Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sigdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 80 18,2 186 13,9 266 15,2 0,0 3 3
H 74 16,9 158 11,8 232 13,2 0,0 3 3
Frp 36 8,2 61 4,6 97 5,5 0,0 1 1
Sp 148 33,7 519 38,8 667 38,1 0,0 8 8
Andre (vis) 101 23,0 388 29,0 489 27,9 0,0 6 6
Ap+SV+
MDG+Sp+R
228 51,9 705 52,7 933 53,3 0,0 11 11
H+Frp+
KrF+V
110 25,1 219 16,4 329 18,7 0,0 4 4
Nærmest til å vinne mandat: Frp (37 stemmer), tape mandat: H (36 stemmer)
Fremmøte: 63,1 % Stemmeberettigede: 2 838 Opptalte stemmer: 1 777
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 15,2 13,2 5,5 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9
20/9 - 15:15 15,2 13,2 5,5 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9
20/9 - 15:15 15,2 13,2 5,5 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9
14/9 - 10:30 15,2 13,2 5,5 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9
14/9 - 10:30 15,2 13,2 5,5 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9
14/9 - 10:02 15,2 13,2 5,5 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9
13/9 - 09:55 15,2 13,2 5,5 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9
13/9 - 09:55 15,2 13,2 5,5 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9
13/9 - 09:55 15,2 13,2 5,5 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9
13/9 - 09:55 15,2 13,2 5,5 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 12,9 (3) 10,9 (2) 4,0 (1) 0,0 (0) 51,8 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 20,3 (4)
Poll of polls (brutt ned) 10,8 (3) 14,3 (4) 5,2 (1) 0,0 (0) 27,1 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,6 (5)
Siste lokale målings 13,6 (3) 11,4 (2) 7,6 (2) 0,0 (0) 44,2 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 23,2 (5)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 11,2 (3) 14,9 (4) 5,6 (2) 0,0 (0) 28,8 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 13,6 (4)
K-snitt september (brutt ned) 10,9 (3) 13,9 (4) 5,3 (1) 0,0 (0) 27,9 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 20,3 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 2 51 0
Høyre 16 2 50 25
Sp 25 1 43 44
Ap 14 2 61 50
Bygdelista 16 2 52 56
Sum 78 9 50 40
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3045).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 621).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 479
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 840
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 76,8 %
K-2019 65,9 %
F-2019 57,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Anne Kristine Norman, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, H, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Bygdep. 22/8-2023 13,6 (3) 11,4 (2) 7,6 (2) 0,0 (0) 44,2 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 23,2 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 12,9 10,9 4,0 0,0 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
2015 18,8 14,7 6,3 0,0 37,9 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0
2011 16,7 18,9 5,9 0,0 41,5 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0
2007 14,8 9,2 8,5 0,0 43,6 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0
2003 20,0 14,2 7,0 0,0 45,5 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0
1999 23,1 19,2 6,1 0,0 39,6 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0
1995 21,2 18,0 0,0 0,0 42,5 0,0 18,3 0,0 0,0 0,0
1991 27,2 24,2 0,0 0,0 33,3 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0
1987 36,3 25,4 0,0 0,0 27,6 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0
1983 37,6 25,2 0,0 0,0 33,6 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0
1979 36,5 25,8 0,0 0,0 37,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 37,9 17,2 0,0 0,0 44,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 42,0 16,5 0,0 0,0 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1967 39,4 18,5 0,0 0,0 37,4 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0
1963 42,0 23,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 41,8 21,8 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 61,9 14,6 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1951 37,8 16,9 0,0 0,0 26,0 2,3 4,5 0,0 0,0 12,6
1947 38,8 0,0 0,0 0,0 25,3 3,7 8,3 0,0 0,0 23,9
1945 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 2,9 0,0 0,0 52,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 13,2 11,4 6,5 1,3 59,7 0,4 1,1 1,8 1,1 3,5
2015 21,6 17,0 9,0 1,1 40,0 1,0 7,9 1,4 0,6 0,4
2011 19,8 14,8 7,2 2,4 30,5 1,0 23,0 0,3 0,5 0,5
2007 16,0 9,2 11,7 2,7 32,3 1,2 26,3 0,0 0,6 0,1
2003 19,7 11,7 10,1 5,1 30,7 1,6 20,3 0,1 0,3 0,3
1999 26,0 18,0 6,7 3,5 34,8 3,5 6,6 0,0 0,3 0,6
1995 25,7 17,2 5,1 2,4 37,5 2,2 8,5 0,0 0,5 1,1
1991 26,5 18,8 3,8 3,9 32,1 2,2 11,8 0,0 0,1 0,8
1987 35,6 22,6 7,4 1,2 25,8 2,8 4,2 0,0 0,2 0,1
1983 36,5 24,9 3,8 0,9 29,0 2,2 2,4 0,0 0,1 0,2
1979 34,1 24,1 1,7 1,3 32,9 4,8 0,8 0,0 0,1 0,1
1975 34,6 14,1 0,9 1,5 43,2 4,7 0,9 0,0 0,0 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 18,8 14,1 11,8 2,5 46,7 0,5 0,9 1,0 1,7 1,9
2017 19,8 21,3 15,1 1,8 36,6 1,0 2,1 0,7 0,6 0,9
2013 25,6 23,3 16,1 1,2 27,0 1,3 2,9 1,3 0,5 0,7
2009 26,2 13,3 23,9 2,7 29,6 1,4 2,2 0,2 0,3 0,3
2005 28,7 10,0 21,7 3,8 27,9 2,3 5,1 0,0 0,2 0,2
2001 23,9 17,2 13,7 6,7 26,7 7,3 2,1 0,0 0,3 2,2
1997 33,9 12,0 11,3 2,3 29,9 6,6 3,0 0,1 0,4 0,4
1993 30,5 11,5 4,8 3,3 38,7 2,0 8,4 0,0 0,3 0,6
1989 36,0 20,3 9,8 3,9 24,0 3,1 2,4 0,1 0,0 0,5
1985 38,8 29,5 2,9 0,6 23,2 3,1 1,5 0,0 0,2 0,4
1981 36,0 31,3 3,2 1,2 0,0 3,0 0,0 0,0 0,1 25,2
1977 38,3 19,7 1,3 1,3 32,4 0,0 0,0 0,0 0,1 6,9
1973 37,3 18,9 2,5 3,5 31,3 4,9 1,0 0,0 0,0 0,7
1969 40,5 26,8 0,0 1,1 27,0 2,1 2,4 0,0 0,0 0,0
1965 38,6 24,7 0,0 1,6 30,2 3,2 1,6 0,0 0,0 0,1
1961 40,9 29,4 0,0 0,0 25,2 3,1 1,2 0,0 0,0 0,3
1957 42,1 26,2 0,0 0,0 26,3 3,1 2,0 0,0 0,0 0,3
1953 41,5 25,9 0,0 0,0 26,2 2,7 3,2 0,0 0,0 0,5
1949 38,1 25,3 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 31,9
1945 40,2 31,2 0,0 0,0 19,4 0,0 6,7 0,0 0,0 2,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 18.1 15.1 4.8 0 50.3 0 0 0 0 12.3
Valgting 11,8 10,0 3,8 0,0 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned