Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sør-Odal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 481 39,4 889 32,7 1 370 35,2 -3,2 35,2 10 -1
H 177 14,5 335 12,3 512 13,2 -8,9 13,2 4 -2
Frp 69 5,7 179 6,6 248 6,4 6,4 6,4 2 2
SV 62 5,1 147 5,4 209 5,4 1,7 5,4 1 0
Sp 220 18,0 518 19,1 738 19,0 10,5 19,0 5 3
V 26 2,1 37 1,4 63 1,6 0,9 1,6 0 0
MDG 28 2,3 53 1,9 81 2,1 -0,8 2,1 0 -1
R 51 4,2 77 2,8 128 3,3 3,3 3,3 1 1
Andre (vis) 106 8,7 437 16,1 543 14,0 -9,8 14,0 4 -2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
842 69,0 1 684 61,9 2 526 65,0 11,5 65,0 17 2
H+Frp+
KrF+V
272 22,3 551 20,3 823 21,2 -1,6 21,2 6 0
Nærmest til å vinne mandat: SV (8 stemmer), tape mandat: PP (7 stemmer)
Fremmøte: 61,1 % Stemmeberettigede: 6 496 Opptalte stemmer: 3 939
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 35,2 13,2 6,4 5,4 19,0 0,0 1,6 2,1 3,3 14,0
14:25 35,2 13,2 6,4 5,4 19,0 0,0 1,6 2,1 3,3 14,0
08:08 35,2 13,2 6,4 5,4 19,0 0,0 1,6 2,1 3,3 14,0
08:08 35,2 13,2 6,4 5,4 19,0 0,0 1,6 2,1 3,3 14,0
16:56 35,2 13,2 6,4 5,4 19,0 0,0 1,6 2,1 3,3 14,0
16:56 35,2 13,2 6,4 5,4 19,0 0,0 1,6 2,1 3,3 14,0
09:23 35,3 13,1 6,4 5,4 19,0 0,0 1,5 2,0 3,3 14,1
09:23 35,3 13,1 6,4 5,4 19,0 0,0 1,5 2,0 3,3 14,1
09:23 35,3 13,1 6,4 5,4 19,0 0,0 1,5 2,0 3,3 14,1
23:20 35,3 13,0 6,4 5,4 19,0 0,0 1,5 2,0 3,3 14,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 38,4 (11) 22,1 (6) 0,0 (0) 3,7 (1) 8,5 (2) 0,0 (0) 0,7 (0) 2,9 (1) 0,0 (0) 23,8 (6)
Poll of polls (brutt ned) 28,3 (7) 19,1 (5) 0,0 (0) 5,9 (1) 14,4 (3) 0,0 (0) 0,5 (0) 5,0 (1) 0,0 (0) 39,9 (10)
Siste lokale målings 29,4 (8) 15,6 (5) 5,5 (2) 5,2 (2) 20,9 (6) 0,0 (0) 2,4 (0) 1,4 (0) 3,8 (1) 12,9 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 26,4 (7) 20,0 (5) 0,0 (0) 7,5 (2) 14,7 (4) 0,0 (0) 0,4 (0) 5,9 (2) 0,0 (0) 28,1 (7)
K-snitt september (brutt ned) 28,3 (7) 18,7 (5) 0,0 (0) 6,2 (1) 15,2 (4) 0,0 (0) 0,5 (0) 5,1 (1) 0,0 (0) 38,7 (9)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 75,5 (21) 72,7 (17) 72,5 (21) 74,5 (20) 73,5 (18) SV, Ap, Sp, H, MDG
Borgerlige 22,8 (6) 19,6 (5) 23,5 (7) 20,4 (5) 19,2 (5) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 53,4 (15) 53,6 (12) 60,7 (17) 54,5 (15) 54,8 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 9,2 (2) 14,9 (3) 23,3 (6) 15,1 (4) 15,7 (4) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 38,4 (11) 22,1 (6) 0,0 (0) 3,7 (1) 8,5 (2) 0,0 (0) 0,7 (0) 2,9 (1) 0,0 (0) 23,8 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 2 48 27
Høyre 21 4 52 48
Venstre 12 5 40 42
Sp 20 2 57 40
Ap 33 6 50 48
SV 20 2 60 75
Rødt 7 2 56 57
MDG 7 2 45 57
Liberalistene 7 3 35 29
Pensjonistpartiet 7 1 73 57
Sør-Odal Bygdeliste 20 2 50 50
Sum 165 31 52 49
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 24 3 51 33
Venstre 9 3 48 56
Sp 22 2 54 36
Ap 30 6 46 50
SV 19 2 57 74
Miljøpartiet De Grønne 7 0 41 86
Pensjonistpartiet 11 6 58 36
Sør-Odal Bygdeliste 25 3 43 52
Sum 147 25 50 50
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 3 39 22
Høyre 28 3 49 43
Sp 26 2 54 42
Ap 33 6 45 48
SV 19 3 58 58
Fellesliste for KrF/Venstre 10 1 59 70
Pensjonistpartiet 11 0 72 36
Sum 136 18 52 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 419).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 831
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 766
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,2 %
F-2015 50,8 %
K-2015 59,2 %
S-2013 75,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Knut Hvithammer, Ap (2015-)
Anne-Mette Øvrum, H (2011-2015)
Knut Hvithammer, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, H, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Glomd. 18/8-2019 29,4 (8) 15,6 (5) 5,5 (2) 5,2 (2) 20,9 (6) 0,0 (0) 2,4 (0) 1,4 (0) 3,8 (1) 12,9 (3)
InFact / Glomd. 16/4-2019 38,7 (11) 10,7 (3) 9,5 (3) 7,7 (2) 19,0 (5) 0,0 (0) 1,8 (0) 0,0 (0) 4,2 (1) 8,3 (2)
InFact / Glomd. 5/9-2015 41,8 (12) 22,3 (6) 0,0 (0) 4,9 (1) 7,6 (2) 0,0 (0) 1,6 (0) 3,3 (1) 0,0 (0) 18,4 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 38,4 22,1 0,0 3,7 8,5 0,0 0,7 2,9 0,0 23,8
2011 35,3 25,9 8,8 5,8 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1
2007 52,3 8,6 9,1 4,8 17,8 1,5 1,4 0,0 0,0 4,5
2003 63,9 9,9 7,7 9,1 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 58,7 12,0 8,1 9,2 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 59,5 6,9 0,0 4,4 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5
1991 52,0 7,4 0,0 12,2 10,4 1,9 0,0 0,0 2,2 14,0
1987 62,9 11,5 0,0 6,3 9,3 0,0 2,7 0,0 7,3 0,0
1983 67,4 11,4 0,0 6,4 10,0 2,3 0,0 0,0 2,4 0,0
1979 66,5 12,7 0,0 5,9 11,5 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 64,0 8,2 0,0 8,9 14,8 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 68,3 5,4 0,0 5,4 14,8 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
1967 67,6 7,0 0,0 6,2 13,7 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8
1963 66,6 8,6 0,0 2,5 12,9 3,1 0,0 0,0 0,0 6,3
1959 63,5 7,0 0,0 0,0 13,5 5,9 0,0 0,0 0,0 10,1
1955 62,2 0,0 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6
1951 60,4 5,6 0,0 0,0 12,4 5,2 2,3 0,0 0,0 14,1
1947 60,2 3,1 0,0 0,0 11,9 3,6 0,0 0,0 0,0 21,2
1945 62,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 35,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 48,8 18,1 6,9 4,0 9,6 0,9 1,5 4,2 1,0 5,2
2011 41,5 21,8 10,4 4,3 9,8 1,4 1,7 0,8 1,1 7,1
2007 50,1 9,3 12,1 5,7 13,9 1,7 2,0 0,0 0,6 4,7
2003 57,3 8,0 10,6 9,3 10,7 1,5 0,7 0,0 0,3 1,6
1999 54,9 9,7 9,1 7,9 12,4 3,1 1,0 0,0 0,9 1,0
1995 57,8 8,4 8,3 5,9 14,6 1,8 1,2 0,0 0,6 1,3
1991 54,7 9,2 3,0 15,1 14,2 2,1 0,8 0,0 0,9 0,2
1987 62,3 9,8 4,8 6,5 10,3 1,7 1,7 0,0 2,6 0,2
1983 66,6 10,6 2,3 6,3 9,2 2,2 1,2 0,0 0,9 0,7
1979 65,7 12,0 1,1 4,8 10,2 3,2 1,6 0,0 0,6 0,8
1975 63,9 7,4 0,0 8,1 14,6 4,0 0,5 0,0 0,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 33,9 16,8 15,7 6,1 20,3 0,5 1,6 1,5 1,4 2,3
2013 41,2 19,0 19,2 4,1 7,6 1,5 2,5 1,4 0,6 3,0
2009 44,8 9,3 25,0 5,4 8,9 1,4 1,5 0,2 0,6 2,9
2005 48,7 6,9 21,2 7,4 9,1 1,9 2,3 0,0 0,5 1,9
2001 43,1 11,6 13,9 12,3 7,5 5,6 1,4 0,2 0,3 4,1
1997 51,5 6,9 13,6 6,9 11,3 6,9 1,3 0,1 0,6 1,0
1993 54,4 6,8 3,5 11,2 19,7 1,9 1,3 0,0 0,2 1,1
1989 58,8 8,5 7,9 11,4 9,5 2,1 1,0 0,3 0,0 0,5
1985 67,2 12,3 1,5 7,3 8,2 1,5 1,3 0,0 0,4 0,4
1981 64,7 13,6 2,2 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 11,8
1977 68,4 8,9 0,8 5,9 10,6 3,5 0,8 0,0 0,2 0,7
1973 59,9 6,3 2,0 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 18,4
1969 70,7 6,1 0,0 4,1 14,3 2,1 0,9 0,0 0,0 1,8
1965 67,8 6,7 0,0 3,8 14,8 0,0 1,8 0,0 0,0 5,0
1961 68,3 6,3 0,0 0,0 14,2 0,0 2,0 0,0 0,0 9,2
1957 68,4 6,8 0,0 0,0 12,5 3,9 1,1 0,0 0,0 7,3
1953 68,2 7,4 0,0 0,0 12,5 0,0 2,0 0,0 0,0 10,0
1949 66,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2
1945 60,3 5,4 0,0 0,0 10,8 0,0 2,7 0,0 0,0 20,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 43.2 24.7 0 4 9.3 0 0.5 3.7 0 14.7
Valgting 36,9 21,3 0,0 3,6 8,2 0,0 0,8 2,6 0,0 26,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned