Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hemsedal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 55 8,5 77 10,4 132 9,6 0,0 2 2
H 162 25,2 120 16,3 282 20,4 0,0 4 4
Frp 42 6,5 84 11,4 126 9,1 0,0 2 2
SV 83 12,9 115 15,6 198 14,4 0,0 2 2
Sp 230 35,7 232 31,4 462 33,5 0,0 6 6
KrF 41 6,4 47 6,4 88 6,4 0,0 1 1
V 17 2,6 37 5,0 54 3,9 0,0 0 0
Andre (vis) 14 2,2 23 3,1 37 2,7 0,0 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
368 57,1 424 57,5 792 57,5 0,0 10 10
H+Frp+
KrF+V
262 40,7 288 39,0 550 39,8 0,0 7 7
Nærmest til å vinne mandat: V (3 stemmer), tape mandat: H (5 stemmer)
Fremmøte: 69,3 % Stemmeberettigede: 2 000 Opptalte stemmer: 1 382
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 9,6 20,4 9,1 14,4 33,5 6,4 3,9 0,0 0,0 2,7
20/9 - 15:15 9,6 20,4 9,1 14,4 33,5 6,4 3,9 0,0 0,0 2,7
20/9 - 15:15 9,6 20,4 9,1 14,4 33,5 6,4 3,9 0,0 0,0 2,7
14/9 - 10:30 9,6 20,4 9,1 14,4 33,5 6,4 3,9 0,0 0,0 2,7
14/9 - 10:02 9,6 20,4 9,1 14,4 33,5 6,4 3,9 0,0 0,0 2,7
14/9 - 10:02 9,6 20,4 9,1 14,4 33,5 6,4 3,9 0,0 0,0 2,7
13/9 - 09:55 9,6 20,4 9,1 14,4 33,5 6,4 3,9 0,0 0,0 2,7
13/9 - 09:55 9,6 20,4 9,1 14,4 33,5 6,4 3,9 0,0 0,0 2,7
13/9 - 09:55 9,6 20,4 9,1 14,4 33,5 6,4 3,9 0,0 0,0 2,7
13/9 - 09:55 9,6 20,4 9,1 14,4 33,5 6,4 3,9 0,0 0,0 2,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 13,2 (2) 25,6 (5) 3,5 (0) 6,0 (1) 33,7 (6) 7,3 (1) 3,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,8 (1)
Poll of polls (brutt ned) 11,0 (2) 33,6 (6) 4,6 (1) 7,8 (2) 17,6 (3) 7,6 (1) 5,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,2 (1)
Siste lokale målings 14,8 (3) 23,2 (4) 3,5 (0) 9,7 (2) 31,9 (6) 11,3 (2) 3,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,1 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 11,4 (2) 35,0 (7) 5,0 (1) 6,3 (1) 18,7 (3) 5,5 (1) 5,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,5 (1)
K-snitt september (brutt ned) 11,1 (2) 32,5 (6) 4,7 (1) 7,7 (1) 18,2 (3) 7,8 (2) 5,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,8 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 2 50 38
Høyre 23 1 41 39
KrF 8 1 47 25
Venstre 10 1 51 30
Sp 17 2 46 47
Ap 15 1 55 60
SV 20 4 49 65
Hemsedal Bygdeliste 14 1 44 43
Sum 128 13 48 45
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3042).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 618).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 645
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 326
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 83,1 %
K-2019 69,7 %
F-2019 57,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Pål Rørby, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Hallingd 1/9-2023 14,8 (3) 23,2 (4) 3,5 (0) 9,7 (2) 31,9 (6) 11,3 (2) 3,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,1 (0)
Norfakta / Hallingd 27/4-2023 12,0 (2) 29,6 (5) 5,2 (1) 9,1 (2) 26,7 (4) 10,3 (2) 4,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,5 (0)
Sentio / Hallingd 27/8-2011 15,8 (3) 24,3 (4) 10,4 (2) 5,9 (1) 28,1 (4) 15,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 13,2 25,6 3,5 6,0 33,7 7,3 3,8 0,0 0,0 6,8
2015 15,7 18,3 4,4 4,9 24,7 10,0 4,9 0,0 0,0 17,0
2011 14,0 25,0 12,2 6,1 29,4 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 11,8 28,2 8,2 6,8 30,1 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 11,1 34,0 0,0 14,4 28,1 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 12,3 40,7 0,0 0,0 26,8 10,3 0,0 0,0 0,0 9,9
1995 14,9 30,2 0,0 0,0 35,6 11,1 0,0 0,0 0,0 8,3
1991 16,9 24,4 0,0 0,0 27,6 16,8 0,0 0,0 0,0 14,3
1987 17,7 27,1 0,0 0,0 23,6 16,2 0,0 0,0 0,0 15,5
1983 22,5 26,3 0,0 0,0 28,2 14,3 8,7 0,0 0,0 0,0
1979 18,7 28,5 0,0 0,0 30,2 15,4 7,3 0,0 0,0 0,0
1975 16,3 18,3 0,0 0,0 38,4 18,5 8,2 0,0 0,0 0,3
1971 20,1 15,2 0,0 0,0 39,4 17,0 8,4 0,0 0,0 0,0
1967 17,6 18,8 0,0 0,0 36,5 17,3 9,9 0,0 0,0 0,0
1963 18,3 20,3 0,0 0,0 31,4 19,9 10,1 0,0 0,0 0,0
1959 12,9 20,9 0,0 0,0 28,7 23,5 13,9 0,0 0,0 0,0
1955 28,9 17,3 0,0 0,0 23,5 12,1 18,2 0,0 0,0 0,0
1951 10,1 31,5 0,0 0,0 19,9 21,2 17,4 0,0 0,0 0,0
1947 11,6 0,0 0,0 0,0 21,7 24,9 14,7 0,0 0,0 27,1
1945 12,4 0,0 0,0 0,0 13,7 15,4 23,0 0,0 0,0 35,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 14,2 24,2 4,9 4,3 32,4 8,0 3,4 4,7 1,1 2,8
2015 20,2 23,6 6,1 4,1 24,4 11,3 4,1 4,2 0,6 1,5
2011 18,7 25,5 8,7 4,5 23,2 13,5 3,1 1,5 0,7 0,6
2007 13,5 25,5 11,7 6,0 26,0 13,3 3,4 0,0 0,5 0,2
2003 14,1 24,8 8,0 10,3 26,2 12,4 2,9 0,4 0,5 0,4
1999 16,3 31,8 5,0 4,3 27,2 12,2 2,3 0,0 0,1 0,7
1995 14,9 25,8 4,7 3,6 34,7 12,0 2,4 0,0 0,5 1,4
1991 19,6 21,3 3,2 4,5 33,2 13,5 2,9 0,0 0,2 1,7
1987 20,8 25,7 5,8 2,0 26,9 14,5 3,9 0,0 0,2 0,1
1983 20,0 26,6 1,6 2,4 27,1 15,0 6,7 0,0 0,2 0,3
1979 16,5 28,9 0,6 1,6 28,5 16,9 6,8 0,0 0,1 0,0
1975 16,1 19,0 0,4 1,1 34,6 22,0 6,3 0,0 0,0 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 17,8 20,5 9,0 4,3 28,0 6,6 3,2 3,7 3,5 3,5
2017 16,0 24,1 11,1 4,3 26,5 8,8 4,7 2,5 0,9 1,0
2013 20,5 27,1 10,8 3,5 18,8 10,4 5,4 2,4 0,3 0,8
2009 23,1 19,7 18,3 4,4 18,9 11,2 3,2 0,3 0,4 0,5
2005 19,9 21,0 14,4 6,0 18,7 12,5 6,1 0,2 0,7 0,6
2001 16,7 26,2 6,8 6,8 18,9 18,5 2,5 0,3 0,7 2,5
1997 23,6 19,4 8,4 3,3 24,6 17,5 2,6 0,1 0,4 0,2
1993 20,6 16,4 2,7 3,1 41,8 11,5 3,3 0,0 0,0 0,6
1989 22,7 22,5 7,0 5,4 25,3 14,0 2,3 0,3 0,0 0,6
1985 21,9 31,9 2,0 2,2 24,4 13,8 3,4 0,0 0,2 0,3
1981 17,1 30,5 2,4 3,4 0,0 15,5 0,0 0,0 0,6 30,5
1977 21,2 22,5 0,7 1,1 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0
1973 16,9 16,0 1,3 2,1 35,9 21,9 4,4 0,0 0,1 1,3
1969 18,6 19,0 0,0 0,8 39,2 14,4 7,9 0,0 0,0 0,1
1965 18,7 18,9 0,0 0,7 37,3 16,9 7,4 0,0 0,0 0,1
1961 17,7 22,5 0,0 0,0 32,3 20,2 7,3 0,0 0,0 0,0
1957 18,4 21,7 0,0 0,0 27,3 24,2 7,9 0,0 0,0 0,5
1953 12,9 25,5 0,0 0,0 25,5 24,3 11,5 0,0 0,0 0,3
1949 10,0 27,3 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 43,3
1945 13,9 40,4 0,0 0,0 27,1 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 16.2 27.3 3.5 6.3 29.4 8.3 3.9 0 0 5.3
Valgting 11,7 24,8 3,6 5,9 35,8 6,8 3,7 0,0 0,0 7,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned