Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Rælingen

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 1 361 40,8 1 926 35,8 3 287 38,2 0,0 14 14
H 910 27,3 1 480 27,5 2 390 27,8 0,0 10 10
Frp 315 9,4 525 9,8 840 9,8 0,0 3 3
SV 164 4,9 236 4,4 400 4,6 0,0 2 2
Sp 85 2,5 208 3,9 293 3,4 0,0 1 1
KrF 67 2,0 142 2,6 209 2,4 0,0 1 1
V 116 3,5 216 4,0 332 3,9 0,0 1 1
MDG 112 3,4 185 3,4 297 3,5 0,0 1 1
R 55 1,6 98 1,8 153 1,8 0,0 0 0
Andre (vis) 152 4,6 255 4,7 407 4,7 0,0 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 777 53,3 2 653 49,3 4 430 51,5 0,0 18 18
H+Frp+
KrF+V
1 408 42,2 2 363 43,9 3 771 43,9 0,0 15 15
Nærmest til å vinne mandat: Frp (13 stemmer), tape mandat: KRISTNE (22 stemmer)
Fremmøte: 58,6 % Stemmeberettigede: 14 965 Opptalte stemmer: 8 716
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 38,2 27,8 9,8 4,6 3,4 2,4 3,9 3,5 1,8 4,7
20/9 - 15:15 38,2 27,8 9,8 4,6 3,4 2,4 3,9 3,5 1,8 4,7
20/9 - 15:15 38,2 27,8 9,8 4,6 3,4 2,4 3,9 3,5 1,8 4,7
14/9 - 10:02 38,2 27,8 9,8 4,6 3,4 2,4 3,9 3,5 1,8 4,7
14/9 - 10:02 38,2 27,8 9,8 4,6 3,4 2,4 3,9 3,5 1,8 4,7
14/9 - 10:02 38,2 27,8 9,8 4,6 3,4 2,4 3,9 3,5 1,8 4,7
13/9 - 09:52 38,2 27,8 9,8 4,6 3,4 2,4 3,9 3,5 1,8 4,7
13/9 - 09:52 38,2 27,8 9,8 4,6 3,4 2,4 3,9 3,5 1,8 4,7
13/9 - 09:52 38,2 27,8 9,8 4,6 3,4 2,4 3,9 3,5 1,8 4,7
13/9 - 09:52 38,2 27,8 9,8 4,6 3,4 2,4 3,9 3,5 1,8 4,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 43,3 (16) 20,8 (7) 9,5 (3) 4,9 (2) 7,0 (2) 2,5 (1) 3,3 (1) 4,3 (2) 2,6 (1) 1,8 (0)
Poll of polls (brutt ned) 36,2 (13) 27,2 (10) 12,4 (4) 6,4 (2) 3,6 (1) 2,6 (1) 4,4 (2) 3,1 (1) 2,6 (1) 1,7 (0)
Siste lokale målings 33,5 (12) 25,8 (9) 12,7 (4) 7,2 (2) 6,4 (2) 2,1 (1) 2,1 (1) 2,5 (1) 2,1 (1) 5,1 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 37,2 (13) 25,8 (9) 13,5 (5) 6,5 (2) 3,4 (1) 3,0 (1) 4,4 (2) 2,9 (1) 3,0 (1) 1,8 (0)
K-snitt september (brutt ned) 36,3 (13) 26,2 (9) 12,5 (5) 6,4 (2) 3,7 (1) 2,7 (1) 4,5 (2) 3,0 (1) 3,1 (1) 1,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 3 55 25
Høyre 28 4 56 43
KrF 18 2 45 44
Venstre 14 1 52 43
Sp 16 1 56 31
Ap 41 6 56 34
SV 19 4 53 47
Rødt 8 3 53 38
MDG 7 2 47 29
Industri- og Næringspartiet 9 1 59 11
Konservativt 35 1 53 49
Sum 211 28 54 38
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 3027).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 228).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 19 618
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 8 461
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 75,5 %
K-2019 61,1 %
F-2019 56,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Ståle Grøtte, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB 1/9-2023 33,5 (12) 25,8 (9) 12,7 (4) 7,2 (2) 6,4 (2) 2,1 (1) 2,1 (1) 2,5 (1) 2,1 (1) 5,1 (2)
InFact / RB 30/8-2019 38,5 (13) 22,4 (8) 10,7 (4) 4,1 (1) 6,3 (2) 2,2 (1) 3,6 (1) 4,6 (2) 3,3 (1) 4,4 (2)
Respons / Høyre 7/5-2019 44,0 (16) 20,8 (8) 13,5 (5) 5,2 (2) 5,7 (2) 1,5 (0) 2,3 (1) 1,0 (0) 2,0 (1) 4,0 (0)
InFact / RB 31/8-2015 51,1 (18) 21,6 (8) 13,1 (5) 1,9 (0) 2,1 (1) 3,8 (1) 2,1 (1) 3,6 (1) 0,7 (0) 0,0 (0)
InFact / RB 31/8-2011 52,6 (19) 19,0 (7) 15,0 (5) 2,2 (1) 1,7 (0) 4,2 (2) 4,0 (1) 0,0 (0) 1,2 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 43,3 20,8 9,5 4,9 7,0 2,5 3,3 4,3 2,6 1,8
2015 59,0 16,8 9,2 2,8 0,0 0,0 3,3 3,1 0,9 4,9
2011 54,7 22,6 10,7 3,0 1,5 3,3 3,5 0,0 0,7 0,0
2007 44,5 16,5 19,4 4,6 2,1 3,8 3,3 0,0 1,2 4,6
2003 37,0 18,4 18,4 12,6 1,6 3,6 1,5 0,0 1,2 5,8
1999 33,8 27,9 16,2 7,8 0,0 5,7 0,0 0,0 1,6 6,9
1995 38,1 27,1 12,8 5,9 4,4 4,6 1,7 0,0 0,0 5,5
1991 32,0 26,1 6,3 14,5 5,3 4,8 1,8 0,0 0,7 8,5
1987 46,2 24,1 14,5 5,5 2,7 4,0 2,2 0,0 0,8 0,0
1983 53,6 28,8 0,0 6,2 3,0 4,1 3,1 0,0 1,2 0,0
1979 43,9 36,2 0,0 6,0 4,2 5,2 4,4 0,0 0,0 0,0
1975 43,2 28,8 0,0 7,0 5,4 7,5 2,6 0,0 0,0 5,6
1971 47,4 17,7 0,0 8,5 6,4 6,0 8,6 0,0 0,0 5,5
1967 49,9 15,5 0,0 5,9 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 17,5
1963 53,2 12,9 0,0 5,2 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 22,6
1959 45,4 9,1 0,0 0,0 6,2 6,1 5,1 0,0 0,0 28,1
1955 46,8 8,1 0,0 0,0 22,8 11,6 5,6 0,0 0,0 5,1
1951 42,2 11,8 0,0 0,0 7,2 8,6 0,0 0,0 0,0 30,2
1947 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 54,4
1945 45,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 43,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 37,8 20,7 8,3 4,3 6,9 2,3 3,0 5,3 2,6 8,8
2015 51,5 19,7 10,5 2,8 1,9 3,3 3,4 4,0 1,0 1,9
2011 47,9 25,0 11,7 3,5 1,7 3,9 3,3 0,8 0,7 1,5
2007 42,0 17,3 21,1 5,5 2,5 4,4 3,5 0,6 1,2 1,7
2003 36,7 17,6 19,6 13,5 2,5 4,4 1,7 0,0 0,0 3,9
1999 35,7 24,5 16,9 8,2 2,5 6,8 1,8 0,7 1,5 1,4
1995 42,1 24,5 14,2 5,1 4,2 5,1 1,7 0,5 1,1 1,4
1991 36,1 26,2 7,5 14,6 5,5 5,5 2,0 0,7 1,4 0,5
1987 44,7 23,5 16,2 4,9 2,3 4,1 2,0 0,0 1,3 0,9
1983 50,2 26,4 6,7 5,8 2,3 4,3 2,4 0,0 1,2 0,7
1979 42,8 34,7 2,6 5,6 3,6 5,3 4,3 0,0 0,0 1,1
1975 45,1 26,8 2,3 6,9 5,5 7,3 3,0 0,0 0,5 2,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 34,0 22,1 12,1 7,0 7,9 2,1 4,6 2,9 3,6 3,8
2017 35,9 25,4 16,7 4,7 4,9 2,3 3,8 2,3 1,6 2,3
2013 38,4 26,9 18,9 2,8 1,6 3,3 4,0 1,9 0,7 1,5
2009 42,8 16,5 25,3 5,1 1,9 3,4 3,0 0,4 0,7 1,1
2005 39,4 13,7 25,5 8,0 2,6 4,4 4,0 0,1 0,8 1,5
2001 30,5 23,4 16,9 13,9 1,8 8,2 2,4 0,3 0,7 1,9
1997 45,8 14,5 17,9 5,4 2,8 8,8 2,3 0,3 1,2 1,0
1993 47,7 18,1 8,9 7,6 8,1 4,3 2,2 0,2 0,8 2,0
1989 39,1 23,1 15,0 12,0 2,9 4,4 1,9 0,5 0,0 1,2
1985 47,2 32,5 5,3 6,1 2,4 3,7 1,7 0,0 0,5 0,5
1981 44,3 31,7 5,7 6,4 2,5 4,7 2,7 0,0 0,8 1,2
1977 53,1 26,6 2,0 4,8 3,5 6,0 2,0 0,0 0,4 1,6
1973 39,5 17,4 7,2 16,4 4,7 6,4 2,5 0,0 0,5 5,4
1969 58,4 15,4 0,0 4,8 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 10,6
1965 51,9 15,0 0,0 10,4 4,8 4,1 11,4 0,0 0,0 2,3
1961 57,3 12,0 0,0 8,5 6,0 5,7 5,7 0,0 0,0 4,8
1957 62,3 11,4 0,0 0,0 6,0 6,9 5,0 0,0 0,0 8,4
1953 58,2 11,7 0,0 0,0 5,9 7,7 3,8 0,0 0,0 12,7
1949 54,5 13,6 0,0 0,0 5,8 7,2 3,0 0,0 0,0 15,9
1945 46,6 11,4 0,0 0,0 4,3 11,0 1,6 0,0 0,0 25,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 45.3 20.7 8.2 5.4 6.9 2.5 2 4.9 3.2 2.3
Valgting 42,5 20,8 10,1 4,8 7,0 2,5 3,8 4,1 2,4 1,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned