Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Gol

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 452 43,2 516 41,8 968 43,0 0,0 9 9
H 213 20,3 227 18,4 440 19,6 0,0 4 4
Frp 84 8,0 66 5,3 150 6,7 0,0 1 1
SV 63 6,0 53 4,3 116 5,2 0,0 1 1
Sp 133 12,7 244 19,8 377 16,8 0,0 4 4
V 86 8,2 74 6,0 160 7,1 0,0 2 2
R 16 1,5 22 1,8 38 1,7 0,0 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
664 63,4 835 67,7 1 499 66,7 0,0 14 14
H+Frp+
KrF+V
383 36,6 367 29,7 750 33,4 0,0 7 7
Nærmest til å vinne mandat: Frp (10 stemmer), tape mandat: V (8 stemmer)
Fremmøte: 59,4 % Stemmeberettigede: 3 862 Opptalte stemmer: 2 281
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 43,0 19,6 6,7 5,2 16,8 0,0 7,1 0,0 1,7 0,0
20/9 - 15:15 43,0 19,6 6,7 5,2 16,8 0,0 7,1 0,0 1,7 0,0
20/9 - 15:15 43,0 19,6 6,7 5,2 16,8 0,0 7,1 0,0 1,7 0,0
14/9 - 10:02 43,0 19,6 6,7 5,2 16,8 0,0 7,1 0,0 1,7 0,0
14/9 - 10:02 43,0 19,6 6,7 5,2 16,8 0,0 7,1 0,0 1,7 0,0
14/9 - 10:02 43,0 19,6 6,7 5,2 16,8 0,0 7,1 0,0 1,7 0,0
13/9 - 09:55 43,0 19,6 6,7 5,2 16,8 0,0 7,1 0,0 1,7 0,0
13/9 - 09:55 43,0 19,6 6,7 5,2 16,8 0,0 7,1 0,0 1,7 0,0
13/9 - 09:55 43,0 19,6 6,7 5,2 16,8 0,0 7,1 0,0 1,7 0,0
13/9 - 09:55 43,0 19,6 6,7 5,2 16,8 0,0 7,1 0,0 1,7 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 45,6 (9) 16,8 (4) 3,5 (1) 4,1 (1) 24,6 (5) 2,0 (0) 3,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 38,1 (9) 22,1 (6) 4,5 (1) 5,2 (1) 12,9 (3) 2,1 (0) 4,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 39,8 (8) 17,2 (4) 8,9 (2) 5,4 (1) 19,0 (4) 0,0 (0) 8,0 (2) 0,0 (0) 1,6 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 39,2 (10) 20,9 (5) 5,0 (1) 5,3 (1) 12,1 (3) 2,5 (0) 4,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 38,3 (10) 21,2 (5) 4,6 (1) 5,2 (1) 13,2 (3) 2,2 (0) 4,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 2 42 38
Høyre 17 2 54 35
Venstre 9 2 54 22
Sp 26 0 50 42
Ap 27 2 46 52
SV 19 2 61 68
Rødt 12 2 51 50
Sum 118 12 51 47
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3041).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 617).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 767
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 2 296
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 73,4 %
K-2019 62,6 %
F-2019 54,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Heidi Granli, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Hallingd 30/8-2023 39,8 (8) 17,2 (4) 8,9 (2) 5,4 (1) 19,0 (4) 0,0 (0) 8,0 (2) 0,0 (0) 1,6 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Hallingd 27/4-2023 39,6 (9) 19,5 (4) 6,2 (1) 6,3 (1) 21,8 (5) 0,0 (0) 5,3 (1) 0,0 (0) 1,3 (0) 0,0 (0)
Sentio / Hallingd 27/8-2011 29,8 (6) 17,1 (3) 12,4 (3) 4,8 (1) 15,2 (3) 7,7 (2) 13,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 45,6 16,8 3,5 4,1 24,6 2,0 3,4 0,0 0,0 0,0
2015 34,1 24,1 7,2 3,6 16,0 3,8 8,5 2,7 0,0 0,0
2011 32,3 21,8 10,5 4,5 13,4 4,8 12,6 0,0 0,0 0,0
2007 28,3 16,1 13,4 5,1 19,1 5,9 12,1 0,0 0,0 0,0
2003 30,9 15,5 10,4 9,9 17,4 5,1 10,7 0,0 0,0 0,0
1999 34,4 20,2 0,0 0,0 26,8 9,3 9,4 0,0 0,0 0,0
1995 27,3 15,6 3,6 0,0 32,2 7,1 14,3 0,0 0,0 0,0
1991 23,2 17,2 6,0 10,6 27,3 10,9 4,9 0,0 0,0 0,0
1987 29,3 22,9 0,0 5,7 24,0 12,1 6,0 0,0 0,0 0,0
1983 32,6 28,9 0,0 0,0 20,3 8,8 9,4 0,0 0,0 0,0
1979 23,4 23,2 0,0 3,0 18,6 10,9 9,0 0,0 0,0 11,8
1975 22,5 18,9 0,0 2,8 24,9 13,9 8,5 0,0 0,0 8,6
1971 34,7 15,1 0,0 0,0 27,1 10,9 12,2 0,0 0,0 0,0
1967 32,4 18,4 0,0 0,0 25,6 10,1 13,4 0,0 0,0 0,0
1963 34,1 18,3 0,0 0,0 26,5 9,7 11,4 0,0 0,0 0,0
1959 29,5 20,8 0,0 0,0 25,6 9,8 14,3 0,0 0,0 0,0
1955 13,7 26,3 0,0 0,0 23,9 23,5 12,6 0,0 0,0 0,0
1951 25,4 20,9 0,0 0,0 20,8 12,2 20,7 0,0 0,0 0,0
1947 23,6 0,0 0,0 0,0 14,5 14,4 22,0 0,0 0,0 25,6
1945 28,2 0,0 0,0 0,0 17,3 0,0 28,3 0,0 0,0 26,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 27,1 19,7 5,1 4,2 30,9 2,9 2,2 3,0 1,1 3,9
2015 30,2 23,4 9,0 3,0 17,6 4,2 6,9 4,3 0,4 0,8
2011 31,4 22,1 11,9 4,0 15,2 5,0 7,9 1,1 0,3 1,2
2007 26,3 16,6 17,9 5,5 18,2 7,1 7,2 0,0 0,8 0,5
2003 27,8 15,3 15,2 9,7 17,0 6,9 6,8 0,3 0,5 0,4
1999 28,9 18,8 7,6 5,9 22,1 10,2 5,3 0,0 0,8 0,5
1995 25,6 17,2 6,0 9,7 25,9 8,5 5,0 0,0 0,5 1,6
1991 24,0 17,1 6,1 8,6 27,3 10,1 4,9 0,0 0,5 1,3
1987 30,0 19,9 11,7 3,6 19,3 10,3 5,0 0,0 0,0 0,1
1983 30,8 26,7 3,8 2,6 19,0 9,2 7,4 0,0 0,0 0,4
1979 27,1 26,5 1,5 2,8 20,3 11,5 9,7 0,0 0,1 0,5
1975 25,8 18,2 0,9 2,6 28,8 14,9 8,2 0,0 0,0 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 25,4 20,1 11,1 4,9 28,8 1,7 2,1 2,0 1,9 2,0
2017 22,3 26,0 15,4 4,3 23,4 3,0 2,4 1,9 0,5 0,8
2013 29,2 26,3 16,5 2,4 14,6 4,0 4,3 1,9 0,2 0,8
2009 31,2 15,6 24,4 5,0 14,2 4,3 4,0 0,4 0,4 0,6
2005 28,8 13,5 22,0 6,5 15,2 6,9 5,9 0,1 0,3 0,8
2001 22,5 22,2 12,1 9,3 13,4 14,6 3,6 0,1 0,3 1,9
1997 30,7 14,4 11,7 4,2 18,4 15,9 3,6 0,0 0,7 0,4
1993 30,4 14,4 5,5 5,4 31,6 8,1 3,6 0,0 0,1 1,0
1989 30,9 21,4 11,3 6,5 14,8 9,6 4,5 0,2 0,0 0,7
1985 34,5 31,7 3,1 1,9 15,8 8,9 3,5 0,0 0,0 0,6
1981 29,5 33,2 3,5 3,1 0,0 9,5 0,0 0,0 0,1 21,1
1977 32,6 21,5 1,6 2,4 23,1 0,0 0,0 0,0 0,1 18,7
1973 30,8 16,9 2,9 5,3 24,5 14,0 3,9 0,0 0,2 1,5
1969 33,7 20,4 0,0 1,9 25,1 9,5 9,2 0,0 0,0 0,2
1965 34,4 19,4 0,0 1,6 25,8 10,9 7,8 0,0 0,0 0,2
1961 34,2 22,9 0,0 0,0 24,6 9,5 8,2 0,0 0,0 0,7
1957 31,3 19,7 0,0 0,0 27,4 12,6 8,3 0,0 0,0 0,7
1953 29,5 21,7 0,0 0,0 26,7 11,7 10,0 0,0 0,0 0,3
1949 28,0 23,1 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 38,3
1945 31,4 33,8 0,0 0,0 17,1 0,0 16,8 0,0 0,0 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 44.7 18.1 4.3 4.7 23.7 1.6 3.7 0 0 0
Valgting 46,1 16,1 3,1 3,7 25,1 2,3 3,3 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned