Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Drammen

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 5 142 22,1 4 648 21,1 9 790 21,9 0,0 13 13
H 7 472 32,1 6 015 27,3 13 487 30,2 0,0 17 17
Frp 3 499 15,0 3 438 15,6 6 937 15,5 0,0 9 9
SV 1 127 4,8 930 4,2 2 057 4,6 0,0 3 3
Sp 505 2,2 699 3,2 1 204 2,7 0,0 2 2
KrF 583 2,5 636 2,9 1 219 2,7 0,0 2 2
V 1 041 4,5 1 261 5,7 2 302 5,2 0,0 3 3
MDG 888 3,8 734 3,3 1 622 3,6 0,0 2 2
R 745 3,2 781 3,5 1 526 3,4 0,0 2 2
Andre (vis) 2 260 9,7 2 276 10,3 4 536 10,2 0,0 4 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
8 407 36,1 7 792 35,4 16 199 36,2 0,0 22 22
H+Frp+
KrF+V
12 595 54,1 11 350 51,5 23 945 53,6 0,0 31 31
Nærmest til å vinne mandat: PP (19 stemmer), tape mandat: Sp (48 stemmer)
Fremmøte: 55,1 % Stemmeberettigede: 82 457 Opptalte stemmer: 45 280
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 21,9 30,2 15,5 4,6 2,7 2,7 5,2 3,6 3,4 10,2
20/9 - 15:15 21,9 30,2 15,5 4,6 2,7 2,7 5,2 3,6 3,4 10,2
20/9 - 15:15 21,9 30,2 15,5 4,6 2,7 2,7 5,2 3,6 3,4 10,2
14/9 - 10:30 21,9 30,2 15,5 4,6 2,7 2,7 5,2 3,6 3,4 10,2
14/9 - 10:02 21,9 30,2 15,5 4,6 2,7 2,7 5,2 3,6 3,4 10,2
14/9 - 10:02 21,9 30,2 15,5 4,6 2,7 2,7 5,2 3,6 3,4 10,2
14/9 - 10:02 21,9 30,2 15,5 4,6 2,7 2,7 5,2 3,6 3,4 10,2
13/9 - 09:56 21,9 30,2 15,5 4,6 2,7 2,7 5,2 3,6 3,4 10,2
13/9 - 09:56 21,9 30,2 15,5 4,6 2,7 2,7 5,2 3,6 3,4 10,2
13/9 - 09:56 21,9 30,2 15,5 4,6 2,7 2,7 5,2 3,6 3,4 10,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 26,2 (15) 25,7 (15) 10,7 (6) 4,5 (3) 8,0 (5) 2,2 (1) 2,1 (1) 8,6 (5) 2,5 (1) 9,6 (5)
Poll of polls (brutt ned) 21,9 (12) 33,7 (19) 14,0 (8) 5,8 (3) 4,2 (2) 2,3 (1) 2,8 (2) 6,2 (4) 2,5 (1) 8,8 (5)
Siste lokale målings 19,4 (12) 32,8 (20) 12,5 (7) 6,5 (4) 4,7 (3) 2,0 (1) 7,4 (4) 4,7 (3) 2,3 (1) 7,6 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,6 (13) 35,0 (20) 15,1 (8) 4,7 (3) 4,4 (2) 1,7 (1) 2,8 (2) 5,1 (3) 2,3 (1) 6,4 (4)
K-snitt september (brutt ned) 22,0 (12) 32,6 (19) 14,2 (8) 5,7 (3) 4,3 (2) 2,4 (1) 2,8 (2) 5,9 (3) 2,9 (2) 9,6 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 29 6 56 34
Høyre 49 10 46 35
KrF 28 2 59 36
Venstre 31 3 41 32
Sp 20 2 53 40
Ap 49 8 49 49
SV 23 4 46 57
Rødt 25 6 47 52
MDG 45 4 54 49
Pensjonistpartiet 24 4 62 75
Liberalistene 10 4 42 10
Industri- og Næringspartiet 8 3 58 13
Folk i Drammen 10 0 54 40
Alliansen - Alternativ for Norge 7 0 56 14
Partiet Sentrum 9 1 43 33
Norgesdemokratene 7 0 59 29
Konservativt 10 1 63 50
Sum 384 58 51 42
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3005).
1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner.
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 103 291
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 47 682
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 72,0 %
K-2019 60,0 %
F-2019 57,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 57 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Monica Myrvold Berg, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, V, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / DT 6/9-2023 19,4 (12) 32,8 (20) 12,5 (7) 6,5 (4) 4,7 (3) 2,0 (1) 7,4 (4) 4,7 (3) 2,3 (1) 7,6 (2)
Norstat / NRK 31/8-2023 22,6 (13) 27,3 (16) 16,6 (10) 7,5 (4) 2,1 (1) 1,8 (1) 4,3 (3) 7,2 (4) 3,2 (2) 7,4 (3)
Sentio / DT 9/8-2023 16,2 (9) 36,8 (21) 13,2 (7) 4,9 (3) 1,9 (1) 1,6 (1) 3,3 (2) 4,8 (3) 6,8 (4) 10,4 (0)
Sentio / DT 25/4-2023 22,6 (13) 38,3 (22) 13,0 (8) 5,9 (3) 1,7 (1) 1,7 (1) 2,7 (2) 3,6 (2) 3,8 (2) 6,8 (3)
Sentio / DT 21/9-2022 25,0 (14) 33,9 (20) 11,5 (7) 6,3 (4) 2,3 (1) 1,7 (1) 4,4 (3) 3,0 (2) 8,2 (5) 3,6 (0)
Sentio / DT 18/2-2022 24,7 (15) 27,4 (16) 10,8 (6) 9,3 (6) 3,4 (2) 3,7 (2) 3,5 (2) 2,8 (2) 7,5 (5) 2,0 (1)
InFact / DT 26/11-2020 24,1 (14) 28,6 (17) 12,5 (7) 6,3 (4) 11,1 (6) 2,9 (2) 2,4 (1) 6,0 (3) 2,4 (1) 3,7 (2)
InFact / DT 28/4-2020 37,5 (22) 22,7 (13) 10,7 (6) 5,5 (3) 8,1 (5) 1,6 (1) 1,9 (1) 6,8 (4) 2,6 (1) 2,3 (1)
InFact / DT 1/9-2019 25,9 (15) 23,5 (13) 12,4 (7) 5,7 (3) 7,6 (4) 3,0 (2) 2,6 (1) 6,5 (4) 3,6 (2) 9,2 (6)
Sentio / DT 20/8-2019 28,9 (16) 23,7 (13) 7,6 (4) 6,5 (4) 6,3 (4) 3,1 (2) 2,7 (2) 7,1 (4) 4,0 (2) 10,0 (6)
Sentio / DT 31/5-2019 24,8 (15) 24,5 (15) 11,9 (7) 5,7 (3) 5,2 (3) 2,1 (1) 1,4 (1) 7,3 (4) 4,4 (3) 12,6 (5)
Sentio / DT 22/11-2018 32,7 (20) 31,9 (19) 10,0 (6) 3,5 (2) 3,9 (2) 2,3 (1) 1,9 (1) 7,8 (5) 2,2 (1) 3,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 26,2 25,7 10,7 4,5 8,0 2,2 2,1 8,6 2,5 9,6
2015 32,9 35,3 11,3 3,0 2,9 3,6 3,1 4,4 0,7 2,8
2011 33,4 44,3 10,2 2,9 1,0 3,3 3,7 0,4 0,7 0,1
2007 33,9 31,5 19,6 4,7 1,0 4,0 2,5 0,0 0,7 2,1
2003 31,2 25,6 21,3 9,5 1,3 4,6 1,4 0,0 0,5 4,7
1999 37,6 24,6 15,2 5,0 1,3 6,6 0,9 0,0 0,8 8,1
1995 32,7 26,1 13,3 3,7 1,9 5,2 1,0 0,0 0,6 15,5
1991 36,5 28,6 9,5 10,4 2,7 5,4 1,4 0,0 0,6 4,9
1987 39,4 27,5 19,5 3,8 1,5 4,8 0,0 0,0 0,6 3,0
1983 45,4 32,1 7,6 3,8 1,9 5,5 1,5 0,0 0,6 1,6
1979 43,2 37,0 1,8 4,1 1,7 6,9 1,4 0,0 0,0 3,8
1975 47,3 28,8 0,7 6,2 3,3 8,7 0,9 0,0 0,0 4,1
1971 49,2 24,9 0,0 7,2 3,9 6,8 2,1 0,0 0,0 5,9
1967 53,5 26,7 0,0 8,4 2,6 4,9 2,2 0,0 0,0 1,6
1963 56,5 27,8 0,0 4,3 2,0 5,6 1,5 0,0 0,0 2,3
1959 53,2 29,2 0,0 0,0 1,5 7,7 2,0 0,0 0,0 6,5
1955 54,7 20,1 0,0 0,0 6,5 7,1 5,1 0,0 0,0 6,6
1951 52,4 26,2 0,0 0,0 0,6 7,7 1,3 0,0 0,0 11,9
1947 46,8 24,4 0,0 0,0 0,0 8,8 1,3 0,0 0,0 18,7
1945 46,8 17,8 0,0 0,0 0,0 14,2 1,2 0,0 0,0 19,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 25,8 27,5 10,3 4,4 8,9 2,6 2,0 6,9 2,5 9,1
2015 36,1 33,3 11,9 3,0 2,3 3,5 3,2 4,7 0,8 1,2
2011 36,0 39,6 10,9 2,8 1,3 3,5 3,6 0,7 0,7 0,9
2007 35,0 28,6 20,4 4,8 1,8 4,4 3,1 0,0 1,0 0,8
2003 31,6 24,9 22,4 10,6 1,9 5,0 1,6 0,4 0,6 1,0
1999 36,3 27,7 16,4 6,4 2,1 7,0 1,6 0,0 1,0 1,5
1995 36,2 28,4 15,1 4,3 3,3 5,9 1,9 0,0 0,8 4,2
1991 36,0 29,2 8,9 9,9 4,0 5,5 1,5 0,0 0,6 4,4
1987 39,7 28,4 19,0 3,6 1,6 4,9 1,7 0,0 0,6 0,5
1983 45,6 32,8 7,7 3,5 1,9 5,4 1,6 0,0 0,6 0,8
1979 43,2 37,1 2,6 4,0 2,4 7,2 1,9 0,0 0,4 1,3
1975 47,7 29,3 1,1 6,2 3,7 9,0 1,3 0,0 0,0 1,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 30,1 24,6 12,4 6,5 8,4 2,6 4,4 3,4 4,0 3,4
2017 31,1 29,0 17,6 5,4 4,8 2,6 3,6 2,9 1,6 1,4
2013 33,4 31,7 19,3 2,7 1,6 3,2 4,2 2,3 0,6 1,2
2009 37,8 21,3 27,0 4,5 1,9 3,3 2,8 0,3 0,6 0,6
2005 37,4 16,5 26,7 7,2 2,1 4,5 4,2 0,1 0,5 0,8
2001 27,9 27,1 18,4 11,6 1,6 8,6 1,9 0,1 0,4 2,3
1997 42,3 17,8 20,3 4,7 2,9 9,2 1,6 0,2 0,6 0,5
1993 44,5 22,0 10,0 6,2 6,6 5,8 1,9 0,0 0,4 2,6
1989 39,3 28,2 16,1 6,6 1,5 5,0 1,4 0,5 0,0 1,3
1985 46,0 37,3 4,8 2,7 1,9 4,8 1,4 0,0 0,3 0,8
1981 44,0 36,6 5,5 4,1 0,0 5,6 0,0 0,0 0,4 3,9
1977 50,1 30,0 1,7 4,3 3,3 0,5 0,1 0,0 0,3 9,8
1973 42,7 25,4 4,4 13,2 3,0 7,5 0,7 0,0 0,4 2,6
1969 53,3 28,5 0,0 6,3 2,9 4,2 2,9 0,0 0,0 1,9
1965 51,3 27,8 0,0 9,0 3,4 4,7 2,1 0,0 0,0 1,7
1961 56,8 28,9 0,0 0,0 1,7 6,1 1,7 0,0 0,0 4,8
1957 58,4 26,8 0,0 0,0 0,9 6,3 1,2 0,0 0,0 6,6
1953 55,1 27,8 0,0 0,0 1,6 6,5 1,0 0,0 0,0 8,0
1949 55,3 29,2 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 9,9
1945 52,7 30,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,3 0,0 0,0 15,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 26 25.5 10.6 5 7.3 2.2 2.2 9.8 2.7 9.8
Valgting 26,3 25,8 10,8 4,2 8,4 2,3 2,0 7,8 2,4 9,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned