Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Kongsvinger

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 972 32,1 1 755 30,4 2 727 31,2 -16,7 31,2 10 -6
H 364 12,0 654 11,3 1 018 11,7 -6,5 11,7 4 -2
Frp 202 6,7 443 7,7 645 7,4 -1,7 7,4 2 -1
SV 160 5,3 276 4,8 436 5,0 1,6 5,0 2 1
Sp 604 19,9 1 446 25,0 2 050 23,5 17,8 23,5 8 6
KrF 74 2,4 140 2,4 214 2,5 0,0 2,5 1 0
V 73 2,4 125 2,2 198 2,3 -1,5 2,3 1 0
MDG 86 2,8 141 2,4 227 2,6 -0,2 2,6 1 0
R 107 3,5 137 2,4 244 2,8 2,8 2,8 1 1
Andre (vis) 390 12,9 585 10,1 975 11,2 4,3 11,2 3 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 929 63,6 3 755 65,0 5 684 65,1 5,3 65,1 22 2
H+Frp+
KrF+V
713 23,5 1 362 23,6 2 075 23,9 -9,7 23,9 8 -3
Nærmest til å vinne mandat: PP (12 stemmer), tape mandat: V (9 stemmer)
Fremmøte: 60,1 % Stemmeberettigede: 14 655 Opptalte stemmer: 8 811
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 31,2 11,7 7,4 5,0 23,5 2,5 2,3 2,6 2,8 11,1
14:25 31,2 11,7 7,4 5,0 23,5 2,5 2,3 2,6 2,8 11,1
17:23 31,2 11,7 7,4 5,0 23,5 2,5 2,3 2,6 2,8 11,1
17:23 31,2 11,7 7,4 5,0 23,5 2,5 2,3 2,6 2,8 11,1
02:22 31,2 11,7 7,4 4,9 23,5 2,4 2,3 2,5 2,8 11,2
02:19 31,2 11,7 7,4 4,9 23,5 2,4 2,3 2,5 2,8 11,2
23:53 31,2 11,7 7,4 4,9 23,5 2,4 2,3 2,5 2,8 11,2
23:23 31,1 11,1 7,5 4,7 24,1 2,6 2,2 2,4 2,8 11,6
23:04 31,1 11,1 7,5 4,7 24,1 2,6 2,2 2,4 2,8 11,6
23:04 31,1 11,1 7,5 4,7 24,1 2,6 2,2 2,4 2,8 11,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 47,9 (16) 18,1 (6) 9,0 (3) 3,4 (1) 5,7 (2) 2,5 (1) 3,8 (1) 2,8 (1) 0,0 (0) 6,9 (2)
Poll of polls (brutt ned) 35,3 (12) 15,7 (6) 7,7 (3) 5,4 (2) 9,6 (3) 1,8 (0) 2,8 (1) 4,8 (2) 0,0 (0) 11,5 (4)
Siste lokale målings 27,5 (9) 13,2 (5) 8,2 (3) 9,4 (3) 23,7 (8) 1,8 (0) 2,9 (1) 3,5 (1) 2,6 (1) 7,4 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 33,0 (12) 16,4 (6) 7,7 (3) 6,9 (2) 9,8 (4) 1,9 (0) 2,3 (1) 5,7 (2) 0,0 (0) 8,1 (3)
K-snitt september (brutt ned) 35,4 (13) 15,4 (5) 7,0 (2) 5,7 (2) 10,1 (4) 1,8 (0) 2,4 (1) 5,0 (2) 0,0 (0) 11,2 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 53,6 (18) 44,9 (15) 51,2 (17) 42,8 (16) 45,5 (17) Ap, Sp
Borgerlige 33,4 (11) 28,0 (10) 26,1 (9) 28,3 (10) 26,6 (8) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 59,7 (20) 55,1 (19) 66,7 (22) 55,4 (20) 56,2 (21) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 11,9 (4) 14,2 (4) 28,4 (9) 14,0 (5) 14,3 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 47,9 (16) 18,1 (6) 9,0 (3) 3,4 (1) 5,7 (2) 2,5 (1) 3,8 (1) 2,8 (1) 0,0 (0) 6,9 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 4 64 25
Høyre 22 4 53 36
KrF 13 2 62 38
Venstre 10 2 55 40
Sp 21 2 49 29
Ap 36 2 53 50
SV 13 2 58 69
Rødt 7 2 52 43
MDG 8 2 43 25
Liberalistene 7 2 30 43
Pensjonistpartiet 22 2 72 59
Sum 175 26 56 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 5 56 36
Høyre 24 3 53 38
KrF 12 2 56 42
Venstre 19 2 47 68
Sp 12 2 55 33
Ap 24 6 54 33
SV 11 0 53 45
Miljøpartiet De Grønne 7 0 37 43
Pensjonistpartiet 13 2 69 54
Sum 136 22 54 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 6 58 28
Høyre 23 4 48 39
KrF 11 2 54 36
Venstre 14 2 46 50
Sp 11 2 49 36
Ap 29 2 54 52
SV 11 4 53 55
Pensjonistpartiet 21 2 71 38
Sum 138 24 55 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 402).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 17 678
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 7 570
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 72,9 %
F-2015 48,8 %
K-2015 52,8 %
S-2013 73,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 33 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Sjur Arnfinn Strand, Ap (2015-)
Øystein Østgaard, H (2011-2015)
Arve Bones, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, V, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Glomd. 20/8-2019 27,5 (9) 13,2 (5) 8,2 (3) 9,4 (3) 23,7 (8) 1,8 (0) 2,9 (1) 3,5 (1) 2,6 (1) 7,4 (2)
InFact / Glomd. 14/4-2019 32,4 (11) 16,8 (5) 8,4 (3) 5,4 (2) 24,6 (8) 2,4 (1) 0,9 (0) 2,4 (1) 1,5 (0) 5,1 (2)
InFact / Glomd. 29/8-2015 44,9 (15) 18,3 (6) 16,8 (6) 2,0 (0) 3,7 (1) 3,2 (1) 3,5 (1) 2,5 (1) 0,0 (0) 5,2 (2)
Opinion / Glomd. 13/4-2015 46,6 (16) 21,9 (8) 9,0 (3) 4,0 (1) 4,2 (1) 1,9 (0) 5,4 (2) 2,4 (0) 0,0 (0) 2,8 (2)
Sentio / Høyre 6/9-2013 35,0 (12) 25,1 (8) 16,7 (5) 4,4 (1) 3,5 (1) 1,4 (0) 2,5 (1) 2,0 (0) 0,0 (0) 9,4 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 47,9 18,1 9,0 3,4 5,7 2,5 3,8 2,8 0,0 6,9
2011 35,6 17,9 14,4 4,3 5,1 2,4 5,5 0,0 0,0 14,7
2007 31,6 16,8 17,2 8,2 4,7 2,2 3,1 0,0 0,0 16,2
2003 35,6 19,5 14,2 19,7 5,0 3,7 2,3 0,0 0,0 0,0
1999 32,0 27,3 12,2 13,0 5,8 5,1 1,8 0,0 0,0 2,8
1995 40,9 20,3 9,0 10,2 9,3 2,6 2,6 0,0 0,0 5,2
1991 42,1 11,4 8,3 19,8 10,1 2,9 2,4 0,0 0,0 3,2
1987 55,7 13,2 10,3 9,4 5,3 3,1 2,5 0,0 0,6 0,0
1983 59,1 13,5 7,6 7,1 6,2 3,0 3,0 0,0 0,5 0,0
1979 55,3 18,2 0,0 6,7 9,5 5,1 3,8 0,0 0,0 1,5
1975 58,2 10,9 0,0 9,8 11,5 5,7 1,7 0,0 0,0 2,2
1971 63,4 8,9 0,0 7,4 9,7 4,0 3,9 0,0 0,0 2,8
1967 64,2 9,5 0,0 6,4 9,3 2,8 5,1 0,0 0,0 2,7
1963 66,7 9,7 0,0 0,0 8,4 3,4 5,9 0,0 0,0 5,9
1959 54,2 27,9 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0
1955 60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,1
1951 48,6 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 4,8
1947 42,9 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 9,9
1945 53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 34,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 47,4 17,1 10,2 3,2 6,0 2,4 3,0 3,3 0,8 6,6
2011 42,0 17,2 14,4 4,2 4,9 2,5 3,8 0,5 0,6 9,8
2007 35,9 14,3 18,5 7,4 5,8 2,2 3,1 0,0 0,8 11,8
2003 37,8 14,6 15,2 16,5 7,2 3,1 2,0 0,0 0,6 3,0
1999 36,6 18,7 13,3 12,7 9,0 4,6 2,2 0,0 0,8 2,0
1995 45,3 15,8 10,0 9,9 10,8 3,2 2,7 0,0 0,5 1,8
1991 42,8 12,1 7,6 21,2 10,6 3,2 1,9 0,0 0,5 0,2
1987 54,8 13,2 10,3 9,1 5,3 3,4 2,6 0,0 0,6 0,8
1983 59,5 15,1 6,2 6,4 5,7 3,1 2,7 0,0 0,6 0,7
1979 55,8 17,8 1,1 5,7 8,9 4,9 3,5 0,0 0,7 1,6
1975 58,5 11,4 0,0 9,1 10,9 5,3 1,7 0,0 0,0 3,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 37,0 17,7 16,2 5,3 13,9 1,5 2,1 1,5 1,2 3,5
2013 40,7 20,4 20,6 3,6 4,0 2,2 2,8 1,8 0,6 3,2
2009 44,7 10,7 24,4 6,5 4,2 2,1 2,1 0,2 0,6 4,4
2005 45,0 9,0 22,9 9,2 4,9 2,6 2,8 0,0 0,5 3,1
2001 37,0 14,8 15,3 17,0 4,2 6,3 1,6 0,1 0,3 3,5
1997 46,6 9,2 15,9 8,9 7,1 7,9 2,3 0,0 0,6 1,4
1993 51,4 9,5 6,8 11,1 14,3 2,6 2,3 0,0 0,3 1,7
1989 53,0 12,4 11,4 12,4 5,4 3,1 1,5 0,3 0,0 0,5
1985 61,0 17,8 2,7 8,5 5,1 2,7 1,4 0,0 0,2 0,6
1981 59,1 19,2 2,7 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 11,0
1977 62,3 13,0 1,0 6,6 8,3 5,8 1,2 0,0 0,2 1,6
1973 53,0 11,2 2,7 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 16,5
1969 66,8 10,3 0,0 4,1 11,2 2,2 3,5 0,0 0,0 1,9
1965 63,9 10,7 0,0 4,2 11,9 0,0 4,0 0,0 0,0 5,2
1961 57,8 26,5 0,0 0,0 3,0 0,0 9,4 0,0 0,0 3,2
1957 53,9 29,5 0,0 0,0 1,4 3,6 8,4 0,0 0,0 3,3
1953 51,2 33,7 0,0 0,0 1,4 0,0 9,9 0,0 0,0 3,7
1949 51,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 4,4
1945 48,5 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 8,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 47.4 19.3 7.7 3.6 3.5 2.7 3.8 3.3 0 8.8
Valgting 48,1 17,7 9,5 3,3 6,3 2,4 3,8 2,6 0,0 6,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned