Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hol

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 161 14,6 152 11,7 313 13,2 0,0 3 3
H 414 37,7 401 30,8 815 34,5 0,0 7 7
Frp 66 6,0 79 6,1 145 6,1 0,0 1 1
SV 98 8,9 99 7,6 197 8,3 0,0 2 2
Sp 257 23,4 374 28,7 631 26,7 0,0 5 5
V 31 2,8 57 4,4 88 3,7 0,0 1 1
Andre (vis) 72 6,6 104 8,0 176 7,4 0,0 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
516 47,0 625 48,0 1 141 48,2 0,0 10 10
H+Frp+
KrF+V
511 46,5 537 41,3 1 048 44,3 0,0 9 9
Nærmest til å vinne mandat: Sp (15 stemmer), tape mandat: HOBL (4 stemmer)
Fremmøte: 65,8 % Stemmeberettigede: 3 660 Opptalte stemmer: 2 400
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 13,2 34,5 6,1 8,3 26,7 0,0 3,7 0,0 0,0 7,4
20/9 - 15:15 13,2 34,5 6,1 8,3 26,7 0,0 3,7 0,0 0,0 7,4
20/9 - 15:15 13,2 34,5 6,1 8,3 26,7 0,0 3,7 0,0 0,0 7,4
14/9 - 10:30 13,2 34,5 6,1 8,3 26,7 0,0 3,7 0,0 0,0 7,4
14/9 - 10:02 13,2 34,5 6,1 8,3 26,7 0,0 3,7 0,0 0,0 7,4
14/9 - 10:02 13,2 34,5 6,1 8,3 26,7 0,0 3,7 0,0 0,0 7,4
13/9 - 09:55 13,2 34,5 6,1 8,3 26,7 0,0 3,7 0,0 0,0 7,4
13/9 - 09:55 13,2 34,5 6,1 8,3 26,7 0,0 3,7 0,0 0,0 7,4
13/9 - 09:55 13,2 34,5 6,1 8,3 26,7 0,0 3,7 0,0 0,0 7,4
13/9 - 09:55 13,2 34,5 6,1 8,3 26,7 0,0 3,7 0,0 0,0 7,4

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 31,0 (6) 27,3 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 36,1 (8) 0,0 (0) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 25,9 (6) 35,8 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,9 (4) 0,0 (0) 7,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 15,4 (3) 33,9 (7) 5,0 (1) 8,2 (2) 21,6 (4) 0,0 (0) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,5 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 26,8 (6) 37,2 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 20,1 (5) 0,0 (0) 7,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 26,1 (6) 34,6 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,5 (5) 0,0 (0) 7,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 0 42 33
Høyre 23 2 52 43
Venstre 8 2 56 50
Sp 24 1 47 38
Ap 15 2 52 60
SV 12 1 46 50
Hol Bygdeliste 11 1 48 27
Sum 102 9 49 43
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3044).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 620).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 506
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 2 308
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 78,0 %
K-2019 63,3 %
F-2019 55,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Petter Rukke, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, V, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Hallingd 5/9-2023 15,4 (3) 33,9 (7) 5,0 (1) 8,2 (2) 21,6 (4) 0,0 (0) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,5 (3)
Norfakta / Hallingd 27/4-2023 21,2 (4) 30,3 (6) 3,8 (1) 5,8 (1) 26,3 (6) 0,0 (0) 5,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,3 (2)
Sentio / Hallingd 25/8-2011 27,1 (6) 33,8 (7) 17,6 (4) 1,1 (0) 9,0 (2) 4,6 (1) 6,3 (1) 0,0 (0) 0,4 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 31,0 27,3 0,0 0,0 36,1 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0
2015 41,3 25,0 5,8 0,0 14,4 6,3 7,2 0,0 0,0 0,0
2011 36,2 38,4 6,7 0,0 9,4 4,6 4,7 0,0 0,0 0,0
2007 30,1 18,9 25,0 5,1 10,0 5,0 5,9 0,0 0,0 0,0
2003 22,0 16,9 27,8 8,6 10,3 4,5 9,9 0,0 0,0 0,0
1999 25,5 39,4 0,0 0,0 16,3 8,4 10,5 0,0 0,0 0,0
1995 27,4 36,7 6,8 0,0 15,0 6,2 7,9 0,0 0,0 0,0
1991 32,8 31,5 6,4 0,0 17,1 6,4 5,8 0,0 0,0 0,0
1987 34,4 31,1 10,2 0,0 9,0 7,6 7,7 0,0 0,0 0,0
1983 37,3 29,8 4,1 0,0 11,1 6,6 7,4 0,0 0,0 3,7
1979 32,5 30,6 0,0 0,0 13,2 8,6 8,2 0,0 0,0 6,9
1975 34,2 21,2 0,0 0,0 17,7 10,5 9,0 0,0 0,0 7,4
1971 45,2 16,7 0,0 0,0 15,4 8,5 14,2 0,0 0,0 0,0
1967 44,8 19,1 0,0 0,0 13,0 7,5 15,6 0,0 0,0 0,0
1963 40,9 18,7 0,0 0,0 12,2 9,3 14,1 0,0 0,0 4,7
1959 35,2 18,7 0,0 0,0 11,2 11,3 15,7 0,0 0,0 8,1
1955 44,6 15,6 0,0 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3
1951 40,2 21,1 0,0 0,0 8,4 9,2 21,0 0,0 0,0 0,0
1947 35,2 0,0 0,0 0,0 6,3 9,3 23,6 0,0 0,0 25,5
1945 40,7 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 28,3 0,0 0,0 25,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 26,4 23,9 4,1 2,4 30,7 1,7 2,5 3,4 1,4 3,2
2015 36,0 26,2 7,6 1,3 13,5 4,8 4,8 3,4 1,0 1,5
2011 33,0 33,5 8,7 2,4 11,1 5,0 4,9 0,5 0,3 0,7
2007 24,7 25,9 20,5 4,9 11,0 5,2 6,6 0,0 0,5 0,6
2003 21,2 21,6 21,4 6,6 15,4 4,1 8,7 0,4 0,2 0,5
1999 26,7 27,6 8,0 3,9 16,4 7,9 7,6 0,0 0,8 1,2
1995 29,1 30,5 6,9 2,7 13,5 6,1 6,7 0,0 0,5 4,0
1991 29,2 24,6 6,7 4,7 15,8 5,9 11,2 0,0 0,3 1,6
1987 35,5 29,1 10,1 2,0 8,7 7,8 6,4 0,0 0,2 0,2
1983 37,5 31,7 5,4 2,0 10,1 6,6 6,2 0,0 0,1 0,5
1979 32,6 33,2 1,9 1,7 12,4 8,6 8,7 0,0 0,2 0,6
1975 36,1 22,6 3,4 2,3 16,2 10,1 8,2 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 20,3 23,0 10,3 4,7 29,8 1,9 3,4 2,2 2,5 1,9
2017 20,9 26,9 14,9 3,1 24,8 2,5 3,1 1,7 1,0 1,2
2013 29,0 31,8 14,3 1,7 11,1 3,4 5,2 1,7 0,4 1,5
2009 30,8 21,7 24,0 4,0 11,0 3,9 3,7 0,2 0,4 0,4
2005 27,8 17,7 23,8 6,4 10,1 5,5 7,3 0,2 0,5 0,9
2001 21,9 29,0 14,2 8,6 7,2 12,2 4,8 0,0 0,3 1,8
1997 32,6 21,1 15,4 2,7 10,8 11,9 4,3 0,2 0,6 0,5
1993 35,8 21,2 5,0 4,3 22,8 6,0 4,1 0,0 0,2 0,7
1989 33,3 25,5 14,7 5,6 9,2 7,0 4,1 0,2 0,0 0,4
1985 38,7 36,8 3,1 1,5 8,6 6,8 3,7 0,0 0,2 0,5
1981 32,4 38,4 4,9 2,4 0,0 7,3 0,0 0,0 0,1 14,5
1977 39,4 28,3 1,8 2,2 14,2 0,0 0,0 0,0 0,1 14,0
1973 36,1 22,0 2,6 6,4 17,3 10,0 3,8 0,0 0,4 1,3
1969 42,5 24,0 0,0 2,1 16,6 6,1 8,4 0,0 0,0 0,2
1965 39,8 22,5 0,0 3,3 16,5 8,3 9,3 0,0 0,0 0,3
1961 42,2 24,7 0,0 0,0 14,2 10,0 8,0 0,0 0,0 0,8
1957 41,2 22,7 0,0 0,0 14,5 10,2 9,9 0,0 0,0 1,4
1953 41,0 22,0 0,0 0,0 11,8 11,3 12,5 0,0 0,0 1,4
1949 39,2 22,8 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 28,2
1945 41,0 30,1 0,0 0,0 8,3 0,0 19,4 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 33.8 26.5 0 0 35.8 0 5.1 0 0 0
Valgting 29,5 27,7 0,0 0,0 36,3 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned