Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Kongsvinger

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 1 169 29,5 1 155 28,2 2 324 29,3 -1,9 10 0
H 853 21,5 724 17,7 1 577 19,9 8,2 7 3
Frp 372 9,4 502 12,2 874 11,0 3,6 4 2
SV 231 5,8 148 3,6 379 4,8 -0,2 2 0
Sp 257 6,5 502 12,2 759 9,6 -13,9 3 -5
KrF 67 1,7 87 2,1 154 1,9 -0,5 1 0
V 111 2,8 114 2,8 225 2,8 0,6 1 0
MDG 80 2,0 64 1,6 144 1,8 -0,8 0 -1
R 150 3,8 156 3,8 306 3,9 1,1 1 0
Andre (vis) 676 17,0 516 12,6 1 192 15,0 3,9 4 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 887 47,6 2 025 49,4 3 912 49,4 -15,7 16 -6
H+Frp+
KrF+V
1 403 35,4 1 427 34,8 2 830 35,6 11,9 13 5
Nærmest til å vinne mandat: KrF (1 stemmer), tape mandat: Ap (14 stemmer)
Fremmøte: 54,6 % Stemmeberettigede: 14 846 Opptalte stemmer: 8 064
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 29,3 19,9 11,0 4,8 9,6 1,9 2,8 1,8 3,9 15,0
20/9 - 15:15 29,3 19,9 11,0 4,8 9,6 1,9 2,8 1,8 3,9 15,0
20/9 - 15:15 29,3 19,9 11,0 4,8 9,6 1,9 2,8 1,8 3,9 15,0
14/9 - 10:30 29,3 19,9 11,0 4,8 9,6 1,9 2,8 1,8 3,9 15,0
14/9 - 10:02 29,3 19,9 11,0 4,8 9,6 1,9 2,8 1,8 3,9 15,0
14/9 - 10:02 29,3 19,9 11,0 4,8 9,6 1,9 2,8 1,8 3,9 15,0
14/9 - 10:02 29,3 19,9 11,0 4,8 9,6 1,9 2,8 1,8 3,9 15,0
13/9 - 09:55 29,3 19,9 11,0 4,8 9,6 1,9 2,8 1,8 3,9 15,0
13/9 - 09:55 29,3 19,9 11,0 4,8 9,6 1,9 2,8 1,8 3,9 15,0
13/9 - 09:55 29,3 19,9 11,0 4,8 9,6 1,9 2,8 1,8 3,9 15,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 31,2 (10) 11,7 (4) 7,4 (2) 5,0 (2) 23,5 (8) 2,5 (1) 2,3 (1) 2,6 (1) 2,8 (1) 11,2 (3)
Poll of polls (brutt ned) 26,1 (10) 15,3 (6) 9,6 (4) 6,4 (2) 12,3 (4) 2,6 (1) 3,0 (1) 1,9 (0) 2,8 (1) 10,2 (4)
Siste lokale målings 29,4 (10) 13,9 (4) 9,4 (3) 6,1 (2) 11,7 (4) 2,8 (1) 2,8 (1) 1,7 (0) 6,1 (2) 16,1 (6)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,0 (11) 15,9 (6) 10,4 (4) 5,2 (2) 13,0 (5) 1,8 (0) 3,1 (1) 1,5 (0) 2,5 (1) 7,4 (3)
K-snitt september (brutt ned) 26,3 (10) 14,8 (5) 9,8 (4) 6,3 (2) 12,6 (5) 2,6 (1) 3,1 (1) 1,8 (0) 3,2 (1) 11,2 (4)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 28,1 (9) 11,7 (4) 6,7 (2) 4,2 (1) 28,2 (10) 2,2 (1) 2,4 (1) 3,0 (1) 2,6 (1) 9,6 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 3 64 21
Høyre 19 3 52 37
KrF 14 2 63 43
Venstre 14 2 54 57
Sp 18 3 48 33
Ap 22 4 50 50
SV 11 3 58 55
Rødt 17 2 53 53
MDG 7 4 43 14
Pensjonistpartiet 23 3 76 61
Liberalistene 8 3 38 25
Norgesdemokratene 7 2 63 43
Sum 174 34 56 44
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 402).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 17 966
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 8 734
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 72,6 %
K-2019 59,6 %
F-2019 52,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 33 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Margrethe Haarr, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Glomd. 2/9-2023 29,4 (10) 13,9 (4) 9,4 (3) 6,1 (2) 11,7 (4) 2,8 (1) 2,8 (1) 1,7 (0) 6,1 (2) 16,1 (6)
InFact / Glomd. 26/6-2023 29,8 (10) 20,4 (7) 13,6 (5) 3,1 (1) 10,5 (4) 2,6 (1) 4,2 (1) 0,0 (0) 4,7 (2) 11,0 (2)
InFact / Glomd. 20/8-2019 27,5 (9) 13,2 (5) 8,2 (3) 9,4 (3) 23,7 (8) 1,8 (0) 2,9 (1) 3,5 (1) 2,6 (1) 7,4 (2)
InFact / Glomd. 14/4-2019 32,4 (11) 16,8 (5) 8,4 (3) 5,4 (2) 24,6 (8) 2,4 (1) 0,9 (0) 2,4 (1) 1,5 (0) 5,1 (2)
InFact / Glomd. 29/8-2015 44,9 (15) 18,3 (6) 16,8 (6) 2,0 (0) 3,7 (1) 3,2 (1) 3,5 (1) 2,5 (1) 0,0 (0) 5,2 (2)
Opinion / Glomd. 13/4-2015 46,6 (16) 21,9 (8) 9,0 (3) 4,0 (1) 4,2 (1) 1,9 (0) 5,4 (2) 2,4 (0) 0,0 (0) 2,8 (2)
Sentio / Høyre 6/9-2013 35,0 (12) 25,1 (8) 16,7 (5) 4,4 (1) 3,5 (1) 1,4 (0) 2,5 (1) 2,0 (0) 0,0 (0) 9,4 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 31,2 11,7 7,4 5,0 23,5 2,5 2,3 2,6 2,8 11,2
2015 47,9 18,1 9,0 3,4 5,7 2,5 3,8 2,8 0,0 6,9
2011 35,6 17,9 14,4 4,3 5,1 2,4 5,5 0,0 0,0 14,7
2007 31,6 16,8 17,2 8,2 4,7 2,2 3,1 0,0 0,0 16,2
2003 35,6 19,5 14,2 19,7 5,0 3,7 2,3 0,0 0,0 0,0
1999 32,0 27,3 12,2 13,0 5,8 5,1 1,8 0,0 0,0 2,8
1995 40,9 20,3 9,0 10,2 9,3 2,6 2,6 0,0 0,0 5,2
1991 42,1 11,4 8,3 19,8 10,1 2,9 2,4 0,0 0,0 3,2
1987 55,7 13,2 10,3 9,4 5,3 3,1 2,5 0,0 0,6 0,0
1983 59,1 13,5 7,6 7,1 6,2 3,0 3,0 0,0 0,5 0,0
1979 55,3 18,2 0,0 6,7 9,5 5,1 3,8 0,0 0,0 1,5
1975 58,2 10,9 0,0 9,8 11,5 5,7 1,7 0,0 0,0 2,2
1971 63,4 8,9 0,0 7,4 9,7 4,0 3,9 0,0 0,0 2,8
1967 64,2 9,5 0,0 6,4 9,3 2,8 5,1 0,0 0,0 2,7
1963 66,7 9,7 0,0 0,0 8,4 3,4 5,9 0,0 0,0 5,9
1959 54,2 27,9 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0
1955 60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,1
1951 48,6 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 4,8
1947 42,9 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 9,9
1945 53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 34,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 33,1 12,3 7,7 4,5 23,0 1,7 1,8 3,6 2,6 9,8
2015 47,4 17,1 10,2 3,2 6,0 2,4 3,0 3,3 0,8 6,6
2011 42,0 17,2 14,4 4,2 4,9 2,5 3,8 0,5 0,6 9,8
2007 35,9 14,3 18,5 7,4 5,8 2,2 3,1 0,0 0,8 11,8
2003 37,8 14,6 15,2 16,5 7,2 3,1 2,0 0,0 0,6 3,0
1999 36,6 18,7 13,3 12,7 9,0 4,6 2,2 0,0 0,8 2,0
1995 45,3 15,8 10,0 9,9 10,8 3,2 2,7 0,0 0,5 1,8
1991 42,8 12,1 7,6 21,2 10,6 3,2 1,9 0,0 0,5 0,2
1987 54,8 13,2 10,3 9,1 5,3 3,4 2,6 0,0 0,6 0,8
1983 59,5 15,1 6,2 6,4 5,7 3,1 2,7 0,0 0,6 0,7
1979 55,8 17,8 1,1 5,7 8,9 4,9 3,5 0,0 0,7 1,6
1975 58,5 11,4 0,0 9,1 10,9 5,3 1,7 0,0 0,0 3,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 35,9 12,6 11,4 6,1 20,9 1,3 2,3 1,4 3,2 5,0
2017 37,0 17,7 16,2 5,3 13,9 1,5 2,1 1,5 1,2 3,5
2013 40,7 20,4 20,6 3,6 4,0 2,2 2,8 1,8 0,6 3,2
2009 44,7 10,7 24,4 6,5 4,2 2,1 2,1 0,2 0,6 4,4
2005 45,0 9,0 22,9 9,2 4,9 2,6 2,8 0,0 0,5 3,1
2001 37,0 14,8 15,3 17,0 4,2 6,3 1,6 0,1 0,3 3,5
1997 46,6 9,2 15,9 8,9 7,1 7,9 2,3 0,0 0,6 1,4
1993 51,4 9,5 6,8 11,1 14,3 2,6 2,3 0,0 0,3 1,7
1989 53,0 12,4 11,4 12,4 5,4 3,1 1,5 0,3 0,0 0,5
1985 61,0 17,8 2,7 8,5 5,1 2,7 1,4 0,0 0,2 0,6
1981 59,1 19,2 2,7 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 11,0
1977 62,3 13,0 1,0 6,6 8,3 5,8 1,2 0,0 0,2 1,6
1973 53,0 11,2 2,7 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 16,5
1969 66,8 10,3 0,0 4,1 11,2 2,2 3,5 0,0 0,0 1,9
1965 63,9 10,7 0,0 4,2 11,9 0,0 4,0 0,0 0,0 5,2
1961 57,8 26,5 0,0 0,0 3,0 0,0 9,4 0,0 0,0 3,2
1957 53,9 29,5 0,0 0,0 1,4 3,6 8,4 0,0 0,0 3,3
1953 51,2 33,7 0,0 0,0 1,4 0,0 9,9 0,0 0,0 3,7
1949 51,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 4,4
1945 48,5 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 8,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 32.2 12.1 6.7 5.3 20 2.5 2.4 2.9 3.5 12.9
Valgting 30,7 11,4 7,7 4,8 25,3 2,4 2,2 2,5 2,4 10,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned