Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Nes

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 1 143 27,6 1 549 22,8 2 692 25,2 0,0 9 9
H 791 19,1 1 240 18,3 2 031 19,0 0,0 7 7
Frp 805 19,4 1 459 21,5 2 264 21,2 0,0 7 7
Sp 414 10,0 802 11,8 1 216 11,4 0,0 4 4
KrF 101 2,4 127 1,9 228 2,1 0,0 1 1
V 150 3,6 237 3,5 387 3,6 0,0 1 1
MDG 197 4,8 299 4,4 496 4,6 0,0 2 2
Andre (vis) 540 13,0 844 12,4 1 384 12,9 0,0 4 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 754 42,4 2 650 39,1 4 404 41,2 0,0 15 15
H+Frp+
KrF+V
1 847 44,6 3 063 45,2 4 910 45,9 0,0 16 16
Nærmest til å vinne mandat: SVRØDT (48 stemmer), tape mandat: KrF (17 stemmer)
Fremmøte: 57,4 % Stemmeberettigede: 19 136 Opptalte stemmer: 10 921
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 25,2 19,0 21,2 0,0 11,4 2,1 3,6 4,6 0,0 12,9
20/9 - 15:15 25,2 19,0 21,2 0,0 11,4 2,1 3,6 4,6 0,0 12,9
20/9 - 15:15 25,2 19,0 21,2 0,0 11,4 2,1 3,6 4,6 0,0 12,9
14/9 - 10:30 25,2 19,0 21,2 0,0 11,4 2,1 3,6 4,6 0,0 12,9
14/9 - 10:30 25,2 19,0 21,2 0,0 11,4 2,1 3,6 4,6 0,0 12,9
14/9 - 10:02 25,2 19,0 21,2 0,0 11,4 2,1 3,6 4,6 0,0 12,9
13/9 - 09:52 25,2 19,0 21,2 0,0 11,4 2,1 3,6 4,6 0,0 12,9
13/9 - 09:52 25,2 19,0 21,2 0,0 11,4 2,1 3,6 4,6 0,0 12,9
13/9 - 09:52 25,2 19,0 21,2 0,0 11,4 2,1 3,6 4,6 0,0 12,9
12/9 - 18:13 25,2 19,0 21,2 0,0 11,4 2,1 3,6 4,6 0,0 12,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 34,4 (12) 12,2 (4) 12,5 (4) 0,0 (0) 21,6 (8) 3,0 (1) 2,6 (1) 5,3 (2) 0,0 (0) 8,6 (3)
Poll of polls (brutt ned) 28,8 (11) 15,9 (6) 16,3 (6) 0,0 (0) 11,3 (5) 3,1 (1) 3,4 (1) 3,8 (2) 0,0 (0) 7,9 (3)
Siste lokale målings 23,4 (8) 17,2 (6) 20,3 (7) 0,0 (0) 13,5 (5) 2,2 (1) 2,8 (1) 5,8 (2) 0,0 (0) 14,8 (5)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,6 (12) 15,1 (6) 17,7 (7) 0,0 (0) 10,6 (4) 3,6 (1) 3,4 (1) 3,6 (1) 0,0 (0) 8,6 (3)
K-snitt september (brutt ned) 28,9 (11) 15,3 (6) 16,4 (6) 0,0 (0) 11,6 (5) 3,2 (1) 3,5 (1) 3,7 (1) 0,0 (0) 8,9 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 30 2 59 43
Høyre 33 4 54 24
KrF 13 1 62 46
Venstre 23 2 49 43
Sp 36 2 52 33
Ap 35 6 55 49
MDG 19 5 51 53
Liberalistene 8 4 45 0
Industri- og Næringspartiet 9 0 58 33
Sosialistisk Venstreparti og Rødt 37 2 60 46
Konservativt 8 1 58 38
Sum 251 29 55 39
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3034).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 236).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 129 874
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 10 658
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 75,5 %
K-2019 59,6 %
F-2019 55,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Grete Sjøli, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB / Glåmd. / Raumn. 25/8-2023 23,4 (8) 17,2 (6) 20,3 (7) 0,0 (0) 13,5 (5) 2,2 (1) 2,8 (1) 5,8 (2) 0,0 (0) 14,8 (5)
InFact / Raumnes 18/5-2023 24,7 (9) 21,7 (8) 18,2 (6) 0,0 (0) 13,0 (5) 2,4 (1) 4,1 (1) 3,5 (1) 0,0 (0) 12,2 (4)
Norfakta / Raumnes 30/3-2021 32,4 (12) 11,4 (4) 7,9 (3) 6,7 (2) 29,5 (11) 1,9 (1) 1,7 (0) 6,3 (2) 0,9 (0) 1,4 (0)
InFact / RB / Glomd. 30/8-2019 28,1 (10) 12,8 (5) 14,5 (5) 0,0 (0) 22,2 (8) 2,5 (1) 4,2 (1) 6,7 (2) 0,0 (0) 9,0 (3)
Norfakta / Raumnes 24/8-2019 34,6 (13) 11,4 (4) 9,4 (3) 0,0 (0) 21,0 (8) 3,4 (1) 5,1 (2) 5,8 (2) 0,0 (0) 6,9 (2)
Norfakta / Raumnes 8/6-2019 37,1 (13) 13,1 (5) 8,3 (3) 0,0 (0) 21,1 (8) 1,9 (0) 4,0 (1) 6,3 (2) 0,0 (0) 8,4 (3)
Norfakta / Raumnes 4/9-2015 40,2 (15) 19,9 (7) 15,1 (5) 2,9 (1) 6,5 (2) 5,3 (2) 6,0 (2) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
InFact / RB / Glomd. 1/9-2015 39,5 (14) 17,5 (6) 18,1 (6) 5,2 (2) 7,1 (2) 4,4 (2) 4,4 (2) 2,5 (1) 0,0 (0) 1,4 (0)
Norfakta / Raumnes 13/6-2015 41,4 (14) 19,1 (7) 17,4 (6) 2,9 (1) 8,8 (3) 2,8 (1) 4,9 (2) 2,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (1)
Norfakta / Raumnes 30/8-2011 36,7 (13) 16,9 (6) 22,1 (8) 5,5 (2) 9,3 (3) 2,1 (1) 5,5 (2) 0,0 (0) 1,9 (0) 0,0 (0)
InFact / RB 26/8-2011 38,8 (14) 15,7 (6) 23,4 (8) 2,8 (1) 9,3 (3) 3,6 (1) 5,4 (2) 0,0 (0) 1,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Raumnes 16/6-2011 33,9 (12) 16,8 (6) 27,1 (10) 3,7 (1) 9,3 (3) 3,2 (1) 5,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Raumnes 21/9-2010 33,0 (12) 17,5 (7) 28,3 (10) 2,9 (1) 6,9 (3) 4,8 (2) 5,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 34,4 12,2 12,5 0,0 21,6 3,0 2,6 5,3 0,0 8,6
2015 42,2 14,2 16,0 3,4 10,5 3,7 6,6 3,6 0,0 0,0
2011 35,3 20,8 20,2 3,3 9,7 3,7 6,1 0,0 0,9 0,0
2007 40,8 8,3 24,6 4,9 11,5 4,2 5,6 0,0 0,0 0,0
2003 37,9 6,7 17,3 9,4 10,8 4,1 2,5 0,0 0,7 10,6
1999 38,4 8,6 8,9 5,8 0,0 5,6 0,0 0,0 0,4 32,2
1995 44,0 7,8 6,5 4,5 14,5 5,1 1,6 0,0 0,0 16,0
1991 39,0 9,8 3,0 10,3 18,9 4,9 1,7 0,0 0,0 12,4
1987 44,1 9,2 6,5 3,8 8,8 3,8 0,0 0,0 0,0 23,8
1983 56,9 13,0 4,8 3,5 12,8 4,5 2,2 0,0 0,0 2,3
1979 56,0 16,0 0,0 3,3 16,0 5,3 3,4 0,0 0,0 0,0
1975 55,5 8,9 0,0 6,4 18,8 7,4 0,0 0,0 0,0 2,9
1971 65,1 6,5 0,0 0,0 18,9 5,0 4,5 0,0 0,0 0,0
1967 60,7 7,0 0,0 3,3 18,5 4,7 5,8 0,0 0,0 0,0
1963 60,8 8,7 0,0 1,8 18,5 4,8 3,1 0,0 0,0 2,3
1959 54,5 8,4 0,0 0,0 21,2 6,4 5,0 0,0 0,0 4,5
1955 54,6 8,2 0,0 0,0 14,0 7,4 3,2 0,0 0,0 12,7
1951 53,3 7,9 0,0 0,0 19,8 7,4 3,8 0,0 0,0 7,7
1947 45,8 4,6 0,0 0,0 25,2 9,3 1,9 0,0 0,0 13,1
1945 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 44,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 29,6 12,2 11,2 3,3 23,0 2,3 2,2 5,4 3,5 7,4
2015 42,4 14,8 14,9 2,9 10,0 3,5 4,9 4,1 0,8 1,7
2011 37,1 21,3 17,8 3,5 9,1 3,4 4,7 0,8 1,0 1,3
2007 39,2 9,5 23,6 6,7 10,4 4,0 4,0 0,3 1,0 1,2
2003 37,0 8,4 19,8 14,2 11,3 4,5 2,2 0,0 0,0 2,6
1999 40,7 11,4 13,6 8,6 14,2 7,2 1,7 0,4 0,7 1,5
1995 46,3 11,0 9,8 5,0 17,4 5,5 2,0 0,5 0,6 1,9
1991 41,9 13,3 5,1 12,4 18,9 5,2 2,0 0,3 0,6 0,4
1987 50,8 15,1 9,3 4,1 11,8 4,5 2,1 0,0 0,5 1,7
1983 56,5 13,9 5,2 3,3 12,4 4,5 2,2 0,0 0,4 1,7
1979 54,5 16,0 1,9 3,2 14,9 5,9 3,0 0,0 0,0 0,6
1975 53,7 9,8 1,8 5,8 18,1 7,4 1,7 0,0 0,3 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 29,7 13,4 14,1 5,5 21,9 1,8 2,7 2,6 4,5 3,8
2017 31,4 18,1 19,2 4,2 15,1 2,4 3,0 2,2 1,6 2,9
2013 36,0 22,5 21,2 2,1 6,7 3,3 4,0 2,1 0,6 1,4
2009 40,1 11,9 28,2 4,3 7,9 3,2 2,6 0,3 0,6 0,7
2005 39,5 8,5 25,4 7,2 9,9 4,0 3,7 0,1 0,6 1,2
2001 34,3 15,3 14,8 12,2 9,3 9,1 2,3 0,1 0,4 2,1
1997 46,5 7,7 14,9 4,7 11,6 11,0 2,1 0,1 0,6 0,9
1993 49,5 9,3 5,0 7,3 20,9 4,7 1,5 0,1 0,3 1,3
1989 48,8 12,2 11,3 9,9 11,1 4,4 1,6 0,2 0,0 0,5
1985 58,7 17,2 3,2 3,6 10,6 3,9 2,0 0,0 0,2 0,8
1981 54,7 16,4 4,0 3,9 13,0 4,9 1,9 0,0 0,2 1,0
1977 60,5 10,8 1,1 3,5 15,3 6,4 1,5 0,0 0,2 0,8
1973 52,4 6,4 3,7 10,3 15,1 7,4 1,4 0,0 0,3 3,1
1969 63,6 7,5 0,0 2,3 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 21,6
1965 58,4 8,0 0,0 4,3 17,7 4,6 5,8 0,0 0,0 1,1
1961 57,7 8,0 0,0 2,8 19,2 6,3 3,2 0,0 0,0 2,9
1957 58,5 8,1 0,0 0,0 19,6 6,3 4,0 0,0 0,0 3,4
1953 56,9 8,9 0,0 0,0 19,4 6,7 2,6 0,0 0,0 5,6
1949 55,0 8,4 0,0 0,0 19,8 6,5 2,0 0,0 0,0 8,4
1945 42,1 8,6 0,0 0,0 17,3 10,2 1,2 0,0 0,0 20,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 39.2 9.6 10.3 0 18.9 3 1.9 6.3 0 11.7
Valgting 32,7 13,0 13,2 0,0 22,5 3,0 2,8 4,9 0,0 7,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned