Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Krødsherad

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 153 24,2 206 31,1 359 28,1 0,0 5 5
H 125 19,8 163 24,6 288 22,5 0,0 4 4
Sp 26 4,1 23 3,5 49 3,8 0,0 0 0
Andre (vis) 327 51,8 255 38,5 582 45,5 0,0 8 8
Ap+SV+
MDG+Sp+R
179 28,4 229 34,5 408 31,9 0,0 5 5
H+Frp+
KrF+V
125 19,8 163 24,6 288 22,5 0,0 4 4
Nærmest til å vinne mandat: Sp (6 stemmer), tape mandat: H (43 stemmer)
Fremmøte: 74,8 % Stemmeberettigede: 1 740 Opptalte stemmer: 1 294
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 28,1 22,5 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5
20/9 - 15:15 28,1 22,5 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5
20/9 - 15:15 28,1 22,5 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5
14/9 - 10:30 28,1 22,5 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5
14/9 - 10:02 28,1 22,5 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5
14/9 - 10:02 28,1 22,5 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5
13/9 - 09:55 28,1 22,5 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5
13/9 - 09:55 28,1 22,5 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5
13/9 - 09:55 28,1 22,5 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5
13/9 - 09:55 28,1 22,5 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 35,8 (6) 23,0 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 41,2 (7)
Poll of polls (brutt ned) 29,9 (5) 30,2 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 37,7 (7)
Siste lokale målings 27,7 (5) 28,0 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 42,1 (7)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 30,9 (6) 31,4 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 27,5 (5)
K-snitt september (brutt ned) 30,1 (5) 29,2 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 41,2 (7)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 16 1 50 31
Sp 8 2 46 13
Ap 20 2 56 55
Bygdelista Framover 22 3 43 50
Sum 66 8 49 42
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3046).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 622).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 211
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 116
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 76,5 %
K-2019 64,1 %
F-2019 50,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Knut Martin Glesne, A (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 H, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Bygdep. 23/8-2023 27,7 (5) 28,0 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 42,1 (7)
Sentio / Bygdep. 20/7-2022 26,5 (5) 28,1 (5) 8,3 (1) 0,0 (0) 4,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,9 (0) 27,6 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 35,8 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,2
2015 49,1 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 30,8
2011 40,5 15,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,6
2007 30,5 5,9 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,3
2003 33,9 7,8 10,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,3
1999 46,6 14,6 0,0 7,7 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 22,5
1995 48,3 13,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4
1991 36,8 12,9 4,5 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7
1987 45,5 17,4 8,9 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5
1983 46,3 19,7 7,8 8,6 13,9 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 49,5 22,6 0,0 5,8 16,7 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 49,0 16,3 0,0 7,6 20,1 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 51,5 15,8 0,0 6,7 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1967 51,0 15,4 0,0 7,8 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1963 51,9 15,7 0,0 8,4 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 59,8 14,0 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 55,0 12,5 0,0 0,0 15,6 6,5 0,0 0,0 0,0 10,5
1951 53,6 14,8 0,0 0,0 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7
1947 47,8 15,7 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4
1945 49,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 23,1 15,8 4,9 2,3 45,5 1,1 1,3 1,5 1,0 3,4
2015 40,0 17,2 7,1 1,5 25,8 1,2 3,2 2,8 0,4 0,8
2011 45,1 24,9 6,6 3,0 13,5 1,6 3,0 0,8 0,6 0,8
2007 38,9 15,0 18,5 3,7 16,2 2,5 4,0 0,0 0,8 0,4
2003 37,1 14,3 20,1 9,0 12,4 2,4 3,1 0,6 0,4 0,6
1999 45,7 16,0 7,3 6,6 13,9 5,0 4,3 0,0 0,4 0,9
1995 45,7 13,0 5,0 7,9 20,5 3,9 1,6 0,0 0,3 2,2
1991 39,7 16,3 4,2 13,8 19,9 4,2 1,1 0,0 0,1 0,7
1987 47,5 18,9 8,2 8,7 11,7 3,8 1,0 0,0 0,2 0,0
1983 48,6 21,4 5,8 6,5 13,3 2,8 1,2 0,0 0,1 0,3
1979 50,0 22,1 0,6 5,0 15,4 4,5 1,4 0,0 0,1 0,9
1975 49,7 16,3 0,2 7,6 18,9 6,0 0,4 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 28,1 17,3 9,5 2,9 32,4 1,1 2,2 0,8 2,7 3,0
2017 30,0 19,6 13,9 3,4 26,4 1,2 2,2 1,4 0,9 1,0
2013 38,6 22,8 16,3 2,2 12,7 1,7 3,5 1,7 0,2 0,3
2009 41,0 14,0 25,0 2,5 13,5 0,8 2,4 0,2 0,2 0,3
2005 40,2 9,5 24,9 5,6 11,1 2,7 5,0 0,0 0,4 0,5
2001 32,0 17,9 15,5 10,5 10,7 8,6 2,5 0,3 0,1 1,9
1997 43,9 9,9 14,7 5,3 14,0 9,4 2,4 0,1 0,2 0,2
1993 44,9 11,3 4,6 10,3 23,4 2,7 2,2 0,0 0,0 0,6
1989 43,2 18,3 10,7 10,3 11,3 4,1 1,3 0,1 0,0 0,6
1985 52,2 24,3 2,3 5,0 12,0 3,2 0,7 0,0 0,0 0,3
1981 49,0 25,5 2,3 5,6 0,0 3,8 0,0 0,0 0,3 13,6
1977 49,9 18,9 0,5 5,6 17,1 0,0 0,0 0,0 0,2 7,8
1973 45,6 17,7 2,2 12,7 16,7 4,0 0,4 0,0 0,0 0,7
1969 52,2 17,5 0,0 6,2 20,9 1,4 1,2 0,0 0,0 0,6
1965 50,9 14,1 0,0 7,0 22,9 2,5 1,1 0,0 0,0 1,5
1961 59,9 16,8 0,0 0,0 17,0 2,5 0,6 0,0 0,0 3,2
1957 57,2 15,0 0,0 0,0 18,9 3,7 0,6 0,0 0,0 4,6
1953 55,2 16,0 0,0 0,0 18,6 2,5 0,7 0,0 0,0 6,9
1949 56,1 14,3 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 26,3
1945 55,3 17,7 0,0 0,0 14,3 0,0 1,0 0,0 0,0 11,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.5 21.7 0 0 0 0 0 0 0 44.5
Valgting 35,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned