Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hole

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 253 13,3 160 11,7 413 12,8 0,0 3 3
H 927 48,6 543 39,8 1 470 45,5 0,0 11 11
Frp 174 9,1 106 7,8 280 8,7 0,0 2 2
SV 144 7,5 142 10,4 286 8,9 0,0 2 2
Sp 236 12,4 236 17,3 472 14,6 0,0 3 3
KrF 64 3,4 57 4,2 121 3,7 0,0 1 1
V 57 3,0 52 3,8 109 3,4 0,0 1 1
MDG 54 2,8 24 1,8 78 2,4 0,0 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
687 36,0 562 41,2 1 249 38,7 0,0 8 8
H+Frp+
KrF+V
1 222 64,0 758 55,6 1 980 61,3 0,0 15 15
Nærmest til å vinne mandat: Sp (18 stemmer), tape mandat: V (15 stemmer)
Fremmøte: 62,3 % Stemmeberettigede: 5 306 Opptalte stemmer: 3 272
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 12,8 45,5 8,7 8,9 14,6 3,7 3,4 2,4 0,0 0,0
20/9 - 15:15 12,8 45,5 8,7 8,9 14,6 3,7 3,4 2,4 0,0 0,0
20/9 - 15:15 12,8 45,5 8,7 8,9 14,6 3,7 3,4 2,4 0,0 0,0
14/9 - 10:30 12,8 45,5 8,7 8,9 14,6 3,7 3,4 2,4 0,0 0,0
14/9 - 10:02 12,8 45,5 8,7 8,9 14,6 3,7 3,4 2,4 0,0 0,0
14/9 - 10:02 12,8 45,5 8,7 8,9 14,6 3,7 3,4 2,4 0,0 0,0
13/9 - 09:55 12,8 45,5 8,7 8,9 14,6 3,7 3,4 2,4 0,0 0,0
13/9 - 09:55 12,8 45,5 8,7 8,9 14,6 3,7 3,4 2,4 0,0 0,0
13/9 - 09:55 12,8 45,5 8,7 8,9 14,6 3,7 3,4 2,4 0,0 0,0
13/9 - 09:55 12,8 45,5 8,7 8,9 14,6 3,7 3,4 2,4 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 22,6 (5) 38,4 (9) 6,2 (1) 6,9 (2) 16,9 (4) 3,4 (1) 0,0 (0) 5,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 18,9 (4) 50,3 (11) 8,1 (2) 8,9 (2) 8,8 (2) 3,5 (1) 0,0 (0) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 17,4 (4) 46,9 (11) 4,3 (1) 9,2 (2) 12,6 (3) 2,9 (0) 3,4 (1) 3,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,5 (4) 52,4 (12) 8,8 (2) 7,2 (2) 9,4 (2) 2,6 (0) 0,0 (0) 3,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 19,0 (4) 48,7 (11) 8,2 (2) 8,7 (2) 9,1 (2) 3,6 (1) 0,0 (0) 3,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 3 53 29
Høyre 24 4 45 42
KrF 8 1 62 75
Venstre 7 2 54 71
Sp 8 1 64 38
Ap 11 3 51 45
SV 15 2 53 67
MDG 8 3 49 38
Sum 88 19 52 50
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3038).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 612).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 888
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 3 471
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 80,5 %
K-2019 65,9 %
F-2019 58,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Syver Leivestad, H (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, KrF, H, Frp, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB 19/8-2023 17,4 (4) 46,9 (11) 4,3 (1) 9,2 (2) 12,6 (3) 2,9 (0) 3,4 (1) 3,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / RB 1/9-2019 23,0 (5) 42,0 (10) 7,3 (2) 5,7 (1) 12,2 (3) 3,0 (0) 0,0 (0) 6,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / RB 2/4-2019 24,6 (6) 37,0 (8) 7,1 (2) 6,7 (2) 14,4 (3) 4,1 (1) 1,4 (0) 3,8 (1) 0,0 (0) 0,9 (0)
InFact / RB 4/9-2015 23,7 (6) 38,9 (9) 14,1 (3) 1,5 (0) 8,6 (2) 3,5 (1) 4,0 (1) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 22,6 38,4 6,2 6,9 16,9 3,4 0,0 5,7 0,0 0,0
2015 24,1 42,2 8,3 3,7 8,8 4,2 5,3 3,3 0,0 0,0
2011 18,5 53,5 7,2 4,3 7,9 4,4 4,2 0,0 0,0 0,0
2007 18,5 43,6 13,3 6,9 9,9 5,3 2,4 0,0 0,0 0,0
2003 21,1 37,2 13,3 10,4 10,9 5,3 1,6 0,0 0,0 0,0
1999 22,4 36,3 8,4 6,5 16,8 7,0 2,6 0,0 0,0 0,0
1995 25,9 31,1 7,0 4,0 24,1 5,1 2,7 0,0 0,0 0,0
1991 27,1 33,1 6,1 9,2 15,1 6,1 3,3 0,0 0,0 0,0
1987 33,5 41,0 0,0 4,7 13,3 4,6 2,8 0,0 0,0 0,0
1983 35,8 39,9 0,0 4,0 12,6 4,6 3,1 0,0 0,0 0,0
1979 36,3 39,0 0,0 3,0 12,7 5,3 3,8 0,0 0,0 0,0
1959 48,3 16,6 0,0 0,0 21,7 0,0 9,5 0,0 0,0 4,0
1955 62,6 12,4 0,0 0,0 9,5 4,3 0,0 0,0 0,0 11,2
1951 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 41,2
1947 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 49,4
1945 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 50,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 20,9 34,4 6,5 4,4 16,7 3,1 1,5 5,9 2,1 4,5
2015 26,7 36,4 9,3 3,1 7,9 4,6 5,2 5,0 1,3 0,6
2011 22,7 45,0 8,7 3,4 7,4 4,8 4,7 1,4 1,3 0,7
2007 21,4 33,6 18,9 6,0 8,9 5,4 3,9 0,0 1,3 0,6
2003 21,6 31,7 17,7 10,3 9,6 5,7 1,7 0,3 0,6 0,7
1999 23,4 34,2 11,4 5,5 13,5 7,3 3,5 0,0 0,9 0,4
1995 26,7 30,1 8,4 4,3 18,8 6,0 2,9 0,0 0,5 2,4
1991 27,0 31,7 7,0 7,5 14,4 5,6 2,7 0,0 0,2 3,9
1987 31,1 34,0 11,4 3,6 12,4 4,4 2,3 0,0 0,5 0,3
1983 33,8 38,7 4,7 3,3 10,9 4,4 3,2 0,0 0,8 0,3
1979 35,9 37,7 1,6 2,9 11,9 5,5 3,5 0,0 0,4 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 22,3 31,6 10,0 5,2 12,9 2,9 4,7 3,6 3,4 3,4
2017 22,7 34,7 15,2 4,1 10,0 3,5 4,3 3,0 1,3 1,1
2013 25,9 35,9 15,9 3,3 5,9 4,4 4,1 2,8 0,9 0,8
2009 29,0 24,9 25,3 4,9 7,2 3,7 3,5 0,3 0,7 0,6
2005 27,8 19,7 24,7 6,2 7,7 5,1 7,1 0,1 0,7 0,9
2001 21,7 30,4 15,0 10,0 7,2 10,2 3,4 0,1 0,4 1,6
1997 34,2 20,9 16,4 4,1 10,0 10,2 3,1 0,3 0,4 0,3
1993 35,0 22,9 7,0 5,2 21,0 5,4 2,2 0,0 0,3 1,1
1989 31,1 29,3 15,7 5,9 9,8 4,3 2,2 0,6 0,0 1,0
1985 35,5 39,9 3,8 3,3 10,7 4,0 2,1 0,0 0,1 0,6
1981 34,3 38,2 5,0 3,7 0,0 5,0 0,0 0,0 0,2 13,5
1977 40,7 28,3 2,2 4,1 13,8 0,0 0,0 0,0 0,3 10,6
1961 49,1 17,8 0,0 0,0 20,9 3,3 5,6 0,0 0,0 3,3
1957 46,4 18,0 0,0 0,0 21,3 3,9 6,1 0,0 0,0 4,3
1953 44,7 17,9 0,0 0,0 22,0 3,9 6,0 0,0 0,0 5,6
1949 44,3 16,4 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 33,9
1945 37,9 16,9 0,0 0,0 23,7 0,0 5,9 0,0 0,0 15,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 23.5 35.9 6.5 7.5 17.7 3.7 0 6.2 0 0
Valgting 22,0 39,7 6,0 6,5 16,4 3,2 0,0 5,4 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned