Poll of polls

Kommunestyrevalg: Lillehammer

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 765 28,2 2 250 27,3 4 015 27,9 -17,6 27,9 13 -9
H 1 132 18,1 1 496 18,1 2 628 18,3 2,6 18,3 9 2
Frp 266 4,2 435 5,3 701 4,9 -0,3 4,9 2 0
SV 496 7,9 619 7,5 1 115 7,7 3,6 7,7 4 2
Sp 918 14,7 1 570 19,0 2 488 17,3 9,0 17,3 8 4
KrF 124 2,0 155 1,9 279 1,9 -1,2 1,9 1 -1
V 248 4,0 341 4,1 589 4,1 -3,2 4,1 2 -2
MDG 668 10,7 653 7,9 1 321 9,2 2,5 9,2 4 1
R 483 7,7 485 5,9 968 6,7 3,8 6,7 3 2
Andre (vis) 162 2,6 133 1,6 295 2,0 0,7 2,0 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
4 330 69,1 5 577 67,6 9 907 68,8 1,3 68,8 32 0
H+Frp+
KrF+V
1 770 28,3 2 427 29,4 4 197 29,2 -2,1 29,2 14 -1
Nærmest til å vinne mandat: MDG (71 stemmer), tape mandat: KrF (71 stemmer)
Fremmøte: 64,3 % Stemmeberettigede: 22 652 Opptalte stemmer: 14 509
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 27,9 18,3 4,9 7,7 17,3 1,9 4,1 9,2 6,7 2,0
24/9 - 13:01 27,9 18,3 4,9 7,7 17,3 1,9 4,1 9,2 6,7 2,0
24/9 - 13:01 27,9 18,3 4,9 7,7 17,3 1,9 4,1 9,2 6,7 2,0
14/9 - 15:08 27,9 18,3 4,9 7,7 17,3 1,9 4,1 9,2 6,7 2,0
14/9 - 15:08 27,9 18,3 4,9 7,7 17,3 1,9 4,1 9,2 6,7 2,0
12/9 - 14:25 27,9 18,3 4,9 7,7 17,3 1,9 4,1 9,2 6,7 2,0
10/9 - 17:49 26,2 18,8 5,1 7,8 17,9 2,0 4,1 9,2 6,9 2,1
10/9 - 17:49 26,2 18,8 5,1 7,8 17,9 2,0 4,1 9,2 6,9 2,1
10/9 - 14:51 26,2 18,8 5,1 7,8 17,9 2,0 4,1 9,2 6,9 2,1
10/9 - 14:05 26,2 18,8 5,1 7,8 17,9 2,0 4,2 9,2 6,9 2,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 45,5 (22) 15,6 (7) 5,1 (2) 4,1 (2) 8,3 (4) 3,2 (2) 7,3 (4) 6,6 (3) 2,9 (1) 1,3 (0)
Poll of polls (brutt ned) 33,5 (16) 13,5 (6) 4,4 (2) 6,6 (3) 14,1 (7) 2,4 (1) 5,4 (3) 11,5 (5) 6,0 (3) 2,2 (1)
Siste lokale målings 30,4 (15) 18,4 (9) 7,1 (3) 9,2 (4) 12,0 (6) 1,2 (0) 3,1 (1) 12,4 (6) 5,6 (3) 0,5 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 31,3 (15) 14,1 (7) 4,4 (2) 8,4 (4) 14,3 (7) 2,4 (1) 4,5 (2) 13,6 (6) 5,2 (2) 1,6 (1)
K-snitt september (brutt ned) 33,6 (16) 13,2 (6) 4,0 (2) 7,0 (3) 14,8 (7) 2,3 (1) 4,7 (2) 11,9 (6) 5,7 (3) 2,2 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 63,6 (31) 57,0 (27) 55,1 (26) 57,8 (27) 57,2 (27) SV, Ap, V, MDG
Borgerlige 31,2 (15) 25,7 (12) 29,8 (13) 25,4 (12) 24,2 (11) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 67,5 (32) 71,7 (34) 69,6 (34) 72,8 (34) 73,0 (35) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 18,7 (10) 21,9 (11) 16,3 (7) 21,2 (10) 21,8 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 45,5 (22) 15,6 (7) 5,1 (2) 4,1 (2) 8,3 (4) 3,2 (2) 7,3 (4) 6,6 (3) 2,9 (1) 1,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 4 56 40
Høyre 27 5 52 33
KrF 9 2 49 44
Venstre 25 2 52 40
Sp 31 2 55 42
Ap 46 6 49 50
SV 18 3 54 56
Rødt 32 6 54 56
MDG 25 4 41 56
Pensjonistpartiet 11 3 68 27
Sum 234 37 52 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 2 59 40
Høyre 32 4 54 31
KrF 15 2 51 60
Venstre 40 2 50 48
Sp 28 2 48 43
Ap 42 6 47 50
SV 18 2 55 50
Rødt 29 6 53 52
Miljøpartiet De Grønne 43 6 38 63
Pensjonistpartiet 10 6 68 30
Sum 267 38 50 48
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 6 48 30
Høyre 21 4 50 43
KrF 20 4 47 60
Venstre 36 3 54 42
Sp 26 3 48 42
Ap 32 6 44 50
SV 23 5 50 48
Rødt 30 6 47 60
Lillehammerlista 17 4 46 41
Miljøpartiet De Grønne 18 3 39 56
Pensjonistpartiet 13 6 67 23
Sum 256 50 49 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 501).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 26 854
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 12 348
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,4 %
F-2015 53,2 %
K-2015 56,8 %
S-2013 78,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 47 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Espen Grandberg Johnsen, Ap (2011-)
Synnøve Brenden Klemetrud, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, V, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 R, SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / GD 27/8-2019 30,4 (15) 18,4 (9) 7,1 (3) 9,2 (4) 12,0 (6) 1,2 (0) 3,1 (1) 12,4 (6) 5,6 (3) 0,5 (0)
Sentio / GD 8/8-2019 39,0 (18) 17,3 (8) 4,1 (2) 5,4 (3) 15,0 (7) 3,0 (1) 2,1 (1) 7,8 (4) 6,3 (3) 0,0 (0)
Sentio / GD 19/3-2019 36,1 (18) 23,1 (11) 4,4 (2) 10,1 (5) 12,8 (6) 1,2 (0) 1,4 (0) 4,2 (2) 5,6 (3) 1,2 (0)
Sentio / GD 23/1-2019 38,0 (18) 21,0 (10) 5,7 (3) 5,1 (2) 13,8 (7) 2,9 (1) 4,3 (2) 3,2 (2) 4,9 (2) 1,1 (0)
MI / GD 19/10-2018 41,8 (20) 19,1 (9) 2,9 (1) 4,8 (2) 12,8 (6) 3,6 (2) 3,2 (2) 4,4 (2) 6,1 (3) 1,2 (0)
MI / GD 5/9-2015 42,7 (21) 18,6 (9) 4,4 (2) 4,4 (2) 6,6 (3) 3,1 (1) 8,2 (4) 8,1 (4) 2,6 (1) 0,9 (0)
MI / GD 11/12-2014 50,0 (24) 20,4 (10) 5,2 (2) 3,1 (1) 3,4 (2) 2,8 (1) 7,8 (4) 4,1 (0) 2,1 (1) 1,1 (2)
MI / GD 3/9-2011 37,3 (18) 15,9 (8) 10,4 (5) 6,4 (3) 6,0 (3) 4,8 (2) 9,1 (4) 0,0 (0) 6,5 (3) 3,6 (1)
Sentio / Ap 25/6-2011 39,6 (19) 21,0 (10) 9,6 (5) 9,4 (4) 2,5 (1) 2,3 (1) 5,3 (2) 0,0 (0) 2,3 (1) 5,6 (4)
MI / GD 10/9-2010 33,8 (16) 20,1 (10) 12,1 (6) 8,6 (4) 5,9 (3) 2,8 (1) 7,0 (3) 0,0 (0) 3,6 (2) 6,1 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 45,5 15,6 5,1 4,1 8,3 3,2 7,3 6,6 2,9 1,3
2011 39,7 23,0 5,5 4,9 5,3 3,2 9,8 2,2 3,6 2,7
2007 40,6 11,7 11,9 8,1 6,6 3,7 7,1 0,0 3,5 6,8
2003 38,9 12,7 10,4 15,3 7,5 4,6 5,6 0,0 2,8 2,2
1999 34,0 19,1 7,5 11,1 7,8 7,2 6,1 0,0 4,4 2,7
1995 43,4 20,0 0,0 8,5 11,4 5,9 4,8 0,0 2,8 3,2
1991 38,4 18,5 3,7 13,8 12,1 4,4 4,1 0,0 1,7 3,2
1987 44,1 20,9 9,4 7,9 8,0 5,0 4,7 0,0 0,0 0,0
1983 45,9 24,4 3,3 7,3 7,6 5,3 4,9 0,0 1,3 0,0
1979 43,5 26,1 0,0 7,7 9,2 7,7 5,7 0,0 0,0 0,0
1975 45,6 19,5 0,0 7,4 11,6 9,1 3,0 0,0 0,0 3,8
1971 47,7 17,6 0,0 0,0 13,3 7,0 4,9 0,0 0,0 9,4
1967 51,0 19,8 0,0 5,2 11,2 5,4 5,8 0,0 0,0 1,6
1963 52,5 20,3 0,0 4,3 9,9 5,6 5,5 0,0 0,0 1,9
1959 52,2 32,5 0,0 0,0 0,0 5,9 6,7 0,0 0,0 2,7
1955 53,7 19,2 0,0 0,0 1,4 9,4 7,1 0,0 0,0 9,2
1951 46,4 28,5 0,0 0,0 0,0 9,1 7,9 0,0 0,0 8,1
1947 45,3 26,4 0,0 0,0 0,0 8,6 8,1 0,0 0,0 11,6
1945 42,5 22,6 0,0 0,0 0,0 8,9 11,5 0,0 0,0 14,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 43,6 16,6 5,3 4,5 9,2 3,1 6,2 7,3 2,2 1,9
2011 41,5 23,3 6,1 6,0 5,9 3,4 7,7 1,8 2,6 1,8
2007 41,6 12,2 13,2 9,8 7,2 3,7 7,1 0,6 2,4 2,3
2003 38,7 12,6 10,5 16,3 8,0 4,5 4,7 0,3 2,2 2,2
1999 36,3 18,4 7,9 11,6 7,5 7,5 5,7 0,6 2,6 1,9
1995 41,3 18,0 6,9 8,6 11,3 6,5 4,4 0,5 2,1 0,4
1991 38,7 19,9 4,2 14,9 12,8 4,7 3,6 0,0 1,1 0,0
1987 43,5 20,7 9,9 7,0 7,9 4,9 4,9 0,0 0,7 0,5
1983 45,8 24,1 3,7 7,3 7,7 5,5 4,8 0,0 1,0 0,3
1979 43,3 25,9 1,0 7,4 9,0 7,0 5,5 0,0 0,0 0,9
1975 45,4 19,2 1,1 7,4 12,5 8,8 2,8 0,0 0,0 2,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 35,0 20,1 9,5 7,8 12,4 2,2 4,3 4,7 2,6 1,5
2013 38,4 23,3 10,6 5,2 5,7 3,2 6,6 4,3 1,1 1,6
2009 43,8 15,2 15,9 9,3 6,1 3,1 4,2 0,4 1,0 0,8
2005 42,3 12,3 14,8 12,2 6,4 4,1 5,8 0,2 1,0 0,9
2001 32,7 18,3 9,8 15,5 6,3 9,5 3,8 0,2 0,9 3,0
1997 42,7 13,6 10,4 8,3 6,8 11,3 4,1 0,2 1,5 1,2
1993 45,2 15,8 4,0 9,7 15,3 4,8 3,1 0,1 0,6 1,3
1989 42,4 19,2 10,5 12,1 7,2 4,9 2,8 0,4 0,0 0,4
1985 48,3 27,4 1,9 5,3 8,1 5,1 3,0 0,0 0,5 0,4
1981 44,1 28,0 2,1 6,2 0,0 6,5 0,0 0,0 0,7 12,5
1977 49,7 20,5 0,9 4,7 10,5 9,1 2,8 0,0 0,4 1,3
1973 45,0 18,1 2,5 9,7 0,0 7,4 0,0 0,0 0,5 16,8
1969 52,7 19,7 0,0 2,6 13,5 5,1 5,1 0,0 0,0 1,3
1965 49,3 23,7 0,0 6,2 10,6 4,0 4,8 0,0 0,0 1,4
1961 54,2 31,1 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 8,0
1957 54,1 31,1 0,0 0,0 1,5 6,3 3,9 0,0 0,0 3,1
1953 51,4 31,2 0,0 0,0 1,8 5,1 4,7 0,0 0,0 5,8
1949 50,2 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 7,0
1945 50,1 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 10,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 44.3 16.9 5.5 4.5 5.2 2.9 6.1 8.8 4 1.8
Valgting 45,9 15,2 5,0 4,0 9,2 3,3 7,7 6,0 2,6 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned