Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Jevnaker

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 753 50,7 817 45,3 1 570 48,4 0,0 10 10
H 221 14,9 310 17,2 531 16,4 0,0 3 3
Frp 205 13,8 266 14,8 471 14,5 0,0 3 3
SV 107 7,2 127 7,0 234 7,2 0,0 1 1
Sp 99 6,7 133 7,4 232 7,2 0,0 1 1
MDG 43 2,9 49 2,7 92 2,8 0,0 0 0
R 56 3,8 56 3,1 112 3,5 0,0 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 058 71,3 1 182 65,6 2 240 69,1 0,0 13 13
H+Frp+
KrF+V
426 28,7 576 31,9 1 002 30,9 0,0 6 6
Nærmest til å vinne mandat: SV (6 stemmer), tape mandat: R (3 stemmer)
Fremmøte: 59,6 % Stemmeberettigede: 5 564 Opptalte stemmer: 3 287
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 48,4 16,4 14,5 7,2 7,2 0,0 0,0 2,8 3,5 0,0
20/9 - 15:15 48,4 16,4 14,5 7,2 7,2 0,0 0,0 2,8 3,5 0,0
20/9 - 15:15 48,4 16,4 14,5 7,2 7,2 0,0 0,0 2,8 3,5 0,0
14/9 - 10:02 48,4 16,4 14,5 7,2 7,2 0,0 0,0 2,8 3,5 0,0
14/9 - 10:02 48,4 16,4 14,5 7,2 7,2 0,0 0,0 2,8 3,5 0,0
14/9 - 10:02 48,4 16,4 14,5 7,2 7,2 0,0 0,0 2,8 3,5 0,0
13/9 - 09:52 48,4 16,4 14,5 7,2 7,2 0,0 0,0 2,8 3,5 0,0
13/9 - 09:52 48,4 16,4 14,5 7,2 7,2 0,0 0,0 2,8 3,5 0,0
13/9 - 09:52 48,4 16,4 14,5 7,2 7,2 0,0 0,0 2,8 3,5 0,0
12/9 - 18:13 50,7 14,9 13,8 7,2 6,7 0,0 0,0 2,9 3,8 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 43,6 (9) 12,1 (2) 10,8 (2) 11,6 (2) 16,9 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 36,5 (7) 15,9 (3) 14,1 (3) 14,9 (3) 8,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 42,6 (9) 17,3 (3) 15,1 (3) 7,7 (2) 11,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,9 (0) 3,3 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 37,7 (8) 16,5 (3) 15,2 (3) 12,2 (3) 9,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 36,7 (8) 15,3 (3) 14,3 (3) 14,7 (3) 9,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 3 51 40
Høyre 15 2 59 27
Sp 7 3 46 14
Ap 19 4 47 47
SV 10 3 53 70
Rødt 9 3 46 67
MDG 10 1 52 50
Sum 80 19 51 45
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3053).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 532).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 990
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 3 432
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 76,3 %
K-2019 62,9 %
F-2019 52,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Morten Lafton, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, H, Frp, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB / Hadel. 17/8-2023 42,6 (9) 17,3 (3) 15,1 (3) 7,7 (2) 11,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,9 (0) 3,3 (0) 0,0 (0)
Sentio / RB 29/8-2019 42,6 (8) 11,3 (2) 10,3 (2) 11,6 (2) 15,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / RB 3/4-2019 46,7 (9) 12,6 (3) 9,5 (2) 9,5 (2) 11,9 (2) 0,2 (0) 1,3 (0) 2,4 (0) 4,3 (1) 0,5 (0)
Sentio / Hadeland 16/12-2018 42,5 (9) 16,2 (3) 7,3 (1) 13,5 (3) 15,5 (3) 0,0 (0) 0,8 (0) 3,0 (0) 1,3 (0) 0,0 (0)
InFact / RB 4/9-2015 40,9 (8) 17,7 (3) 15,2 (3) 13,4 (2) 8,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / Hadeland 7/9-2011 50,0 (9) 24,0 (5) 12,0 (2) 7,0 (1) 5,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 43,6 12,1 10,8 11,6 16,9 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0
2015 43,1 16,1 10,2 15,9 9,7 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0
2011 51,7 23,6 10,8 8,1 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 56,5 15,1 14,4 7,4 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 37,2 21,8 14,1 17,1 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 32,7 20,2 11,5 10,2 20,6 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 48,1 23,6 0,0 11,1 11,2 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 47,1 15,0 5,1 19,9 8,7 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 54,0 22,8 0,0 11,8 5,7 4,1 0,0 0,0 0,0 1,7
1983 62,1 18,0 0,0 0,0 6,7 3,9 0,0 0,0 0,6 8,7
1979 50,1 20,6 0,0 0,0 7,7 7,5 0,0 0,0 0,0 14,1
1975 58,4 11,1 0,0 13,0 8,3 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 59,0 8,4 0,0 0,0 9,4 6,9 0,0 0,0 0,0 16,4
1967 56,0 11,7 0,0 5,9 7,6 5,6 0,0 0,0 0,0 13,2
1963 64,6 11,5 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4
1959 55,4 10,1 0,0 0,0 8,1 6,1 0,0 0,0 0,0 20,2
1955 49,9 5,7 0,0 0,0 25,9 5,5 0,0 0,0 0,0 13,0
1951 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 45,0
1947 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 49,8
1945 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 45,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 34,2 14,6 8,6 5,8 18,2 1,3 0,8 4,6 2,9 9,0
2015 44,3 18,2 10,8 7,2 8,7 1,3 1,6 4,9 1,1 1,8
2011 45,6 23,1 11,6 6,9 5,5 1,7 1,7 1,0 0,9 2,0
2007 47,7 15,1 16,0 8,5 6,2 2,2 1,7 0,6 0,7 1,4
2003 38,3 16,5 16,7 15,2 7,5 2,3 0,9 0,4 0,8 1,6
1999 37,1 19,3 13,7 9,3 11,4 4,5 1,2 0,6 1,2 1,5
1995 46,5 18,0 8,9 8,9 10,3 4,8 0,8 0,6 0,6 0,5
1991 47,8 14,6 6,0 16,9 9,0 4,2 1,3 0,0 0,2 0,0
1987 52,7 19,6 7,1 8,3 4,9 4,0 1,4 0,0 0,4 1,7
1983 59,9 18,4 3,0 6,5 5,8 3,4 1,2 0,0 0,4 1,4
1979 52,6 19,1 1,3 8,7 7,3 6,2 1,5 0,0 0,0 3,3
1975 58,4 10,3 0,7 12,2 8,2 8,2 0,9 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 33,9 17,4 12,5 5,4 18,9 1,2 2,0 1,9 3,6 3,3
2017 35,1 21,5 16,2 5,5 12,7 1,4 2,1 2,0 1,6 2,0
2013 40,6 24,3 19,6 3,4 4,4 1,9 2,0 2,2 0,6 1,0
2009 46,4 13,3 24,6 5,1 5,5 1,9 1,7 0,4 0,6 0,6
2005 44,5 10,6 23,2 8,7 5,8 2,5 2,9 0,1 0,5 1,1
2001 33,6 19,0 16,5 14,7 4,5 7,0 1,5 0,2 0,7 2,3
1997 46,3 13,2 15,4 7,7 5,8 7,8 1,5 0,2 0,7 1,3
1993 53,6 12,6 4,3 10,9 13,4 2,9 0,8 0,1 0,3 1,0
1989 49,4 17,9 11,3 11,4 4,7 3,8 0,8 0,2 0,0 0,5
1985 61,1 21,3 1,8 5,5 4,5 3,5 1,0 0,0 0,3 0,8
1981 58,6 19,3 2,7 5,5 0,0 5,2 0,0 0,0 0,5 8,3
1977 63,4 12,5 0,8 5,6 7,3 6,4 0,9 0,0 0,4 2,8
1973 52,4 8,1 3,4 18,6 0,0 6,0 0,0 0,0 0,6 10,9
1969 64,6 9,3 0,0 4,0 9,3 4,5 2,3 0,0 0,0 5,9
1965 62,2 11,6 0,0 6,9 7,7 2,7 1,6 0,0 0,0 7,2
1961 61,4 8,5 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 24,0
1957 61,3 9,6 0,0 0,0 7,5 5,9 0,9 0,0 0,0 14,8
1953 54,2 9,4 0,0 0,0 8,6 7,3 0,5 0,0 0,0 20,0
1949 51,0 0,0 0,0 0,0 13,6 9,5 2,3 0,0 0,0 23,6
1945 47,8 3,9 0,0 0,0 8,4 0,0 7,3 0,0 0,0 32,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 45.5 10.8 12.1 9 18.1 0 0 5.3 0 0
Valgting 42,9 12,6 10,3 12,6 16,5 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned