Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Gjerdrum

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 343 24,3 438 20,3 781 22,2 0,0 6 6
H 459 32,6 673 31,2 1 132 32,1 0,0 8 8
Frp 173 12,3 271 12,6 444 12,6 0,0 3 3
SV 69 4,9 74 3,4 143 4,1 0,0 1 1
Sp 146 10,4 339 15,7 485 13,8 0,0 3 3
KrF 63 4,5 87 4,0 150 4,3 0,0 1 1
V 62 4,4 118 5,5 180 5,1 0,0 1 1
MDG 95 6,7 114 5,3 209 5,9 0,0 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
653 46,3 965 44,7 1 618 46,0 0,0 12 12
H+Frp+
KrF+V
757 53,7 1 149 53,2 1 906 54,1 0,0 13 13
Nærmest til å vinne mandat: Sp (3 stemmer), tape mandat: MDG (2 stemmer)
Fremmøte: 63,1 % Stemmeberettigede: 5 682 Opptalte stemmer: 3 568
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 22,2 32,1 12,6 4,1 13,8 4,3 5,1 5,9 0,0 0,0
20/9 - 15:15 22,2 32,1 12,6 4,1 13,8 4,3 5,1 5,9 0,0 0,0
20/9 - 15:15 22,2 32,1 12,6 4,1 13,8 4,3 5,1 5,9 0,0 0,0
14/9 - 10:02 22,2 32,1 12,6 4,1 13,8 4,3 5,1 5,9 0,0 0,0
14/9 - 10:02 22,2 32,1 12,6 4,1 13,8 4,3 5,1 5,9 0,0 0,0
14/9 - 10:02 22,2 32,1 12,6 4,1 13,8 4,3 5,1 5,9 0,0 0,0
13/9 - 09:52 22,2 32,1 12,6 4,1 13,8 4,3 5,1 5,9 0,0 0,0
13/9 - 09:52 22,2 32,1 12,6 4,1 13,8 4,3 5,1 5,9 0,0 0,0
13/9 - 09:52 22,2 32,1 12,6 4,1 13,8 4,3 5,1 5,9 0,0 0,0
13/9 - 09:52 22,2 32,1 12,6 4,1 13,8 4,3 5,1 5,9 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 26,0 (6) 25,8 (6) 8,7 (2) 3,0 (1) 22,6 (6) 4,3 (1) 2,9 (1) 6,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 21,7 (6) 33,9 (9) 11,3 (3) 3,9 (1) 11,8 (3) 4,5 (1) 3,9 (1) 4,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 21,8 (5) 30,3 (8) 9,7 (2) 5,0 (1) 14,3 (4) 6,7 (2) 5,0 (1) 7,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,4 (6) 32,1 (9) 12,3 (3) 4,0 (1) 11,1 (3) 5,2 (1) 3,9 (1) 4,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 21,8 (6) 32,6 (9) 11,4 (3) 3,9 (1) 12,1 (3) 4,6 (1) 4,0 (1) 4,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 49 33
Høyre 18 4 49 22
KrF 9 1 57 33
Venstre 8 2 54 25
Sp 15 2 51 53
Ap 15 4 48 47
SV 7 2 68 43
MDG 10 2 49 50
Sum 91 19 52 38
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3032).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 234).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 285
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 3 419
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 80,0 %
K-2019 65,5 %
F-2019 59,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Anders Østensen, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, KrF, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB 6/9-2023 21,8 (5) 30,3 (8) 9,7 (2) 5,0 (1) 14,3 (4) 6,7 (2) 5,0 (1) 7,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
InFact / RB 7/9-2015 35,7 (9) 28,6 (7) 13,3 (3) 0,0 (0) 9,7 (3) 4,1 (1) 4,6 (1) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 26,0 25,8 8,7 3,0 22,6 4,3 2,9 6,7 0,0 0,0
2015 32,1 26,9 10,2 0,0 15,0 5,4 6,6 3,9 0,0 0,0
2011 33,4 28,7 9,7 2,6 8,9 5,2 11,4 0,0 0,0 0,0
2007 30,4 21,7 14,4 5,0 10,5 6,5 11,4 0,0 0,0 0,0
2003 32,5 23,4 13,0 11,1 11,9 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 36,9 24,2 9,7 0,0 15,9 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 39,2 19,9 10,9 0,0 18,1 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 36,9 24,8 7,9 0,0 21,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 40,4 32,5 0,0 0,0 18,1 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 42,8 29,8 0,0 0,0 18,8 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 40,6 27,2 2,8 0,0 18,9 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 40,8 20,4 0,0 0,0 27,3 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 44,7 15,7 0,0 0,0 30,3 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1967 48,7 13,3 0,0 0,0 29,9 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1963 43,8 14,9 0,0 0,0 29,7 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 41,1 13,8 0,0 0,0 30,2 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 49,2 11,7 0,0 0,0 24,1 7,0 4,5 0,0 0,0 3,4
1951 34,7 0,0 0,0 0,0 48,3 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1947 30,3 0,0 0,0 0,0 57,5 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1945 28,5 0,0 0,0 0,0 56,8 13,0 0,0 0,0 0,0 1,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 22,9 24,7 8,7 3,0 19,4 4,4 2,9 5,6 2,3 6,2
2015 31,8 27,3 11,2 1,4 11,3 5,5 5,8 3,7 0,9 1,2
2011 33,1 27,8 11,5 2,9 7,0 5,5 8,7 1,2 1,2 1,2
2007 30,9 21,4 17,4 4,5 8,9 6,7 7,8 0,3 1,0 1,0
2003 31,1 20,6 15,4 10,6 11,6 7,2 1,8 0,0 0,0 1,8
1999 31,6 21,8 11,1 6,5 12,4 12,2 2,0 0,5 1,1 1,0
1995 34,6 18,9 11,7 3,4 16,3 11,0 2,0 0,3 0,6 1,1
1991 31,1 21,7 8,6 9,7 18,7 7,7 1,3 0,3 0,8 0,3
1987 34,4 25,0 11,8 2,7 14,6 7,4 2,8 0,0 1,0 0,4
1983 37,2 27,0 5,3 2,7 15,6 8,6 2,4 0,0 0,7 0,4
1979 39,3 25,7 3,7 2,0 17,0 9,4 2,7 0,0 0,0 0,2
1975 38,6 16,0 2,1 2,6 28,8 10,0 1,1 0,0 0,3 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 27,9 24,1 11,7 4,8 14,8 3,3 4,7 3,3 2,4 3,0
2017 26,5 28,1 15,8 4,5 11,9 4,3 3,8 2,4 1,1 1,5
2013 31,2 29,0 17,5 2,5 6,6 4,7 4,9 2,1 0,6 1,1
2009 35,2 19,5 23,5 3,7 7,2 5,0 4,6 0,3 0,4 0,6
2005 31,7 16,7 22,9 6,1 8,1 6,8 6,3 0,0 0,7 0,8
2001 25,1 24,9 14,1 10,5 7,9 12,0 3,2 0,2 0,5 1,4
1997 37,3 14,8 14,7 4,4 9,4 15,6 2,0 0,3 0,8 0,8
1993 38,4 17,4 7,1 5,4 19,9 7,6 1,7 0,3 0,7 1,6
1989 30,8 22,3 15,2 8,2 13,8 7,5 1,3 0,3 0,0 0,5
1985 39,4 29,4 4,1 3,3 13,5 7,8 1,6 0,0 0,4 0,5
1981 37,9 28,4 4,0 2,5 16,5 8,1 1,9 0,0 0,3 0,5
1977 41,2 21,1 3,0 2,9 19,6 10,0 1,6 0,0 0,3 0,4
1973 36,8 12,2 5,5 7,7 25,5 10,2 0,7 0,0 0,1 1,2
1969 45,2 13,5 0,0 2,4 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 35,8
1965 40,1 13,6 0,0 4,2 29,5 9,5 2,5 0,0 0,0 0,6
1961 40,0 12,9 0,0 2,2 30,3 12,5 1,4 0,0 0,0 0,6
1957 41,3 12,7 0,0 0,0 31,7 12,6 1,3 0,0 0,0 0,5
1953 37,0 7,2 0,0 0,0 37,5 16,5 1,1 0,0 0,0 0,7
1949 32,6 8,2 0,0 0,0 40,8 15,6 1,4 0,0 0,0 1,4
1945 28,2 5,1 0,0 0,0 42,5 18,5 0,5 0,0 0,0 5,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 32.2 21.8 7 5.7 18.4 5.2 2 8.3 0 0
Valgting 24,6 26,7 9,0 2,5 23,5 4,1 3,1 6,3 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned