1,9
1995 50,4 11,7 7,1 5,5 17,0 4,8 1,5 0,0 0,2 1,9
1991 52,9 9,5 3,3 13,7 15,3 4,1 1,1 0,0 0,2 0,1
1987 64,0 10,9 4,5 5,2 8,1 4,4 2,7 0,0 0,1 0,2
1983 65,3 10,7 2,2 4,5 8,7 5,1 2,9 0,0 0,1 0,6
1979 63,3 10,9 0,7 4,0 13,1 6,3 0,7 0,0 0,1 0,9
1975 58,5 7,3 0,0 7,3 16,5 8,2 0,7 0,0 0,0 1,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 33,6 14,0 17,2 3,6 22,2 1,9 1,7 1,2 1,4 3,3
2013 40,4 19,4 18,6 3,0 8,5 2,4 2,8 1,2 0,6 3,2
2009 45,0 10,6 22,9 5,8 7,7 2,9 1,6 0,4 0,5 2,5
2005 50,4 8,2 20,9 5,4 7,5 3,9 1,8 0,0 0,3 1,6
2001 41,4 11,8 14,0 11,1 7,2 8,9 1,5 0,1 0,1 3,9
1997 51,1 6,9 13,5 5,6 11,0 9,4 1,2 0,1 0,2 1,0
1993 54,2 7,5 4,2 8,8 18,9 4,0 1,0 0,0 0,1 1,3
1989 58,1 9,7 8,3 10,0 7,8 4,5 1,1 0,3 0,0 0,2
1985 67,0 12,5 1,3 5,5 7,7 4,4 1,2 0,0 0,0 0,4
1981 65,4 13,0 1,4 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6
1977 66,9 8,4 0,4 4,9 10,9 7,3 0,8 0,0 0,1 0,5
1973 59,4 7,3 1,5 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 21,0
1969 71,3 6,5 0,0 2,3 14,0 2,2 2,1 0,0 0,0 1,7
1965 67,8 7,2 0,0 4,4 13,3 0,0 3,3 0,0 0,0 3,9
1961 65,9 8,0 0,0 0,0 13,3 0,0 5,1 0,0 0,0 7,7
1957 65,8 9,5 0,0 0,0 11,7 4,8 1,5 0,0 0,0 6,7
1953 63,0 12,0 0,0 0,0 12,7 0,0 2,2 0,0 0,0 10,1
1949 63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,5
1945 50,6 6,9 0,0 0,0 8,9 0,0 6,0 0,0 0,0 27,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 48.7 11.5 7.2 4.3 23 0 5.2 0 0 0
Valgting 46,7 11,4 6,9 1,8 29,5 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned