Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Ål

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 345 34,9 486 28,8 831 31,3 0,0 8 8
H 239 24,2 437 25,9 676 25,5 0,0 7 7
Frp 62 6,3 101 6,0 163 6,1 0,0 2 2
SV 81 8,2 72 4,3 153 5,8 0,0 1 1
Sp 183 18,5 476 28,2 659 24,9 0,0 6 6
V 50 5,1 68 4,0 118 4,5 0,0 1 1
R 28 2,8 23 1,4 51 1,9 0,0 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
637 64,5 1 057 62,7 1 694 63,9 0,0 15 15
H+Frp+
KrF+V
351 35,5 606 35,9 957 36,1 0,0 10 10
Nærmest til å vinne mandat: SV (3 stemmer), tape mandat: Frp (10 stemmer)
Fremmøte: 70,6 % Stemmeberettigede: 3 795 Opptalte stemmer: 2 675
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 31,3 25,5 6,1 5,8 24,9 0,0 4,5 0,0 1,9 0,0
20/9 - 15:15 31,3 25,5 6,1 5,8 24,9 0,0 4,5 0,0 1,9 0,0
20/9 - 15:15 31,3 25,5 6,1 5,8 24,9 0,0 4,5 0,0 1,9 0,0
14/9 - 10:02 31,3 25,5 6,1 5,8 24,9 0,0 4,5 0,0 1,9 0,0
14/9 - 10:02 31,3 25,5 6,1 5,8 24,9 0,0 4,5 0,0 1,9 0,0
14/9 - 10:02 31,3 25,5 6,1 5,8 24,9 0,0 4,5 0,0 1,9 0,0
13/9 - 09:55 31,3 25,5 6,1 5,8 24,9 0,0 4,5 0,0 1,9 0,0
13/9 - 09:55 31,3 25,5 6,1 5,8 24,9 0,0 4,5 0,0 1,9 0,0
13/9 - 09:55 31,3 25,5 6,1 5,8 24,9 0,0 4,5 0,0 1,9 0,0
13/9 - 09:55 31,3 25,5 6,1 5,8 24,9 0,0 4,5 0,0 1,9 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 33,7 (9) 15,0 (4) 4,6 (1) 6,9 (2) 34,0 (8) 0,0 (0) 5,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 28,2 (8) 19,7 (6) 6,0 (2) 8,9 (2) 17,8 (5) 0,0 (0) 7,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 29,4 (7) 26,9 (7) 2,5 (0) 10,1 (3) 22,9 (6) 0,0 (0) 5,2 (1) 0,0 (0) 2,9 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,1 (8) 20,5 (6) 6,5 (2) 7,3 (2) 18,9 (5) 0,0 (0) 7,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 28,4 (8) 19,1 (5) 6,1 (2) 8,8 (3) 18,3 (5) 0,0 (0) 7,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 0 54 25
Høyre 25 1 50 28
Venstre 11 2 53 73
Sp 31 2 46 42
Ap 25 2 47 64
SV 16 2 52 81
Rødt 10 2 43 80
Sum 126 11 49 53
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3043).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 619).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 862
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 2 569
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 81,4 %
K-2019 68,9 %
F-2019 59,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Solveig Vestenfor, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, V, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Hallingd 8/9-2023 29,4 (7) 26,9 (7) 2,5 (0) 10,1 (3) 22,9 (6) 0,0 (0) 5,2 (1) 0,0 (0) 2,9 (1) 0,0 (0)
Norfakta / Hallingd 27/4-2023 31,2 (8) 23,1 (6) 4,2 (1) 10,3 (2) 22,9 (6) 0,0 (0) 5,3 (1) 0,0 (0) 3,0 (1) 0,0 (0)
Sentio / Hallingd 30/8-2011 22,9 (6) 14,1 (3) 6,4 (2) 9,1 (2) 19,1 (5) 8,5 (2) 19,3 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 33,7 15,0 4,6 6,9 34,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0
2015 31,5 15,8 6,1 0,0 21,1 7,1 18,5 0,0 0,0 0,0
2011 22,0 17,4 6,3 3,5 24,0 10,0 16,9 0,0 0,0 0,0
2007 16,7 14,1 8,0 5,5 20,1 7,7 27,7 0,0 0,0 0,0
2003 18,8 12,8 12,1 9,5 17,5 6,9 22,4 0,0 0,0 0,0
1999 19,8 24,0 3,8 0,0 24,7 11,6 16,1 0,0 0,0 0,0
1995 22,0 17,2 0,0 6,3 27,4 12,8 14,3 0,0 0,0 0,0
1991 19,8 14,9 6,1 9,0 25,9 10,9 13,4 0,0 0,0 0,0
1987 28,3 22,7 0,0 4,7 20,0 11,8 12,4 0,0 0,0 0,0
1983 30,4 22,7 0,0 4,2 20,8 12,6 9,4 0,0 0,0 0,0
1979 29,0 22,3 0,0 0,0 23,2 15,4 10,2 0,0 0,0 0,0
1975 29,7 16,9 0,0 0,0 25,2 16,7 11,4 0,0 0,0 0,0
1971 31,5 12,6 0,0 0,0 25,6 14,0 16,3 0,0 0,0 0,0
1967 28,7 15,1 0,0 0,0 26,1 12,9 17,2 0,0 0,0 0,0
1963 32,8 17,3 0,0 0,0 21,6 13,4 15,0 0,0 0,0 0,0
1959 27,9 17,3 0,0 0,0 24,9 13,9 16,0 0,0 0,0 0,0
1955 39,8 20,5 0,0 0,0 9,9 11,1 18,7 0,0 0,0 0,0
1951 24,4 22,0 0,0 0,0 21,6 12,8 19,3 0,0 0,0 0,0
1947 26,5 0,0 0,0 0,0 17,4 12,2 23,1 0,0 0,0 20,8
1945 26,7 0,0 0,0 0,0 12,3 19,1 23,1 0,0 0,0 18,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 20,1 15,8 4,7 4,6 37,4 4,0 3,0 3,8 2,0 4,6
2015 26,9 16,9 6,1 1,8 21,3 6,3 14,4 3,8 0,7 1,6
2011 26,0 21,4 8,3 2,8 19,7 8,2 10,4 0,8 1,0 1,5
2007 20,3 14,2 11,1 5,6 21,4 8,8 16,8 0,0 1,3 0,5
2003 20,3 18,1 12,4 9,7 20,4 9,3 8,1 0,3 1,0 0,4
1999 21,4 19,9 5,1 5,4 24,3 12,8 9,5 0,0 1,4 0,4
1995 20,6 21,8 4,2 7,2 23,2 12,4 7,2 0,0 1,1 2,3
1991 21,2 14,5 5,1 8,7 25,4 11,6 11,3 0,0 0,8 1,3
1987 29,0 20,4 7,1 3,8 18,1 12,5 8,2 0,0 0,6 0,3
1983 30,7 21,8 3,1 3,5 19,4 12,7 8,0 0,0 0,5 0,4
1979 27,0 21,1 1,2 1,7 18,9 15,0 14,7 0,0 0,2 0,3
1975 28,7 18,6 0,6 2,1 21,6 15,9 11,6 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 21,7 13,8 9,5 5,6 35,0 5,1 2,6 2,7 2,7 1,4
2017 22,0 17,0 11,8 3,5 32,5 5,1 3,7 2,2 1,5 0,7
2013 28,6 19,0 13,2 2,9 19,5 7,4 5,6 1,7 0,6 1,6
2009 32,1 12,6 17,4 5,1 19,0 7,2 5,1 0,3 0,5 0,7
2005 28,7 10,5 14,8 7,3 18,2 11,0 7,9 0,1 0,6 0,8
2001 20,6 15,1 9,0 11,4 18,5 16,8 6,0 0,1 0,5 2,1
1997 28,0 14,3 7,4 4,5 20,9 17,9 5,8 0,2 0,8 0,2
1993 26,4 12,2 3,3 6,7 33,6 11,6 5,0 0,0 0,6 0,7
1989 28,7 20,1 9,5 6,6 15,8 13,1 5,2 0,3 0,0 0,7
1985 35,3 26,8 1,7 2,4 17,7 11,7 4,0 0,0 0,2 0,2
1981 29,4 27,0 1,6 2,9 0,0 14,1 0,0 0,0 0,3 24,7
1977 32,6 17,4 1,1 2,8 22,3 0,0 0,0 0,0 0,3 23,5
1973 29,1 14,8 2,6 4,8 26,3 15,2 5,5 0,0 0,3 1,5
1969 32,8 17,9 0,0 1,6 27,7 10,8 9,3 0,0 0,0 0,0
1965 31,3 16,9 0,0 1,8 28,0 13,2 8,5 0,0 0,0 0,3
1961 33,5 18,4 0,0 0,0 26,0 12,1 9,2 0,0 0,0 0,7
1957 32,5 15,1 0,0 0,0 27,3 13,7 10,8 0,0 0,0 0,6
1953 30,0 19,0 0,0 0,0 22,9 14,0 13,0 0,0 0,0 1,1
1949 27,6 22,0 0,0 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 37,5
1945 30,4 33,9 0,0 0,0 12,3 0,0 21,4 0,0 0,0 2,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 33.4 12.2 5.2 9.7 32.4 0 7.7 0 0 0
Valgting 33,8 16,2 4,4 5,8 34,7 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned