Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Nittedal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 999 19,0 1 258 18,4 2 257 18,9 0,0 6 6
H 1 678 31,9 2 215 32,3 3 893 32,6 0,0 9 9
Frp 706 13,4 786 11,5 1 492 12,5 0,0 4 4
SV 465 8,8 466 6,8 931 7,8 0,0 2 2
Sp 244 4,6 335 4,9 579 4,8 0,0 1 1
KrF 126 2,4 161 2,3 287 2,4 0,0 1 1
V 377 7,2 625 9,1 1 002 8,4 0,0 2 2
MDG 327 6,2 386 5,6 713 6,0 0,0 2 2
R 166 3,2 177 2,6 343 2,9 0,0 1 1
Andre (vis) 175 3,3 279 4,1 454 3,8 0,0 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 201 41,8 2 622 38,3 4 823 40,4 0,0 12 12
H+Frp+
KrF+V
2 887 54,9 3 787 55,3 6 674 55,9 0,0 16 16
Nærmest til å vinne mandat: H (2 stemmer), tape mandat: KrF (1 stemmer)
Fremmøte: 62,7 % Stemmeberettigede: 19 455 Opptalte stemmer: 12 115
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 18,9 32,6 12,5 7,8 4,8 2,4 8,4 6,0 2,9 3,7
20/9 - 15:15 18,9 32,6 12,5 7,8 4,8 2,4 8,4 6,0 2,9 3,7
20/9 - 15:15 18,9 32,6 12,5 7,8 4,8 2,4 8,4 6,0 2,9 3,7
14/9 - 10:30 18,9 32,6 12,5 7,8 4,8 2,4 8,4 6,0 2,9 3,7
14/9 - 10:02 18,9 32,6 12,5 7,8 4,8 2,4 8,4 6,0 2,9 3,7
14/9 - 10:02 18,9 32,6 12,5 7,8 4,8 2,4 8,4 6,0 2,9 3,7
14/9 - 10:02 18,9 32,6 12,5 7,8 4,8 2,4 8,4 6,0 2,9 3,7
13/9 - 09:52 18,9 32,6 12,5 7,8 4,8 2,4 8,4 6,0 2,9 3,7
13/9 - 09:52 18,9 32,6 12,5 7,8 4,8 2,4 8,4 6,0 2,9 3,7
13/9 - 09:52 18,9 32,6 12,5 7,8 4,8 2,4 8,4 6,0 2,9 3,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 25,1 (7) 25,4 (8) 11,8 (3) 5,4 (2) 10,6 (3) 2,5 (1) 6,4 (2) 8,3 (2) 3,8 (1) 0,5 (0)
Poll of polls (brutt ned) 21,0 (6) 33,4 (9) 15,4 (4) 7,0 (2) 5,5 (2) 2,6 (1) 8,6 (2) 6,0 (2) 3,9 (1) 0,5 (0)
Siste lokale målings 18,6 (6) 29,7 (9) 14,0 (4) 8,4 (2) 5,5 (2) 2,6 (1) 8,1 (2) 7,3 (2) 3,8 (1) 2,1 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,6 (6) 31,7 (9) 16,8 (5) 7,1 (2) 5,2 (1) 3,1 (1) 8,6 (2) 5,6 (2) 4,4 (1) 0,5 (0)
K-snitt september (brutt ned) 21,1 (6) 32,1 (9) 15,5 (4) 7,0 (2) 5,7 (2) 2,7 (1) 8,7 (2) 5,8 (2) 4,5 (1) 0,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 3 55 33
Høyre 18 4 54 33
KrF 23 3 56 43
Venstre 22 2 57 45
Sp 27 2 57 30
Ap 24 5 54 54
SV 24 3 53 54
Rødt 11 2 49 45
MDG 23 3 50 57
Industri- og Næringspartiet 7 2 55 43
Norgesdemokratene 7 2 55 14
Konservativt 11 1 61 64
Sum 221 32 55 44
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3031).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 233).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 25 440
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 12 026
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 78,8 %
K-2019 65,7 %
F-2019 60,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Hilde Thorkildsen, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB 5/9-2023 18,6 (6) 29,7 (9) 14,0 (4) 8,4 (2) 5,5 (2) 2,6 (1) 8,1 (2) 7,3 (2) 3,8 (1) 2,1 (0)
InFact / RB / Var. 22/8-2019 21,6 (6) 25,8 (8) 12,7 (4) 6,7 (2) 9,3 (3) 1,6 (0) 6,3 (2) 8,5 (2) 6,3 (2) 1,4 (0)
InFact / RB / Var. 28/8-2015 33,9 (10) 28,9 (9) 16,8 (5) 4,1 (1) 1,8 (0) 2,6 (1) 5,7 (2) 4,4 (1) 1,8 (0) 0,0 (0)
InFact / RB 3/9-2011 28,0 (8) 30,0 (9) 22,0 (7) 2,5 (1) 4,4 (1) 3,0 (1) 8,0 (2) 0,0 (0) 2,1 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Varingen 26/8-2011 26,2 (8) 32,1 (9) 19,4 (6) 3,6 (1) 5,2 (2) 2,2 (0) 9,3 (3) 0,0 (0) 2,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Varingen 15/4-2011 28,2 (8) 31,3 (9) 20,7 (6) 5,6 (2) 4,6 (1) 2,4 (1) 5,8 (2) 0,0 (0) 1,4 (0) 0,2 (0)
Norfakta / Varingen 24/11-2010 29,3 (8) 25,8 (7) 22,8 (7) 5,6 (2) 4,3 (1) 2,7 (1) 5,5 (2) 0,0 (0) 0,3 (0) 3,6 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 25,1 25,4 11,8 5,4 10,6 2,5 6,4 8,3 3,8 0,5
2015 35,0 27,7 12,3 2,9 4,0 2,9 8,4 4,8 1,9 0,0
2011 34,4 32,3 14,0 2,7 3,4 2,4 9,7 0,0 1,1 0,0
2007 25,2 24,3 25,0 4,8 5,5 2,9 7,5 0,0 2,0 2,8
2003 28,7 16,6 21,4 9,6 12,7 3,1 5,7 0,0 2,2 0,0
1999 30,0 23,2 18,8 8,7 7,2 6,1 4,7 0,0 1,3 0,0
1995 37,6 21,3 18,8 5,8 7,3 4,4 4,8 0,0 0,0 0,0
1991 32,0 28,2 11,9 13,2 5,8 3,6 4,6 0,0 0,7 0,0
1987 35,9 31,5 15,8 5,1 2,8 2,9 4,7 0,0 0,5 0,8
1983 38,2 30,5 8,8 6,9 3,6 3,3 7,5 0,0 0,0 1,2
1979 36,7 31,4 2,8 5,6 4,6 3,8 12,4 0,0 0,0 2,6
1975 39,0 20,8 2,1 6,8 6,4 5,2 14,4 0,0 0,0 5,3
1971 45,7 13,2 0,0 10,4 8,3 3,7 18,7 0,0 0,0 0,0
1967 52,3 14,3 0,0 10,3 7,6 2,8 12,6 0,0 0,0 0,0
1963 60,1 14,4 0,0 4,7 7,6 3,1 7,7 0,0 0,0 2,5
1959 59,2 12,9 0,0 0,0 9,4 4,6 9,1 0,0 0,0 4,7
1955 38,5 12,7 0,0 0,0 32,2 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1951 59,6 17,2 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
1947 47,5 15,4 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9
1945 55,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 22,6 24,5 9,8 5,6 9,4 2,7 4,9 8,8 4,0 7,6
2015 35,8 27,2 12,9 3,1 3,6 2,9 6,2 5,1 1,7 1,5
2011 35,6 29,7 13,8 3,2 2,6 2,5 9,9 0,9 1,1 0,8
2007 28,0 22,5 24,8 5,4 3,8 3,0 7,6 0,4 1,8 2,7
2003 29,3 13,4 24,9 14,6 6,7 3,8 4,3 0,0 0,0 3,0
1999 30,7 23,4 18,4 8,8 5,0 6,4 4,0 0,6 1,5 1,1
1995 37,9 21,6 18,3 5,0 5,9 4,5 3,7 0,6 0,9 1,6
1991 32,3 27,6 11,1 12,2 5,9 3,8 4,2 0,7 1,3 0,8
1987 36,5 29,8 16,3 4,8 3,1 2,7 4,2 0,0 0,9 1,8
1983 38,7 30,5 9,4 5,9 3,6 3,4 6,2 0,0 0,8 1,6
1979 37,5 32,6 3,4 5,1 4,6 4,1 10,4 0,0 0,0 2,3
1975 39,7 22,1 2,4 6,3 6,6 5,3 12,2 0,0 0,6 4,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 28,5 24,1 10,9 8,0 9,3 1,8 5,8 4,6 4,0 3,0
2017 28,6 27,4 16,8 5,8 5,8 2,2 5,6 3,6 2,3 1,9
2013 31,6 30,4 19,5 3,8 2,2 2,8 5,5 2,3 0,8 0,9
2009 38,1 18,1 26,5 6,2 2,5 2,6 4,0 0,4 1,0 0,8
2005 33,6 15,1 27,9 8,4 3,5 3,2 5,8 0,1 0,9 1,4
2001 26,3 26,1 17,2 13,6 2,9 7,3 3,9 0,2 0,8 1,6
1997 40,2 16,0 20,9 5,9 3,9 7,6 3,4 0,3 1,1 0,8
1993 43,8 19,9 9,8 6,6 9,6 3,2 3,8 0,2 0,8 2,2
1989 33,4 27,1 18,1 10,5 3,1 3,4 2,7 0,5 0,0 1,3
1985 39,3 37,3 6,3 5,9 3,5 3,1 3,1 0,0 0,3 1,2
1981 39,1 35,0 7,8 5,5 3,6 3,5 3,5 0,0 0,5 1,5
1977 46,7 29,4 2,4 4,7 4,8 5,5 4,2 0,0 0,6 1,8
1973 37,9 16,0 6,7 14,9 6,6 5,0 6,0 0,0 0,5 6,5
1969 55,0 16,5 0,0 5,6 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 10,5
1965 53,2 16,3 0,0 9,3 7,5 2,5 9,7 0,0 0,0 1,6
1961 59,1 12,1 0,0 5,7 8,9 4,1 7,0 0,0 0,0 3,1
1957 62,6 13,2 0,0 0,0 8,3 3,9 6,3 0,0 0,0 5,6
1953 59,9 14,4 0,0 0,0 10,5 5,0 2,7 0,0 0,0 7,6
1949 56,7 14,7 0,0 0,0 11,0 5,9 2,1 0,0 0,0 9,6
1945 51,2 12,7 0,0 0,0 10,4 9,4 1,1 0,0 0,0 15,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.7 23.5 12.4 6 10.3 2.8 5 11.7 3.9 0.5
Valgting 25,2 26,0 11,6 5,3 10,7 2,4 6,8 7,4 3,8 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned